Infracţiuni prevăzute de legea specială a vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic

Sentinţă penală 30 din 31.01.2013


9. Infracţiuni prevăzute de legea specială a vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic

-Legea nr.407/2006.

JUDECĂTORIA OLTENIŢA – SENTINŢA PENALĂ NR.30 DIN 31.01.2013

Deliberând asupra cauzei de faţă, constată următoarele:

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Olteniţa din data de 25.04.2012 înregistrat la această instanţă sub nr. 2384/269/2012 au fost trimişi în judecată, în stare de libertate, inculpaţii PM pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art.279 al.1 C.pen. şi art.42 al.1 lit.a, a1, k şi al.2 lit.a din Legea 407/2006, cu aplic. art.33 lit.a,b C.pen. şi art.75 lit.c C.pen., respectiv AI pentru infracţiunea prev. de art.26 rap. la art.42 al.1 lit.a, a1, k şi al.2 lit.a din Legea 407/2006 cu aplic. art.33 lit.b C.pen. şi art.75 lit.c C.pen., precum şi AFC, pentru infracţiunea prev. de art.26 rap. la art.42 al.1 lit.a, a1, k şi al.2 lit.a din Legea 407/2006 cu aplic. art.33 lit.b şi 99 C.pen.

În actul de sesizare a instanţei se reţine următoarea situaţie de fapt:

În seara zilei de 03.12.2009, inc. PM împreună cu AI şi AFC se hotărăsc să meargă la vânătoare cu tractorul fără cabină proprietatea inculpatului AI, pe fondul de vânătoare 36 Radovanu, jud. Călăraşi, ce aparţine AVPS S Bucureşti. La plecare, inc. PM avea asupra sa arma de vânătoare a socrului său, numitul GI, din localitatea Radovanu, jud. Călăraşi. Tractorul era condus de inc. AI, iar fiul acestuia, inc. AFC şi PM erau aşezaţi pe aripile tractorului, primul ţinea în mână un proiector cu care „peria” terenul în căutarea vânatului, iar inc. PM ţinea arma de vânătoare în mână, pregătit de tragere.

Ajunşi pe fondul de vânătoare, au observat în lumina reflectorului un iepure, pe care inc. PM l-a împuşcat. Ulterior, acesta a mai împuşcat încă doi iepuri, iar inc. AI mergea şi lua iepurii împuşcaţi, depozitându-i într-un sac de rafie.

În timp ce se deplasau spre casă cu vânatul, inculpaţii au fost ajunşi din urmă de către paznicul fondului de vânătoare, martorul IŞ. Dându-şi seama că au fost surprinşi de către paznic, inculpaţii au abandonat tractorul, părăsind locul săvârşirii faptei. Astfel, paznicul de vânătoare a găsit în interiorul tractorului un sac de rafie în care se aflau cei trei iepuri vânaţi, anunţând totodată şi organele de poliţie.

Inculpaţii A s-au reîntors în aceeaşi seară în vederea recuperării tractorului abandonat, însă la scurt timp au apărut şi organele de poliţie, cărora nu le-au putut da explicaţi plauzibile în ceea ce priveşte prezenţa lor în acel loc.

În urma cercetărilor efectuate s-a stabilit că tractorul abandonat aparţine inc. AI, iar în seara zilei de 03.12.2009 participase la activitatea infracţională împreună cu fiul său minor AFC şi cu inc. PM. De asemenea, în urma cercetărilor efectuate, în cabina tractorului a fost găsit un tub de cartuş percutat, de culoare roşie, marca Fiocchi, ce a fost ridicat în vederea cercetărilor în prezenţa martorilor MV şi ŞG.

Având în vedere declaraţiile date de către inculpaţii A cu privire la participarea activă a inc. PM, ginerele numitului GI, în cauză s-a dispus efectuarea unei expertize balistice asupra armei marca IJ 58 MAE, seria A 13293, calibru 12mm, ce aparţine numitului GI.

Conform raportului de expertiză balistică nr.2700/24.02.2010 emis de Serviciul Criminalistic din cadrul IPJ Călăraşi s-a concluzionat că arma de vânătoare este în stare de funcţionare, prezintă caracteristicile unei arme de foc letale, fiind clasificată ca armă de vânătoare, iar cartuşele puse la dispoziţie, respectiv cel ridicat din interiorul tractorului şi cel pus la dispoziţie de GI, proprietarul armei, există caracteristici individuale coincidente ca formă şi plasament de unde rezultă fără dubii că arma este cea folosită la braconaj în seara zilei de 03.12.2009. De asemenea, arma prezintă urme ale unei trageri recente.

Pentru dovedirea situaţiei de fapt expusă în rechizitoriu sunt menţionate următoarele mijloace de probă: proces verbal de constatare, proces verbal de predare-primire, declaraţii învinuişi, declaraţii martori, raport expertiză balistică, dovadă primire corp delict.

În cursul urmăririi penale, inculpaţii AI şi AFC au recunoscut săvârşirea faptelor astfel cum au fost descrise.

La termenul din 24.01.2013, în baza art. 3201 alin. 3 C.pr.pen., inculpaţii au declarat că recunosc  săvârşirea faptelor pentru care au fost trimişi în judecată şi solicită ca judecata să se facă în baza probelor administrate în faza de urmărire penală.

Analizând probele administrate în cauză, instanţa constată că situaţia de fapt reţinută în actul de sesizare corespunde realităţii, în sensul că în seara de 03.12.2009, inculpatul PM a purtat fără drept arma de vânătoare ce aparţine socrului său, GI, fără a deţine permis de armă letală, iar în complicitate cu inculpaţii AI şi AFC au braconat prin împuşcare 3 iepuri de câmp pe fondul de vânătoare 36 Radovanu, jud. Călăraşi, folosindu-se în acest scop de un tractor şi de un proiector, totodată fără a deţine autorizaţie de vânătoare.

Situaţia de fapt expusă în actul se sesizare se impune a fi reţinută întocmai de instanţă în virtutea descrierii amănunţite a modului de comitere a faptelor prin declaraţiile inculpaţilor A, declaraţii ce se coroborează cu constatările efectuate de organele de poliţie, cu concluziile raportului de expertiză balistică şi cu declaraţiile martorilor. Toate acestea au fost confirmate în faţa instanţei şi din perspectiva inculpatului PM, care a recunoscut întocmai situaţia descrisă.

În ceea ce priveşte încadrarea juridică a faptelor din rechizitoriu în referire la inculpaţii A, instanţa constată că legea specială reglementează o incriminare distinctă a complicităţii în raport cu cea stabilită prin art.26 C.pen., respectiv art.441 din lege statuează următoarele: complicitatea la acţiunile prevăzute la art. 42 - 44 constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 3 ani sau cu amendă de la 3.000 lei la 10.000 lei. Constatând că în dispozitivul rechizitoriului s-a omis menţionarea acestui text de lege, cu incidenţă directă asupra cuantumului pedepselor aplicabile, urmează a dispune schimbarea încadrării juridice, în sensul menţionării şi a art.44 indice 1 alături de încadrarea deja stabilită în referire la inculpaţii A.

În drept, faptele inculpatului PM întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor prev. de art. 279 al.1 C.pen. cu aplicarea art.75 lit.c C.pen. şi art.42 al.1 lit.a, a1, k şi al.2 lit.a din Legea 407/2006 cu aplicarea art.75 lit.c C.pen., iar faptele inculpaţilor AI şi AFC pe ce ale infracţiunii prev. de art. 26 C.pen. raportat la art.42 al.1 lit.a, a1, k şi al.2 lit.a şi art.441 din Legea 407/2006 cu aplicarea art.75 lit.c C.pen. pentru inculpatul major, respectiv 99 C.pen. pentru cel minor.

Având în vedere cele expuse, instanţa va aplica inculpaţilor câte o pedeapsă care să răspundă scopului definit de art.52 C.pen., prin observarea criteriilor de individualizare prevăzute de art.72 C.pen.

Sub acest aspect, instanţa va lua în considerare periculozitatea faptelor pentru care inculpaţii sunt cercetaţi, periculozitate ce rezultă din faptul folosirii unei arme letale fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege, dar şi din prejudiciul cauzat fondului cinegetic asupra căruia legea instituie măsuri foarte stricte de protecţie. Pe de altă parte, va fi avută în vedere atitudinea sinceră a inculpaţilor A, lipsa antecedentelor penale, precum şi faptul că inculpatul PM este absolvent al şcolii militare, aspect de natură să diminueze pericolul social concret al infracţiunii prev. de art.279 C.pen. Vor fi avute în vedere dispoziţiile art.99 C.pen. în referire la inculpatul minor, care însă a mai fost sancţionat cu amendă administrativă prin ordonanţă a procurorului, după cum rezultă din fişa de cazier. Se vor aplica prevederile art.320 indice 1 alin.7 C.pr.pen. şi, pe lângă argumentele expuse anterior, având în vedere vârsta, situaţia socială, familială şi profesională a inculpaţilor majori, se va reţine în beneficiul acestora circumstanţa atenuantă prev. de art.74 al.1 lit.a C.pen.

În consecinţă, va condamna inculpatul PM după cum urmează:

-în baza art.279 al.1 C.pen. cu aplicarea art.75 lit.c C.pen., art.3201 al.7 C.pr.pen., art.74 al.1 lit.a raportat la art.76 al.1lit.d şi art.80 C.pen. la o pedeapsă de 8 luni închisoare pentru infracţiunea de nerespectare a regimului armelor şi muniţiilor;

-în baza art.42 al.1 lit.a, a1, k şi al.2 lit.a din Legea 407/2006 cu aplicarea art.75 lit.c C.pen., art.3201 al.7 C.pr.pen., art.74 al.1 lit.a raportat la art.76 al.1 lit.d şi art.80 C.pen. la o pedeapsă de 1 an închisoare pentru infracţiunea de braconaj.

Constatând că faptele deduse judecăţii îmbracă forma concursului real, în baza art.33 lit.a şi art.34 lit.b C.pen., se va proceda la contopirea pedepselor, urmând a fi aplicată inculpatului pedeapsa cea mai grea de 1 an închisoare.

În ceea ce priveşte pedepsele accesorii, instanţa reţine că natura faptelor săvârşite în ansamblul circumstanţelor personale ale inculpatului conduc la concluzia existenţei unei nedemnităţi în exercitarea drepturilor de natură electorală prev. de art.64 lit.a teza a-II-a şi b C.pen. Prin urmare, în baza art.71 C.pen. va interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 al.1 lit. a teza a II-a şi lit.b C.pen. cu titlu de pedeapsă accesorie.

Apreciind în contextul celor deja menţionate că scopul pedepsei poate fi atins şi fără privare de libertate, în temeiul art.81 C.pen. va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe un termen de încercare de 3 ani, calculat conform art.82 C.pen.

Se va suspenda executarea pedepsei accesorii pe durata prevăzută de art.71 al.5 C.pen.

În baza art.26 C.pen. raportat la art.42 al.1 lit.a, a1, k şi al.2 lit.a şi art.441 din Legea 407/2006 cu aplicarea art.75 lit.c C.pen., art.3201 al.7 C.pr.pen., art.74 al.1 lit.a raportat la art.76 al.1 lit.d şi art.80 C.pen. va condamna inculpatul AI la pedeapsa de 1500 lei amendă penală pentru complicitate la infracţiunea de braconaj. 

În temeiul art.81 C.pen., apreciind că scopul pedepsei poate fi atins şi fără executare efectivă, se va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe un termen de încercare de un an, conform art.82 al.2 C.pen.

În baza art.26 C.pen. raportat la art.42 al.1 lit.a, a1, k şi al.2 lit.a şi art.441 din Legea 407/2006 cu aplicarea art.99 C.pen. şi art.3201 al.7 C.pr.pen. va condamna inculpatul AFC la pedeapsa de 1125 lei amendă penală pentru complicitate la infracţiunea de braconaj. 

În temeiul art.81 raportat la art.110 C.pen., pentru aceleaşi considerente ca şi în cazul celorlalţi doi inculpaţi, se va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe un termen de încercare de 6 luni.

În baza art.359 C.pr.pen. instanţa va atrage atenţia inculpaţilor asupra dispoziţiilor art.83-84 C.pen. referitoare la revocarea suspendării condiţionate în cazul săvârşirii unei infracţiuni sau al neexecutării obligaţiilor civile.

În baza art.46 al.1 din Legea 407/2006 raportat la art.118 lit.b C.pen. va dispune confiscarea armei de vânătoare marca IJ 58 MAE, seria A 1329, calibru 12 mm, aflată la camera de corpuri delicte a IPJ Călăraşi conform dovezii seria B nr.109/02.03.2010.

Sub aspectul laturii civile, având în vedere că inculpaţii şi-au manifestat acordul de a despăgubi partea civilă cu sumele reprezentând prejudiciu, astfel cum sunt stabilite prin Anexa 1 din Legea 407/2006, urmează ca în baza art.14, 16 şi 346 C.pr.pen. raportat la art.998 şi 1003 C.civ. de la 1864, art.51 al.1 din Legea 407/2006 şi art.270 C.pr.civ. să se ia act de achiesarea inculpaţilor la pretenţiile părţii civile A.V.P.S. S Bucureşti şi în consecinţă instanţa va obliga inculpaţii în solidar, iar inculpatul AFC în solidar cu partea responsabilă civilmente AI, să plătească părţii civile suma de 450 EURO, echivalent în lei la data plăţii, reprezentând despăgubiri pentru pagubele produse faunei cinegetice.

În baza art.189 şi art.191 C.pr.pen. va obliga inculpatul PM la plata sumei de 400 de lei cheltuieli judiciare către stat, din care suma de 200 de lei reprezentând onorariul apărătorului din oficiu în faza de judecată se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei.

În baza art.191 C.pr.pen. va obliga inculpatul AI la plata sumei de 150 de lei cheltuieli judiciare către stat.

În baza art.189 şi art.191 C.pr.pen. va obliga inculpatul AFC în solidar cu partea responsabilă civilmente Andreiaş Ion la plata sumei de 950 de lei cheltuieli judiciare către stat, din care suma de 800 de lei reprezentând onorariile apărătorilor din oficiu în faza urmărire penală şi de judecată se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei.