Civil - uzucapiune - dezmembrare imobil şi succesiune

Sentinţă civilă 303/2009 din 25.05.2009


ROMANIA

JUDECATORIA RUPEA

JUDETUL BRASOV

DOSAR C.NR.359/293/2008

SENTINTA CIVILA NR.303/2009

Sedinta publica din data de  25  mai 2009

PRESEDINTE : H.  A. P.

GREFIER  : M.  COLCERIU

Pentru azi fiind amanata pronuntarea hotararii privind pe reclamant C. I. si pe parat F. R. , parat F. S. , parat S. T. , parat R. E. , parat F. A. , parat I. S. L. J. - PARAT NECUNOSCUT, avand ca obiect-uzucapiune dezmembrare imobil si succesiune.

La apelul nominal facut in sedinta publica la pronuntare se constata lipsa partilor.

Procedura indeplinita.

Dezbaterile in cauza civila de fata au avut loc in sedinta publica din data de 18.05.2009 cand partile prezente au pus concluzii in sensul celor consemnate in incheierea de sedinta din acea zi care face parte integranta din prezenta, iar instanta , avand nevoie de timp pentru a se  pronunta in cauza  , a amanat pronuntarea  pentru data de 25.05.2009.

J U D E C A T O R I A

Asupra actiunii civile de fata :

Constata ca prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante  sub nr.de mai sus reclamanta C.  I.  a  chemat in judecata pe  paratii  F.  R.  , F. S.  , S. T. , R. E. , F. A. si pe  parata  cu  domiciliu  necunoscut  I.  S. L. J. ,  pentru  dezmembrare, uzucapiune  si  succesiune.

Cererea  a  fost  legal  timbrata , iar  pentru  petirul  de  uzucapiune  la  valoarea  precizata  de  2.000  lei .

Motivandu-si  actiunea reclamanta  a  aratat  ca proprietar  tabular  asupra  imobilului  inscris in CF  X  Drauseni  nr.top.1910/3,  1911  teren  lunca  si arabil in  suprafata de  2405 mp si  1838 mp  este parata  I. S. L. J. .

Antecesorii  reclamantei , F.  I. decedat la  05.12.1998  impreuna  cu  sotia  sa  F.  T. decedata  la  21.04.2006  au  folosit  o  parte  din  acest  teren de  peste  60 de  ani , in  nume  propriu , si-au  exercitat  posesia  asupra  imobilului  nou  format in mod  continuu ( neintrerupt ), public si  netulburat ,  fiind  cunoscuti  in  comuna ca proprietari  ai  acestui  imobil , exercitand  o  posesie utila , nefiind  tulburati de  nimeni in  folosinta  acestuia..Au  achitat  regulat impozitul  pentru  imobil  la  Primaria  Cata  si nimeni  nu  a  ridicat  pretentii cu  privire  la  imobil. Posesia  exercitata  asupra  imobilului  a  fost  utila  si  apta  sa  duca  la  dobandirea  dreptului de proprietate  asupra  imobilului  nou  format  in  baza  art.130 raportat  la  art.28  al.1  din  Decret  Lege  115/1938 .

Se mai  arata in cuprinsul  motivarii,  ca  pe  acest  teren  si-au  construit o casa  de  locuit cu  anexe  gospodaresti  si  gradina  , inainte de  anul  1958, imobilul  edificat  de  antecesorii  reclamantei  aflandu-se  in  intravilanul  localitatii  Drauseni  la  nr.adm. X.DE  asemenea  se  mai  arata  ca  dupa decesul tatalui  sau  F. I. in 05.12.1998  , mostenitori  acceptanti au  ramas sotia acestuia  F.  R. – care  a  continuat  sa locuiasca  pe imobil pana  la  decesul  ei si  reclamanta C.  I.  in calitate de  fiica , si care  au  preluat intreaga  masa  succesorala ,  ceilalti  parati  in calitate de  descendenti ai  defunctului  neacceptand  mostenirea  si nu  au  preluat  nimic  din  masa  succesorala.

Dupa decesul  mamei  sale  F.  R.  la data de 21.04.2006,  reclamanta  a  preluat  intreaga  masa  succesorala , ceilalti  mostenitori  ramanand straini de  mostenire  prin  neacceptare.

In drept  cererea  a  fost  intemeiata  pe  disp.art.28, art.130 din Decret  Lege 115/1938,  art.22 si  urm.  din Legea 7/1996,  art.1 lit.a din Legea  319/1944,  art.651 si  urm., art.700 C.civil , art.1846 si  urm.C.civil, art.331 si  urm. C.pr.civila.

In  probatiune  reclamanta  a  solicitat incuviintarea  probei  cu  inscrisuri ,  proba  testimoniala  si cea  cu  expertiza  tehnica topografica .

Deliberand  asupra  probelor  solicitate instanta  a  dispus  administrarea  acestora apreciindu-le  ca  fiind  utile, pertinente  si  concludente  in cauza.

Astfel  fiind reclamanta  a  depus  la  dosar extras  CF  al  imobilului  inscris  in CF  X  Drauseni , anexele  24 dupa defunctii  F. I.  si  F.  R.  si actele de  stare  civila  privind  descendentii defunctilor /f.5-23 ) . Totodata  a  epus  la  dosar declaratii  autentificate  ale  paratilor  cu  domiciliul  cunoscut  potrivit  carora  acestia  inteleg  sa  ramana  straini de  mostenire  si  ca  succesiunea  nu a  mai  fost  dezbatuta (f.30-34 ).

De asemenea  au  fost  audiati  martorii F. I.  N. A. (f.50,51) si  s-a  depus adeverinta  nr.X/2009 eliberata de  Primaria  com. Cata (f.130 ) pentru schimbarea  ramului de  cultura  in teren intravilan  si pentru  constructii .

In cauza a  fost  intocmit si  RET nr.428763  de  catre expert L. M. (f.92-104 ) .

Analizand  actele  si  lucrarile  dosarului  instanta  retine  urmatoarele  :

Din extrasul  CF  rezulta ca proprietar  tabular al imobilului  este  parata  necunoscuta I. S. L. J. .

Din  declaratiile  martorilor  rezulta ca  antecesorii  reclamantei  au  folosit o parte  din  terenul  respectiv de  peste  60 de  ani  si ca  au edificat anterior  anului  1958  o  casa de  locuit  si anexe  gospodaresti .

Din  actele de  stare  civila si  anexele  24 dupa  defunctii  F. I.  si  F.  R. rezulta ca  reclamanta este singurul  mostenitor acceptant , paratii  aratandu-se  straini de  succesiune , declarand  in fata  notarului acest  aspect.

Potrivit  concluziilor  RET  se  impune  dezmembrarea  in  trei  loturi  asa  cum  s-a solicitat de  catre  reclamanta , casa  , anexele  si  curtea  aflandu-se  pe  lotul I  si  gradina  intravilan pe  lotul II ,  urmand  ca  lotul III  sa  fie reinscris  la  numele  vechiului  proprietar.  De  asemenea  in  vederea  rezolvarii  situatiei de  CF  pentru  reclamanta se  impune  operatiunilor  astfel  cum  au  fost prezentate  in  actiune  si  confirmate de  concluziile RET.

Fata de  toate  considerentele  aratate. Si tinand  seama de  textele de  lege invocate  instanta  va admite  actiunea  asa  cum  a  fost formulata si va  dispune dezmembrarea imobilului  din  Drauseni  nr.adm.X, inscris in CF  X, nr.top.1910/3,  1911 teren  lunca si  arabil  in suprafata  de  2405 mp si  1838 mp , prin  formarea  a trei  loturi  si  atribuirea  de nr.top.noi  : lotul I , cu nr.top. 1910/3/1, lotul II  cu nr.top.1910/3/2 si  lotul III cu nr.top.1911.

Va dispune  inscrierea  loturilor I si II  intr-un CF  nou  format la  numele  actualei  proprietare I. S. L. J. , iar  lotul III sa se  reinscrie  in CF X  Drauseni la  numele  vechiului proprietar.

Urmeaza sa  constate  ca  antecesorii  reclamantei , F. I.  si F. R. au  dobandit  dreptul de  proprietate asupra  imobilului  nou  format  (  din loturile I si II ) pe baza  prescriptiei achizitive..

Va dispune inscrierea  in CF a  dreptului  de  proprietate  astfel  dobandit  la  numele  F. I.  si  F. R. ,  cu  titlu de  uzucapiune.

Urmeaza sa dispuna schimbarea  ramului de  cultura  cu  privire la acest  imobil  nou  format  din „lunca” in  „teren ocupat de  constructii”- pentru nr.top.1910/3/1 si  „gradina intravilan” – pentru  nr.top.1910/3/2 .

Urmeaza sa constate ca  pe  acest imobil , antecesorii  reclamantei ,  F. I.  si F. R. , au edificat  o casa de  locuit  si anexele gospodaresti  inainte de  1958 .

Va dispune  inscrierea  acestor  constructii  in CF  nou infiintata  , la numele  F. I.  si F. R. , cu  titlu de edificare.

Urmeaza sa constate ca masa  succesorala  ramasa  dupa defunctul F. I. decedat la  05.12.1998  se  compune  din cota de  1/2 parti  din  imobilul situat in Drauseni  nr.X, nr.top.1910/3/1,  1910/3/2 .

Va constata  ca  mostenitori  acceptanti ai  acestuia  sunt  F. R.  in calitate de  sotie  supravietuitoare  in cota de 1/4 parti  din  masa  succesorala si  reclamanta  C.  I.  in calitate de  fiica , in cota de 3/4 parti din masa  succesorala ,  ceilalti  mostenitori fiind  straini de  mostenire  prin neacceptare.

Urmeaza sa dispuna inscrierea  in CF  a drepturilor  de  proprietate  astfel  dobandite  la  numele  mostenitorilor ,  cu  titlu de  mostenire .

Totodata va  constata  ca masa  succesorala ramasa  dupa  defuncta F. R. , decedata la 21.04.2006 , se  compune  din cota de 5/8 parti  din  imobilul  situat in  Drauseni  nr.X, nr.top.1910/3/1, 1910/3/2 .

Urmeaza sa constate  ca  singurul  mostenitor acceptant  este  reclamanta C.  I.  in calitate de  fiica,  careia  ii revine  intreaga masa  succesorala , ceilalti mostenitori fiind  straini de  mostenire  prin neaccepatre.

Va dispune  inscrierea  in CF  a  dreptului de  proprietate  astfel  dobandit  la  numele  reclamantei , cu  titlu de  mostenire.

Ia  act ca  nu au  fost  solicitate  cheltuieli de  judecata. 

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN  NUMELE  LEGII

H O T A R A S T E

Admite actiunea civila formulata de catre reclamanta  C.  I. , dom. in  Brasov, str.X, jud. Brasov  in  contradictoriu  cu  paratii :  F.  R. , dom. in Cata, nr.X,jud. Brasov, F. S. , dom. in Cata nr.X, jud. Brasov , S. T. , dom. in Odorheiu  Secuiesc, str. X,jud. Harghita, R. E. , dom. in Sacele, str. X, jud. Brasov , F. A. , dom. in Homorod, str.X, jud. Brasov  si parata  cu  domiciliul  necunoscut  I. S. L.  J. ,  si in  consecinta :

Dispune dezmembrarea imobilului  din  Drauseni  nr.adm.X, inscris in CF  X, nr.top.1910/3,  1911 teren  lunca si  arabil  in suprafata  de  2405 mp si  1838 mp , prin  formarea  a trei  loturi  si  atribuirea  de nr.top.noi  : lotul I , cu nr.top. 1910/3/1, lotul II  cu nr.top.1910/3/2 si  lotul III cu nr.top.1911.

Dispune  inscrierea  loturilor I si II  intr-un CF  nou  format la  numele  actualei  proprietare I. S. L. J. , iar  lotul III sa se  reinscrie  in CF X  Drauseni la  numele  vechiului proprietar.

Constata ca  antecesorii  reclamantei , F. I.  si F. R. au  dobandit  dreptul de  proprietate asupra  imobilului  nou  format  (  din loturile I si II ) pe baza  prescriptiei achizitive..

Dispune inscrierea  in CF a  dreptului  de  proprietate  astfel  dobandit  la  numele  F. I.  si  F. R. ,  cu  titlu de  uzucapiune.

Dispune  schimbarea  ramului de  cultura  cu  privire la acest  imobil  nou  format  din „lunca” in  „teren ocupat de  constructii”- pentru nr.top.1910/3/1 si  „gradina intravilan” – pentru  nr.top.1910/3/2 .

Constata ca  pe  acest imobil , antecesorii  reclamantei ,  F. I.  si F. R. , au edificat  o casa de  locuit  si anexele gospodaresti  inainte de  1958 .

Dispune  inscrierea  acestor  constructii  in CF  nou infiintata  , la numele  F. I.  si F. R. , cu  titlu de edificare.

Constata  ca masa  succesorala  ramasa  dupa defunctul F. I. decedat la  05.12.1998  se  compune  din cota de  1/2 parti  din  imobilul situat in Drauseni  nr.X, nr.top.1910/3/1,  1910/3/2 .

Constata ca  mostenitori  acceptanti ai  acestuia  sunt  F. R.  in calitate de  sotie  supravietuitoare  in cota de 1/4 parti  din  masa  succesorala si  reclamanta  C.  I.  in calitate de  fiica , in cota de 3/4 parti din masa  succesorala ,  ceilalti  mostenitori fiind  straini de  mostenire  prin neacceptare.

Dispune  inscrierea  in CF  a drepturilor  de  proprietate  astfel  dobandite  la  numele  mostenitorilor ,  cu  titlu de  mostenire .

Constata ca masa  succesorala ramasa  dupa  defuncta F. R. , decedata la 21.04.2006 , se  compune  din cota de 5/8 parti  din  imobilul  situat in  Drauseni  nr.X, nr.top.1910/3/1, 1910/3/2 .

Constata ca  singurul  mostenitor acceptant  este  reclamanta C.  I.  in calitate de  fiica,  careia  ii revine  intreaga masa  succesorala , ceilalti mostenitori fiind  straini de  mostenire  prin neaccepatre.

Dispune  inscrierea  in CF  a  dreptului de  proprietate  astfel  dobandit  la  numele  reclamantei , cu  titlu de  mostenire.

Fara cheltuieli de  judecata.

Cu drept de  recurs  in 15 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica  azi, 25 mai 2009

PRESEDINTE GREFIER

 H.  A. P. M. C.

Red.HAP- 26.06.2009

Tehnored.SL – 29.06.2009

7 ex.