Cerere de chemare în judecată

Sentinţă civilă 2 din 10.05.2006


2.CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA NESEMNATA. NULITATE.

Sentinta civila din 10 mai 2006.

Prin cererea expediata la 12.04.2006, petenta S.I. a formulat în termen legal plângere împotriva procesului verbal de contraventie încheiat la 1.04.2006 de STTFC CFR Calatori SA – RTFC Timisoara, solicitând exonerarea de plata amenzii aplicate ca urmare a faptului ca a circulat fara bilet pe ruta Bucuresti Nord – Caransebes, împreuna cu fiul sau preluat de la un centru de primire minori.

În urma examinarii plângerii formulate, instanta a constatat ca aceasta nu este semnata de petitionar si cum aceasta nu s-a prezentat în fata instantei pentru a împlinii lipsa semnaturii, instanta a declarat nula cererea formulata, în conformitate cu dispozitiile art. 133 alin. 1 cod procedura civila.