Minori şi familie - divorţ - fără copii

Sentinţă civilă 328/2009 din 09.06.2009


ROMANIA

JUDECATORIA RUPEA

JUDETUL BRASOV

DOSAR C.NR.987/293/2008

SENTINTA CIVILA NR.328/2009

Sedinta publica din  09 iunie 2009

PRESEDINTE : H.  A. P.

GREFIER  : L. S.

Pentru azi fiind amanata pronuntarea hotararii privind pe reclamantul T. V. S. in contradictoriu cu parata T. A. avand ca obiect  divort fara copii .

La apelul nominal facut in sedinta publica la pronuntare se constata lipsa partilor.

Procedura indeplinita.

Dezbaterile in cauza civila de fata au avut loc in sedinta publica din data de 01 iunie  2009 cand partile prezente au pus concluzii in sensul celor consemnate in incheierea de sedinta din acea zi care face parte integranta din prezenta, iar instanta , pentru a se pronunta in cauza, a amanat pronuntarea  pentru data de 09 iunie 2009 .

J U D E C A T O R I A

Asupra cauzei civile de fata :

Constata ca, prin actiunea civila  inregistrata sub nr.X/293/24.X.2008  reclamantul T. V. S. , in contradictoriu cu  parata T. A. , a solicitat  desfacerea casatoriei din culpa comuna si reluarea numelui purtat anterior incheierii casatoriei de catre parata.

In motivarea actiunii, reclamantul a  aratat ca  s-a casatorit  cu parata la data de 01.10.2005 ,din casatorie nu au rezultat copii ,iar ultimul domiciliul comun l-au avut  in comuna Hoghiz,judetul Brasov .A mai precizat reclamantul ca a locuit impreuna cu parata  doar 6 luni dupa incheierea casatoriei ,iar la inceputul anului 2006 a intervenit despartirea in fapt din cauza neintelegerilor dintre parti ,neintelegeri care,de altfel ,au existat  pe tot parcursul casniciei din diverse motive .

Cererea fost intemeiata in drept pe prevederile art. 2,37 si 38 din Codul familiei .

Actiunea a fost legal timbrata .

In probatiune reclamantul a depus la dosar inscrisuri : copia certificatului de casatorie  (f 4 ) si au fost audiati martorii  propusi de reclamant T. M.  si A. E. P. .

Parata nu s-a prezentat in instanta si nici nu a formulat intampinare,insa la dosarul cauzei a fost comunicat  un inscris de catre actualul concubin al acesteia din care rezulta ca  in prezent parata este implicata intr-o alta relatie  din care a rezultat un copil si ca dupa terminarea divortului intentioneaza sa se casatoreasca  cu persoana respectiva.

Analizand actele si lucrarile dosarului , instanta retine urmatoarele :

Din copia certificatului de casatorie depus la dosar rezulta ca partile  s-au casatorit, la data de 01 octombrie 2005 , casatoria fiind inregistrata in Registrul de stare civila  de la Primaria comunei Pungesti , sub  nr.X/01 octombrie 2005, iar din casatoria lor  nu au rezultat copii.

Din declaratia martorei T. M.  rezulta ca sotii sunt despartiti in fapt  de circa trei ani ,neintelegerile intre parti intervenind imediat dupa incheierea casatoriei .De la acea data sotii nu s-au mai reconciliat,din cauza certurilor frecvente ,  reclamantul a plecat in Italia iar  parata  este implicata in prezent intr-o alta relatie .

Aceeasi stare de fapt reiese si din declaratia celeilalte martore audiate in cauza ,respectiv  martora A. E. P.  ,in plus,aceasta declarand  ca  a aflat ca parata are un  copil cu actualul concubin.

Fata de  starea de fapt  mai sus analizata din care rezulta ca raporturile dintre soti sunt grav vatamate si continuarea  casatoriei nu mai este posibila datorita comportamentului  ambilor soti, instanta urmeaza ca in conformitate cu dispozitiile  art.37 si 38 din Codul familiei  sa dispuna desfacerea casatoriei dintre parti  din culpa ambilor soti, admitand  cererea reclamantului .

In temeiul art.40 alin .final din codul familiei urmeaza sa dispuna ca parata  sa isi reia numele  avut inainte de casatorie , acela de  „I.  ”.

Ia act de faptul ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata. 

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN  NUMELE  LEGII

  H O T A R A S T E

Admite actiunea  civila  formulata de reclamantul  T. V. -S. , domiciliat  in Hoghiz , str. X jud. Brasov in contradictoriu cu parata T. A.  , domiciliata in com.Osesti,sat Buda , jud. Vaslui  si in consecinta :

Declara desfacuta din culpa ambilor soti casatoria incheiata intre parti la data  de 01 octombrie 2005  in fata delegatului de stare civila al Primariei  Comunei  Pungesti , judetul Vaslui ,casatorie inregistrata in Registrul de stare civila  sub numarul X /01 octombrie 2005.

Incuviinteaza  ca dupa divort parata sa revina la  numele avut  anterior casatoriei  urmand  a se numi „ I.  ”.

Fara cheltuieli de judecata .

Cu drept de apel in  30 de zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica azi , 09 iunie 2009.

PRESEDINTE GREFIER

 H.  A. P.  L. S.

Red.HAP  – 17.06.2009

Dact.LS -18.06.2009

4 ex.