Infracţiuni contra patrimoniului. Tâlhăria. Latură obiectivă. Furtul săvârşit prin întrebuinţarea de violenţe sau ameninţări. Complicitate.

Decizie 334 din 02.04.2010


Infracţiuni contra patrimoniului. Tâlhăria. Latură obiectivă. Furtul săvârşit prin  întrebuinţarea de violenţe sau ameninţări. Complicitate.

Codul penal, art. 211 alin.1, alin. 2 litera b) şi c),

  alin. 21 lit. a cu aplic. art. 75 lit. c) şi art. 26

Actele materiale constând în prezenţa la grupul infracţional încă din

momentul premergător luării rezoluţiei delictuoase, unite cu însoţirea coautorilor pe tot parcursul succesiunii naturale a desfăşurării activităţii infracţionale şi poziţionarea cu spatele în uşa unui lift, obstrucţionând tehnic posibilitatea victimelor să părăsească vehiculul sau a vreunei persoane să întrerupă ori să împiedice consumarea acesteia, consolidând moral şi material agresiunea corporală – mijloc folosită de coautori pentru deposedarea de bunurile deţinute, constituie complicitate la infracţiunea de tâlhărie, săvârşită într-un mijloc de transport de două sau mai multe persoane împreună.

Decizia penală nr. 334, din 02 aprilie 2010

Prin sentinţa penală nr. 221 din 5 martie 2009 pronunţată de Judecătoria Buzău s-a dispus condamnarea inculpaţilor  pentru autorat şi respectiv complicitate la două infracţiuni de tâlhărie prev. şi ped. de art.211 alin.1, alin.2 lit.b) şi c), alin.21 lit.a) cu aplic. art.74 alin.1 lit.a), alin.2 şi art.76 alin.1 lit.b) Cod penal, art.99 şi urm. Cod penal (primul) şi art.26 Cod penal, art.75 lit.c) şi art.80 Cod penal (secundul), la două pedepse de câte 3 (trei) ani închisoare, aplicându-se în final conform art.33 lit.a) şi art.34 lit.b) Cod penal pedeapsa cea mai grea de 3 (trei) ani închisoare.

Admiţându-se apelurile declarate de coinculpaţi şi parchet, prin decizia penală nr. 244 din 05 noiembrie 2009, Tribunalul Buzău a procedat la reindividualizarea întinderii şi modalităţii de executare a pedepselor, stabilite la primul grad de jurisdicţie în sensul reducerii cuantumului acestora la un an şi şase luni închisoare şi înlăturării dispoziţiilor art. 861 – 863 şi art. 71 alin. 5 Cod penal, privind suspendarea executării acestora.

Soluţia este legală.

Este de necontestat că în seara zilei de 29 august 2008, în jurul orelor 22,00 atât părţile vătămate cât şi cei trei coinculpaţi s-au aflat într-un cazinou amplasat la ultimul etaj al unui complex comercial, ocupând mese alăturate şi logic percepând direct acţiunile desfăşurate în local, inclusiv participarea primilor la jocurile de noroc (ruletă), unde au pierdut şi câştigat diferite sume de bani.

S-a dovedit fără dubiu şi faptul că atât la părăsirea localului cât şi la revenirea în imobil coinculpaţii au însoţit părţile vătămate iar în a doua parte în timp ce se deplasau cu liftul între etajele 2 şi 4, succesiv, secundele au fost lovite mai întâi de inculpatul faţă de care s-a disjuns urmărirea penală, apoi de recurent, după care profitându-se de ascendentul fizic şi căderea acestora pe podea, le-au deposedat, le-au sustras din buzunar portofelul şi sumele de 1.800 lei şi respectiv 600 lei.

Actele de violenţă concretizate în grave leziuni traumatice produse în zona frontală ce au necesitat pentru vindecare între 7 şi 8 zile şi 35 şi 40 zile de îngrijiri medicale, în ultimul caz şi intervenţie chirurgicală în secţie de specialitate BMF s-au realizat în prezenţa recurentului inculpat.

S-a probat de asemenea că recurentul - complice a acceptat să participe la derularea activităţii infracţionale, însoţind coautorii şi poziţionându-se cu spatele în uşa liftului pe durata parcurgerii a două etaje, cei trei părăsind locul faptei împreună şi împărţindu-şi beneficiile în imediata apropiere.

Atari acţiuni recunoscute iniţial şi în condiţii de asistenţă juridică se coroborează cu declaraţiile celor două părţi vătămate privind succesiunea naturală a desfăşurării activităţii infracţionale constând în urmărirea, agresarea corporală, deposedarea şi imposedarea de bunurile deţinute, toate confirmate prin actele medico-legale întocmite de unităţile de specialitate dar şi procesele verbale de constatare a faptei de către organele de poliţie.

Astfel, recurentul s-a aflat în grup cu ceilalţi doi autori încă din momentul premergător luării rezoluţiei infracţionale, a perceput atitudinea celor două victime la jocul de ruletă organizat în localul din incinta complexului comercial, deşi iniţial a ezitat, a fost de acord să se reîntoarcă şi să-i însoţească pentru realizarea scopului declarat manifest prin expresia „hai să-i turnăm”.

Mai mult, ajuns în lift, după punerea în mişcare a acestuia şi pe tot parcursul agresiunii, între etajele 2 şi 4 el s-a poziţionat cu spatele în uşa acestuia, obstrucţionând aşadar tehnic posibilitatea victimelor să părăsească vehiculul sau a vreunei persoane să întrerupă ori să împiedice consumarea rezoluţiei infracţionale, la etajul 3 intermediar.

Actele comise, situate la limita dintre complicitatea materială şi morală, specifice comiterii sustragerilor în spaţii închise, prin violenţe şi conjugarea acţiunilor mai multor făptuitori se completează cu confirmarea faptului că recurentul a părăsit liftul numai după anihilarea rezistenţei fizice a celor două victime, doborâte pe podea în stare de inconştienţă şi perceperea deposedării de bunuri a primei părţi vătămate, revenind la locul de întâlnire din apropierea imobilului şi acceptând participarea la împărţirea beneficiilor de către coinculpatul major.

Prin urmare, la data de 29 august 2008, în jurul orelor 22,45, în circumstanţele de fapt detaliate s-a dovedit cu certitudine că victimele au fost deposedate de bani şi bunuri, în timp ce se deplasau cu liftul între etajele 2 şi 4 din incinta unui complex comercial, prin exercitarea de violenţe fizice în prealabil, concomitent şi ulterior de către cei doi autori, acţiuni consolidate moral şi material de recurent atât prin prezenţa cât şi atitudinea manifestă de participant la grupul agresor.

Aşadar, condamnarea celor doi inculpaţi pentru autorat şi respectiv complicitate la infracţiunea de tâlhărie comisă de două sau mai multe persoane împreună, în timpul nopţii şi într-un loc public, şi respectiv împreună cu un minor prev. de art.211 alin.1, alin.2 lit. b) şi c), alin.21 lit. a) cu aplic. art.75 lit. c) Cod penal, este legală şi în deplin acord cu jurisprudenţa internă.