Hotarare

Sentinţă civilă 1173 din 25.10.2007


Pe rol pronunţarea sentinţei în acţiunea civilă înaintată de reclamanta P. Ma.  împotriva pârâţilor P. Mi. ş.a. pentru obligaţia de a încheia contract de întreţinere.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică se constată lipsa părţilor.

Procedura este legal îndeplinită.

S-au citit actele şi lucrările dosarului după care:

Se constată că mersul dezbaterilor şi cuvântul în fond al părţilor au fost consemnate în încheierea de şedinţă din data de 11.10.2007 când s-a amânat pronunţarea pentru data de 18.10.2007, iar apoi pentru termenul de azi, încheieri ce fac parte integrantă din prezenta sentinţă.

JUDECATORIA

Prin actiunea inregistrata la aceasta instanta sub nr. 3110/2005 reclamanta P. MA.  a solicitat in contradictoriu cu paratii P. MI. si P. I. , validarea antecontractului de intretinere incheiat intre reclamanta si defuncta P. V.  la data de 29 iulie 2003 si inscris in CF si pe cale de consecinta, inscrierea cotei de proprietate a reclamantei asupra cotei de 5/8 din 1/2 din imobilul situat in Reghin, str. Pandurilor, nr. 13, inscris in CF 3375 a localitatii Reghin, top. 644, 645, constatarea ca paratul de rand 1 nu a acceptat mostenirea in termen si obligarea paratilor la plata cheltuielilor de judecata.

In motivarea actiunii reclamanta arata ca la data de 29 iulie 2003 intre reclamanta si soacra sa defuncta a intervenit antecontractul de intretinere cu privire la cota ideala de 5/8 din 1/2 din imobilul mai sus identificat. Reclamanta arata ca au decis sa incheie acest antecontract intrucat ambelor promitente le decedasera sotii intr-un interval de 6 luni, iar defuncta care avea o pensie foarte mica, era bolnava si slabita si in imposibilitate de a se ingriji singura.

In antecontract se arata ca dupa efectuarea procedurilor succesorale urmeaza sa incheie contractul de intretinere. Procedurile succesorale s-au incheiat in ianuarie 2004 prin sentinta nr.1630/2 decembrie 2003 a Judecatoriei Reghin. Din acel moment, partile au fost impiedicate sa incheie contractul de intretinere din diverse motive, soacra defuncta a reclamantei fiind multa vreme bolnava, fapt ce a dus la cateva internari ale acesteia, astfel incat cheltuielile de intretinere au fost destul de ridicate, astfel incat nu au mai avut disponibilitati sa mai achite si taxele notariale pentru contractul de intretinere.

Soacra reclamantei a decedat la 26 octombrie 2004, reclamanta suportand toate cheltuielile de inmormantare si pomenire.

Reclamanta mai arata ca paratii sunt nepotii defunctei, nici unul dintre ei neacordand nici un fel de ajutor defunctei.

In drept, reclamanta isi intemeiaza actiunea pe dispozitiile art. 969, 970, 1021, 1073, 1075 Cod civil si art. 700 Cod civil.

La dosar au fost depuse copia antecontractului de intretinere (f 4), copia extrasului de carte funciara 3373 Reghin (f.5), copia certificatului de deces (f.6), chitanta de plata onorariului avocatului (f.7, 8).

La data de 16 februarie 2005 paratul P. Mi. a depus intampinare prin care a solicitat respingerea ca inadmisibil a petitului de actiune privitor la validarea antecontractului de intretinere si respingerea petitului privind constatarea neacceptarii succesiunii in termen ca fiind formulata de o persoana fara calitate procesuala activa, precum si obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecata.

In motivarea intampinarii paratul arata ca primul petit al actiunii reclamantei este inadmisibil intrucat nu exista nici o dispozitie legala pe care sa se intemeieze o atare cerere, articolele invocate de reclamanta neavand aplicare in cauza.

Reclamantul mai arata ca fiind vorba despre un contract bilateral, pentru validarea lui ar fi necesara obligarea partii care in mod nejustificat se opune incheierii in forma autentica a contractului promis. Contractul de intretinere fiind intuitu personae se incheie in considerarea persoanei intretinutului si intretinatorului, motiv pentru care se poate incheia doar intre aceste persoane, fiind exclusa incheierea prin intermediul altor persoane. Fata de natura juridica a acestui contract, reclamantul sustine ca efectele lui inceteaza de drept la moartea oricareia din parti.

In opinia paratului, mostenitorii pot fi obligati sa-si dea consimtamantul numai in cazul in care antecontractul are ca obiect drepturi transmisibile, dispozitiile art. 1073 si 1075 Cod civil referindu-se numai la drepturile creditorului, astfel incat considera ca nu poate fi obligat sa-si dea consimtamantul pentru validarea antecontractului.

Paratul mai arata ca nu exista certitudinea ca intretinerea a fost prestata de reclamanta in conditiile prevazute in antecontract, sustinand ca bunica sa nu a fost de acord sa incheie contractul de intretinere din cauza neintelegerilor frecvente cu reclamanta si pentru a nu indeparta pe nepotii sai (paratii din prezenta cauza) de la mostenire.

Paratul mai sustine ca nefiind consolidata calitatea de debitoare in contractul de intretinere a reclamantei, aceasta nu are calitatea procesuala activa de a cere sa se constate ca paratul nu a acceptat mostenirea in termenul legal, acest petit fiind si nefundat, intrucat paratul a acceptat mostenirea dupa defuncta in mod tacit, prin preluarea si achitarea lucrarii de evidentiere a ternului gradina si a depus cererea pentru obtinerea gradinii.

In drept, paratul a invocat prevederile art. 115 si 274 Cod procedura civila.

La 30 martie 2005 reclamanta prin aparator a depus raspuns la intampinare prin care arata ca termenul prevazut de art. 700 Cod civil pentru acceptarea mostenirii este cel de 6 luni, termen care a fost incalcat de catre parat. Reclamanta recunoaste ca paratul a efectuat actele la care acesta face referire in intampinare insa invedereaza instantei ca de la data decesului defunctei respectiv 26 octombrie 2004 si pana la 18 martie 2005 si 1 noiembrie 2005 au trecut mai mult de 6 luni. Cu privire la actele din 18 martie 2005 reclamanta arata ca nu pot constitui o modalitate de acceptare tacita a succesiunii  intrucat conform practicii actul de acceptare tacita trebuie sa constea intr-un act ce nu putea fi facut decat in calitate de mostenitor.

Referitor la inadmisibilitatea actiunii, invocata de parat, reclamanta invedereaza instantei prin raspunsul la intampinare, ca are un caracter intuitu personae numai obligatia de intretinere, nu si cea corelativa, asumata de creditorul obligatiei de intretinere. Reclamanta mai precizeaza ca solicitarea de validare a contractului de intretinere o intelege ca fiind obligatia mostenitorilor de a transmite in forma autentica a cotei din proprietate.

La termenul din 6 noiembrie 2006 parata depune un inscris prin care declara ca lasa la aprecierea instantei decizia in ce priveste validarea antecontractului si considera ca fratele sau paratul P. Mi. are calitate de mostenitor legal al defunctei, si nu isi manifesta intentia de a-l declara strain de succesiune (f.36).

In cauza au fost luate interogatoriile paratilor P. Mi. (f. 37, 38, 62), P. I.  (f. 39, 51, 52), si reclamantei P. Ma.  (f. 40, 41, 42) si au fost incuviintati si audiati martorii M. A. (f. 55),  B. S.  (f.81), C. I. (f.56), B. G. (f.63) si a fost depusa declaratia autentica de acceptare a mostenirii de catre parata P. I.  (f.50), precum si copii ale urmatoarelor inscrisuri: bilet de externare (f.67), adresa CARP Reghin (f. 68), cerere CARP Reghin (f.69), decizie de pensionare (f.70), bilet de externare (f.71), Adeverinte (f.72), calcul cheltuieli lunare medii (f.73), chitante electrica (f. 74), facturi si chitante apa canal (f.75), facturi gaze naturale (f.76), cupoane pensie (f.77), bilet de externare (f.78, 79, 80), decizia 50/1999 a Curtii de Apel Cluj (f.82), chitanta onorariu avocat parat (f.84), chitanta onorar avocat reclamanta (f.89).

Analizand actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:

In fapt la fata de 29 iulie 2003 intre reclamanta si defuncta P. V. , bunica paratilor, a intervenit antecontractul de intretinere, redactat de avocat G. M. (f.4). Acest antecontract a fost inscris in foaia de sarcini a CF 3373 Reghin (f.5). La data de 26 octombrie 2004 promitenta intretinuta a decedat conform certificatului de deces seria DP nr.149234 (f.6).

Astfel cum rezulta din interogatoriul paratei P. I.  si declaratiile martorilor M. A., C. I., B. G. si B. S. , in perioada 22 decembrie 2002 - 26 octombrie 2004 reclamanta a prestat intretinere defunctei, iar dupa decesul bunicii paratilor a suportat toate cheltuielile de inmormantare si pomenire.

Din coroborarea probelor administrate in cauza nu rezulta fara putinta de tagada faptul acceptarii sau neacceptarii de catre paratul P. Mi. a mostenirii dupa bunica sa defuncta, insa avand in vedere petitul principal al actiunii, si vasand ca aceasta actiune nu priveste dezbaterea mostenirii defunctei P. V. , instanta constata ca este lipsita de interes cererea de constatare a faptului ca paratul P. Mi. este strain de mostenire. Cat priveste calitatea sa procesuala referitor la primul petit instanta va retine faptul ca paratul in calitate de nepot al defunctei poate sta in cauza in calitate de parat.

In drept vazand dispozitiile art. 969 Cod civil conform caruia conventiile legal facute au putere de lege intre partile contractante, instanta urmeaza a retine ca intre reclamanta si depuncta P. V.  a intervenit un antecontract de intretinere, prin care reclamanta promitea sa presteze intretinere, iar defuncta promitea sa-i transmita reclamantei dreptul sau de nuda proprietate asupra cotei de 5/8 din 1/2 din imobilul situat in Reghin str. Pandurilor, nr. 13 identificat in CF 3375 Reghin sub nr. top 644, 645. Astfel, intre partile din antecontract a intervenit o promisiune bilaterala cu putere de lege intre partile semnatare.

Instanta va constata ca promisiunea a fost realizata sub conditie suspensiva, partile intelegand sa amane momentul incheierii contractului de intretinere in forma ceruta de lege in vederea intabularii in cartea funciara, pana la realizarea inscrierii dreptului de proprietate al promitentei intretinute in urma finalizarii procedurii succesorale notariale.

In temeiul art. 1073 Cod civil, creditorul are drept la indeplinirea exacta a obligatiei, in caz contrar putand cere dezdaunari. In lumina acestor prevederi legale, instanta va observa ca reclamanta si-a indeplinit obligatia de intretinere promisa prin antecontract, devenind astfel creditoarea obligatiei corelative de transmitere a proprietatii imobilului astfel cum s-a convenit prin conventia intervenita. In temeiul art. 774 Cod civil, „Coerezii contribuie la plata datoriilor şi sarcinilor succesiunii, fiecare în proporţie cu ce ia”. In aceste conditii, instanta vazand ca obligatia de transmitere a dreptului de proprietate asumata de defuncta P. V.  reprezinta pasiv succesora, iar paratii in calitate de nepoti sunt singurii mostenitori ai defunctei, urmeaza a obliga paratii la incheierea contractului autentic cu privire la cota de 5/8 din 1/2 din imobilul inscris in CF 3375 Reghin top. 644, 645, iar in cazul in care paratii vor refuza prezentare in fata notarului public in vederea incheierii contractului in forma autentica, prezenta hotarare urmeaza a tine loc de act autentic.

Avand in vedere petitul principal al actiunii, instanta urmeaza a respinge petitul referitor la constatarea neacceptarii in termen a mostenirii de catre paratul de randul 1 P. M..

In temeiul dispozitiilor art. 274 Cod procedura civila, instanta urmeaza a obliga paratii la plata catre reclamanta a cheltuielilor de judecata efectuate de catre aceasta, in suma de cate 1100 lei.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E :

Respinge exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratului P. MI.Admite in parte actiunea civila formulata de reclamanta P. MA. , in contradictoriu cu paratii P. MI. si P. I.  .

Obliga paratii, in calitate de mostenitori ai defunctei P. V. , sa incheie act autentic de intretinere cu privire la cota de 5/8 din 1/2 din imobilul casa ce piatra cu 4 camere, 3 bucatarii, pivnita si casa, evidentiat in CF 3373 Reghin, sub nr. top (cadastral) 644 si 645, iar in caz de refuz prezenta hotarare sa tina loc de act autentic apt de intabulare.

Respinge petitul 2, de constatare ca paratul de rand 1 nu a acceptat mostenirea in termen.

Dispune inscrierea in CF a dreptului de proprietate al reclamantei astfel dobandit.

Obliga paratii la cate 1100 lei reprezentand cheltuieli de judecata in favoarea reclamantei.

Cu apel in 15 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica din 25 octombrie 2007.