Succesiune : stabilire componenţă masă succesorală-interpretare contract de zestre în temeiul căruia se susţine dobândirea bunului de către defuncţi. Antecontract de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere viageră. Partajare succesiune

Sentinţă civilă 2058/2009 din 11.06.2010


Succesiune : stabilire componenţă masă succesorală-interpretare contract de zestre în temeiul căruia se susţine dobândirea bunului de către defuncţi. Antecontract de  vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere viageră. Partajare succesiune.

Pentru stabilirea masei succesorale rămasă in urma defuncţilor este necesar să se  stabilească, în prealabil, regimul juridic al bunului despre care se susţine că formează obiectul succesiunii, dacă acesta are calitatea de bun comun al soţilor după care se dezbate succesiunea  sau de bun propriu al unuia dintre soţi. În acest scop, este necesar să se stabilească titlul in baza căruia defunctul a dobândit  bunul, natura juridică a dreptului transmis prin acest titlu şi momentul dobândirii dreptului. În speţă, s-a invocat existenţa unui contract de zestre. Pentru interpretarea clauzelor contractuale este necesară luarea in considerare a obiceiului locului pentru  determinarea, fără echivoc,  a naturii juridice a dreptului transmis.

Din acest punct de vedere, instanţa a reţinut că părinţii părţilor (după care se dezbat succesiunile in cauză ) s-au căsătorit în anul 1948, ocazie cu care bunicii materni ai părţilor le-au transmis  jumătate din casa de locuit ce constituia casa părintească a mamei părţilor, cealaltă jumătate urmând să-i rămână acesteia după decesul transmiţătorilor fiind incheiat în acest sens un înscris sub semnătură privată intitulat « contract de zestre ». Potrivit obiceiului locului, bunurile primite ca zestre erau considerate ca fiind numai proprietatea copilului celor care au transmis bunul, doar folosinţa fiind exercitată în comun de soţi. Rezultă că jumătate din această casă a constituit numai proprietatea mamei părţilor cu titlu de zestre, din momentul încheierii actului,  iar cealaltă jumătate i-a revenit tot acesteia ca moştenitoare a părinţilor ei, după decesul lor. Aşa fiind, întreaga casă de locuit (în stadiul în care aceasta s-a aflat la data decesului mamei părţilor) intră în succesiunea după defunctă, soţului supravieţuitor al  acesteia revenindu-i, în concurs cu părţile, numai cota de ? părţi din casa de locuit.

În consecinţă, acesta nu putea, la rândul său, să transmită valabil prin antecontract de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere decât cota sa de ? părţi din construcţie, deoarece numai pentru această cotă s-a dovedit calitatea sa de proprietar în momentul încheierii acordului de voinţă. Ca urmare a încheierii acestui antecontract în timpul vieţii tatălui părţilor, în patrimoniul defunctului nu mai exista această cotă de proprietate de ? părţi din casa de locuit, astfel încât aceasta nu poate sa fie inclusă în masa succesorală a defunctului alături de alte bunuri ce intră în componenţa acesteia.