Infracţiuni de delapidare prev. de art. 215/1 alin. 1 Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal şi fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal şi cu aplic. art. 33 lit. a. Cod penal.

Sentinţă penală 124 din 20.05.2009


Prin rechizitoriul Parchetului nr.______ a fost trimis în judecată inculpatul V.Z. pentru comiterea infracţiunilor de delapidare prev.de art. 215 /1 al.2 Cod penal  cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal şi fals în înscrisuri  sub semnătură privată prev. de art. 290 alin.2 Cod penal cu aplic.art. 41 alin.2 Cod penal, art.33 lit.a Cod penal, reţinându-se în fapt că în perioada noiembrie 2007 – februarie 2008, în calitate de agent comercial, prin falsificarea mai multor chitanţe şi facturi şi-a însuşit fără drept mai multe sume de bani de la firma la care lucra în calitate de agent comercial, la S.C.P.S. SRL O.S., cauzând un prejudiciu de cca 35.000 lei.

Inculpatul deşi a fost legal citat nu s-a prezentat în faţa instanţei, însă a fost ascultat de către organele de urmărire penală, a luat la cunoştinţă că i s-a întocmit dosar penal (f.231-237), după care s-a sustras de la urmărirea penală şi de la judecată.

Din actele şi lucrările dosarului instanţa constată următoarele:

La data de 25 februarie 2008 S.C.P.S. SRL O.S. a depus o plângere penală la Poliţia Municipiului O.S. împotriva inculpatului pentru săvârşirea infracţiunilor de delapidare şi fals în documente (f.8).

Conform contractului individual de muncă încheiat între firmă şi inculpat la data de 23 martie 2007 (f.12-13), inculpatul a fost angajat pe perioadă nedeterminată în calitate de agent comercial. În baza fişei postului inculpatul avea atribuţii legate de vânzarea în diferite magazine de specialitate a produselor finite ale firmei, gestionarea mărfii ridicată din magazie, încasarea contravalorii produselor vândute, gestionarea tuturor produselor finite începând de la ridicarea lor din magazia de produse finite sau de la furnizoare, până la vânzarea lor, respectiv predarea lor în magazie. Ridicarea produselor finite se face cu aviz de expediere, vânzarea se face cu factură fiscală, încasarea contravalorilor se face cu chitanţă fiscală, agentul comercial răspunde de completarea corectă a acestor documente etc.(f.11).

În cursul lunii februarie 2008 conducerea societăţii a observat că unele facturi emise de inculpat nu sunt achitate, deşi a trecut o perioadă mai mare de timp de la emiterea lor. Datorită acestui lucru firma a dispus efectuarea unor verificări la clienţii care au achiziţionat produsele firmei prin intermediul inculpatului. Astfel s-a verificat soldul fiecărui client până la data de 29 februarie 2008 efectuându-se un inventar a unor chitanţe şi facturi fictive întocmite de inculpat, astfel mărfurile nu erau predate clienţilor care figurau în documentele fictive făcute de inculpat, V.Z. a vândut în mod efectiv mărfurile unor altor persoane sau firme iar banii din valorificarea mărfurilor ridicate de la sediul firmei şi i-a însuşit pe nedrept (f.15-18) a se vedea inventar facturi fictive).

Astfel în toamna anului 2007, respectiv la începutul anului 2008, inculpatul a ridicat de la firmă o anumită cantitate de marfă pe baza unor avize de însoţire (f.21-33).

S-a stabilit în cursul controlului şi a cercetărilor efectuate în cauză următoarele ilegalităţi:

Inculpatul a emis la data de 10 octombrie 2007 factura cu nr.____ în valoare de 1439,90 lei către SC L. SRL G.. A fost audiat ca martor reprezentantul firmei respective, numita K.I.M., s-au verificat actele contabile ale firmei stabilindu-se că documentul respectiv nu se regăseşte în contabilitatea societăţii şi deci marfa numai fictiv inculpatul a trecut-o pe factură în contul clientului, de fapt a fost valorificată în altă parte iar banii nu i-a mai predat la casieria unităţii (f.34, 36-38).

La sfârşitul lunii octombrie 2007 inculpatul a completat în fals facturile cu nr.____ şi nr.____ în valoare totală de 1542,24 lei cu data de 02 noiembrie 2007 către firma S.C. D. SRL B.. Luându-se legătura cu reprezentanta firmei, respectiv M.M.E., s-a stabilit că firma din Buşteni nu a cumpărat la data respectivă mărfurile trecute în factură (f.42), iar cele două facturi nu corespund adevărului iar inculpatul şi de această dată nu a predat banii la casieria unităţii (f.40-41).

Prin aceleaşi modalităţi de acţionare inculpatul a completat la data de 07 noiembrie 2007 o factură de vânzare cu nr._____ în valoare de 680,37 lei pentru firma SC M. SRL M.C., ulterior în cursul cercetărilor stabilindu-se că factura este fictivă iar firma în cauză nu a achiziţionat marfa respectivă, fapt confirmat de către reprezentantul firmei P.E. (f.47, 53-54).

La fel, la data de 20 noiembrie 2007 inculpatul a completat în fals factura cu nr.425 în valoare de 1770,72 lei pentru firma SC Cs.T. SRL T.M., constatându-se că factura de primire este contrafăcută, fapt confirmat de reprezentantul firmei T.I. (f.60-62).

În acelaşi timp reprezentantul firmei SC S.P. SRL B., respectiv T.V. (f.73), infirmă că ar fi achiziţionat marfă în valoare de 2843,53 lei prin factura nr.426 din 20 noiembrie 2007 (f.75-76).

În acelaşi timp inculpatul a completat în fals factura nr.444 din 29 noiembrie 2007 în valoare de 3.633,07 lei pentru firma  SC M. SRL S.M. reprezentată de Blidar K.Gy. (f.96-102).

Tot de la firma SC M. SRL M.C. reprezentată de P.E. inculpatul a prezentat date false prin care arată că ar fi vândut marfă de 1612,45 lei, completând factura cu nr.143 din 1 decembrie 2007 (f.47-52).

Totodată inculpatul pentru firma SC L. SRL G., reprezentată de K.I.M., a completat în fals factura nr.449 din 6 decembrie 2007 în valoare de 1494,18 lei (f.34, 36-38).

La data de 14 decembrie 2007 este trecut în factura nr.247 faptul că inculpatul ar fi vândut marfă în valoare de 2719,15 lei pentru firma SC S. SRL V., însă reprezentantul firmei precum şi actele contabile nu confirmă cele prezentate de inculpat în factură (f.110-111).

De asemenea inculpatul a completat în fals factura nr.470 din 17 ianuarie 2008 în valoare de 1552,95 lei pentru firma S.C. P.T. SRL P. reprezentată de numita J.E. (f.117-130).

Reprezentantul firmei S.C.P.C. I. SRL Gh., respectiv Sz.N.L., arată că produsele cuprinse în factura nr.484 şi nr.485 din 29 ianuarie 2008 în valoare de 4700 lei nu au fost achiziţionate de firma sa, datele din aceste documente nu corespund adevărului (f.151-153).

Odată cu începerea cercetărilor inculpatul a recunoscut că a vândut produsele consemnate în facturile fictive la diferite persoane la un preţ mult inferior celui real, iar sumele primite şi le-a însuşit fără drept (f.231-237).

La data de 28 decembrie 2007, respectiv la data de 5 ianuarie 2008 inculpatul a mai întocmit în fals facturile de vânzare nr.149 respectiv nr.398 privind vânzarea către S.C.D.E.L. SRL A. şi SC C.T.D. a unor produse în valoare totală de 3.002,37 lei. În urma cercetărilor efectuate în cauză şi a documentelor contabile depuse la dosar rezultă că aceste mărfuri nu au ajuns la aceste firme, însă nu au fost returnate la magazie (f.118, 121-125, 157, 159).

O altă modalitate folosită de inculpat pentru a-şi însuşi bani din gestiune constă în aceea că în perioada 27 decembrie 2007 – 17 ianuarie 2008 acesta a încasat de la 10 clienţi sumele de bani pentru mărfurile vândute, în total fiind vorba despre suma de 4.821,32 lei iar pentru această sumă de bani a eliberat în mod fictiv 11 chitanţe dintr-un chitanţier declarat pierdut, după care suma de bani arătată mai sus a fost însuşită de inculpat (f.77-89).

În cursul cercetărilor inculpatul a recunoscut şi săvârşirea acestor fapte (f.231-237).

Un alt mod de operare, aşa cum rezultă din inventarul efectuat de firmă, constă în aceea că, deşi a încasat suma de 2743,43 lei provenită din vânzări de la un număr de 8 clienţi cărora le-a eliberat chitanţe adevărate, acesta şi-a însuşit suma de bani pentru sine neplătind la firmă nici banii şi nici chitanţele (f.15-18).

De asemenea la data de 22 februarie 2008 inculpatul a ridicat de la magazia firmei produse în valoare de 2.149 lei în baza avizului de însoţire a mărfii cu nr.0418 (f.33).

După ridicarea mărfii inculpatul a plecat şi nu s-a mai întors la firmă, marfa rămânând la acesta, nefiind vândută vreunui client, pe bază de factură de vânzare (f.14).

În cauză a mai fost audiat ca martor D.L. care arată că i-a vândut inculpatului un telefon mobil în rate iar în schimb a primit cadou de la inculpat un rucsac de la firma SC P.S. SRL (f.219).

De asemenea martorul S.Z. recunoaşte că aştepta de mult timp restituirea unei sume de bani de la inculpat, bani proveniţi din vânzarea unui autoturism acestuia, iar pentru că martorul a aşteptat mai mult să îi fie restituiţi banii a primit cadou de la inculpat doi rucsaci de la firma unde lucra inculpatul (f.222).

Valoarea totală a prejudiciului cauzată firmei S.C.P.S. SRL O.S. a fost de 37.837,74 lei (f.18).

Faptele săvârşite de inculpat întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de delapidare prev.de art. 215 /1 al.1 Cod penal  cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal precum şi săvârşirea infracţiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 Cod penal cu aplic.art. 41 alin.2 Cod penal şi cu aplic. art.33 lit.a Cod penal.

Inculpatul nu posedă antecedente penale (f.229).

După ce i s-au luat primele declaraţii inculpatul s-a sustras de la urmărirea penală fugind în G., aşa cum rezultă şi din declaraţia martorului D.I., care este mama inculpatului şi unde inculpatul domiciliază împreună cu familia sa (f.231, 239-245).

În cauză s-au efectuat toate demersurile şi procedurile legale pentru citarea inculpatului, respectiv mandat de aducere, afişare la primăria unde inculpatul îşi are domiciliul, etc.(f.246-250, 262, 267).

La individualizarea pedepsei ce urmează a fi aplicată inculpatului instanţa va lua în considerare pericolul social concret al faptei, persoana inculpatului care nu are antecedente penale, a recunoscut comiterea faptei în faza de urmărire, după care s-a sustras de la judecată, nu a recuperat prejudiciul cauzat, apreciind că aplicarea unei pedepse de 2 ani închisoare cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe timp de 2 ani va avea efectul preventiv şi educativ scontat.

În consecinţă va condamna pe inculpatul V.Z.:

- pentru comiterea infracţiunii de delapidare prev.de art. 215 /1 al.1 Cod penal  cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal la 2 ani închisoare.

- pentru comiterea infracţiunii de fals în înscrisuri  sub semnătură privată prev. de art. 290 Cod penal cu aplic.art. 41 alin.2 Cod penal la 1 an şi 6 luni închisoare.

În baza art. 33 lit.a , 34 lit. b Cod penal inculpatul va executa pedeapsa de 2 ani închisoare.

În baza art. 81 Cod penal va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei.

În baza art. 82 Cod penal va fixa termen de încercare de 5 ani.

Va atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor nerespectării art. 83 Cod penal.

În baza art. 14 alin.3 lit. b Cod procedură penală va obliga inculpatul să plătească părţii civile S.C. P.S. SRL  O.S. 37.837,74 lei despăgubiri civile.

În baza art. 191 Cod proc. penală va obliga inculpatul să plătească statului 800 lei cheltuieli judiciare din care 200 lei reprezintă  onorariu avocaţial din oficiu avansat din fondul Ministerului Justiţiei.