Societati comerciale

Sentinţă civilă 3222/CA din 21.05.2012


SENTINTA CIVILA NR. 3222/CA 

Sedinta publica din data de  21 mai 2012

Completul compus din:

 PRESEDINTE  - A. T. V.

 GREFIER - A. P.

Pentru astazi fiind amanata pronuntarea asupra actiunii formulate in baza legii contenciosului administrativ de reclamanta  ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE BRASOV in contradictoriu cu parata SC D.  C. SRL PRIN  LICHIDATOR  JUDICIAR  G. A. , avand ca obiect „pretentii”.

La apelul nominal facut in sedinta publica, la pronuntare, se constata lipsa partilor.

Procedura de citare legal indeplinita.

Dezbaterile asupra cererii de fata au avut loc in sedinta publica din  data de 7 mai 2012, in sensul celor consemnate in incheierea de sedinta din aceea zi, care face parte integranta din prezenta, iar instanta pentru a da posibilitatea  partilor  sa depuna concluzii scrise, in temeiul  art. 146  Cod procedura civila, a amanat pronuntarea pentru data de 14 mai 2012 iar apoi, din lipsa de timp pentru deliberare, in temeiul dispozitiilor art. 260 alin. 1  Cod procedura civila, pentru data de azi, 21 mai 2012.

TRIBUNALUL

Deliberand, constata urmatoarele:

Prin cererea de chemare in garantie formulata de parata ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE BRASOV in dosarul nr. 3511/62/2010, aceasta a solicitat obligarea chematei in garantie SC D. C. SRL PRIN  LICHIDATOR  JUDICIAR  G. A., la restituirea sumei de 194.879 lei, reprezentand TVA de rambursat, cu cheltuieli de judecata.

 In motivarea cererii de chemare in garantie parata a aratat ca suma a fost virata in contul deschis de lichidatorul SC D.  C. SRL.

In drept, au fost invocate prevederile art. 60 – 63 Cod procedura civila, O.G. nr. 92/2003, ordinul ANAF nr. 1308/2009, precum si Legea nr.85/2006.

In probatiune, parata a depus la dosar inscrisuri.

Cererea de chemare in garantie a fost disjunsa prin incheierea de sedinta din data de  11.10.2010 pronuntata de Tribunalul Brasov in dosarul nr. 3571/62/2010, formandu-se dosarul nr. 11006/62/2010.

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Prin decizia de impunere nr.814/29.10.2009 parata a acceptat restituirea catre reclamanta din dosarul nr. 3571/62/2010 al Tribunalului Brasov, S.C. R.  I. S.R.L. a sumei de 3.957.181 lei.

Prin nota de restituire nr. 814/29.10.2009 parata a dispus virarea, din suma totala de mai sus, a sumei de 194.879 lei, catre SC D. C. SRL, aflata in lichidare din data de 15.05.2009.

Dupa cum rezulta din cuprinsul actelor emise de parata si din cel al intampinarii, motivul acestei operatiuni a fost acela ca parata avea o creanta impotriva SC D. C. SRL in suma de 8010 lei, iar aceasta societate avea, la randul ei, de recuperat de la reclamanta S.C. R.  I. S.R.L.  o creanta in suma de 194.879 lei.

A sustinut parata ca ar fi efectuat in acest fel operatiuni de compensare permise de ordinul MFP – ANAF nr. 1308/02.07.2009 si de poprire prevazuta de art. 149 alin. 1 din OG nr. 92/2003 republicata.

Prin sentinta civila nr. 1322/CA/19.10.2010 pronuntata de Tribunalul Brasov, ramasa irevocabila prin decizia nr.1437/R/23.06.2011 a Curtii de Apel Brasov, instanta a constatat ca parata A.F.P. Brasov a aplicat in mod gresit prevederile legale sus mentionate si a dispus anularea notei de restituire si a adresei nr. 982127/23.12.2009 emise de parata, care a fost obligata la restituirea catre reclamanta S.C. R.  I. S.R.L. a sumei de 194.879 lei, precum si la plata cheltuielilor de judecata de 4929,74 lei.

Instanta a retinut ca nu exista reciprocitatea creantelor, compensatia neoperand intre aceleasi persoane care au, in acelasi timp, una fata de cealalta calitatea de creditor si de debitor.

In acest sens sunt dispozitiile art. 3 din Ordinul nr. 1398/2009 (fila 30 din dosar), care dispune ca, in cazul in care contribuabilul (reclamanta) pentru care s-a emis o decizie de rambursare a taxei pe valoare adaugata inregistreaza obligatiei fiscale restante, organul fiscal competent efectueaza de indata compensarea acestuia, intocmind o nota de compensare.

Or, creditoarea reclamanta S.C. R.  I. S.R.L. nu are si calitatea de debitor fata parata A.F.P. Brasov, ci doar pe acestea de creditor, compensatia neputand opera.

Pentru a opera compensatia intr-o astfel de ipoteza in care exista si un tert (S.C. D. C. S.R.L.), debitor fata de parata A.F.P. Brasov si creditor fata de reclamanta S.C. R. I. S.R.L., este necesar sa intervina si cesiunea facuta de catre S.C. R.  I. S.R.L. a dreptului de rambursare catre tertul S.C. D. C. S.R.L., care are la randul sau datorii catre bugetul de stat.

In acest sens sunt dispozitiile art. 4 alin. 10 din ordinul nr. 1308/2009 (fila 32) care dispune ca, in situatia in care contribuabilii (reclamanta) nu doresc cesiunea obligatiilor de rambursare conform alin. 1, se va constitui o baza de data referitoare la contribuabilii ce detin drepturi de rambursare, precum si la creditorii acestora, in scopul infiintarii popririlor.

In concluzie, doar daca exista o astfel de cesiune a dreptului de rambursare intre creditorul reclamant S.C. R.  I. S.R.L. si tertul creditor SC D. C. SRL, facuta in vederea stingerii unei datorii a cedentului fata de cesionar, parata putea compensa datoria pe care o avea fata de cedentul reclamant S.C. R.  I. S.R.L. (transmisa tertului) cu creanta pe care, la randul sau, parata A.F.P. Brasov o avea fata de tertul cesionar .C. D. C. S.R.L., datornic fata de bugetul de stat.

In lipsa acestei cesiuni, compensatia nu poate opera intre reclamanta S.C. R. I. S.R.L., parata A.F.P. Brasov si tertul in faliment S.C. D. C. S.R.L.

Dupa cum s-a mentionat, compensatia presupune o desocotire directa intre creditorul reclamant si debitorul parat, o stingere a doua obligatii reciproce, fiind vorba de doua raporturi juridice  distincte, dar intre aceleasi persoane.

Or, intre creditorul reclamant S.C. R.  I. S.R.L. si debitorul parat A.F.P. Brasov exista un raport juridic direct rezultand din obligatia de rambursare a TVA, dar nu exista un al doilea raport juridic direct din care sa rezulte ca exista si o obligatie de plata a unei sume de bani de catre reclamanta S.C. R.  I. S.R.L.  direct catre parata, SC R. I. SRL  nedatorand sume la bugetul de stat.

Desi parata A.F.P. Brasov a aratat ca are de recuperat de la tertul chemat in garantie aflat in insolventa, S.C. D. C. S.R.L., doar suma de 80.810 lei, in temeiul careia a considerat ca ar avea o creanta fata de reclamanta si ca are de restituit reclamantei suma de 194.879 lei, deci o suma mai mare, nici macar nu a realizat pretinsa operatiune de compensare pana la concurenta sumei de 80.910 lei care ar reprezenta creanta pretins avuta fata de reclamanta, ci efectueaza aceasta operatiune pentru intreaga suma de 194.879 lei pe care o vireaza catre SC D. C. SRL.

In acest fel, parata a realizat in mod gresit compensarea chiar daca s-ar avea in vedere acceptiunea eronata in care a inteles sa aplice aceasta institutie juridica, realizand in fapt o  recuperare a intregii creante de 194.879 lei pe care SC D. C. SRL ar avea-o fata de reclamanta, desi parata era creditoare asupra societatii aflate in insolventa doar cu suma de 80.810 lei.

S-a realizat astfel, in mod nepermis, o recuperare a creantelor avute de societatea in insolventa S.C. D. C. S.R.L. fara ca aceasta sa actioneze in vreun fel, doar prin intermediul AFP Brasov, desi creanta avuta de societatea in insolventa fata de reclamanta nu este o creanta bugetara cara sa implice concursul AFP Brasov.

Prin sentinta civila nr. 1655/SIND/29.06.2011 pronuntata de Tribunalul Brasov in dos. nr. 11742/62/2010 de Tribunalul Brasov, ramasa irevocabila prin decizia civila nr. 1581/R/29.11.2011 a Curtii de Apel Brasov, a fost verificata realitatea operatiunii de cesiune pe care SC D. C. SRL pretindea, in cadrul actiunii ce a format obiectul dosarului nr. 3571/62/2010 al Tribunalului Brasov, ca a realizat-o cu SC C. C. C. SI I. SRL (societate ca avea aceeasi persoana ca administrator ca si SC D. C. SRL) la data de 12.03.2009 si care a fost invocata de reclamanta pentru a dovedi ca nu ar datora nici o suma de bani catre societatea aflata in insolventa, SC D. C. SRL, ci ca aceasta suma ar fi datorata catre S.C. CMB C. C. SI I. SRL.

Prin ultimele doua hotarari judecatoresti de mai sus s-a dispus anularea cesiunii mentionate si repunerea partilor in situatia anterioara cesiunii, statuandu-se ca apartine patrimoniului societatii in insolventa, SC D. C. SRL, respectiva suma de bani de 194.878,9 lei, care este datorata de SC R. I. SRL si care nu fusese achitata de aceasta din urma societate societatii in insolventa.

Aceasta recuperare efectiva a sumei de catre societatea aflata in insolventa trebuie insa, in concret, a fi facuta fara de debitoarea SC R. I. SRL si nu prin retinerea de catre SC D. C. SRL a unei sume ce i-a fost virata in mod gresit de catre parata A.F.P. Brasov, care a aplicat gresit regulile compensarii mentionate mai sus si care a fost obligata, prin sentinta civila nr. 1322/CA/19.10.2010 pronuntata de Tribunalul Brasov, la restituirea respectivei sume de 194.897 lei catre SC R. I. SRL.

Avand in vedere considerente mentionate instanta va admite cererea paratei, fara obligarea chematei in garantie la plata cheltuielilor de judecata la care a fost obligata parata fata de reclamanta SC R. I. SRL intrucat culpa pentru situatia de fata apartine paratei A.F.P. Brasov, care a aplicat gresit regulile compensatiei.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELEL LEGII

HOTARASTE

Admite cererea de chemare in garantie formulata de parata Administratia Finantelor Publice a Municipiului Brasov in contradictoriu cu chemata in garantie S.C. D. C. S.R.L., prin lichidator G. A. -CII.

Obliga chemata in garantie la plata catre parata a sumei de 194.879 lei.

Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica azi, 21.05.2012.

PRESEDINTE  GREFIER

A. T. V. A. P.

Aflata in concediu de odihna

Semneaza Prim Grefier

S. O. C.

Red. A.T.V./ 03.07.2012

Dact. ITP./ 03.07.2012

 - 4 ex. -