Prescriptia dreptului la actiune

Sentinţă civilă 9872 din 22.09.2010


 AUTOR : MIHAI GABRIELA

 DOMENIU ASOCIAT: PRESCRIPTIA DREPTULUI LA ACTIUNE

 

Prin sentinţa civilă nr. 9872 din 22.09.2010 pronunţata de Judecătoria Ploieşti in dosarulnr.211556/281/2009, instanţa a admis excepţia prescripţiei dreptului la acţiune invocata din oficiu si a respins acţiunea ca tardiv formulata.

Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa a reţinut că in cauză,  creditoarea a chemat in judecata debitoarea solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa sa dispună emiterea unei ordonanţe de plata in sarcina debitoarei pentru suma de 736,90 lei reprezentând debit restant conform facturii nr.1804173/22.05.2006, actualizata cu indicele de inflaţie pana la data plaţii; cu cheltuieli de judecata.

In motivarea cererii s-a arătat ca intre parţi s-au desfăşurat relaţii comerciale in baza cărora creditoarea vindea debitoarei obiecte din plastic si inox pe care debitoarea urma sa le achite in termen de 45 zile de la primirea mărfii. S-a mai arătat ca debitoarea a refuzat sa plătească debitul de 736,90 lei deşi a fost somata de mai multe ori in acest sens. S-a solicitat admiterea cererii.

In drept au fost invocate disp. art. 43,46,59 c.com si OUG nr. 119/2007. 

In dovedirea cererii creditoarea a depus la dosarul cauzei acte.

Debitoarea, legal citata nu s-a prezenta in instanţa si nu a formulat întâmpinare.

In şedinţa publica de judecata din data de 22.09.2010 instanţa a invocat din oficiu excepţia prescripţiei dreptului la acţiune.

Analizând actele şi lucrările dosarului, prin prisma excepţiei prescripţiei dreptului la acţiune instanţa a  reţinut următoarele:

Prin cererea formulata creditoarea a solicitat instanţei sa dispună emiterea unei ordonanţe de plata in sarcina debitoarei pentru suma de 736,90 lei reprezentând debit restant conform facturii nr.1804173 din 22.05.2006.

Scadenta facturii menţionate era la 45 de zile de la emitere, respectiv la data de 06.07.2006.

Art.3, din Decretul nr.167/1958 privitor la prescripţia extinctiva, arata ca termenul de prescripţie este de 3 ani, termen care, in cauza, a început sa curgă de la data scadentei mai sus arătata, rezultând faptul ca se putea formula acţiune in justiţie pentru recuperarea debitului restant pana la data de 06.07.2009.

Creditoarea a trimis cererea de chemare in judecata prin posta, la data de 09.12.2009, astfel cum rezulta din ştampila Poştei aplicata pe plicul de corespondenta, in afara termenului de 3 ani arătata mai sus, situaţie fata de care instanţa a constatat ca excepţia invocata este întemeiata si admiţând-o a respins acţiunea ca tardiv formulata.