Pretenţii

Sentinţă civilă 376 din 10.04.2012


Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Mizil sub nr. de dosar 1746/259/2011, aleatoriu repartizata în sistem informatic acestui complet (completul C 8 Stagiar) înregistrata la data de 29.09.2012 petenta T.R.M. a solicitat instantei de judecata în contradictoriu cu pârâtii ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.......MIZIL, C.A., M. M., T.A. si V.E. ca, prin hotarârea pe care o va pronunta sa dispuna obligarea pârâtilor la plata sumei de 1824 lei, reprezentând contravaloarea lucrarilor efectuate la repararea acoperisului blocului nr. 7 Mizil, str. Teilor, pe fiecare cu suma de 456 lei în solidar cu Asociatia de Proprietari, cu cheltuieli de judecata reprezentând taxa judiciara de timbru, timbru judiciar, onorariu avocat.

În motivare, petenta a învederat instantei ca este proprietara apartamentului situat în Mizil, str. T......, nr......, bl. ...., sc........, et......., ap........, judetul Prahova, potrivit certificatului de  mostenitor nr. 130/22.08.2008 si a contractului de vânzare-cumparare nr. 7983/06.06.1991. În continuare a aratat ca , fata de faptul ca acoperisul blocului în care locuieste s-a deteriorat foarte rau în portiunea situata deasupra apartamentului sau, astfel încât, desi acesta este situat la etajul 3, apa pluviala se scurge în apartamentul de la etajul IV infiltrându-se pe peretii si tavanul apartamentului sau. A învederat instantei ca îmbunatatirile aduse de ea la apartament s-au deteriorat, fiind astfel nevoita sa realizeze repararea acestuia. Astfel cum a aratat în cererea de chemare în judecata, reclamanta sustine ca a încercat în nenumarate rânduri sa vorbeasca atât cu presedintele asociatiei de proprietari, cât si cu restul locatarilor, în vederea realizarii acestor reaparatii, însa raspunsul lor a fost în sennul actionarii în judecata a proprietarilor.

A mai învederat petenta ca la data de 26.08.2011 a încheiat cu SC M. SRL contractul de executie de lucrari nr. 719/26.08.2011, contract ce a avut ca obiect hidroizolatia acoperisului blocului nr...., sc....., str........, Mizil, judetul Prahova, pe o suprafata reala de 76 mp, valoarea lucrarii executate fiind estimate  initial la 2400 lei, iar dupa efectuarea lucrarilor s-a stabilt suma de 2280 lei. Prin aceeasi cerere de chemare în judecata, reclamanta a aratat ca a expediat notificari prin care a solicitat sa fie contactata în vederea solutionarii litigiului pe cale amiabila, atât asociatiei de proprietari, care avea obligatia de a se implica în efectuarea acestor lucrari, cât si proprietarilor apartamentelor situate pe aceeasi linie, conform  adreselor depuse la dosarul cauzei. Astfel cu arata reclamanta, un raspuns la notificari a primit doar de la pârâtul M. M., care a parut ca se adreseaza în numele tuturor locatarilor, în care si-a exprimat dezaprobarea fata de lucrarea realizata.  A învederat petenta ca  raspunsul este total neavenit, în sensul ca locatarilor le-a fost solicitata participarea la repararea acoperisului, însa acstia au refuzat.

În drept, reclamanta  si-a întemeiat actiunea pe dispozitiile art. 998 C.Civ, Legea 116/2006 a locuintei, Legea 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari.

În sustinerea actiunii, reclamanta T.R.M. a depus la dosarul cauzei urmatoarele înscrisuri: contract de executie lucrari nr. 719/26.08.2011 (fil. 9), proces-verbal de receptie regularizare a lucrarilor de hidroizolatie nr. 718/26.08.2011 (fil. 10), factura fiscala nr. 605/26.08.2011 (fila 11), chitanta nr. 7856422/26.08.2011, contract de vânzare-cumparare nr. 7983 (fila 14), proces-verbal de predare-primire a locuintei nr. 10703/31.07.1992 (fil. 15), certificat de mostenitor nr. 130/22.08.2008 (fil.16), notificari si dovada expedierii, raspuns notifcare, împuternicire avocatiala.

Actiunea a fost legal timbrata cu taxa judiciara de timbru în cuantum de  157 lei, conform dispozitiilor art. 2 alin. (1) lit. c din Legea nr. 146/1996 privind taxele judiciare de timbru, conform chitantei nr. 5325/29.09.2011 si timbru judiciar mobil în valoare de 3 lei

În dovedire,  reclamanta a solicitat încuviintarea probei cu înscrisuri, planse fotografice, martori, interogatoriul si eventual expertiza tehnica constructii.

Pârâtul M. M. a depus la dosarul cauzei un înscris la data de  11.10.2011, pe care instanta, la termenul de judecata din  27.10.2011 l-a calificat ca fiind întâmpinare.

În motivare, pârâtul a aratat ca, împreuna cu ceilalti locatari a dat bani de 2 ori celui de la etajul 4 care era afectat, iar reclamanta nu a locuit si nici nu locuieste nici în prezent în imobilul respectiv, fiind plecata de mai multi ani în strainatate A aratat totodata ca reparatiile au durat circa 1 ora si jumatate, nu a asistat nimeni la efectuarea lor si nu se stie cât anume a costat între-adevar lucrarea.

La data de 18.10.201, pârâta ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR......... MIZIL, prin administrator E. I., a depus la dosarul cauzei un înscris pe care instanta, în sedinta din 27.10.2011, l-a calificat ca fiind note scrise.

Pârâtii C. A. si V. E. nu au depus întâmpinare la dosarul cauzei, dar s-au prezentat în instanta pentru a formula aparari.

Pârâta R. E. nu a depus întâmpinare la dosarul cauzei si nu s-a înfatisat în instanta pentru a formula aparari.

La termenul de judecata din 08.11.2011 reclamanta, prin aparator, a solicitat instantei introducererea în cauza a actulului proprietar al imobilului situat în Mizil, str......, nr......, bl...., sc......, etaj ....., ap. ......, respectiv numita R. E., care a cumparat imobilul de la numitul T. A. Instanta a calificat aceasta cerere ca fiind una de modificare a cererii initiale introductive de instanta. Ulterior punerii acestei cereri în discutia partilor, pentru respectarea principiului contradictorialitatii si egalitatii armelor prevazut de art. 6 CEDO, instanta a încuviintat cererea modificatoare de înlocuire a pârâtului T.A. cu pârâta R. E., fata de stadiul procedurii, cauza nefiind înca la prima zi de înfatisare.

La acelasi termen de judecata, instanta a pus în vedere reprezentantului pârâtei ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR...... MIZIL sa depuna la dosarul cauzei copia contractului de vânzare cumparare al imobilului privind pe noul proprietar al imobilului situat în Mizil, str......, nr...., bl...., sc....., etaj ..., ap. ....., respectiv pârâta R. E.

La data de 08.11.2011 administratorul  pârâtei ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR. ....... MIZIL a depus la dosarul cauzei contractul de vânzare-cumparare solicitat de catre instanta. 

În sedinta de judecata din 22.11.2011, instanta a luat act de sustinerile aparatorului reclamantei, în sensul ca pârâtul M. M. a achitat suma de 500 lei, reprezentând debit datorat si o parte din cheltueilile de judecata, motiv pentru care cererea de chemare în judecata formulata fata de acesta a raams fara obiect. Totodata, prin încheierea de sedinta de la acea data, instanta a amânat judecarea cauzei la data de 21.12.2011, în vederea citarii pârâtei R. E. atât la domiciliul indicat în contractul de vânzare cumparare depus la dosarul cauzei, cât si în cererea  de chemare în judecata, în vederea respectarii dreptului la aparare prevazut de art. 6 CEDO.

În sedinta din 21.12.2011 instanta a încuviintat, în temeiul dispozitiilor art. 167 Cod Proc.Civ. pentru reclamanta proba cu înscrisuri, proba cu interogatoriul pârâtilor ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR. ..... MIZIL, C. A., V. E. si R. E. si proba testimoniala cu 2 martori-I. N. si S. E., teza probatorie fiind efectuarea reparatiilor, necesitatea efectuarii acestor reaparatii si anuntarea locatarilor, si a pârâtei ASOCIATIA DE PROPRIETARI, apreciind ca acestea sunt utile, concludente si pertinente pentru solutionarea cauzei..

Prin aceiasi încheiere de sedinta, instanta a prorogat discutiile cu privire la încuviintarea probei cu expertiza dupa administrarea probelor încuviintate.

La termenul de judecata din 16.01.2012, instanta, având în vedere dispozitiile art. 222 Cod Proc.Civ care statueaza ca statul si celelalte persoane juridice de drept public vor raspunde în scris la interogatoriul ce li se va comunica, a înmânat  reprezentantului pârâtei ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR..... MIZIL  interogatoriul propus a fi administrat de catre reclamanta T.R.M., punându-i  acestuia în vedere sa îl depuna la dosarul cauzei la termenul urmator. Totodata, în aceeasi sedinta de judecata instanta  a procedat la audierea matorului proprus de catre reclamanta, numitul I. N., sub prestare de juramânt, raspunsurile acestuia fiind consemnate în scris si atasate la dosarul cauzei. (fil. 71-73).

În aceiasi sedinta de judecata, instanta, fata de prevederile dispozitiilor art. 48 alin. (1) din Legea nr. 230/2007 potrivit carora stabilirea si repartizarea sumei care priveste proprietatea comuna ce revine  fiecarui proprietar din cadrul condominiului se face proportional cu cota partz indiviza din proprietatea comuna, precum si fata de faptul ca solidaritatea nu exista decât daca este prevazuta expres de lege sau prin conventia partilor, a pus în discutie necesitatea efectuarii unei expertize în specilitatea constuctii. 

Totodata, instanta, ulterior punerii în discutia partilor pentru respectarea drepturilor procesuale ale acestora, atât a încuviintarii probei cu expertiza cât si a obiectivelor acesteia, a încuviintat, în temeiul dispozitiilor art. 167 Cod Proc.Civ, proba cu expertiza tehnica constructii, cu urmatoarele obiective: 1. sa se stabileasca daca apartamentul care apartine reclamantei a fost deteriorat ca urmare a apelor pluviale scurse de pe acoperisul nereparat al blocului; 2. sa se stabileasca daca lucrarile efectuate aveau un caracter atât necesar cât si urgent; 3. sa se precizeze daca lucrarile s-au efectuat conform contractului de executie indiviza ; 4. sa se stabileasca cota parte indiviza de proprietate ce-i revine fiecarei parti din proprietatea comuna; 5.sa se stabileasca reparatiile fectuate la acoperisul blocului nr. 7 si valoarea acestora, apreciind ca este utila, concludenta si pertinenta pentru solutionarea cauzei.

Instanta a dispus prin aceeasi încheierea de sedinta emiterea unei adrese catre expert (fil. 76) si a fixat onorariu provizoriu în cuantum de 500 lei în sarcina reclamantei, punându-i acesteia în vedere sa depuna la dosarul cauzei dovada achitarii onorariului în termen de 5 zile de la încuviintarea probei.

La termenul de judecata din 13.02.2012 instanta, în temeiul dispozitiilor art. 188 alin. (1) Cod Proc.Civ a dispus aducerera martorului propus de catre reclamanta, S. E., cu mandat de aducere, fata de faptul ca acesta, desi legal citat, nu s-a înfatisat în instanta. Totodata, instant a admis cererea de amânare a depunerii la dosarul cauzei a raportului de expertiza formulata de catre expert, mtoivata de faptul ca din cauza timpului nefavorabil, nu se pot efectua reparatiile la acoperisul blocului.

În sedinta de judecata din 06.03.2012 instanta a amânat judecarea cauzei în vederea efectuarii si depunerii la dosarul cauzei a raportului de expertiza tehnica în specialitatea constructii.

Raportul de expertzia a fost depus la dosarul cauzei la data de 28.03.2012.

La termenul de judecata din 03.04.2012 partile au învederat instantei de judecata ca nu au de formulat obiectiuni la raportul de expertiza, instanta procedând la judecarea cauzei.

Analizând actele si lucrarile dosarului prin prisma materialului probator existent la dosarul cauzei, instanta  a retinut  urmatoarele:

În fapt, la data de 26.08.2011 reclamanta T.R.M. a încheiat cu SC M. SRL contractul de executie de lucrari nr. 719/26.08.2011, contract ce a avut ca obiect hidroizolatia acoperisului blocului nr......., sc......, str......., Mizil, judetul Prahova, pe o suprafata reala de 76 mp, valoarea lucrarii executate fiind estimate  initial la 2400 lei, iar dupa efectuarea lucrarilor s-a stabilt suma de 2280 lei.

Instanta a avut în vedere dispozitiile legale incidente în materie, respectiv Legea 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari.

Instanta are în vedere ca  imobilul situat în Mizil, str...... nr..... este în proprietatea  comuna  a  tuturor  proprietarilor apartamentelor din acel imobil, astfel cum aceasta este definita de  art.  3 lit. c) din Legea  nr.  230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asocitaiilor de proprietari, intrând  în  administrarea  si  gestionarea asociatiei de proprietari, conform art. 4 alin. (1) din acelasi  act  normativ. În scopul îndeplinirii obligatiilor ce îi revin, asociatia  de  proprietari, prin  adunarea  generala,  adopta  si  modifica  bugetele  de  venituri si cheltuieli si prin organele de conducere  executive  contracteaza  lucrarile privind proprietatea comuna. În acest sens, proprietarii  sunt  obligati  sa contribuie  la  cheltuielile  ocazionate  de  întretinerea  partilor  comune conform dispozitiilor  art.  44  din  H.G.  nr.  1588/2007 privind normele metodologice la Legea 230/2007  care  prevad  ca cheltuielile pe cota-parte indiviza de proprietate reprezinta  cheltuielile asociatiei cu privire la proprietatea comuna,  cu  privire  la  fondul  sau fondurile pentru lucrari de întretinere, service, reparatii  si,  dupa  caz, de consolidare, reabilitare, eficienta energetica,  modernizare  la  partile de constructii si instalatii aflate în si  pe  proprietatea  comuna,  astfel cum este descrisa  în  cartea  tehnica  a  constructiei  si  în  acordul  de asociere. Instanta va avea în vedere si dispozitiile iar art. 34 din Legea nr.  230/2007, potrivit carora administrarea, întretinerea, investitiile si reparatiile asupra  proprietatii  comune  sunt în sarcina asociatiei de proprietari.

Drepturile si obligatiile titularilor dreptului de proprietate al unui apartament situat în condominiul guvernat de pârâta ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.......MIZIL  sunt cele prevazute de art. 23 din HG nr. 400/2003 norme metodologice privind organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, potrivit cu care „proprietarii, pe lânga drepturile si îndatoririle prevazute la cap. V si VI din modelul statutului asociatiei de proprietari cuprins în anexa nr. 2, au si urmatoarele drepturi si obligatii: b) sa întretina în bune conditii spatiile si instalatiile comune din interiorul si din exteriorul condominiului - casa scarii, casa ascensorului, holuri, coridoare, subsoluri, fatade, poduri, acoperisuri, scari exterioare, ascensor, hidrofor, instalatii de alimentare cu apa, de canalizare, instalatii de încalzire centrala si de preparare a apei calde, instalatii electrice si de gaze, centrale termice, crematorii, instalatii de colectare a deseurilor, instalatii de antena colectiva, telefonie si altele asemenea - si sa ia masuri pentru repararea si mentinerea în stare de siguranta si de functionalitate a condominiului; c) sa contribuie la repararea sau, dupa caz, la consolidarea si la mentinerea în stare de siguranta a proprietatii comune indivize din cadrul condominiului. Actul normativ mai sus mentionat, respectiv HG nr.400/2003 statueaza si asupra modalitatii în care sunt repartizate cheltuielile care privesc reparatiile aduse partilor comune din imobil, respectiv: „cheltuielile pentru lucrari de întretinere, servicii, de reparatii si, dupa caz, de consolidare la partile de constructii si instalatii aflate în proprietatea comuna indiviza - astfel cum este descrisa în cartea tehnica a constructiei si în acordul de asociere ca: subsolul; conductele de distributie si coloanele instalatiilor de apa, canalizare, termoficare, energie electrica; casa scarii; podul; spalatoria; uscatoria; terasa; ascensorul; centrala termica proprie; crematoriul; tubulatura de evacuare a gunoiului menajer; structura de rezistenta; fatade; acoperis si altele asemenea - se repartizeaza proportional cu cota-parte de proprietate indiviza a fiecarui proprietar, astfel cum este înscrisa în acordul de asociere sau care a fost recalculata conform prevederilor art.45 alin.(3)”.

Modalitatea în care se determina necesitatea efectuarii acestor reparatii în functie de stricaciunile suferite de imobil prin trecerea timpului sau din alte cauze, este reglementata de art. 25 din Legea nr.230/2007, stabilindu-se necesitatea ca aceste aspecte sa fie solutionate prin hotarâri adoptate de catre adunarea generala a asociatiei de proprietari. Astfel, conform cu art. 25 alin.(1) din Legea nr.230/2007, pentru adoptarea hotarârilor în adunarea generala a asociatiei de proprietari, se vor avea în vedere urmatoarele: a) fiecare proprietar are dreptul la un vot pentru proprietatea sa; b) pentru hotarârile cu privire la stabilirea fondurilor de investitii pentru consolidare, reabilitare si modernizare, votul fiecarui proprietar are o pondere egala cu cota-parte din proprietatea comuna; (2) Hotarârile adunarilor generale vor fi luate cu votul majoritatii membrilor asociatiei de proprietari prezenti la adunarea generala convocata sau reconvocata, dupa caz. În statutul propriu al asociatiei de proprietari pot fi prevazute si alte conditii, dar nu mai putin de jumatate plus unu din voturile celor prezenti la adunarea generala convocata sau reconvocata. (3) În situatii exceptionale, hotarârile pot fi luate prin acordul scris al majoritatii proprietarilor unei scari sau unui bloc, membri ai asociatiei de proprietari, pentru probleme care îi vizeaza direct, pe baza de tabel nominal. (4) Hotarârile adunarilor generale se consemneaza în registrul de procese-verbale al asociatiei de proprietari, se semneaza de catre toti membrii comitetului executiv si se comunica, în scris, tuturor proprietarilor. Dispozitiile art. 37 din Legea nr. 230/2007 statueaza asupra faptului ca pentru lucrarile privind proprietatea comuna, administratorul, tinând seama de pret, durata de executie si calitate, supune spre analiza, selectie de oferte si aprobare comitetului executiv al asociatiei de proprietari ofertele operatorilor economici care satisfac cerintele, în vederea executarii lucrarilor, conform legislatiei în vigoare.  Art.48 alin. (1) din acelasi act normativ reglementeaza ca „stabilirea si repartizarea sumei care priveste proprietatea comuna ce revine fiecarui proprietar din cadrul condominiului se fac proportional cu cota-parte indiviza din proprietatea comuna”.

Din analiza coroborata a normelor juridice enuntate mai sus, instanta retine ca  procedura prin care se efectueaza reparatiile necesare si utile la partile comune ale unui condominiu, între care se regasesc si reparatiile acoperisului imobilului comun, este aceea reglementata de HG nr.400/2003 si Legea nr.230/2007, astfel: 1. necesitatea repararii stricaciunii respective este adusa la cunostinta conducerii Asociatiei de Proprietari

2. acest organ de conducere adopta o hotarâre prin care se stabileste atât necesitatea efectuarii acestei reparatii cât si modalitatea efectiva prin care se realizeaza,

3. comitetul de cenzori al Asociatiei de Proprietari se asigura de aducerea la îndeplinire a obiectivelor hotarâte în adunarea generala a asociatiei de proprietar

Potrivit dispozitiilor art.37 din Legea nr.230/2007, prin adunarea generala a asociatiei de proprietari se hotaraste asupra pretului, durata de executie si calitatii lucrarilor de reparatii, iar executantul acestor lucrari va fi ales prin selectie de oferte si cu aprobarea comitetului executiv al asociatiei de proprietar. Dispozitiile legale care stabilesc în mod concret modalitatea în care se realizeaza aceste lucrari, au fost edictate tocmai în scopul înlaturarii oricaror factori subiectivi, care ar putea determina inopozabilitatea efectuarii acestor lucrari fata de ceilalti coproprietari si suportarea pretului acestor lucrari numai de catre unii dintre coproprietari.

Instanta va analiza în cazul de fata, pentru a vedea daca pretentiile formulate de catre reclamanta sunt întemeiate, daca au fost respectate dispozitiile prevazute de lege.

Din declaratia martorului I.N. (la dosar, fil. 71-73), instanta a  retinut ca acesta s-a ocupat de gasirea firmei care sa realizeze lucrarea, aceasta fiind aleasa, potrivit celor realatate de catre martor, la recomandarea vecinilor de la scarile alaturate care au efectuat si ei asemenea lucrari. Totodata, arata martorul ca firma care a realizat hidroizolarea ofera garantia cea mai mare, respectiv 9 ani. Cu privire la necesitatea efectuarii acestor reparatii, instanta retine faptul ca  reclamanta locuieste la etajul 3 si de fiecare data când ploua apa se scurgea în aparatamentul acesteia. Din declaratia martorului rezulta si faptul ca acesta a luat legatura cu administratorul Administratiei de proprietari, dar acesta i-a spus sa se descurce desi situatia era cunoscuta de toata lumea, inclusiv de catre seful de scara. A învederat martorul ca reparatia a durat aproximatv 5 ore, cartonul deteriorat fiind înlaturat si înlocuit cu altul nou. A aratat ca reparatia era absolut necesara, întrucât la fiecare ploaie strângea apa din apartament si desi locatarii i-au spus ca puteau gasi o alta firma la un pret mai mic, nimeni nu a venit cu o oferta concreta pentru repararea acoperisului. Reclamanta din prezenta cauza a efectuat si alte reparatii care au fost efectuate fara firma, în anii 2008-2009 exclusiv pe banii acesteia. Instanta va retine din cele relatate de catre martor ca  atât numele firmei cât si numarul de telefon al acesteia le-a aflat de la administratorul Asociatiei de proprietari, la blocurile care tin de aceasta asociatie efectuându-se ulterior reparatii, fiecare locatar platind în dreptul sau. Cu privire la plata banilor catre reclamanta, a învederat martorul ca  la început ceilalti locatari au fost de a acord cu efectuarea reparatiilor si cu plata sumelor de bani, dar ulterior s-au razgândit. Totodata, din declaratia martorului atasata dosarului cauzei instanta retine si ca ceilalti locatari nu au fost de fata în ziua în care s-au efectuat reparatiile.

Aceasta declaratia se coroboreaza cu declaratia celuilalt martor audiat în cauza, respectiv numitul S. E. (la dosar, fil.  104). Astfel, din declaratia acestuia instanta retine faptul ca  de ani de zile au fost probleme cu izolatia, în special la apartamentul de la ultimul etaj, care era practic de nelocuit din cauza infiltratiilor de apa. A învederat totodata martorul ca  reparatiile aveau un caracter urgent, fata de faptul ca reclamanta avea mobila stricata si ca s-a încercat sa se ia legatura cu aceste persoane, dar nu s-a ajuns la nici un rezultat.

Din interogatoriul administrat pârâtului C. A. rezulta ca acesta recunoaste ca acoperisul blocului în care s-a efectuat reparatiile necesita efectuarea acestora, având în vedere pagubele produse în apartamentul reclamantei. Din interogatoriul care a fost comunicat pârâtei ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR..... MIZIL si care a fost depus la dosarul cauzei instanta retine ca acesta a aratat ca acoperisul trebuia reparat, dar pagube au existat si în alte apartamente pe acelasi palier.

În ceea ce îi priveste pe pârâtii R. E. si V. E., instanta a  retinut  faptul ca desi acestia au fost citati cu mentiunea de a se prezenta personal la interogatoriu, nu s-au înfatisat în fata instantei. Fata de faptul ca acestia nu s-a înfatisat, desi au fost legal citati cu aceasta mentiune, instanta va avea în vedere dispozitiile art. 225 Cod Proc.Civ potrivit carora daca partea refuza fara motive temeinice, sa raspunda la interogatoriu sau nu se înfatiseaza, instanta poate socoti aceste împrejurari ca o marturisire deplina  sau numai ca un început de dovada în folosul partii potrivnice. Asadar, fata de aceste dispozitii instanta va avea în vedere faptul ca atitudinea celui chemat la interogatoriu constând în refuzul nejustificat de a se prezenta sau de a raspunde la întrebari poate fi considerata de catre instanta fie ca o marturisire fie ca un început de dovada. În toate cazurile în care este posibila administrarea altor probe, lipsa la interogatoriu sau refuzul de a raspunde  va fi socotit ca un început de dovada, ce urmeaza a fi completat cu alte probe. Când nu s-ar mai putea administra alte probe, instanta va putea considera atitudinea respectiva ca o marturisire deplina, daca si-a format convingerea în acest sens din împrejurarile concrete ale cauzei.

Asadar, în privinta acestor pârâti instanta va avea în vedere si celelalte probe care au fost administrate în cauza.

Astfel, din raportul de expertiza depus la dosarul cauzei, instanta retine faptul ca expertul a constatat, în ceea ce priveste caracterul necesar si urgent al lucrarilor, ca infiltratiile au produs degradarea unei portiuni a zugravelii din apartamentul 34 (peretele comun al camerei de zi cu dormitorul) si a dozei electrice unde se putea produce un scurt circuit electric, astfel ca reparatiile erau necesare si urgente pentru a stopa patrunderea apelor pluviale prin terasa blocului. Totodata, din raportul de expertiza rezulta ca pentru a stopa infiltrarea apelor pluviale în aparatamentul 34 proprietatea reclamantei T. R. M., aceasta a încheiat un Contract de Executie lucrari având nr. 719 din 26.08.2011 cu firma SC M. SRL cu sediul în Buzau, prin care se prevedea executia unei hidroizolatii cu membrane bituminoasa pe o suprafata de aprox. 80 mp, în urma verificarilor efectuate rezultând ca s-a executat aceasta hidroizolatie prevazuta în contractul încheiat pe o suprafata de 69,00 mp cu membrana bituminoasa termosidabila cu grosimea de 4 mm.

Instanta a  retinut ca dispozitiile legale anterior enuntate au fost  respectate, cuantumul concret al costurilor lucrarilor fiind  adus la cunostinta fiecarui coproprietar, membru al asociatiei de proprietari, , calitatea si perioada de garantie pentru buna executie a acestor lucrari ar fi fost de asemenea un fapt cunoscut si, prin urmare, necontestat. De altfel, din chiar procesul-verbal de receptie regularizare a lucrarilor de hidroizolatie depus de catre petenta la dosarul cauzei instanta retine ca perioada de garantie a lucrarii receptionate este de 9 ani si 2 luni postgarantie, aceasta profitându-le tuturor locatarilor din condominiu. Instanta  a retinut ca toti locatarii avea obligatia de a lua masurile necesare  pentru repararea  acoperisului  imobilului  în  care locuiesc atât ei, cât si reclamanta, acoperisul fiind în proprietatea comuna a membrilor asociatiei.

Cu toate ca reclamanta a solicitat prin cererea de chemare în judecata modificata obligarea pârâtilor C. A., M. M., V. E., R. E. la plata sumei de 456 lei fiecare, în solidar  cu pârâta ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR. ......MIZIL, instanta a retinut faptul ca dispozitiile referitoare la solidaritate nu îsi gasesc aplicare în cauza dedusa judecatii, fiecare locatar putând fi obligat potrivit dispozitiilor legale invocate, doar proportional  cu cota-parte care îi revine din proprietatea comuna, acoperisul aflându-se în proprietatea comuna a tuturor locatarilor din imobil.

Pentru a stabili suma de bani la plata careia va fi obligat fiecare dintre pârâti, instanta va avea în vedere concluziile si cotele-parti din proprietatea comuna stabilita prin raportul de expertiza depus la dosarul cauzei. Din factura fiscala de la dosarul cauzei (fila 11), rezulta ca lucrarea efectuata a avut un pret de 2280 lei. Reclamanta a solicitat prin cererea de chemare în judecata plata sumei de 1824 lei. Instanta s- a raportat însa la valoarea lucrarii astfel cum aceasta rezulta din raportul de expertiza întocmit în cauza, la pct. 5 din acest raport precizându-se ca valoarea lucrarii este conform “Buletinului tehnic de preturi în mica constructie si reparatii în constructie” editat de catre Matrix-noiembrie 2011 este de 2049 lei. Cota –parte care revine reclamantei T.R.M. din proprietatea comuna este potrivit pct. 4 al raportului de expertiza de 3,09% din proprietatea comuna. Asadar, acesteia i-ar incumbat obligatia sa plateasca suma de 63,31 lei din valoarea lucrarilor efectuate(respectiv procentul de 3,09 % din valoarea stabilita a lucrarii 2049 lei). Fata de valoarea obiectului cererii, indicat de catre reclamanta, instanta va aduna la aceasta cota-parte din valoare care ar fi revenit reclamantei, respectiv 63,31 lei, pentru a stabili ulterior sumele de bani la care urmeaza a fi obligati pârâtii. Asadar, suma la care se  va raporta instanta va fi de 1887,3 lei (respectiv 1824 lei+ suma care ar fi trebuit platita de catre reclamanta, respectiv 63,31 lei).

În ceea ce îl priveste pe pârâtul V. E., acesta are o cota –parte indiviza de 3,09 din proprietatea comuna, astfel ca suma la care va fi obligat, reprezentând contravaloarea lucrarilor efectuate la acoperisul blocului va fi de 3,09 % din 1887,3 lei, respectiv suma de 58,31 lei.

În ceea ce îi priveste pe pârâtii R. E. si C. A., acestia au o cota-parte indiviza din proprietatea comuna de 2,49 %, astfel ca suma la care vor fi obligati, reprezentând contravaloarea lucrarilor efectuate la acoperisul blocului va fi de 2,49 % din 1887,3 lei, respectiv suma de 46,99 lei. 

În ceea ce îl priveste pe pârâtul M. M. , acesta a achitat suma de 500 lei, astfel cum a luat act instanta pe parcursul judecarii cauzei. Cu toate acestea, fata de faptul ca din raportul de expertiza rezulta ca acesta detine o cota de 3,09%, suma de plata care îi revenea este de  58, 31 lei.

Fata de faptul ca locatarii din imobil  T.R.M., V. E., R. E., C. A., M. M. au urmatoarele cote-parti din proprietatea comuni indiviza (3,09 % reclamanta, 2,49 % pârâtii R. E. si C. A., si respectiv  3,09 % pârâtul V.E.)instanta retine ca în total acestia au un procent de 14,25% din proprietatea comuna. Fata de faptul ca toti locatarii din condominium au însa obligatia de a participa la reparatiile commune proortional cu cota-parte indiviza, având în vedere ca reclamanta nu a chemat în judecata decât reclamantii de pe acceasi linie, instanta va oblige pârâta ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR... MIZIL la plata sumei de 1618,35 lei(respectiv procentul de 85,75% din 1887,3, reprezentând contravaloarea reparatiilor care ar fi trebuit suportata de catre ceilalti locatari din condominiu, cu excetia celor care au fost chemati în judecata în prezenta cauza în calitate de pârâti). Instanta  a retinut  ca ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR......MIZIL poate fi obligata la plata acestei sume, întrucât din statutul depus la dosarul cauzei rezulta ca are un fond de reparatii, din care ar fi trebuit suportate si cele efectuate de catre reclamanta.

Fata de aceste aspecte, precum si fata de dispozitiile legale invocate, instanta va admite în parte actiunea formulata de catre reclamanta T.R.M., în contradictoriu cu pârâtii C.A., V. E., R. E. si ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR..... MIZIL si va oblige pe pârâtul C. A. la plata sumei de 46,99 lei, reprezentând cota-parte indiviza din contravaloarea lucrarilor efectuate de catre reclamanta, pe pârâta R. E. la plata sumei de 46,99 lei, reprezentând cota-parte indiviza din contravaloarea lucrarilor efectuate de catre reclamanta, pe pârâtul V. E. la plata sumei de 58,31 reprezentând cota-parte indiviza din contravaloarea lucrarilor efectuate de catre reclamanta, precum si pe pârâta ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR...... MIZIL la plata sumei de 1618,35 lei reprezentând cotele-parti ale celorlalti locatari din condominium.

Totodata, instanta va respinge actiunea formulata de catre reclamanta în contradictoriu cu pârâtul M.E. ca fiind ramasa fara obiect.

În ceea ce priveste cererea reclamanatei de obligare a  pârâtilor la plata  cheltuielilor de judecata, instanta a avut în vedere dispozitiile art. 274 Cod Proc.Civ potrivit carora partea care cade  în pretentii va fi obligata, la cerere sa plateasca cheltuielile de judecata. Asadar, temeiul juridic al acordarii cheltuielilor de judecata este culpa procesuala a partii.

Instanta a retinut, cu referire la pârâtul M.M. ca acesta a achitat suma de 500 lei pe parcursul judecarii cauzei. Culpa procesuala revine pârâtului în cazul în care acesta achita cheltuielile de judecata pe parcursul desfasurarii cauzei, întrucât acesta l-a determinat pe reclamant sa formuleze actiunea, întrucât si-a îndeplint de bunavoie obligatiile care îi reveneau.  Cu toate acestea, potrivit dispozitiilor art. 275 Cod Proc.Civ  pârâtul care a recunoscut la prima zi de înfatisare  pretentiile reclamantului nu va putea fi obligat la plata cheltuielilor de judecata, afara numai daca a fost pus în întârziere înainte de chemarea în judecata. În cauza dedusa judecatii, pârâtul M. M. a recunoscut înainte de prima zi de înfatisare pretentiile reclamantei si nu a fost pus în întârziere, întrucât punerea în întârziere se face prin cerere de chemare în judecata sau prin notificare adresata prin intermediul  executorilor judecatoresti. Notificarea pârâtului a fost efectuata prin avocat, astfel ca nu are semnificatia unei puneri în întârziere Fata de aceste aspecte, instanta va respinge cererea de obligarea a pârâtului M. M.la plata cheltuielilor de judecata ca neîntemeiata.

Cu privire la ceilalti  pârâti, instanta a avut în vedere cheltuielile efectuate în cauza, respectiv taxa judiciara de timbru în valoare de  157 lei dovedita conform  chitantei nr. 5325 din 29.09.2011, timbru mobil judiciar  în valoare de 3 lei, onorariu expert în valoare de 500 lei dovadita potrivit chitantei atasata dosarului cauzei (fila 92) si onorariu avocat în cuantum de 500 lei, potrivit chitantei seria bir nr. 15 din 31.08.201.

Instanta  a  avut  în vedere faptul ca, în ceea ce priveste taxa judiciara de timbru si timbru judiciar fiecare dintre pârâti va putea fi obligat doar la plata sumei corespunzatoare taxei de timbru si a timbrului judiciar pe care reclamanta le-ar fi platit raportat la pretentiile care i-au fost admise, respectiv la suma la plata careia a fost obligat fiecare dintre pârâti. Astfel, taxa de timbru si timbrul judiciar corespunzatoare sumei de  46, 99 lei este de  6 lei, taxa de timbru taxa  si timbrul judiciar corespunzatoare sumei de  58, 31 lei este de  6, 83 lei lei, iar taxa de timbru si timbrul judiciar corespunzatoare sumei de 1618,35 lei este de 140, 46 lei.

În ceea ce priveste onorariu exepert si onorariu avocatial, instanta  a retinut  ca pârâtii vor fi obligatia la plata acestora în conformitate cu cotele care le revin, cota reclamantei de 3,09 si cota pârâtului M. M. de 3,09 , în total 6,18 împartindu-se proportional cotelor care le revin pârâtilor. Astfel, pârâtului C. A. îi revine de plata suma de 26, 43, pârâtei R. E. suma de 26,43 lei, pârâtului V.E suma de 32, 8 lei, iar pârâta ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.......MIZIL suma de 910,49.

În total, pârâtul  C. A. a fost  obligat la plata sumei de 32,43 lei reprezentând cheltuieli de judecata, din care suma de 6 lei reprezentând taxa judiciara de timbru si timbru judiciar si suma de 26,43 lei reprezentând onorariu expert si onorariu avocatial. Pârâta R. E. a fost obligat la plata sumei de 32,43 lei reprezentând cheltuieli de judecata, din care suma de 6 lei reprezentând taxa judiciara de timbru si timbru judiciar si suma de 26,43 lei reprezentând onorariu expert si onorariu avocatial. Pârâtul V. E. va fi obligat la plata sumei de 39,63 lei reprezentând cheltuieli de judecata, din care suma de 6,83 lei reprezentând taxa judiciara de timbru si timbru judiciar si suma de 32,8 lei reprezentând onorariu expert si onorariu avocatial. Pârâta ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR..... MIZIL a fost obligat la plata sumei de 1050, 95 lei reprezentând cheltuieli de judecata, din care suma de 140,46 lei reprezentând taxa judiciara de timbru si timbru judiciar si suma de 910,49 lei reprezentând onorariu expert si onorariu avocatial.