Initiere, constituire de grup infractional organizat, aderare sau sprijinire a unui asemenea grup (Legea 39/2003 art. 7)

Sentinţă penală 233 din 20.11.2011


Tribunalul Gorj - Secţia  Penală

Sentinţa nr.233 pronunţată în şedinţa publică din 20 Decembrie 2011.

Pe rol pronunţarea asupra dezbaterilor din data de 13.12.2011.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au lipsit părţile.

Procedura completă din ziua dezbaterilor.

Dezbaterile în fond au avut loc în şedinţa publică din data de 13.12.2011, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, parte integrantă din prezenta, când instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea pentru astăzi 20.12.2011, când a hotărât următoarele

TRIBUNALUL

Asupra cauzei penale de faţă

 Prin rechizitoriul nr. 2DP2009 din data 2 mai 2011 de al D.I.I.C.O.T. Gorj s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpaţilor

T.I., pentru infracţiunile prev. de  art. 7 al. (1) şi (3) din Legea 392003, art. 12 al.(1) şi al.(2) lit.a din L.6782001, cu aplic. art. 41-42 Cod penal; art. 13 al.(1), (2) rap. la al. (3) teza a II-a din Legea 6782001, cu aplic. art. 41-42 Cod penal şi art. 194 al.(1) Cod penal, cu aplicarea art. 33-34 Cod penal (între genurile diferite de infracţiuni).

C.L., pentru infracţiunile prev. de art. 7 al. (1) şi (3) din Legea 392003, art. 12 al.(1) şi al.(2) lit.a din L.6782001, cu aplic. art. 41-42 Cod penal; art. 13 al.(1), (2) rap. la al. (3) teza a II-a din Legea 6782001, cu aplic. art. 41-42 Cod penal; art. 26 Cod penal rap. la art. 288 al.(1) Cod penal şi art. 194 al.(1) Cod penal, cu aplicarea art. 33-34 Cod penal (între genurile diferite de infracţiuni).

L.C., pentru infracţiunile prev. de art. 7 al. (1) şi (3) din Legea 392003, art. 12 al.(1) şi al.(2) lit.a din L.6782001, cu aplic. art. 41-42 Cod penal şi art. 13 al.(1), (2) rap. la al. (3) teza a II-a din Legea 6782001, cu aplic. art. 41-42 Cod penal, şi art. 329 al.(1) Cod penal,cu aplic. art. 41-42 Cod penal, cu aplicarea art. 33-34 Cod penal (între genurile diferite de infracţiuni).

M.O., pentru infracţiunile prev. de  art. 7 al. (1) şi (3) din Legea 392003, art. 12 al.(1) şi al.(2) lit.a din L.6782001 şi art. 13 al.(1), (2) rap. la al. (3) teza a II-a din Legea 6782001, cu aplic. art. 41-42 Cod penal, cu aplicarea art. 33-34 Cod penal (între genurile diferite de infracţiuni).

Prin acelaşi rechizitoriu s-a dispus şi neînceperea urmăririi penale faţă de G.L., P.I., H.L.R., Ş.A., C.V.I., D.M.M., P.C.D., F.L., L.R.A., pentru infracţiunea prev. de art. 328 Cod penal, precum şi disjungerea materialului de urmărire penală, în vederea continuării cercetărilor, faţă de învinuitul B.A.şi faţă de T.D.F., T.N.C., T.P., C.G., R.B., V.N., B.M.A., B.V. şi faţă de alte persoane pentru care au rezultat indicii că au participat la comiterea faptelor, pentru diferite genuri de infracţiuni art. 12, 13 din Legea 6782001, art. 328 şi art. 329 din Codul penal, art. 23 din Legea 6562002.

 Ca stare de fapt s-a reţinut că începând cu luna decembrie 2008, organele de urmărire penală au fost sesizate, în mod repetat, cu fapte de trafic de persoane din partea inculpaţilor T.I., C.L., L.C., M.O., înv. B.A. şi a altor persoane din anturajul apropiat al acestora.

Caracteristic fiecărui caz semnalat a ieşit în evidenţă faptul că oricare din acţiunile comise erau desfăşurate de persoane implicate în cadrul unei grupări infracţionale organizate structurată în jurul inculpatului T.I., a mai multor rude apropiate ale acestuia, precum şi a inculpatului C.L. Aceşti doi inculpaţi, deşi locuiau în judeţe diferite, se cunosc de mai multă vreme, punctul de interes comun al acestora fiind tocmai obţinerea de beneficii financiare şi materiale din exploatarea persoanelor.

În cursul anului 2008, inculpaţii T.I. şi C.L. au iniţiat şi constituit un grup infracţional organizat, în scopul săvârşirii de infracţiuni de trafic de persoane, în principal prin exploatare sexuală, dar şi prin muncă. În acest sens, fiecare şi-au mobilizat diferite persoane din anturajul apropiat şi astfel au descins spre localităţi limitrofe celor  în care locuiau şi spre oraşul Rovinari, unde au avut sprijin major din partea inculpatului L.C. şi a învinuitului B.A. La rândul ei, inculpata M.O. a aderat şi sprijinit gruparea infracţională, prin diferite activităţi, fiind în relaţie directă cu inculpatul C.L., dar şi cu inculpaţii L.C. şi T.I., precum şi cu alţi infractori implicaţi în acţiuni de recrutare, transportare sau transferare, în scop de exploatare sexuală, a unor victime.

Inculpaţii aveau, pe de altă parte, legături cu diferiţi traficanţi de persoane organizaţi în reţele care acţionau în mai multe ţări europene. Aşa se explică faptul că membrii grupării infracţionale puteau cu uşurinţă să transporte şi să transfere victime în mai multe ţări  (Anglia, Italia, Austria, Germania, Portugalia şi chiar Canada  etc.) în funcţie de oportunităţile apărute şi să se regrupeze după caz. În principal,  inculpaţii aveau puse la punct – în cele mai mici detalii – reţele de trafic de persoane în Anglia şi în Italia, unde inculpatul T.I. a stat o perioadă de timp şi unde are încă active alte rude ale sale (frate, soţie, nepoţi, cumnaţi etc).

Faptele în concret descrise cronologic s-au desfăşurat în următoarele împrejurări

La începutul lunii noiembrie 2008, inculpatul C.L. s-a întâlnit cu partea vătămată G.L., cunoştinţă  mai veche a sa, căreia i-a oferit sprijin să lucreze în Anglia, într-un restaurant, ca ospătar. La scurt timp, i l-a prezentat pe inculpatul T.I., sub pretextul că acesta are legătură directă cu persoana care solicitase necesar de forţă de muncă.

Între timp,  inculpatul T.I., cu ajutorul învinuitului B.A. intrase în legătură cu T.C. din oraşul Rovinari, căreia i-a promis că o ajută să lucreze în Anglia, într-o fabrică. În aceleaşi împrejurări, inculpatul T.I. a recrutat-o şi pe partea vătămată P.I., din comuna Bîlteni, jud. Gorj, oferindu-se că o poate ajuta să lucreze în Anglia, la un local public. Faţă de P.I. şi mama acesteia, inculpatul T.I.  şi-a manifestat, în mod mincinos, intenţiile de a se căsători cu tânăra respectivă, tocmai pentru a înlătura temerile acestora, că scopul urmărit de inculpat ar putea fi şi practicarea prostituţiei. Metoda de racolare a victimelor sau de câştigare a încrederii în faţa acestora cu motivarea ori promisiunea încheierii unei căsătorii se regăseşte la toţi cei trei inculpaţi bărbaţi, în special la inculpaţii T.I. şi L.C. care, în acelaşi timp, ascundeau relaţii asemănătoare acolo unde deja făceau o nouă falsă destăinuire sentimentală.

După ce inculpaţii C.L. şi T.I. au convins persoanele menţionate să-i urmeze în Anglia, aceştia s-au preocupat de cumpărarea biletelor de călătorie de la Gorj Turism S.A. Tg Jiu, pentru cursa aeriană Blue Air, pe ruta Bucureşti-Londra, din data de 14 noiembrie 2008.

Inculpatul T.I. a cumpărat bilete pentru el, P.I. şi T.C., iar inculpatul C.L., pentru el şi partea vătămată G.L.

Prin grija celor doi inculpaţi, cele trei tinere au fost deplasate până la locuinţa folosită de inc. T.I., din municipiul Craiova, judeţul Dolj, unde toţi au dormit peste noapte şi, la data de 14 nov. 2008, s-au deplasat la aeroport în Bucureşti, iar de aici cu avionul până la Londra. Inculpaţii T.I. şi C.L. au avut sprijinul unor persoane de legătură care, de pe aeroport, i-au deplasat cu cele trei tinere până la Birmingham, într-un imobil unde stăteau şi alte rude apropiate ale inculpatului T.I. La destinaţie, celor trei persoane vătămate le-au fost ridicate actele de identitate şi au fost obligate să meargă şi să facă masaj la bărbaţi, în diferite saune din oraş, iar după aceea să întreţină şi raporturi sexuale cu aceştia, pentru sume de bani. Asupra părţilor vătămate G.L. şi P.I. s-au exercitat acte de violenţă  de către inculpaţii C.L. şi T.I.. După aproximativ o săptămână, T.C. a fost transferată de inc. T.I., în Italia, la învinuitul B.A., rămânând în Anglia-la Birmingham, doar părţile vătămate G.L. şi P.I., împreună cu inculpaţii T.I. şi C.L., care le-au separat, interzicându-le să ia legătura între ele sau să comunice în ţară cu telefonul, fără să fie strict supravegheate de către ei.

Părţile vătămate, G.L. şi P.I., au fost constrânse, prin violenţă şi ameninţare, să dea celor doi inculpaţi câte 2000 Euro, aceştia lăsându-le posibilitatea ca, în mod controlat, să discute telefonic cu membrii familiei în ţară, pentru a le transmite sumele de bani impuse ca o datorie acumulată pentru cheltuielile de transport şi cazare. La data de 10 decembrie 2008, martorul M.M.V. a expediat în Birmingham, către G.L., suma de 1000 Euro, iar martora M.G. suma de 1000 Euro, pentru ca în schimbul banilor, inculpaţii să lase partea vătămată să revină acasă. După primirea banilor, cei doi inculpaţi au restituit actele şi au permis plecarea părţii vătămate G.L., cu un însoţitor de încredere al lor, până aproape de ţară pentru a fi convinşi că aceasta nu conduce organele de poliţie la locul unde fusese cazată. Au ameninţat-o că dacă va denunţa faptele în ţară, îi vor răpi copilul şi îi vor omorî membrii familiei.

Mama părţii vătămate P.I. a depus şi ea-pentru expedierea în Anglia – suma de 300 Euro, dar tranzacţia nu s-a efectuat din cauza unor date eronate. Evenimentele ulterioare au amânat remiterea banilor.

Inculpatul T.I. a continuat să o exploateze sexual pe partea vătămată P.I., cât timp inculpatul C.L. a revenit în ţară, pentru a se lămuri în privinţa unor eventuale reclamaţii. Aşa a luat act imediat că organele de poliţie au chemat la audieri, pentru data de 09 ianuarie 2009, pe T.C., prin citaţie emisă la data de 07.01.2009. T.C. revenise şi ea în ţară împreună cu învinuitul B.A..

Inculpatul C.L., la înţelegere cu inc. T.I., care încă exercita exploatarea sexuală, în Anglia, a părţii vătămate P.I., s-a deplasat  la datele de 7 şi 8 ianuarie 2009, în oraşul Rovinari şi pe raza comunei Bîlteni, pentru a discuta cu T.C., dar şi cu mama părţii vătămate P.I. respectiv, P.C. Inculpaţii doreau să se convingă dacă P.C. făcuse vreo sesizare, iar mai apoi vroiau să afle motivul chemării la audieri a numitei T.C. şi să influenţeze declaraţia acesteia în favoarea lor.  Pentru data de 09 ianuarie 2009, inc. C.L. a asigurat controlul asupra martorei T.C. şi  a facilitat asistenţă juridică, după care a comunicat inculpatului T.I. că nu au fost făcute declaraţii împotriva lor. Demn de observat este faptul cu câtă rapiditate şi eficienţă acţionează membrii grupării în situaţii de pericol a fi deconspiraţi şi cum determină aflarea adevărului prin  influenţarea persoanelor audiate indiferent de calitatea lor. De altfel, pe  toată perioada cercetărilor, s-a observat stăruinţa inculpaţilor de a zădărnici aflarea adevărului în diferite moduri, deziderat la care infractorii nu se întrevede a renunţa cu uşurinţă. Pentru a nu fi înţeleşi inculpaţii  se foloseau în comunicare de limba romanes.

După aceste evenimente, inculpaţii au considerat periculos să continue activitatea de exploatare sexuală a părţii vătămate P.I. şi au  luat măsuri să o aducă în ţară. 

În perioada noiembrie 2008-ianuarie 2009, partea vătămată P.I. a adus un beneficiu infracţional pentru inc. T.I., în sumă de aproximativ 10.000 Euro. După încheierea etapei relatate mai sus, cele trei tinere au fost căutate pe neanunţate de  T.I., T.D.F., pentru a fi descurajate să reclame ori în scopul de a restabili autoritatea asupra acestora şi de a le exploata sexual în continuare.

Pentru vara anului 2009, inculpaţii T.I. şi C.L. şi-au intensificat acţiunile de recrutare de noi victime, intrând în contact şi cu inculpaţii L.C. şi M.O., dar şi cu învinuitul B.A. Pe raza municipiului Tg.Jiu şi a oraşului Rovinari, au avut loc întâlniri repetate între cei patru inculpaţi, în vederea concretizării unor noi acte materiale ale infracţiunii de trafic de persoane. Inculpaţii au hotărât ca printre victime să introducă şi persoane minore.

Inculpata M.O. a racolat pentru prostituţie pe surorile P.C.D. (16 ani) şi D.M.M.(15 ani). A profitat de faptul că, cele două minore proveneau dintr-o familie dezorganizată (mama acestora, care le avea în grijă, era plecată în străinătate (Spania), iar bunicii materni nu aveau posibilitatea supravegherii acestora). Inculpata M.O. a prezentat încredere pentru mama minorelor (P.V.R.), fiindcă a aflat că se cunoşteau din perioada anterioară, astfel că reprezentantul legal al minorelor a considerat că, în prezenţa inculpatei, fiicele sale pot fi ferite de proxeneţii din oraş, despre care auzise unele zvonuri .

Pe cele două minore, inculpata M.O. le-a prezentat şi inculpaţilor C.L., T.I. şi L.C., de altfel în cursul anului 2009, au avut mai multe ieşiri comune, pe plan local, concretizate şi prin acte de prostituţie.

Pentru o perioadă de timp, inculpata M.O. a pus în funcţiune un bar la adresa unde locuia din mun. Tg.Jiu şi sub, pretextul că îi trebuie persoane să servească la local, a recrutat-o pe N.N.C.(28 ani), iar mai apoi şi pe minora H.L.R. (17 ani). Asupra numitei N.N.C., inculpatul L.C. a avut o puternică influenţă, pentru că o cunoştea încă din anul 2007.

La data de 14 februarie 2009, partea vătămată H.L.R. fusese abordată de inculpatul L.C., pe raza comunei Teleşti, unde aceasta locuieşte, după ce luase referinţe despre situaţia sa de la persoane care o cunoşteau. I-a făcut minorei propunerea să fie prieteni şi, în aceeaşi seară, a transportat-o la Rovinari să petreacă într-un local, unde – într-un anturaj pregătit anume – au venit şi inc. M.O., C.L., D.M.M. ş.a. Inculpaţii M.O. şi L.C. i-au făcut minorei H.L.R. propunerea să o ducă în Germania, să lucreze la un supermarket. Pentru câteva zile, inc. L.C. a cazat-o la domiciliul său pe minoră, continuând să insiste ca aceasta să meargă în străinătate la muncă, cu minorele P.C.D. şi D.M.M., însoţite de el şi de inculpata M.O.. Nu a fost urmat acest plan, pentru că nu s-a obţinut un accept autentic de la mama minorei, să plece în străinătate. În schimb, inc. M.O. a atras interesul mamei minorei, sub pretextul că îi oferă de lucru la barul propriu din municipiul Tg.Jiu. Astfel, şi-a apropiat-o şi mai mult pe minoră, justificând în faţa mamei sale lipsa de la domiciliu şi pe timpul nopţii. Inculpata M.O. a stăruit şi pe lângă mama minorei - B.G.L. să-i dea procură să plece în Germania cu aceasta, unde să vândă flori, dar reprezentantul legal al minorei a refuzat.

În realitate, minora a fost implicată în activităţi de prostituţie, fiind adusă  la întâlnire, în mod repetat, şi cu inc. T.I. şi C.L. (Valea Sohodolului, Târgul de Sfântul Ilie din comuna Polovragi, la localul „Buturuga”,  hotel - restaurant „Pandra” etc.).

Prin acţiuni paralele, inc. C.L. şi T.I., la data de 04 august 2009, au abordat-o, printr-o cunoştinţă comună, pe minora Ş.A., din Bumbeşti Jiu (17 ani, împliniţi în ziua respectivă) şi au invitat-o la terasa „Anna” din mun.Tg.Jiu, iar mai apoi la o plimbare cu maşina până la Orăştie. Seara, inc. T.I. a înnoptat cu minora la hotel şi i-a făcut propunerea să o ia în căsătorie, dacă merge cu el la Craiova, la domiciliul său. Cu autoturismul marca Alfa Romeo, cu nr. de Italia, inculpatul a transportat-o pe minoră la apartamentul din mun. Craiova, i-a făcut cumpărături şi a dus-o la saloane de înfrumuseţare pentru ca să plece în străinătate.

În seara de 06 august 2009, inc. T.I., cu acelaşi autoturism, s-a deplasat în mun. Tg.Jiu (parcarea Kauffland), la înţelegere cu inc. M.O. şi aceasta i-a predat poşeta părţii vătămate-minora H.L.R., în care se aflau actele de identitate şi de stare civilă ale acesteia şi ale unor membri ai familiei sale, bunuri reţinute anterior în mod strategic.  Inculpatul T.I. s-a deplasat mai departe în comuna Teleşti şi după o înţelegere cu inculpata M.O. şi partea vătămată H.L.R., a luat-o pe aceasta din apropierea imobilului şi a transportat-o la apartamentul inculpatului, din mun. Craiova, unde era cazată şi minora Ş.A..

În acelaşi timp, inculpatul T.I. ţinea legătura telefonică şi cu învinuitul B.A., care trebuia să recruteze şi el o persoană pentru a fi exploatată sexual în acţiuni comune cu T.I.. Aşa se face că înv. B.A. a recurs la partea vătămată C.V.I. (19 ani) din comuna Bîlteni, ca să meargă cu el în Austria, să lucreze la un supermarket, în schimbul unui salariu de 1200 Euroluna. Partea vătămată a acceptat, în final, să meargă pe timpul vacanţei de vară, pentru că absolvise liceul şi promovase examenul la facultate. Pentru început, învinuitul B.A.i l-a prezentat şi pe inc. T.I., dar pentru că partea vătămată şi-a exprimat neîncrederea cu privire la persoana acestuia, cei doi  infractori s-au vorbit să-i ascundă până la plecare, faptul că deplasarea în străinătate o vor face în comun.

La data de 07 august 2009, de comun acord, inc. T.I. şi inc. B.A. s-au întâlnit, venind din direcţii diferite, în mun. Tg.Jiu, într-un loc stabilit în prealabil, fiecare din ei având şi părţile vătămate mai sus-amintite. Învinuitul B.A. s-a îmbarcat cu partea vătămată C.V.I., în autoturismul condus de inc. T.I. şi în care se aflau şi minorele H.L.R. şi Ş.A., deplasându-se spre frontieră. În aceeaşi dimineaţă, inc. T.I. luase legătura cu persoane de încredere ca să-l sprijine la trecerea minorelor peste frontieră.

Acţiunile inculpaţilor desfăşurate în perioada iulie-august 2009, au fost monitorizare autorizat de organele de urmărire penală, până la trecerea frontierei prin Vama Cenad, efectuându-se diverse supravegheri operative, interceptări, înregistrări şi localizări de pe telefoanele mobile.  La data de 09 august 2009, inc. T.I. a ajuns cu cei patru pasageri în Anglia, la Birmingham, unde s-a întâlnit cu T.D.F. care i-a asigurat temporar cazarea. Ajunse la destinaţie, cele trei victime au fost obligate să întreţină raporturi sexuale cu bărbaţi, în cluburi de masaj. Le-au fost  ridicate documentele şi li s-a interzis să comunice între ele ori în ţară. Pentru minorele H.L.R. şi Ş.A., inculpatul T.I. a obţinut, cu sprijinul altor infractori, cărţi de identitate false cu privire la data naşterii, aşa încât să rezulte că sunt majore. Au fost exercitate acte de constrângere fizică faţă de părţile vătămate C.V.I. şi H.L.R., pentru că nu reuşeau să depăşească baremul impus  de 200 Eurozi câştigaţi din prostituţie. Un indiciu important al prezenţei inculpatului T.I. în Anglia – Birmingham, împreună cu partea vătămată minoră, H.L.R., poate fi constatat cu uşurinţă dacă se are în vedere că, la data de 13 august 2009, inculpatul menţionat a expediat din această localitate suma de 50 lire sterline, către mătuşa minorei, respectiv B.A.M. Minora fusese pusă, în prealabil, să-şi anunţe mama, telefonic, că lucrează legal în Anglia. La data de 19 august 2009, C.V.I. au fugit de la locul de prostituţie şi au denunţat faptele la poliţie, pentru că partea vătămată C.V.I. cunoştea limba engleză încât să poată comunica. La descinderea organelor de poliţie la adresa indicată, a fost prins doar învinuitul B.A., inculpatul T.I. reuşind să fugă, recuperând-o şi pe minora Ş.A. De la acel moment, s-a pierdut urma învinuitului B.A., pentru că după o perioadă de arest în Anglia nu a mai revenit în ţară şi a încercat prin inculpaţii T.I. şi C.L. să-şi atenueze răspunderea penală, intervenind asupra părţilor vătămate să nu se prezinte la audieri.

Partea vătămată C.V.I. a adus pentru inculpatul T.I. un beneficiu de 2000 lire sterline, partea vătămată H.L.R. - aproximativ 3000 lire sterline, iar partea vătămată Ş.A. - 5000 lire sterline.

După o săptămână de la acţiunea organelor de poliţie engleze, inc. T.I. a condus, în mod fraudulos, în ţară, pe minora Ş.A., cu ajutorul şi al făptuitorului T.D.F., pentru că actele acestora au rămas la locaţia percheziţionată de poliţie şi nu puteau să solicite altele noi în Anglia, pentru că îi era teamă că fusese dat în consemn.

La Birmingham acţionau mai multe rude ale inc. T.I., precum fratele – T.D.F., T.N.C., nora acestuia din urmă ş.a.

La sosirea în ţară, inc. T.I. a intenţionat să scoată minorei Ş.A. un nou act de identitate, ca să plece din nou cu ea la prostituţie în Italia. Se constată că inculpatul a solicitat şi pentru el documente noi, perioadă în care a găzduit minora la apartamentul său. Când a făcut deplasarea pentru actele de stare civilă, minora a profitat şi a fugit, întrucât realizase că va fi din nou folosită pentru practicarea prostituţiei în Italia.

Inculpata M.O. a aflat la scurt timp că minora H.L.R. s-a prezentat la poliţie în Anglia şi a denunţat faptele, motiv pentru care inculpata a căutat pe mama minorei respective şi, după ce a găsit-o internată la spital, a încercat ca prin aceasta să reintre în contact cu minora, pentru a se asigura de discreţia ei în privinţa declaraţiilor.  Se dovedeşte că şi după ce minora H.L.R. a ajuns acasă din Anglia, inculpata M.O. a încercat să o determine să meargă cu ea în Italia să practice prostituţia, făcându-i expres aceste îndemnuri, încurajând-o că, pentru aceeaşi activitate, merge şi N.N.C. împreună cu inculpata. Minora s-a eschivat până a trecut momentul la care inculpata M.O. a plecat în Italia, potrivit planului său pus în aplicare la data de 25.10.2009, împreună cu N.N.C. şi alte persoane cu anturaj  predilect spre prostituţie.

Temerea că poate fi căutat la cererea organelor de poliţie din Anglia, cât şi din Italia, dar şi faptul că exista pericolul să fie denunţat de oricare dintre victimele sale venite în ţară, l-a pus pe inculpatul T.I. în situaţia să migreze spre Canada. În cursul lunii septembrie 2009, a plecat clandestin în Mexic, unde a stat până la începutul lunii noiembrie 2009, de aici a vorbit telefonic şi cu inculpatul C.L. (a se vedea mesajul expediat cu telefonul cu prefix de Mexic către inculpatul C.L. - fila 26 - vol.IV - anexă la dos. u.p. 2DP2009), iar când a prins un moment prielnic, în luna noiembrie 2009, a trecut fraudulos în SUA şi mai apoi în Canada, unde s-a stabilit la Toronto. Motivaţia de a părăsi ţara spre o destinaţie cât mai depărtată şi anonimă, precum şi modul de realizare a planului său, pot fi înţelese din conţinutul discuţiilor telefonice ale inc. T.I., existente la filele 221-235 - vol.II-anexă la dos. u.p. 2DP2009).

 La percheziţiile efectuate la data de 09.02.2011, au fost identificate şi documente care atestă prezenţa şi şederea în Canada, emise la o dată comună (17 noiembrie 2009), atât pentru inc.T.I., cât şi pentru T.N.C. şi Ş.I.. De aici, inculpatul şi cele două persoane  menţionate au expediat importante sume de bani către mama inculpatului, respectiv C.G. ori rude apropiate acestuia. În luna octombrie 2010, când a considerat că s-au liniştit lucrurile, inculpatul T.I. a revenit în ţară şi a aranjat să primească din Canada autoturismul marca Chevrolet Camaro, de culoare galbenă, pe care l-a folosit în mod constat  la recrutarea şi transportarea unor noi persoane vătămate.

Cât timp inculpatul T.I. a fost fugar în America de Nord a ţinut legătura atât cu inculpatul C.L., dar şi cu infractorii care acţionau în Anglia, Italia şi alte ţări din Europa - T.D.F., a apelat pe V.N., R.B. ş.a., pentru care materialul de urmărire penală va fi disjuns, cum şi pentru alte persoane implicate în activităţile complexe desfăşurate în împrejurări comune cu inculpaţii din acest caz.

Inculpatul C.L. a ţinut şi el legătura cu aceleaşi persoane menţionate mai sus şi a concretizat alte activităţi infracţionale, chiar în lipsa inc. T.I.. Încă de la începutul anului 2009, cunoscuse pe minorele P.C.D.(17 ani) şi pe sora D.M.M. (15 ani) şi avusese întâlniri cu ele comune cu inculpaţii M.O., T.I. şi L.C.

Faţă de cele două minore, inculpaţii au încercat mai multe variante să le transporte fraudulos în străinătate, pentru a fi exploatate sexual. Pe plan local, minorele fuseseră puse să practice prostituţia cu diferiţi bărbaţi, fapt ce a avut consecinţe asupra stării de sănătate a acestora. După cum relevă şi documentele medicale obţinute pentru dosarul cauzei, minora D.M.M. a fost internată de urgenţă pentru afecţiuni ginecologice, în perioada 25 iunie -01 iulie 2009. Inculpatul C.L. a intervenit şi în luna noiembrie 2009 ca minorele să fie controlate ginecologic (a se vedea discuţiile de la filele 53-55, 85-86, 103-104, 108, 111-119, 137-141, 237-238, 240-242 – vol. IV - anexă la dos. u.p. 2DP2009). La data de 04.11.2009, inculpatul C.L. a transportat pe minorele D.M.M.şi P.C.D.în mun. Craiova, unde s-au întâlnit cu R.B.,  dar şi cu alte persoane, pentru a întreţine raporturi sexuale ( a se vedea discuţii purtate între inculpat şi legăturile sale - filele 49-50, 52, 56-58, 61-76, 84-87, 92-95, 103-106, 108, 111, 168-169, 172-173 – vol.IV - anexă la dos. u.p. 2DP2009). În zilele care au urmat, inculpatul C.L. a intermediat noi întâlniri ale minorelor cu bărbaţi şi pe raza mun. Tg-Jiu.

Cu toate că inculpata M.O. a plecat la data de 25.10.2009 în Italia, cu N.N.C. ca să practice prostituţia, avea control şi asupra minorelor D.M.M. şi P.C.D..

La data de 11.11.2009, cele două minore au fost transferate succesiv între mai mulţi infractori de legătură ai inculpaţilor M.O. şi C.L., au fost trecute fraudulos frontiera prin Punctul de Trecere al Frontierei Cenad la data de 12.11.2009, în jurul orelor 2330, cu destinaţia Milano-Italia. La destinaţie minorele D.M.M. şi P.C.D. au fost preluate de  inculpata M.O., în scop de exploatare sexuală.

În prealabil de realizarea acestei acţiuni conspirative  între inculpaţi, cu legătură şi spre alţi infractori străini anchetei până la acel moment, inculpatul C.L. a luat legătura cu inculpata M.O., aflată în Italia şi  cerea să-i asigure cazare la un loc cu aceasta.

Pentru a pleca la data de 25.10.2009 cu N.N.C., inculpata M.O. a ţinut secret faţă de soţul acesteia N.M.V., cu toate că inculpata se servea de sprijinul său în activitatea firmei la care lucrase ca barman şi soţia sa. Prezenţa acestui martor, cât şi interesul manifestat ca el să cunoască în concret legăturile soţiei sale cu inculpata M.O., o deranja pe aceasta din urmă. După ce a ajuns în Italia, N.N.C. a realizat că a fost indusă în eroare şi că, de fapt, trebuia să practice prostituţia, născându-se disensiuni cu inculpata M.O.. Din discuţia purtată la data de 05.11.2009, dintre N.M.V. şi N.N.C. se înţelege că aceasta din urmă a fost indusă în eroare privind scopul deplasării în străinătate şi deturnarea sa spre activităţi de prostituţie de către inculpata M.O. (a se vedea filele 88-90- vol. IV - anexă la dos. u.p. 2DP2009).

Drept urmare, N.N.C. a revenit acasă, rămânând în Italia inculpata M.O., pentru că viza activitatea de  exploatare sexuală a minorelor D.M.M. şi P.C.D., care aşa cum s-a relatat mai sus, le-a primit prin transfer după data de 12.11.2009.

În atare situaţie, inculpatul C.L. a intervenit la N.M.V., oferindu-se că-l ajută să lucreze în Anglia, la o persoană „D” stabilită la Birmingham. I-a facilitat legătura şi, la data de 29.01.2010, l-a ajutat să călătorească împreună până la destinaţie, într-un anturaj aranjat conspirativ de inculpatul C.L. şi legăturile sale infracţionale. N.M.V. a fost cazat, motiv pentru care i s-au cerut actele sale de identitate, sub motivul că sunt necesare la încheierea contractului de închiriere a locuinţei. În aceste împrejurări, s-a falsificat o carte de identitate pe numele de T.C.A., cu imaginea de pe cartea de identitate a numitului N.M.V., ca fiind emisă la 05.05.2008, de SPCLEP Râmnicu Vâlcea, cu valabilitate până la 23.08.2018.

Documentul fals a fost folosit de inc. C.L., fiind găsit asupra acestuia, la data de 09.02.2011. Nu se cunoaşte autorul falsului, dar inculpatul C.L. este un complice al acestuia, pentru că i-a înlesnit, cu intenţie, şi l-a ajutat la realizarea faptei propriu-zise de fals material în înscrisuri oficiale. Scopul documentului fals era dat de interesul inc. C.L., să pună la adăpost activităţile clandestine, pe care le efectua pe teritoriul Angliei. Timp de cinci luni, N.M.V. a fost determinat să desfăşoare activităţi, munci sau servicii prin încălcarea normelor legale privind condiţiile de muncă, salarizare, sănătate, securitate ori prin încălcarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului .

În toată perioada, N.M.V. a adus un câştig de aproximativ 5000 lire sterline şi a primit sume modice doar cât a-i fi necesar pentru a se întreţine. N-a cunoscut de existenţa actului fals până la prezentarea lui la audiere, dar martorul a auzit, în mediul în care l-a introdus şi ţinut inc. C.L., pronunţându-se numele „...” – ca persoană ce trebuia să vină şi ea în acel loc. La rândul său, martorul T.C.A., după identificare şi audiere, a rămas surprins de existenţa documentului fals şi motivează că nu are legătură cu inculpaţii, nu se cunoaşte cu N.M.V., iar în perioada mai 2008 - septembrie 2010, s-a aflat în stare de detenţie, fiind, se înţelege, în imposibilitatea de a fi prezent în Anglia, la momentul respectiv.

Inculpatul L.C. s-a cunoscut cu inculpaţii T.I. şi C.L. încă din anul 2007, urmare a relaţiilor acestora comune cu învinuitul B.A. din oraşul Rovinari. Prezenţa sa în cadrul grupului infracţional era necesară, pentru că, potrivit vârstei mult mai scăzute decât a celorlalţi inculpaţi (21 ani) şi a faptului că nu avea oficializată o legătură maritală, putea mai uşor să ademenească  potenţiale victime în anturajul său şi mai ales persoane  minore,  amăgindu-le că le ia în căsătorie. Aşadar, inculpatul L.C., datorită acestui avantaj, a avut legături şi cu alte grupări infracţionale, el fiind cercetat şi trimis în judecată şi în dosarul nr. 9DP2010, finalizat cu rechizitoriul  la data de 06.04.2011.

Are relevanţă pentru acest caz faptele sale, când în luna februarie 2010, inculpatul L.C. a încheiat o relaţie apropiată cu partea vătămată F.L. (21 ani) din comuna Mătăsari, împărtăşindu-i sentimentul că vrea să se căsătorească cu aceasta. Membrii familiei tinerei, mai ales mama, s-au opus relaţiei având deja unele suspiciuni reieşite din zvon public pe plan local, dar tânăra a crezut  în afirmaţiile inculpatului şi s-a mutat la domiciliul acestuia din oraşul Rovinari. La scurt timp, inculpatul a constrâns pe partea vătămată să întreţină relaţii sexuale diverse, contra cost, cu mai mulţi bărbaţi, ajutat fiind şi de făptuitorul B.M.A.. 

În aceleaşi împrejurări de timp şi de loc, inculpatul L.C. a recrutat pentru prostituţie şi pe partea minoră L.R.A.(14 ani), din comuna Mătăsari. Localitatea de domiciliu a acestei minore fusese frecventată intens în prealabil, de către inculpat cu alţi infractori, încă din anul 2009 şi luase referinţe despre mai multe tinere şi minore, predispuse la prostituţie. Una dintre aceste persoane este martora M.M., asupra căreia inculpatul a făcut îndemnuri repetate să-i înlesnească practicarea prostituţiei în ţară şi în Italia, într-o legătură cu B.I.R. (inculpaţi amândoi în dosarul nr. 9DP2010 şi trimişi în judecată, inclusiv pentru fapte prev. de art. 329 Cod penal faţă de M.M.).  Inculpatul L.C. a fost trimis în judecată prin acelaşi rechizitoriu şi pentru infracţiunea de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni, cu inc. B.I.R., dar şi pentru infracţiunea de trafic de persoane faţă de F.L., pentru faptele comise în strictă legătură cu B.I.R., când a transferat partea vătămată acestuia, o scurtă perioadă de timp, ca să fie traficată în municipiul Tg.Jiu.

Părţile vătămate F.L. şi L.R.A.(14 ani) au fost obligate să practice prostituţia în localităţi precum Rovinari, Craiova, Tismana etc.

Inculpatul L.C. a recrutat cu ajutorul făptuitorului B.M.A. şi pe C.C. (20 ani), asupra căreia a făcut îndemnuri să practice prostituţia, i-a înlesnit practicarea acestei activităţi şi a tras foloase de pe urma sa, desfăşurată pe plan local.

După câteva luni de activitate, minora L.R.A. a fost transportată în Italia în mod fraudulos şi transferată în împrejurări neelucidate până în prezent, astfel încât nu se cunosc autorii faptelor. Minora este în prezent într-un centru de protecţie în Italia,  fiind necesar a se continua cercetările faţă de autorii necunoscuţi. Pentru inculpatul L.C. se va reţine infracţiunea de trafic de minori pe perioada cât acesta a exploatat sexual minora respectivă până la scoaterea din ţară.

Inculpatul L.C. a luat act de sesizările repetate ale membrilor familiei Falcoe, nu a răspuns la chemarea organelor de poliţie pentru audiere şi a ameninţat partea vătămată F.L. să nege orice acţiune în legătură cu faptele de prostituţie. 

  Acelaşi inculpat a căutat legături infracţionale, orientându-se spre grupări din jud. Mehedinţi, unde a şi stat ascuns o perioadă de timp. Ca să scape de insistenţele membrilor familiei părţii vătămate F.L., inculpatul L.C. a transportat-o pe aceasta, în mod repetat, în Italia ( Verona, Milano, Roma etc.), dar şi în Austria, unde a cazat-o, a supravegheat-o şi a transferat-o, în scopul practicării prostituţiei, cu ajutorul altor persoane. S-a stabilit în strânsă legătură cu probele de natură testimonială şi cu rezultatul interceptărilor şi înregistrărilor convorbirilor şi comunicărilor telefonice, că inculpatul L.C. a fost beneficiar al unor sume de bani, totalizând 1070 Euro prin 7 operaţiuni efectuate în perioada iulie-septembrie 2010 din partea numitei V.A., bani care proveneau din sumele câştigate de F.L., ca urmare a exploatării sexuale. V.A. a fost identificată a fi una din persoanele care practica prostituţia de mai mult timp în Italia, pentru un infractor de legătură al inculpatului L.C. şi care se identifică a fi B.V. Cu acest făptuitor, inculpatul se lansase în activităţi de trafic de persoane pe raza jud. Mehedinţi.

Inculpatul L.C. a avut un beneficiu infracţional de aproximativ 5000 euro din exploatarea sexuală a părţii vătămate F.L.

În luna septembrie 2010, partea vătămată F.L. a fost în măsură să rupă legătura cu inc. L.C., dar acesta a continuat să caute alte victime. S-a deplasat pe raza mun. Drobeta Turnu Severin, din legătură în legătură, a descins în comuna Iloviţa, satul Bahna, jud. Mehedinţi şi a pus în executare hotărârea de a recruta şi de a transfera, în scop de exploatare sexuală, prin intermediul martorului S.I.B. pe P.R.I. (18 ani) şi M.P.C. (24 ani). Executarea hotărârii infracţionale luată de inculpat a fost însă întreruptă şi nu şi-a produs efectul cu toate diligenţele inculpatului. În sensul de a  înţelege  modul de operare al inculpatului L.C. cu privire la cele menţionate anterior sunt de luat în calcul şi notele de redare a convorbirilor telefonice  de pe telefonul inc. L.C. (a se vedea filele 78-80 – vol.VI - anexă la dos. u.p. 2DP2009).

Din luna noiembrie 2010, inculpatul L.C. a intrat în legătură cu N.I. din comuna Negomir, sub acelaşi pretext că va încheia o relaţie  de convieţuire stabilă cu aceasta. În realitate, inculpatul a recrutat-o pentru practicarea prostituţiei, i-a înlesnit această activitate, deşi tânăra nu recunoaşte. Neagă inclusiv faptul că a făcut călătorii în străinătate, dar la data de 25.11.2010, este evident că aceasta a părăsit ţara, prin aranjamentele făcute de inculpatul L.C..

Inculpatul L.C. a intrat în contact şi cu inc. T.I., imediat după ce a acesta a întors din Canada şi au participat la petreceri comune, în scopul recrutării de noi victime. În meniul telefoanelor inculpaţilor, la lista cu persoanele de contact, se găsesc multe numere comune de interes în analizarea acestui caz.

În luna noiembrie şi decembrie 2010, inculpatul T.I. a efectuat acte de recrutare a numitei P.R.I.(19 ani) cu domiciliul în jud. Olt, sens în care s-a deplasat, în mai multe rânduri, pe raza oraşului Rovinari, unde aceasta stătea în gazdă la rude ale sale. Inculpatul a iniţiat întâlniri cu aceasta, în scopul să o determine să meargă cu el în străinătate, intenţia lui fiind de a o exploata sexual.

Inculpatul T.I. nu şi-a dus la îndeplinire hotărârea infracţională, pentru că tânăra a plecat în Grecia, dar şi acolo a ţinut legătura cu telefonul în vederea restabilirii ulterioare a contactului cu aceasta. Desfăşurarea evenimentelor din ultima perioadă şi prinderea în fapt a inculpatului cu un alt lot de persoane, pe care le transporta peste frontieră (09.02.2011) a lăsat în stare de tentativă infracţiunea ce se pregătea faţă de Popa Ramona Ina.

Tot în luna decembrie 2010, inc. T.I. a făcut anume deplasări la Piatra Olt şi la o discotecă a recrutat-o pe L.F.M.(25 ani), care are  domiciliul în Balş. În mai multe rânduri a mers şi a transportat-o cu autoturismul marca Chevrolet, de la Balş la Craiova  pentru a se distra. Inculpatul i-a făcut promisiuni că o ia în căsătorie şi că doreşte să plece amândoi în Portugalia să muncească la o plantaţie. Totodată, inculpatul i-a oferit sprijinul său, în principal, pe parte financiară şi a transportat-o la Balş şi la Slatina, unde i-a plătit taxele pentru obţinerea cărţii de identitate, dar şi a paşaportului. În continuare, inculpatul T.I. a cerut tinerei să plece de acasă, iar ca să nu fie observat împreună cu aceasta, i-a asigurat camera la hotelul Green House din mun. Craiova, începând cu data de 04.02.2011, ca acte pregătitoare scoaterii ei din ţară.

La data de 26.01.2011, inculpatul T.I. la înţelegere cu Ş.I., al cărui domiciliul este mun. Tg-Jiu, a aşteptat-o la aeroportul Bucureşti, pentru că aceasta venea din Canada, i-a asigurat cazare, inclusiv la un hotel în mun. Craiova şi a transportat-o în mun. Tg-Jiu pentru ca să-şi obţină o nouă carte de identitate şi un nou paşaport.

În mod conspirat, inculpatul a căutat cu ajutorul unor infractori de legătură să obţină bilete de călătorie spre Portugalia, cu avionul, dar fără să aibă escală în Anglia ori Italia, pentru că se temea că poate fi arestat în legătură cu vechile sale activităţi infracţionale.

La data de 08.02.2011, inc. T.I. a obţinut trei bilete, pentru el, cât şi pentru Ş.I. şi L.F.M., cu plecare la data de 09.02.2011, orele 0545, din aeroportul Henri Coandă- Bucureşti până la Frankfurt – Germania şi mai apoi până la Lisabona - Portugalia. Cursa făcea escală la Frankfurt, aşa cum îi convenea inculpatului, pentru că în Germania avea legături infracţionale comune şi cu inc. C.L., dar şi în Portugalia, întrucât putea să facă pierdută urma persoanelor care îl însoţeau. Când inculpatul T.I. a migrat spre Canada în toamna anului 2009, a procedat, în mod asemănător, după cum se poate vedea din studiul  notelor de la filele 224-235 - vol.II - anexă la dos.u.p. 2DP2009.

Pe partea sa de activitate, inc. C.L. şi-a intensificat şi el eforturile ca să recruteze noi persoane vătămate, pentru a le transporta în Anglia, în scop de exploatare sexuală. Imediat ce a fost informat de revenirea lui T.I., cei doi inculpaţi au avut discuţii şi întâlniri repetate, pe tema modul de acţiune.

Ca atare, inc. C.L. a convins pe F.M. din mun. Tg-Jiu, rudă cu acesta, să plece cu el în Anglia, dat fiind faptul că persoana respectivă se despărţise de soţul său. Inculpatul i-a cerut sus-numitei să nu facă cunoscută legătura cu el şi, în mai multe rânduri, s-au întâlnit pe ascuns. În mod conspirat, inc. C.L. a transportat-o pe F.M., în seara de 01.12.2010, până în mun. Timişoara, mai apoi la Arad, unde s-a cazat cu ea la o pensiune şi să-şi asigure timp ca eventual să recruteze alte persoane, cu care să plece în străinătate. Din mun. Timişoara, din motive de securitate, a făcut rezervare de bilete pentru data de 03.12.2010, prin intervenţii la reprezentanţi şi colaboratori ai firmei de transport  SC LATINO EXPRES SRL Beclean, jud. Bistriţa Năsăud – Agenţia Deniluana până în Anglia.  Au ieşit din ţară la data  programată (03.12.2010), cu autocarul, prin Punctul de Trecere al Frontierei Vama Turnu, după cum s-a constatat şi din supravegherea operativă efectuată autorizat.

Inculpatul a dus pe F.M.la Birmingham, aşa cum procedase şi în situaţiile anterioare, unde a fost aşteptat de legăturile din partea inc. T.I. şi a fost introdusă într-un anturaj în care să practice prostituţia.  Actele pregătitoare efectuate de inc. C.L. şi legătura pe care o avea cu infractorii care-l aşteptau în Anglia, pot fi înţelese dacă se au în vedere şi convorbirile telefonice existente la filele 103-104, 112-113, 127, 128-129, 134-138,141-152, 155-156.

În agenda telefonului ridicat de la inc. C.L., se regăseşte numărul de telefon 447989356140 la persoana menţionată D, care de fapt este T.D.F., cunoscut în cercul infractorilor cu apelativul de D. Aşadar, se poate observa că la data de 01.12.2010, ora 145156, inc. C.L. îi expediază următorul mesaj D. Am făcut rost de bani de care aveam nevoie de moment eu plec la Timişoara acum suna tu pe A. pentru autocar ca noi plecam de la Timişoara. L. (a se vedea procesul verbal de punere în aplicare a autorizaţiei privind percheziţia în sisteme informatice – filele 230-232 – vol. II dosar u.p.).

Acelaşi inculpat, C.L., avea în atenţie pe F.M. să o transporte în străinătate, pentru practicarea prostituţiei şi de dată recentă, până la acţiunea flagrantă, pentru că o adusese în ţară pentru a petrece sărbătorile de sfârşit de an 2010. În acelaşi timp, inc. C.L. viza recrutarea şi a altor persoane, pentru prostituţie.

La data de 0809 februarie 2011, când inculpatul T.I. se apropia de aeroportul Henri Coandă din mun. Bucureşti, împreună cu L.F.M.şi Ş.I., s-a procedat la oprirea acestora în trafic, percheziţionarea lor şi conducerea, în vederea audierii lor, la procuror. În dimineaţa de 09 februarie 2011, s-a procedat, în mod autorizat, la percheziţionarea mai multor locaţii, a mijloacelor auto şi a controlului corporal în cazul celor patru inculpaţi, fiind ridicate, în vederea cercetărilor, mai multe mijloace materiale de probă care, în mare parte, vor fi puse şi la dispoziţia instanţei de judecată competente. La principala locaţie din mun. Craiova, jud.Dolj, unde, de fapt, inc T.I. a şi cazat unele victime, au fost identificate importante sume de bani şi bijuterii, asupra cărora s-a luat măsura asigurătorie.

S-a încercat să se facă o situaţia a transferurilor de bani între inculpaţi şi atrage atenţia faptul că, în perioada de activitate a inc. T.I., numai prin serviciul Western Union, acesta a expediat către membrii familiei sale sau a primit de la aceştia, până în luna noiembrie 2010, suma totală de 119.770 Euro, 7808 lire sterline, 5000 dolari SUA, 22.959 dolari canadieni şi 30.212 lei. Mai exact, din aceste sume, se constată că inc. T.I. a făcut expediţii de aproximativ 45.000 Euro, către mama sa, C.G. sau soţia sa, T.P. De asemenea, a fost beneficiarul unei sume totale de aproximativ 40.000 Euro. Operaţiunile de transfer bani prin serviciul Western Union au fost consemnate într-un tabel centralizator (filele 277- 296 din vol.II dosar u.p.)

Cauza a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Gorj sub nr. 6364952011, stabilindu-se prim termen de judecată la data de 24.05.2011, pentru când au fost citaţi inculpaţii şi părţile vătămate.

Prin încheierea din data de 02.05.2011, termen intermediar de judecată, a fost menţinută starea de arest preventiv a inculpaţilor.

În şedinţa publică din 21.06.2011 au fost ascultaţi inculpaţii, care nu au recunoscut faptele ce au fost reţinute în sarcina lor, însă au arătat că le cunosc pe părţile vătămate pe care le-au ajutat să meargă în Anglia unde urmau să lucreze în calitate de dame de companie.

 Totuşi inculpaţii ştiau că părţile vătămate practică prostituţia însă lor nu le-au dat decât sume de bani ce reprezentau contravaloarea transportului precum şi cheltuielile de întreţinere.

 Prin cererea ataşată la dosarul cauzei pentru termenul din 21.06.2011 părţile vătămate minore P.C.D. şi D.M.M., prin mama lor P.V.R., în calitate de reprezentant lor legal au arătat că nu se constituie părţi civile împotriva inculpaţilor.

 De asemenea prin cererea ataşată la dosarul cauzei la data de 21.06.2011 partea vătămată F.L. a arătat că se constituie parte civilă faţă de inculpaţi cu suma de 50.000 lei care este compusă din 40.000 lei reprezentând daune morale şi 10.000 lei reprezentând daune materiale.

 În şedinţa publică din 19.07.2011 au fost ascultate părţile vătămate C.V.I. şi P.I.

Partea vătămată C.V.I. a arătat că l-a cunoscut pe T.I. prin intermediul lui B.A., iar acesta din urmă i-a propus să meargă în Austria cu un prieten al său care mergea în Anglia şi urma să o lase pe ea şi pe celelalte fete cu care făceau deplasarea în Austria.

Deplasarea s-a făcut cu maşina lui T.I. care a condus autoturismul, iar la ieşirea din ţară cele două fete care îl însoţeau pe T.I. au fost mutate în altă maşină întrucât erau minore şi nu aveau documentele necesare pentru a putea merge în străinătate.

După ce au trecut vama cu Ungaria cele două fete s-au întors în maşina lui T.I. şi au continuat drumul spre Austria.

Când au ajuns în Austria, B.A. i-a spus lui C.V.I., că persoana unde urma să meargă la lucru nu le mai poate primi.

În această situaţie C.V.I. i-a solicitat lui B.A. să-i dea bagajele din maşină întrucât ea se va întoarce în ţară.

B.A. a refuzat şi a insistat ca fetele să meargă în Anglia unde vor găsi de lucru mai uşor.

Atunci C.V.I. şi-a dat seama că B.A. şi T.I. hotărâseră să o ducă în Anglia şi că fusese minţită că va lucra în Austria.

Susnumiţii împreună cu cele trei fete au continuat drumul spre Anglia, unde au fost găzduiţi de o rudă a lui T.I.

În casa respectivă mai locuia un bărbat şi două femei, una din acestea numindu-se G.

După 4-5 zile T.I. a închiriat o casă pe numele părţii vătămate pe o perioadă de 1 lună, unde urma să locuiască aceasta, T.I., B.A.şi cele două fete cu care veniseră din ţară.

După 4-5 zile de la sosirea în Anglia T.I., le-a spus fetelor că urma să meargă la muncă, respectiv să se prostitueze cu diferiţi clienţi în funcţie de preferinţele acestora, iar în cazul în care vor refuza va trebui să dea telefon părinţilor pentru a le trimite câte 2.000 de euro de fiecare, sumă ce reprezenta cheltuielile de deplasare.

Părţilor vătămate le-au fost oprite telefoanele pentru a nu putea comunica cu familiile lor.

T.I. şi B.A. le-au dus la diferite saune unde trebuiau să se prostitueze cu clienţii.

Pentru H.R., susnumiţii i-au întocmit un act de identitate fals, întrucât era minoră, iar în locaţiile respective nu erau primite minore.

C.V.I. şi H.R. au lucrat acolo aproximativ o săptămână unde au avut aproximativ 10-15 clienţi pe zi care plăteau în medie 30 de lire sterline.

Clienţii le alegeau pe fete, iar banii erau primiţi de B.A. care a ameninţat-o pe C.V.I. spunându-i că în situaţia în care refuza relaţia cu clienţii o va tăia şi o va pune întru-un sac pe care îl va pune la ieşirea din oraşul Birmingham.

Partea vătămată arată că fetele îşi desfăşurau activitatea sub o ameninţare permanentă.

Nu aveau voie să discute între ele şi erau permanent supravegheate.

Patroana localului nu cunoştea faptul că fetele erau ameninţate să se prostitueze de către T.I. şi B.A..

Partea vătămată C.V.I. a oprit o parte din banii obţinuţi, rugând-o pe patroană să-i păstreze în vederea achitării contravalorii transportului în ţară.

În localurile respective, lucrau şi alte femei care le transmiteau inculpaţilor diferite aspecte ale activităţii părţilor vătămate.

C.V.I. şi H.R.L. au fost percheziţionate de B.A. şi T.I., care credeau că ascund diferite sume de bani.

Partea vătămată C.V.I. arată că relaţiile sexuale erau întreţinute în acelaşi local, iar T.I. i-a spus că are posibilitatea să-l aleagă pe el sau pe Beligan pentru a se prostitua pentru unul din ei.

Întrucât fusese bătută de către B.A., C.V.I. împreună cu H.R.L. au hotărât să meargă la poliţia engleză să spună cele întâmplate.

Acolo a fost reţinut B.A., iar T.I. a reuşit să fugă.

Cele două au fost cazate la hotel sub supravegherea poliţiei engleze.

Partea vătămată a declarat că nu se constituie parte civilă însă prin activitatea sa a realizat suma de circa 5000-7000 euro, banii fiind reţinuţi de T.I..

A mai declarat partea vătămată a mai declarat  că T.I. folosea acte de identitate false.

Partea vătămată a mai declarat că în localul unde a lucrat ea, erau mai multe tinere care lucrau pentru T.I..

În declaraţia sa partea vătămată P.I. arată că i-a cunoscut pe inculpaţii C.L. şi T.I. prin intermediul prietenei sale P.L..

Prin intermediul acesteia a cunoscut-o şi pe T.C..

Partea vătămată a stabilit împreună cu C.L. şi T.I. să meargă la muncă în Anglia unde urma să lucreze în calitate de damă de companie.

T.I. i-a spus părţii vătămate că activitatea sa consta în aceea de a însoţi clienţii la masă şi a face consumaţie împreună cu ei, clienţii urmând să plătească şi consumaţia sa.

A arătat partea vătămată că a plecat în Anglia împreună cu T.C.Cşi G.L., fiind însoţite de T.I. şi C.L.

L-a aeroport s-au deplasat cu autoturismul lui T.I., care a achitat contravaloarea biletului de avion pentru partea vătămată.

La sosirea în Anglia partea vătămată a fost cazată într-o casă închiriată de fratele lui T.I..

T.I. i-a explicat părţii vătămate că urma să întreţină raporturi sexuale cu clienţii într-o saună unde o persoană de sex feminin negocia contravaloarea serviciilor cu clienţii, sumele de bani urmând să fie 40-150 lire sterline, în funcţie de timpul alocat fiecărui client.

Banii erau primiţi de persoana care cunoştea limba engleză, care ulterior îi înmâna fetelor.

Din veniturile realizate de partea vătămată T.I. primea integral sumele de bani, întrucât aşa stabilise cu el.

T.I. i-a spus părţii vătămate numai la sosirea în Anglia că urma să întreţină raporturi sexuale cu diferiţi clienţi, iar sumele de bani obţinute să i le dea în totalitate acestuia.

T.I. îi asigura părţii vătămate cazarea şi masa şi i-a cumpărat „haine de muncă”.

Partea vătămată a menţionat că T.I. o ameninţa şi nu o lăsa să plece în ţară, iar în momentul în care a vorbit cu mama sa la telefon şi i-a spus acesteia cu ce se ocupă a fost lovită de inculpat cu palma.

Partea vătămată a declarat că a întreţinut raporturi sexuale cu diferiţi clienţi sub ameninţarea lui T.I..

Mama sa i-a transmis prin intermediul părţii vătămate lui T.I. că îi va trimite suma de 2.000 de euro cu condiţia să o lase pe aceasta să se întoarcă acasă.

 Partea vătămată i-a spus mamei sale să nu trimită nici o sumă de bani, întrucât T.I. nu o va lăsa să se întoarcă în ţară în nici un caz.

Partea vătămată a mai arătat că fiecare dintre inculpaţi aveau cu ei câte o prietenă, concubină sau soţie de care părţile vătămate se temeau să nu le spună diferite amănunte din activitatea desfăşurată.

Fratele lui T.I. i-a spus părţii vătămate că o va lăsa pe aceasta să se întoarcă în ţară cu condiţia să se căsătorească cu fiul său N.

Partea vătămată a arătat că solicită să fie despăgubită de T.I. cu suma de 10.000 lire sterline care reprezintă contravaloarea prestaţiilor sale precum şi cheltuielile efectuate de mama sa la cumpărarea cartelelor telefonice.

Partea vătămată a mai arătat că inculpatul T.I. pentru a o ademeni să meargă în Anglia i-a spus că nu este căsătorit şi că urma să aibă mai târziu o relaţie cu ea.

La sosirea în Anglia a aflat că acesta era căsătorit.

Inculpatului T.I. partea vătămată îi dădea în fiecare seară sumele de bani realizate, întrucât acesta îi promisese că îi va da şi ei diferite sume de bani, însă nu s-a ţinut de promisiune.

La plecarea din ţară inculpatul nu i-a spus părţii vătămate că urma să întreţină relaţii sexuale cu diferiţi clienţi în Anglia.

Partea vătămată a arătat că i-a spus din ţară lui T.I. că nu este de acord să întreţină relaţii sexuale cu diferiţi clienţi.

Partea vătămată a mai arătat că în aceeaşi casă a locuit împreună cu C.L. şi M.L.

A mai arătat că mama sa a fost ameninţată că în situaţia în care T.I. va avea probleme „în spatele său vor rămâne alţii”.

În şedinţa publică din 06.09.2011 a fost ascultată partea vătămată F.L..

Aceasta a arătat că l-a cunoscut pe L.C. în data de 14.03.2010 care a obligat-o să practice prostituţia şi fiindcă a refuzat acest lucru a bătut-o.

Împreună cu o fată pe nume L.R. a practicat prostituţia în apartamentul lui L.C. în folosul acestuia şi  a fratelui său I.

Banii obţinuţi erau luaţi în totalitate de L.C., partea vătămată neprimind nici o sumă de bani.

Partea vătămată a fost obligată de L.C. o perioadă de 8 luni de zile să practice prostituţia în folosul său, fiind dusă în acest scop şi în Italia, împreună cu o fată pe nume A.

Împreună cu aceasta partea vătămată practica prostituţia racolând clienţi la stradă întru-un loc stabilit de soţul A.

Banii câştigaţi de partea vătămată în Italia îi trimitea în ţară lui L.C. întrucât era ameninţată de aceasta permanent atât ea cât şi familia sa.

Inculpatul a bătut-o pe partea vătămată de mai multe ori obligând-o să practice prostituţia în folosul său atât în ţară cât şi în străinătate.

La întoarcerea în ţară partea vătămată a fost preluată de către L.C. şi forţată să practice prostituţia atât la domiciliul acestuia cât şi în alte locaţii.

Pentru activitatea prestată partea vătămată nu a primit nici o remuneraţie.

Partea vătămată s-a constituit parte civilă faţă de inculpatul L.C. cu suma de 50.000 lei reprezentând contravaloarea bunurilor pe care inculpatul i le-a luat fără drept.

Partea vătămată a menţionat că nu putea să plece de la L.C. întrucât era bătută permanent de către acesta.

În cursul cercetării judecătoreşti au fost ascultaţi martorii F.V., T.C., C.C., N.I., P.C., L.E., M.M., M.M., M.G., P.R., D.E., B.D., D.I., F.C. şi P.R.I., care în ceea mai mare parte şi-au menţinut declaraţiile date în faza de urmărire penală prezentând în depoziţiile lor aspecte ţinând de modul în care inculpaţii şi-au desfăşurat activitatea infracţională.

Astfel martora F.V. arată că a văzut-o lovită pe fiica sa F.L., care nu a vrut să recunoască iniţial că a fost lovită de L.C., întrucât îi era frică de acesta.

Martora a mai arătat că vorbea cu fiica, de pe telefonul mobil aparţinând inculpatului L.C. întrucât acesta îi luase telefonul fiicei sale.

L.C. i-a adus martorei fiica la domiciliu cu condiţia de a-şi retrage toate plângerile adresate organelor de poliţie.

O altă condiţie a fost aceea ca după două săptămâni P.I. să se întoarcă la inculpatul L.C. pentru a-şi continua activitatea.

În depoziţia sa martora C.C. a arătat că a practicat prostituţia în folosul inculpatului L.C. atât pe raza municipiului Craiova cât şi în oraşul Rovinari.

L.C. i-a propus martorei să practice prostituţia şi în Italia şi întrucât l-a refuzat a fost bătută.

Martora a arătat că ştie că inculpatul o trimisese pe F.L. în Italia în vederea practicării prostituţiei.

În declaraţia sa martora P.C. a arătat că inculpatul T.I. a dus-o în Anglia pe fiica sa P.I. pe care a obligat-o să întreţină relaţii sexuale în folosul său cu alţi bărbaţi.

De pe urma practicării prostituţiei fiica sa nu a avut nici un avantaj material întreaga sumă de bani fiind luată de T.I.

Martora a trimis fiicei sale în Anglia haine prin intermediul inculpatului C.L. care în întâlnirile ulterioare cu martora i-a spus că fiica sa se va căsători cu T.I..

La rândul său martora L.E. în declaraţia sa arată că fiica sa L.A. a fost luată de acasă de către C.L. şi dusă în Italia de unde a scăpat cu ajutorul poliţiei italiene care a dus-o la un centru maternal.

Martora M.M. a aratat că în cursul anului 2009 L.C. i-a propus să meargă cu el în Italia să practice prostituţia banii obţinuţi urmând să-i împartă cu acesta.

Martora mai arată că F.V. pe care o cunoscuse anterior i-a spus că fiica sa F.L. a fost luată de L.C. şi dusă în străinătate să practice prostituţia.

Martora a mai arătat că în discuţiile ulterioare cu L.C. acesta i-a spus că nu  o va aduce niciodată acasă pe F.L. şi a ameninţat-o probabil pe motivul că a refuzat să meargă cu acesta în străinătate să practice prostituţia.

În depoziţia sa martorul M.M.V. a declarat că între sora sa G.L. şi C.L. existau relaţii apropiate. Sora sa a mers la muncă în Anglia împreună cu C.L., însă după o perioadă de timp a contactat telefonic pe martor şi pe  mama lor solicitând să-i fie trimisă suma de 2.000 de euro întrucât comisese un accident de circulaţie şi trebuia să plătească contravaloarea autoturismului avariat.

Martorul a mai declarat că în discuţiile purtate cu C.L., acesta i-a spus că nu o ţine pe sora sa în Anglia împotriva voinţei sale.

Martorul a confirmat că împreună cu mama sa a mers la organele de poliţie unde a formulat plângere împotriva lui C.L. pe motivul că acesta a sechestrat-o pe sora sa G.L..

În declaraţia sa martora M.G. a precizat că este adevărat că a relatat procurorului că fiica sa G.L. a rugat-o să îi trimită suma de 2.000 de euro întrucât este sechestrată de C.L., aceste aspecte cunoscându-le din relatările fiicei sale.

Din depoziţia martorului N.M.V. rezultă că acesta are cunoştinţă că soţia sa N.N.C. a fost plecată în Italia cu M.O. timp de o săptămână unde a desfăşurat diferite activităţi. La întoarcere soţia sa nu i-a spus nimic în legătură cu activitatea desfăşurată în Italia.

Martorul mai arată că el a mers la muncă în Anglia unde împreună cu C.L. şi cu alte persoane s-au ocupat cu colectarea de fier vechi.

A mai arătat martorul că la sosirea în Anglia un prieten al lui C.L. i-a solicitat cartea de identitatea în vederea întocmirii formalităţilor de muncă, actul de identitate fiindu-i reţinut o perioadă de 3-4 luni de zile.

Martorul mai precizează că şi-a dat seama că i s-a oprit actul de identitate probabil pentru a nu putea părăsi Anglia, iar pe numitul T.A. nu l-a cunoscut acolo.

A mai precizat martorul că nu avut cunoştinţă de faptul că i-a fost falsificată cartea de identitate.

Martorul a mai declarat că ştie că soţia sa a fost plecată în Norvegia şi în Portugalia dar nu cunoaşte cu ce s-a ocupat acolo.

A mai arătat martorul că soţia sa nu i-a spus că numita M.O. i-ar fi propus să practice prostituţia în folosul său.

În declaraţia sa martora F.C. a arătat că în data de 16.03.2010 sora sa F.L. a dispărut de acasă aflând de la diferite cunoştinţe că a plecat împreună cu L.C. care se ocupa cu traficul de persoane.

A aflat de la aceste persoane numărul de telefon al susnumitului iar în convorbirile telefonice pe care le-a purtat cu acesta îi permitea martorei şi mamei sale să vorbească foarte puţin cu L.

Martora a precizat că şi-a dat seama cu ce se preciza sora sa întrucât aceasta nu răspundea la telefon, iar după o scurtă perioadă de timp L.C. începuse să le vorbească foarte urât şi să le ameninţe.

În prezent L. este internată în spital fiind bolnavă, iar în convorbirile telefonice pe care le-a avut cu L.C. când L. era plecată în străinătate, acesta îi solicita martorei şi mamei sale să îşi retragă plângerile formulate împotriva inculpatului.

Martora arată că împreună cu mama sa văzând că L. avea lovituri la faţă şi-a dat seama că fusese lovită de L.C.

Nu au putut fi ascultate toate părţile vătămate şi toţi martorii întrucât din actele existente la dosarul cauzei rezultă că aceştia sunt plecaţi la muncă în străinătate.

Probele administrate în cursul cercetării judecătoreşti confirmă starea de fapt reţinută în sarcina celor patru inculpaţi, prin rechizitoriul  parchetului.

Astfel inculpatul T.I. se face vinovat de faptul că a iniţiat şi constituit un grup infracţional organizat, începând cu anul 2008, în scopul de a comite infracţiuni de trafic de persoane,  proxenetism şi prostituţie, urmată de săvârşirea de acest gen de infracţiuni, faptă ce întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prev. şi ped. de art. 7 al.(1) şi (3) din Legea 392003.

Faptele săvârşite de acelaşi inculpat, în perioada 2008-2011, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, de a recruta, transporta, caza, primi şi transfera, în scop de exploatare sexuală, prin diferite forme de determinare (înşelăciune, ameninţare, violenţe ori alte forme de constrângere), cu ajutorul altor infractori, persoanele majore G.L., P.I., T.C., C.I.V., L.F.M., Ş.I., P.R.I.(pentru aceasta din urmă  fapta este în fază de tentativă, care însă se absoarbe în infracţiunea fapt consumat privind celelalte victime), întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii prev. şi ped. de art. 12 al.(1) şi (2) lit. a din Legea 6782001, cu aplicarea art. 41-42 Cod penal.

Faptele aceluiaşi inculpat, săvârşite începând cu anul 2009, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, constând în recrutarea, transportarea, cazarea, primirea şi transferarea în scop de exploatare sexuală, prin diferite forme de determinare  (înşelăciune, ameninţare, violenţă şi alte forme de constrângere), cu ajutorul altor infractori, persoanele minore H.L.R. (17 ani), Ş.A. (17 ani), D.M.M. (15 ani), P.C.D. (17 ani), întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii prev. şi ped. de art. 13 al.(1), al.(2) rap. la al.(3) teza a II-a din Legea 6782001, cu aplicarea art. 41-42 Cod penal.

Fapta aceluiaşi inculpat, comisă în perioada noiembrie-decembrie 2008, de a constrânge, prin violenţă  şi ameninţare, părţile vătămate, G.L. şi P.I., să-i dea sume de bani, dobândind astfel în mod injust un folos, pentru sine sau pentru altul, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de şantaj, prev. şi ped. de art. 194 al. (1) din Codul penal.

Fapta inc. C.L., de a iniţia şi constitui un grup infracţional organizat, începând cu anul 2008, în scopul de a comite infracţiuni de trafic de persoane, proxenetism şi prostituţie, urmată de săvârşirea de acest gen de infracţiuni, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prev. şi ped. de art. 7 al.(1) şi (3) din Legea 392003.

Faptele aceluiaşi inculpat, săvârşite în perioada 2008-2011, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, de a recruta, transporta, caza, primi şi  a transfera, în scop de exploatare sexuală, prin diferite forme de determinare (înşelăciune, ameninţare, violenţe ori alte forme de constrângere), cu ajutorul altor infractori, persoanele majore G.L., P.I., T.C.,  F.M.,  dar şi pe N.M.V.- pentru exploatare prin muncă şi  executarea de servicii şi activităţi prin încălcarea normelor legale privind condiţiile de muncă, salarizare, sănătate şi securitate ori prin încălcarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii prev. şi ped. de art. 12 al.(1) şi (2) lit. a din Legea 6782001, cu aplicarea art. 41-42 Cod penal.

Faptele inc. C.L., săvârşite începând cu anul 2009, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, constând în recrutarea, transportarea, cazarea, primirea şi transferarea în scop de exploatare sexuală, prin diferite forme de determinare (înşelăciune, ameninţare, violenţă şi alte forme de constrângere), cu ajutorul altor infractori, persoanele minore H.L.R. (17 ani), Ş.A. (17 ani), D.M.M. (15 ani), P.C.D. (17 ani), întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii prev. şi ped. de art. 13 al.(1),  al.(2) rap.la al.(3) teza a II-a din Legea 6782001, cu aplicarea art. 41-42 Cod penal.

Fapta inculpatului, comisă în perioada noiembrie-decembrie 2008,  de a  constrânge, prin violenţă  şi ameninţare, pe părţile vătămate  G.L. şi P.I., să-i dea sume de bani dobândind astfel în mod injust un folos, pentru sine sau pentru altul, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de şantaj, prev. şi ped. de art. 194 al. (1) din Codul penal.

Fapta inc. C.L., comisă în luna februarie 2010, de a ajuta şi înlesni cu intenţie ca alţi infractori să comită un fals material în înscrisuri oficiale (CI cu seria VX nr. 583710, pe numele de T.C.A.), întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 288 al.(1) Cod penal.

Fapta inculpatului L.C de a adera sau sprijini  sub diferite forme un grup infracţional organizat, începând cu anul 2008, în scopul de a comite infracţiuni de trafic de persoane, proxenetism şi prostituţie, urmată de săvârşirea de acest gen de infracţiuni, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prev. şi ped. de art. 7 al.(1) şi (3) din Legea 392003.

Faptele aceluiaşi inculpat, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale,de a recruta, transporta, caza, a primi şi a transfera, în scop de exploatare sexuală, prin diferite forme de determinare, cu ajutorul şi altor infractori, persoanele majore  F.L., N.N.C., P.R.I., M.P.C. (pentru cele două din urmă - fapta este în fază de tentativă, care însă se absoarbe în infracţiunea fapt consumat privind celelalte victime), întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii prev. şi ped. de art. 12 al.(1) şi (2) lit. a din Legea 6782001, cu aplicarea art. 41-42 Cod penal.

Faptele inc. L.C., săvârşite începând cu anul 2009, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, constând în recrutarea, transportarea, cazarea, primirea şi transferarea în scop de exploatare sexuală, prin diferite forme de determinare (înşelăciune, ameninţare, violenţă şi alte forme de constrângere), cu ajutorul altor infractori, persoanele minore H.L.R. (17 ani) şi L.R.A.(14 ani), întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii prev. şi ped. de art. 13 al. (1),  al.(2) rap.la al.(3) teza a II-a din Legea 6782001, cu aplicarea art. 41-42 Cod penal.

Faptele aceluiaşi inculpat, comise în perioada 2010-2011, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, de a îndemna, înlesni practicarea prostituţiei şi de a trage foloase de pe urma practicării prostituţiei  de către C.C. şi N.I., întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii prev. şi ped. de art. 329 al.(1) Cod penal, cu aplicarea art. 41-42 Cod penal. 

Fapta inculpatei M.O. de a adera sau sprijini sub diferite forme un grup infracţional organizat, începând cu anul 2008, în scopul de a comite infracţiuni de trafic de persoane, proxenetism şi prostituţie, urmată de săvârşirea de acest gen de infracţiuni, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prev. şi ped. de art. 7 al.(1) şi (3) din Legea 392003.

Fapta aceleiaşi inculpate, de a recruta, transporta, caza, a primi şi a transfera, în scop de exploatare sexuală, prin diferite forme de determinare, cu ajutorul şi altor infractori, persoana majoră N.N.C., întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prev. şi ped. de art. 12 al.(1) şi (2) lit. a din Legea 6782001.

Faptele inc. M.O., săvârşite începând cu anul 2009, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, constând în recrutarea, transportarea, cazarea, primirea şi transferarea în scop de exploatare sexuală, prin diferite forme de determinare (înşelăciune, ameninţare, violenţă şi alte forme de constrângere), cu ajutorul altor infractori, persoanele minore H.L.R. (17 ani), D.M.M. (15 ani), P.C.D. (17 ani), întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii prev. şi ped. de art. 13 al.(1), al.(2) rap.la al.(3) teza a II-a din Legea 6782001, cu aplicarea art. 41-42 Cod penal.

Starea de fapt reţinută în sarcina celor patru inculpaţi a fost probată cu următoarele mijloace de probă

- plângerile şi denunţurile persoanelor vătămate sau ale membrilor familiilor acestora;

- procese  verbale de sesizare din oficiu;

- procese verbale de constatare şi efectuare a unor acte premergătoare;

- declaraţii părţi vătămate;

- declaraţii inculpaţi şi învinuiţi;

- declaraţii martorilorT.C., Cojocaru Cornelia, F.V., F.C., M.M., L.E., S.I.S, P.R.I., N.I., M.G., M.M.V., B.G.L., N.M.V., D.E.C., D.I., B.D.D., P.R.I.,

- adrese şi comunicări din partea autorităţilor judiciare de legătură;

- adrese-răspuns din partea unităţilor bancare, companiilor şi serviciilor de transport;

- răspunsuri de la unităţile bancare privind transferurile internaţionale de bani, precum şi din partea instituţiilor asimilate;

- procese verbale de percheziţie domiciliară, corporală şi auto;

- note privind redarea scrisă a conţinutului unor convorbiri şi comunicări telefonice dintre inculpaţi, învinuiţi şi alte persoane de legătură ale acestora;

- planşe fotografice;

- procese verbale de supraveghere operativă;

- comunicări din partea organelor de frontieră şi a serviciilor de evidenţă informatizată a persoanei;

- consemnări proprii ale inculpaţilor şi învinuiţilor, ridicate cu ocazia percheziţiilor;

- înscrisuri şi obiecte ce constituie mijloace materiale de probă, toate acestea coroborate cu declaraţiile inculpaţilor şi învinuiţilor ori  făptuitorilor.

Tribunalul apreciază că vinovăţia celor patru inculpaţi a fost  pe deplin dovedită prin probele administrate în timpul urmăririi penale şi confirmate în timpul cercetării judecătoreşti, motiv pentru care se va dispune condamnarea inculpaţilor la pedepse orientate spre moderat pentru infracţiunile deduse judecăţii.

Deşi inculpaţii au avut o atitudine consecvent nesinceră în sensul că nu au recunoscut săvârşirea infracţiunilor pentru care au fost trimişi în judecată nici în timpul urmăririi penale nici în timpul cercetării judecătoreşti din ansamblul probelor administrate în cauză rezultă că aceştia se fac vinovaţi de săvârşirea acestor infracţiuni.

Cu toate că în timpul cercetării judecătoreşti aşa cum am arătat mai sus nu au putut fi ascultaţi toţi martorii şi părţile vătămate, instanţa în baza probelor administrate şi-a format convingerea cu privire la vinovăţia inculpaţilor prin coroborarea declaraţiilor părţilor vătămate, martorilor cu procesele-verbale de percheziţie domiciliară de supraveghere operativă, a notelor privind redarea scrisă a conţinutului unor convorbiri şi comunicări telefonice dintre inculpaţi şi alte persoane de legătură ale acestora, cu declaraţiile inculpaţiilor precum şi cu celelalte probe administrate în cauză.

Prin urmare inculpaţii vor fi condamnaţi la pedeapsa cu închisoarea.

La individualizarea pedepsei aplicate inculpaţilor instanţa va avea în vedere pericolul social deosebit de grav al faptelor comise de aceştia, faptul că nu au recunoscut săvârşirea infracţiunilor deduse judecăţii, precum şi faptul că s-au sustras urmăririi penale.

Cu privire la cererea parchetului privind schimbarea încadrării juridice a faptelor comise de inculpaţi cu referire la infracţiunea prev. de art. 12 din Legea nr. 6782001 tribunalul o apreciază ca fiind întemeiată urmând să dispună admiterea acesteia şi schimbarea încadrării juridice a faptelor săvârşite de inculpaţii din art. 12 alin. 1 şi alin. 2 lit. a din Legea nr. 6782001 în art. 12 alin. 1 rap. la alin. 2 lit. a din Legea nr. 6782001, faţă de inculpaţii T.I., C.L. şi L.C., urmând să fie reţinute disp. art. 41-42 C.pen. cu privire la această faptă.

Cu privirea la cererea formulată de inc. T.I. prin apărător ales, de schimbarea a încadrării faptelor reţinute în sarcina sa în art. 329 C.pen., tribunalul apreciază că aceasta este neîntemeiată urmând să o respingă.

Inculpaţilor le vor fi aplicate pedepsele complementare şi pedepse accesorii.

Va fi dedusă perioada reţinerii şi arestului preventiv.

Se va menţine starea de arest a celor 4 inculpaţi.

Se va dispune anulara cărţii de identitate false seria VX nr. 5837 emisă pe numele lui T.C.A. la data de 05.0.5.2008 de S.P.C.L.E.P.-Vâlcea.

Se va menţine măsura sechestrului asigurător dispusă prin ordonanţa procurorului din data de 15.04.2011 privind sumele de bani menţionate în ordonanţă, precum şi cantitatea de 570,23 grame bijuterii indisponibilizate de la inc. T.I..

Se vor confisca de la cei 4 inculpaţi bunurile folosite în comiterea faptelor(telefoane mobile, memory stick-uri, cartele telefonice), conform adresei nr. 2 DPP2009 din 02.05.2011 a DIICOT Biroul Gorj.

Va fi admisă în parte cererea de constituire parte civilă a părţilor vătămate F.L. şi P.I..

Se va lua act că parţile vătămate P.C.D., D.M.M. şi C.V.I., nu se constituie părţi civile.

Se vor confisca de la inculpaţi sumele de bani obţinute din comiterea infracţiunilor.

Inculpaţi vor fi obligaţi la cheltuieli judiciare statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

În baza art. 334 C.pr.pen. admite cererea reprezentantului D.I.I.C.O.T. Gorj şi dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor comise de inculpaţii T.I., C.L. şi L.C. cu privire la infracţiunea prev. şi ped. de art. 12 din Legea nr. 6782001, din art. 12 alin. 1 şi alin. 2 lit. a din Legea nr.6782001 în art. 12 alin. 1 rap. la alin 2 lit. a din L.6782001, faţă de inculpaţii T.I., C.L. şi L.C., urmând să fie reţinute disp. art. 41-42 C.pen. cu privire la această faptă.

Respinge cererea inculpatului T.I. formulată prin apărător ales de schimbare a încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina sa, în art. 329 C.pr. pen.

În baza art. 7 alin. 1 şi alin. 3 din Legea nr. 392003 condamnă pe inculpatul T.I. la 7 ani închisoare şi 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a doua şi lit. b C.pen.

În baza art. 12 alin. 1 rap. la alin. 2 lit. a din Legea nr. 6782001 cu aplic. art. 41-42 C.pen. condamnă pe inculpat la 7 ani închisoare şi 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a doua şi lit. b C.pen.

În baza art. 13 alin. 1, 2 rap. la alin. 3 teza a doua din Legea nr. 6782001 cu aplic. art. 41-42 C.pen. condamnă pe inculpat la 10 ani închisoare şi 5 ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a doua şi lit. b C.pen.

În baza art. 194 alin. 1 C.pen. condamnă pe inculpat la 3 ani închisoare.

În baza art. 33-34 C.pen,. contopeşte pedepsele aplicate inculpatului, în pedeapsa cea mai grea de 10 ani închisoare şi 5 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a doua şi lit. b C.pen.

În baza art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 392003 condamnă pe inculpatul C.L., la 7 ani închisoare şi 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a doua şi lit. b C.pen.

În baza art. 12 alin. 1 rap. la alin 2 lit. a din Legea nr. 6782001 cu aplic. art. 41-42 C. Pen. condamnă pe inculpat la 7 ani închisoare şi 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a doua şi lit. b C.pen.

În baza art. 13 alin. 1, 2 rap. la alin. 3 teza a doua din Legea nr. 6782001 cu aplic. art. 41-42 C.pen. condamnă pe inculpat la 10 ani închisoare şi 5 ani pedeapsa complementară  a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a doua şi lit. b C.pen.

În baza art. 26 C.pen. rap. la art. 288 alin. 1 C.pen. condamnă pe inculpat la 3 ani închisoare.

În baza art. 194 alin. 1 C.pen. condamnă pe inculpat la 3 ani închisoare.

În baza art. 33-34 C.pen. contopeşte pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea de 10 ani închisoare şi 5 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a doua şi lit. b C.pen.

În baza art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 392003 condamnă pe inculpatul L.C., la 6 ani închisoare şi 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a doua şi lit. b C.pen.

În baza art. 12 alin. 1 rap. la alin. 2 lit. a din Legea nr. 6782001 cu aplic. art. 41-42 C.pen. condamnă pe inculpat la 7 ani închisoare şi 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev, de art. 64 alin. 1 lit. a  teza a doua şi lit. b C.pen.

În baza art. 13 alin. 1,2 rap. la alin. 3 teza a doua din Legea nr. 6782001 cu aplicarea art. 41-42 C.pen. condamnă pe inculpat la 10 ani închisoare şi 5 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a doua şi lit. b C.pen.

În baza art. 329 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 41-42 C.pen. condamnă pe inculpat la 4 ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a doua şi lit. b C.pen.

În baza art. 33-34 C.pen. contopeşte pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea de 10 ani închisoare şi 5 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a doua şi lit. b C.pen.

În baza art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 392003 condamnă pe inculpata M.O., la 5 ani închisoare şi 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a doua şi lit. b C.pen.

În baza art. 12 alin. 1 rap. la alin. 2 lit. a din Legea nr. 6782001 condamnă pe inculpată la 7 ani închisoare şi 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a doua şi lit. b C.pen.

În baza art. 13 alin. 1,2 rap. la alin. 3 teza a doua din Legea nr. 6782001 cu aplicarea art. 41-42 C.pen. condamnă pe inculpată la 10 ani închisoare şi 5 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a doua şi lit. b C.pen.

În baza art. 33-34 C.pen. contopeşte pedepsele aplicate inculpatei în pedeapsa cea mai grea de 10 ani închisoare şi 5 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a doua şi lit. b C.pen.

Interzice inculpaţilor drepturile prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a doua şi lit. b C.pen. pe durata prev. de art. 71 C.pen.

Deduce din pedepsele aplicate fiecărui inculpat reţinerea şi arestul preventiv de la data de 09.02.2011, la data pronunţării prezentei sentinţe.

Menţine starea de arest a celor patru inculpaţi.

Dispune anularea cărţii de identitate false seria VX nr. 583... emisă pe numele de T.C.A. la data de 05.05.2008 de SPCLEP Vâlcea.

Menţine măsura sechestrului asigurător luată prin ordonanţa procurorului din data de 15.04.2011 privind sumele de bani menţionate în ordonanţă, respectiv 12.700 dolari SUA, 2.500 dolari canadieni, 17.830 euro, 13.700 lire sterline, 69.494 lei precum şi cantitatea totală de 570,23 grame bijuterii, indisponibilizate de la inculpatul T.I..

Confiscă de la cei patru inculpaţi bunurile folosite în comiterea infracţiunilor ( telefoane mobile, memory stick, cartele telefonice), conform adresei 2DPP2009 din 02.05.2011 a DIICOT Gorj.

Admite în parte cererea de constituire parte civilă a părţii vătămate F.L.

Obligă pe inculpatul L.C. la 10.000 lei reprezentând daune morale către aceasta.

Admite în parte cererea de constituire parte civilă a părţii vătămate P.I..

Obligă pe inculpatul T.I. la 5.000 lei daune morale către aceasta.

Ia act că părţile vătămate P.C.D., D.M.M. şi C.V.I. nu s-au constituit părţi civile.

Confiscă de la inculpatul C.L. suma de 2.000 euro primită de acesta de la partea vătămată G.L., sumă expediată de membrii familiei acesteia la data de 10.12.2008.

Confiscă de la inculpatul C.L. suma de 5.000 lire sterline reprezentând produs al infracţiunii în raport cu N.M.V.

Confiscă de la inculpatul T.I. suma de 80.000 euro reprezentând sume obţinute din comiterea infracţiunii de trafic de persoane.

Confiscă de la inculpatul L.C. suma de 6.000 euro obţinută din comiterea infracţiunii de trafic de persoane şi proxenetism.

Obligă pe inculpatul C.L. la 10.000 lei cheltuieli judiciare statului.

Obligă pe inculpatul T.I. la 10.000 lei cheltuieli judiciare statului, din care suma de 600 lei reprezintă onorariu apărător din oficiu în faza de urmărire penală şi se va avansa din fondurile M.J.L.C. către Baroul Gorj.

Obligă pe inculpatul L.C. la 8.000 lei cheltuieli judiciare statului, din care suma de 300 lei reprezintă onorariu apărător din oficiu în faza de judecată şi se va avansa din fondurile M.J.L.C. către Baroul Gorj.

Obligă pe inculpata M.O. la 6.000 lei cheltuieli judiciare statului.

Sumele de câte 300 lei reprezentând onorariu avocat oficiu pentru părţile vătămate P.I., Ş.A. şi H.L.R. se vor avansa din fondurile M.J.L.C. către Baroul Gorj.

Cu apel.

Pronunţată în şedinţa publică din 20.12.2011, la Tribunalul Gorj.