Prescripţie extinctivă a dreptului material la acţiune, acţiune în pretenţii, dobânda aferentă unor drepturi salariale anterior recunoscute prin hotărâri judecătoreşti

Sentinţă civilă 513 din 29.04.2015


Cuprins pe materii: Prescripţie extinctivă a dreptului material la acţiune, acţiune în pretenţii, dobânda aferentă unor drepturi salariale anterior recunoscute prin hotărâri judecătoreşti

Index alfabetic: - acţiune în pretenţii;

-Dobândă legală

Potrivit art. 268 alin. 1 lit. „c” din Legea nr. 53/2003, cererile în vederea soluţionării unui conflict de muncă pot fi formulate în termen de 3 ani de la data naşterii dreptului la acţiune, în situaţia în care obiectul conflictului individual de muncă constă în plata unor drepturi salariale neacordate sau a unor despăgubiri către salariat, precum şi în cazul răspunderii patrimoniale a salariaţilor faţă de angajator. Dreptul material al reclamanţilor la acțiunea prin care să pretindă dobânda legală aferentă sumelor acordate cu titlu de drepturi băneşti prin sentinţa civilă nr. …………..  s-a născut în perioada ………………….., anterior datei formulării cererii de chemare în judecată.

Potrivit art. 268 alin. 1 lit. „c” din Legea nr. 53/2003, cererile în vederea soluţionării unui conflict de muncă pot fi formulate în termen de 3 ani de la data naşterii dreptului la acţiune, în situaţia în care obiectul conflictului individual de muncă constă în plata unor drepturi salariale neacordate sau a unor despăgubiri către salariat, precum şi în cazul răspunderii patrimoniale a salariaţilor faţă de angajator.

Întrucât premisa aplicării efectului sancționator al prescripției constă tocmai în existența posibilității de a acționa pentru ocrotirea unui drept sau pentru realizarea unui interes legitim, regula generală privind începutul prescripției extinctive având ca obiect dreptul material la acțiune este aceea că, prescripția începe să curgă la data nașterii dreptului la acțiune.

Data nașterii dreptului la acțiune este data la care dreptul la acțiune trebuie exercitat.

Or, dreptul material al reclamanţilor la acțiunea prin care să pretindă dobânda legală aferentă sumelor acordate cu titlu de drepturi băneşti prin sentinţa civilă nr. …………..  s-a născut în perioada ………………….., anterior datei formulării cererii de chemare în judecată.