Acceptare succesiune in mod tacit

Sentinţă civilă 4 din 09.01.2009


ACCEPTARE  SUCCESIUNE  IN MOD TACIT

PRESCRIPTIA DREPTULUI

Texte legale: art.700 alin.1 Cod civil; art.19-decret 167/1958

Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Racari, reclamantul C.S. a chemat in judecata pe paratii C.M., C.I. si C.R. solicitand  instantei ca, prin hotararea ce se va pronunta, sa se dispuna partajarea masei succesorale  ramase de pe urma defunctilor C.I. si C.N.

Paratul C.R. a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantului, aratand ca suprafetele de teren ce compun masa succesorala au fost lucrate numai de el, fiind astfel singurul acceptant al succesiunii.

Prin sentinta civila nr. 4/09.01.2009, instanta a admia eceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantului retinand ca, niciunul dintre succesibili nu a acceptat expres succesiunea in termenul de 6 luni prevazut de art.700 alin.1 Cod civil.

A mai retinut instanta ca bunurile ce compun masa succesorala au fost folosite numai de paratul C.R. care a ingradit accesul celorlalti succesibili la terenuri si, pe cale de consecinta, a ingradit posibilitatea acestora  de a accepta tacit succesiunea.

Totusi, aceste aspecte, nu au reprezentat o cauza temeinic justificata, conform art.19 din Decretul nr.167/1958 pentru ca succesibilii sa fie repusi in termenul de prescriptie, intrucat, asa cum retine instanta, acestia aveau posibilitatea acceptarii exprese a succesiunii in fata notarului, posibilitate care nu le-a fost ingradita in niciun fel.

Hotararea a devenit definitive si irevocabila prin nerecurare.