Infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art.6 din Legea nr.241/2005.

Sentinţă penală 91 din 16.04.2009


Prin rechizitoriul nr._____ al Parchetului de pe lângă Judecătoria O.S. inculpatul M.R. a fost trimis în judecată pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală prevăzute de art. 6 din Legea 241/2005. S-a reţinut că nu a virat statului sume reprezentând impozit pe veniturile din salarii şi alte contribuţii pe care le-a reţinut la sursă.

Inculpatul în faţa instanţei recunoaşte cu sinceritate comiterea infracţiunii.

Din actele şi lucrările dosarului instanţa constată următoarele:

Inculpatul este administrator la S.C.W. SRL.

D.G.F.P.Harghita – Administraţia Finanţelor Publice C.S., prin adresa nr.4442 din 23.05.2008, a comunicat situaţia debitelor înregistrate de către S.C.W. SRL, CUI _______ din 23.05.2008 arătând că această societate figurează cu restanţe la impozitul pe veniturile  din salarii în sumă de 225 lei, la contribuţia individuală de asigurări sociale reţinută de la asiguraţi în sumă de 1.036 lei, la contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj reţinută de la asiguraţi în sumă de 272 lei şi la contribuţia pentru asigurări de sănătate reţinută de asemenea de la asiguraţi în sumă de 1.502 lei (f.16).

Începând cu luna martie 2008 Tribunalul Harghita prin sentinţa civilă nr.353 din 3 martie 2008 a dispus reorganizarea judiciară a S.C.W. SRL, ocazie cu care s-a desemnat un administrator judiciar, respectiv L.F.I. din O.S.. Administratorul judiciar a predat organelor de urmărire penală documentele contabile ale acestei societăţi iar din analiza documentelor ridicate pe bază de dovadă a rezultat că la sfârşitul lunii mai 2008 debitele consemnate de S.C.W. SRL la AFP C.S. se ridică la suma de 3.035 lei.

Din declaraţia inculpatului rezultă că acesta recunoaşte că datorează bugetului consolidat suma de bani susmenţionată, însă această datorie are ca motiv principal neplata de către clienţi a mărfurilor pe care societatea sa le-a livrat. De asemenea inculpatul a mai declarat că Administraţia Finanţelor Publice l-a somat cu privire la datoriile pe care le are de achitat faţă de stat, pe care însă din lipsa posibilităţilor nu le-a plătit. De altfel în cursul urmăririi penale în declaraţia din 4 februarie 2009 inculpatul a arătat că suma pe care nu a virat-o la bugetul statului urmează să o plătească în cursul lunii februarie 2009 (f.110).

Fapta inculpatului care în perioada decembrie 2007 – martie 2008 deşi a reţinut la sursă impozitul pe veniturile din salarii în sumă de 225 lei, contribuţia individuală de asigurări sociale reţinută de la asiguraţi în sumă de 1.036 lei, contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj reţinută de la asiguraţi în sumă de 272 lei şi contribuţia pentru asigurări de sănătate reţinută de asemenea de la asiguraţi în sumă de 1.502 lei, sume pe care însă nu le-a virat la stat întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de evaziune fiscală prev.de art.6 din Legea nr.241/2005.

La individualizarea şi dozarea pedepsei ce urmează a i se aplica inculpatului instanţa va avea în vedere lipsa antecedentelor penale, sinceritatea manifestată de acesta în cursul urmăririi penale şi a judecăţii. De asemenea se va avea în vedere că inculpatul până la primul termen de judecată a acoperit integral prejudiciul cauzat care este sub 50.000 euro, astfel i se va aplica o sancţiune administrativă.

Pe baza considerentelor de mai sus instanţa în baza art.10 al.1, lit.a din Legea 241/2005 raportat la art. 91 Cod penal va aplica inculpatului o amendă administrativă de 1.000 lei pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 6 din Legea 241/2005.

Va dispune înregistrarea sancţiunii în cazierul judiciar.

Va constata recuperat prejudiciul cauzat părţii civile Direcţia generală a finanţelor publice Harghita.

În baza art.191 Cod procedură penală va obliga inculpatul să plătească statului 400 lei cheltuieli judiciare.