Obligarea inculpaţilor la plata despăgubirilor civile, proporţional cu partea din culpă

Sentinţă penală 202 din 04.02.2010


Prin sentinta penala nr.202/04.02.2010 din dosarul nr.11084/281/2009 al Judecatoriei Ploiesti, s-au hotarât urmatoarele:

Condamna pe inculpatul T. V., pentru savârsirea infractiunii de ucidere din culpa, prev. de art.178 alin.2 C.pen., fapta din 07.03.2005, la 2 (doi) ani  închisoare.

Condamna pe inculpatul T. V., pentru savârsirea infractiunii de vatamare corporala din culpa, prev. de art.184 alin.2,4 C.pen., parte vatamata C. M., fapta din 07.03.2005, la 1 (un) an  închisoare.

Condamna pe inculpatul T. V., pentru savârsirea infractiunii de vatamare corporala din culpa, prev. de art.184 alin.2,4 C.pen., parte vatamata S. G., fapta din 07.03.2005, la 1 (un) an  închisoare.

Constata ca inculpatul a savârsit cele trei infractiuni în concurs ideal, conform art.33 lit.b Cod penal.

În baza art.34 al.1 lit.b Cp, contopeste pedepsele de 2 ani, 1 an si 1 an  închisoare, inculpatul T. V. urmând sa execute pedeapsa cea mai grea, de 2 (doi) ani închisoare.

Cu aplic. art. 71 si 64 lit. a si b C.p., cu exceptia dreptului de a alege în alegerile legislative, prev. de art. 64 al.1 lit. a C.p.

În baza art.81 si 82 C.pen. suspenda conditionat executarea pedepsei pe o perioada de 4 ani, termen de încercare.

În baza art. 71 al.5 C.p. suspenda executarea pedepsei accesorii pe durata termenului de încercare de mai sus.

În baza art.359 C.pr.pen. atrage atentia inculpatului T. V. asupra disp. art.83 si 84 C.pen. privind revocarea suspendarii conditionate în cazul savârsirii unei alte infractiuni sau în cazul neexecutarii obligatiilor civile din prezenta sentinta.

Condamna pe inculpatul A. T., pentru savârsirea infractiunii de ucidere din culpa, prev. de art.178 alin.2 C.pen., fapta din 07.03.2005, la 2 (doi) ani  închisoare.

Condamna pe inculpatul A. T. pentru savârsirea infractiunii de vatamare corporala din culpa, prev. de art.184 alin.2,4 C.pen., parte vatamata C. M., fapta din 07.03.2005, la 1 (un) an  închisoare.

Condamna pe inculpatul A. T., pentru savârsirea infractiunii de vatamare corporala din culpa, prev. de art.184 alin.2,4 C.pen., parte vatamata S. G., fapta din 07.03.2005, la 1 (un) an  închisoare.

Condamna pe inculpatul A. T., pentru savârsirea infractiunii de vatamare corporala din culpa, prev. de art.184 alin.2,4 C.pen., parte vatamata T. V., fapta din 07.03.2005, la 1 (un) an  închisoare.

Constata ca inculpatul a savârsit cele trei infractiuni în concurs ideal, conform art.33 lit.b Cod penal.

În baza art.34 al.1 lit.b Cp, contopeste pedepsele de 2 ani, 1 an si 1 an  închisoare, inculpatul A. T. urmând sa execute pedeapsa cea mai grea, de 2 (doi) ani închisoare.

Cu aplic. art. 71 si 64 lit. a si b C.p., cu exceptia dreptului de a alege în alegerile legislative, prev. de art. 64 al.1 lit. a C.p.

În baza art.81 si 82 C.pen. suspenda conditionat executarea pedepsei pe o perioada de 4 ani, termen de încercare.

În baza art. 71 al.5 C.p. suspenda executarea pedepsei accesorii pe durata termenului de încercare de mai sus.

În baza art.359 C.pr.pen. atrage atentia inculpatului A. T. asupra disp. art.83 si 84 C.pen. privind revocarea suspendarii conditionate în cazul savârsirii unei alte infractiuni sau în cazul neexecutarii obligatiilor civile din prezenta sentinta.

Admite în parte actiunile civile promovate de catre partile civile S. G., C. M., C. N., C. C, C. Fl., C. G. , SC A. S. P. SRL si inculpatul T. V..

În baza art.14 si 346 C.pr.pen. rap. la art.998-999 C.civ., art.1003 Cod Civil, obliga în solidar pe inculpatii T. V. si A. T., acesta din urma, în baza art.49 si 50 din Legea nr.136/1995, alaturi de asiguratorul SC A. A. Pl., cu ., proportional cu partea sa din culpa, de 50%, sa plateasca partii civile S. G., ., suma de 6000 lei daune materiale si 20.000 lei daune morale.

În baza art.14 si 346 C.pr.pen. rap. la art.998-999 C.civ., art.1003 Cod Civil, obliga în solidar pe inculpatii T. V. si A. T., acesta din urma, în baza art.49 si 50 din Legea nr.136/1995, alaturi de asiguratorul SC A. A. Pl.,  proportional cu partea sa din culpa, de 50%, sa plateasca partii civile C. N.,  suma de 10000 lei daune morale.

În baza art.14 si 346 C.pr.pen. rap. la art.998-999 C.civ., art.1003 Cod Civil, obliga în solidar pe inculpatii T. V. si A. T., acesta din urma, în baza art.49 si 50 din Legea nr.136/1995, alaturi de asiguratorul SC A. A. Pl., cu proportional cu partea sa din culpa de 50%, sa plateasca partii civile C. C., ., suma de 10000 lei daune morale.

În baza art.14 si 346 C.pr.pen. rap. la art.998-999 C.civ., art.1003 Cod Civil, obliga în solidar pe inculpatii T. V. si A. T., acesta din urma, în baza art.49 si 50 din Legea nr.136/1995, alaturi de asiguratorul SC A. A. P. proportional cu partea sa din culpa de 50%, sa plateasca partii civile C. F., suma de 10000 lei daune morale.

În baza art.14 si 346 C.pr.pen. rap. la art.998-999 C.civ., art.1003 Cod Civil, obliga în solidar pe inculpatii T. V. si A. T., acesta din urma, în baza art.49 si 50 din Legea nr.136/1995, alaturi de asiguratorul SC A. A. Pl.,  proportional cu partea sa din culpa, de 50%, sa plateasca partii civile SC Ar. S. P. SRL, ., suma de 10000 lei daune materiale.

În baza art.14 si 346 C.pr.pen. rap. la art.998-999 C.civ., art.49 si 50 din Legea nr.136/1995, obliga pe inculpatul A. T., alaturi de asiguratorul SC A. A. P., . sa plateasca partii civile C. M., suma de 5000 lei daune materiale, respectiv cheltuieli de înmormântare, si suma de 20000 lei reprezentând daune morale.

În baza art.14 si 346 C.pr.pen. rap. la art.998-999 C.civ., art.49 si 50 din Legea nr.136/1995, obliga pe inculpatul A. T., alaturi de asiguratorul SC A. As. P., sa plateasca inculpatului T. V., suma de 15000 lei reprezentând daune morale.

În baza art.14 si 346 C.pr.pen. rap. la art.998-999 C.civ., art.49 si 50 din Legea nr.136/1995, obliga pe inculpatul A. T., alaturi de asiguratorul SC A. A. P., ., sa plateasca partii civile C. G., suma de 5000 lei  reprezentând daune morale.

Respinge în rest, ca neîntemeiate, pretentiile partilor civile S.G., C. M., C. N., C. C., C. F., C. G. , SC A. S. P. SRL si inculpatului T. V.

Admite actiunile civile promovate în cauza de catre Sp. J. de U.Pl. si Sp.U. de U. B.

În baza art.14 si 346 C.pr.pen. rap. la art.998-999 C.civ., art.1003 Cod Civil si art.313 din Legea nr. 95/2006  obliga în solidar pe inculpatii T. V. si A. T., acesta din urma, în baza art.49 si 50 din Legea nr.136/1995, alaturi de asiguratorul SC A. A. P., . proportional cu partea sa din culpa, de 50%, la plata catre partea civila S. J. de U. P., . a sumei de 14789,08 lei, reprezentând daune materiale, respectiv cheltuieli de spitalizare a victimei C. G. si partii civile C. M., la care se va adauga dobânda legala de la data de 20.04.2005 pâna la data la care se va efectua plata, precum si a sumei de 4601 lei reprezentând daune materiale, respectiv cheltuieli de spitalizare ale partii civile S. G. si inculpatului T.V., la care se va adauga dobânda legala de la data de 06.04.2005 pâna la data la care se va efectua plata.

În baza art.14 si 346 C.pr.pen. rap. la art.998-999 C.civ., art.1003 Cod Civil si art.313 din Legea nr. 95/2006  obliga în solidar pe inculpatii T.V. si A. T., acesta din urma, în baza art.49 si 50 din Legea nr.136/1995, alaturi de asiguratorul SC A. A. Pl., . proportional cu partea sa din culpa, de 50%, la plata catre partea civila S. U. de U. B., . a sumei de 4443,97 lei reprezentând daune materiale, respectiv cheltuieli de spitalizare ale partii civile C. M..

Respinge ca neîntemeiate actiunile civile promovate în cauza în contradictoriu cu partea responsabila civilmente SC B. SRL, .

În baza art. 191 al.1,2 C.pr.pen. obliga inculpatii sa plateasca statului 800 lei, câte 400 lei fiecare,  cu titlu de cheltuieli judiciare.

In baza art.193 al.1,2,4 Cpp, obliga inculpatii T. V. si A. T. la plata catre partea civila S. Gh. a sumei de 800 lei, câte 400 lei fiecare, reprezentând cheltuieli judiciare, respectiv onorariu avocat.

In baza art. 193 al.1,2 Cpp, obliga inculpatul A. T. la plata catre inculpatul-parte civila T. V. a sumei de 1000 lei, reprezentând cheltuieli judiciare, respectiv onorariu avocat.

In baza art.193 Cpp, respinge ca neîntemeiata cererea inculpatului A. T. de obligare a inculpatului T. V. la plata cheltuielilor judiciare, respectiv onorariu avocat.

Cu apel în 10 zile de la pronuntare pentru M. P. si  inculpati, iar pentru partile civile, partea responsabila civilmente si asigurator de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi 04.02.2010.

Pentru a ajunge la aceasta solutie, instanta a retinut urmatoarele:

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lânga Judecatoria Ploiesti nr. 1759/P/2005 au fost trimisi în judecata în stare de libertate inculpatul T. V.,  sub aspectul savârsirii infractiunilor prev. si ped. de art. 178 alin.2 Cod penal, art.184 al.2,4 Cp si art.184 al.1,3 Cp, si inculpatul A T, sub aspectul savârsirii infractiunilor prev. si ped. de art. 178 alin.2 Cod penal, art.184 al.2,4 Cp (doua infractiuni) si art.184 al.1,3 Cp.

Dosarul a fost înregistrat pe rolul Judecatoriei Ploiesti sub nr. 1255/281/2007.

Prin actul de sesizare s-a retinut ca la data de 07.03.2005, în jurul orelor 13.30, din culpa comuna a inculpatilor s-a produs un accident de circulatie soldat cu decesul victimei C G, precum si vatamarea corporala a partilor civile S G si C M, dar si a inculpatului T V.

Situatia de fapt astfel retinuta prin rechizitoriu a avut în vedere urmatoarele mijloace de proba administrate în cursul urmaririi penale: procesul-verbal de cercetare la fata locului, expertiza tehnica auto, rapoarte de expertiza medico-legala, declaratii de martori, declaratii inculpati, declaratii parti vatamate.

Partea vatamata C. M. s-a constituit parte civila în cauza numai fata de inculpatul A T cu sumele totale de 15.000 lei daune materiale si 330.000 lei daune morale, partea vatamata SC A S P SRL s-a constituit parte civila cu suma de 25.000 lei reprezentând daune materiale fata de ambii inculpati, partea vatamata S G s-a constituit parte civila cu suma de 30.000 lei daune materiale si 70.000 lei daune morale fata de ambii inculpati, partea vatamata C G s-a constituit parte civila cu suma de 10000 lei reprezentând daune morale doar fata de inculpatul A T,partile vatamate C N, C C si Ch F s-au constituit parti civile cu suma de 10.000 lei fiecare fata de ambii inculpati, inculpatul T V s-a constituit parte civila fata de celalalt inculpat cu suma de 21.000 lei daune materiale si 50.000 lei daune morale. În cauza s-au mai constituit parti civile S J de U P cu suma de 14.789,08 lei reprezentând costul spitalizarii victimei C G si partii civile C M si suma de 4601 lei reprezentând costul spitalizarii inculpatului T V si partii civile S G, dar si S U de U B cu suma de 4443,97 lei.

În cursul cercetarii judecatoresti a fost audiat inculpatii A T si T V, partile civile S G, C G si C M, martorii G E A,  T G, P I A, T M, M A, V P, T N, martorii în circumstantiere C G, A C, declaratiile date de acestia fiind consemnate si atasate la dosarul cauzei si au fost depuse înscrisuri de catre partile civile, respectiv înscrisuri din care reies cheltuielile efectuate în legatura cu pretentiile civile ale acestora.

Analizând probele administrate în cauza, instanta retine urmatoarele:

La data de 07.03.2005, în jurul orelor 13.30, inculpatul T V se deplasa la volanul autoturismului marca Peugeot 405 cu numarul pe DN 72, pe directia Târgoviste-Ploiesti.  În autoturism se mai aflau pe bancheta dreapta fata victima C G, iar pe bancheta din spate partea civila C M.

Inculpatul A T s-a deplasat din mun.Ploiesti tot pe DN 72, pe directia catre T, pâna în comuna S, la volanul autoturismului marca Lada Niva, cu numarul. Aflându-se la kilometrul 68 plus 450 metri, în localitatea S, în dreptul imobilului cu numarul 116, inculpatul a initiat o manevra de întoarcere a autoturismului catre P, desi pe segmentul de drum respectiv manevra era interzisa, linia mediana dintre sensurile de mers fiind continua.

Autoturismul condus de inculpatul A T a depasit linia mediana continua, moment în care a fost acrosat de autoturismul condus de catre inculpatul T V, care circula cu viteza de aproximativ 87 km/h.

În urma impactului, inculpatul T V a pierdut controlul volanului, iar autoturismul marca P si-a schimbat directia, patrunzând pe contrasens si intrând în coliziune frontala cu autoutilitara marca Dacia cu numarul condus regulamentar de catre partea civila S G. În acest din urma autoturism se mai afla, pe bancheta din fata, si martora G E A.

În urma accidentului, a rezultat decesul victimei C G, precum si vatamarea corporala a partilor civile S G si C M, dar si a inculpatului T V.  Astfel, partea civila C M a suferit leziuni ce au necesitat pentru vindecare 75-80 zile de îngrijiri medicale, partea civila S G a suferit leziuni ce au necesitat pentru vindecare un numar de 30-35 zile îngrijiri medicale si i-au pus viata în pericol, iar inculpatul T V a suferit leziuni ce au necesitat pentru vindecare un numar de 120 zile îngrijiri medicale.

Din procesul-verbal de cercetare la fata locului care se coroboreaza cu raportul de expertiza tehnica auto instanta retine faptul ca impactul între autoturismele marca Peugeot 405 si marca Lada Niva s-a produs pe banda de deplasare a autoturismului Peugeot (Târgoviste-Ploiesti) si ca inculpatul T V  a circulat cu viteza de 87 km/h pe un segment de drum unde viteza maxima admisa era de 50 km/h, în conditiile în care avea posibilitatea de a evita accidentul daca ar fi circulat cu viteza de aproximativ 57 km/h. De asemenea, se mai retine ca martorul S G circula cu  viteza de aproximativ 60 km/h, având posibilitatea evitarii accidentului daca ar fi circulat cu viteza de 41,62 km/h, viteza care, asa cum s-a aratat mai sus, nu era obligatoriu sa o aiba pe segmentul de drum în cauza. Se mai retine si ca inculpatul T V putea sa evite, în conditiile date, producerea impactului cu autoturismul Dacia daca circula cu viteza maxima admisa pe segmentul de drum în speta, ca inculpatul A T putea evita producerea accidentului daca ar fi respectat normele de circulatie referitoare la manevra de întoarcere a autoturismului, precum si ca martorul S G nu putea evita producerea accidentului în conditiile date.

Instanta retine ca ambii inculpati au dat dovada de atitudine nesincera, având în vedere ca nici unul dintre acestia nu si-au asumat responsabilitatea pentru producerea accidentului, fiecare aratând ca este vina celuilalt.

Totusi, instanta retine ca vinovatia pentru producerea accidentului apartine ambilor inculpati, în proportii egale. Pentru a retine acest aspect, precum si situatia de fapt astfel cum a fost descrisa mai sus, instanta are în vedere probele administrate în cauza. Astfel, instanta apreciaza ca procesul verbal de cercetare la fata locului cu planse foto (în care se arata ca a existat un impact între autoturismele conduse de inculpati, autoturismul marca Lada Niva prezentând avarii în partea frontal stânga) se coroboreaza cu raportul de expertiza tehnica auto, dar si cu declaratia inculpatului A Tcare  a aratat ca a intentionat sa efectueze manevra de întoarcere în loc nepermis (adaugând însa ca nu a depasit linia mediana continua ce separa sensurile de mers). De asemenea, din declaratia martorei T G instanta mai retine ca inculpatul A T a initiat manevra de întoarcere în loc nepermis fara a fi atent la trafic, aratând ca în momentele imediat premergatoare accidentului inculpatul privea în alta parte, fara a observa desfasurarea traficului. Totodata, martorii oculari M A si V P au declarat ca au avut impresia ca inculpatul T V conducea autoturismul cu viteza mare, aspect retinut, de altfel, si în raportul de expertiza.

Prin urmare, instanta apreciaza ca probele sus-mentionate se coroboreaza, reiesind ca ambii inculpati au încalcat regulile de circulatie cu autoturismul pe drumurile publice, iar din culpa amândurora, în mod egal, s-a produs accidentul în cauza.

În drept, fapta inculpatului T Vcare la data de 07.03.2005, în jurul orelor 13.30, în timp ce se deplasa cu autoturismul marca Peugeot 405 cu numarul GR.75.SMH pe DN 72, pe directia Târgoviste-Ploiesti, la kilometrul 68 plus 450 metri, în localitatea Stoenesti, în dreptul imobilului cu numarul 116, circulând cu viteza mai mare decât viteza maxima admisa în localitati, a acrosat autoturismul condus de catre inculpatul A T, intrând pe contrasens si în coliziune cu autoturismul marca Dacia cu numarul, condus regulamentar de catre partea civila S G, în urma accidentului rezultând decesul victimei C G, întruneste elementele constitutive ale infractiunii de ucidere din culpa, fapta prev. de art. 178 alin. 1, 2 Cod Penal.

În drept, fapta inculpatului T V care la data de 07.03.2005, în jurul orelor 13.30, în timp ce se deplasa cu autoturismul marca Peugeot 405 cu numarul GR.75.SMH pe DN 72, pe directia Târgoviste-Ploiesti, la kilometrul 68 plus 450 metri, în localitatea S, în dreptul imobilului cu numarul 116, circulând cu viteza mai mare decât viteza maxima admisa în localitati, a acrosat autoturismul condus de catre inculpatul A T, intrând pe contrasens si în coliziune cu autoturismul marca Dacia cu numarul condus regulamentar de catre partea civila S G, în urma accidentului rezultând vatamarea corporala a acestei parti civile, întruneste elementele constitutive ale infractiunii de vatamare corporala din culpa, fapta prev. de art. 184 alin. 2, 4 Cod Penal.

În drept, fapta inculpatului T V care la data de 07.03.2005, în jurul orelor 13.30, în timp ce se deplasa cu autoturismul marca Peugeot 405 cu numarul GR.75.SMH pe DN 72, pe directia Târgoviste-Ploiesti, la kilometrul 68 plus 450 metri, în localitatea Stoenesti, în dreptul imobilului cu numarul 116, circulând cu viteza mai mare decât viteza maxima admisa în localitati, a acrosat autoturismul condus de catre inculpatul A T, intrând pe contrasens si în coliziune cu autoturismul marca Dacia cu numarul, condus regulamentar de catre partea civila S G, în urma accidentului rezultând vatamarea corporala a  partii civile C M, întruneste elementele constitutive ale infractiunii de vatamare corporala din culpa, fapta prev. de art. 184 alin. 2, 4 Cod Penal.

Astfel, sub aspectul laturii obiective, elementul material al laturii obiective a infractiunilor de ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa consta în actiunea inculpatului care a circulat cu viteza de 87 km/h pe un segment de drum unde viteza maxima admisa era de 50 km/h, astfel încât a pierdut controlul volanului, în conditiile în care avea posibilitatea evitarii accidentului daca ar fi circulat cu viteza legala.

Urmarea imediata consta în decesul numitului C G, si cu vatamarea corporala a partilor civile C M si S G.

Legatura de cauzalitate rezulta din savârsirea faptei de catre inculpat, fiind urmarea directa a actiunii  acestuia.

Sub aspectul laturii subiective, faptele au fost savârsite cu forma de vinovatie a culpei cu prevedere, asa cum aceasta este definita prin art. 19 pct. 2 lit. a Cod Penal.

La individualizarea pedepsei pentru infractiunile retinute în sarcina inculpatului instanta va avea în vedere criteriile de individualizare prevazute de art. 72 din Codul penal, precum si circumstantele personale ale acestuia, respectiv conduita buna anterior savârsirii infractiunii, dar si atitudinea inculpatului de dupa savârsirea infractiunii, inculpatul având o atitudine nesincera, neasumându-si în nici un mod producerea accidentului si a rezultatului acesteia.

Având în vedere cele precizate mai sus, instanta considera ca se impune aplicarea unei pedepse orientate spre minimul special pentru fiecare dintre infractiunile savârsite.

Instanta urmeaza sa constate ca inculpatul a savârsit infractiunile în concurs ideal, conform art.33 lit.b Cp, urmând sa contopeasca pedepsele aplicate pentru fiecare infractiune, inculpatul T V urmând sa execute pedeapsa cea mai grea.

În baza art. 71 Cod Penal va interzice inculpatului drepturile prevazute de art. 64 lit. a si b cu exceptia dreptului de a alege în alegerile legislative.

Instanta nu va interzice drepturile inculpatului de a vota în alegerile legislative, având în vedere dispozitiile art. 3 din Protocolul 1 al Conventiei Europene a Drepturilor Omului, astfel cum au fost interpretate prin Hotarârea pronuntata de CEDO în data de 06.10.2005 în cauza Hirst contra Marii Britanii prevederi incidente în baza art. 20 din Constitutia României. 

Art. 3 din Protocolul 1 garanteaza atât dreptul de a vota în cadrul alegerilor legislative, cât si dreptul de a participa în calitate de candidat în cadrul acestora.

Cu privire la dreptul de a alege în alegerile legislative, instanta nu considera ca pedeapsa interzicerii exercitiului acestuia este justificata în cauza de fata de un scop legitim, având în vedere natura infractiunii savârsite de catre inculpat, aceasta nefiind apta sa atraga o nedemnitate a inculpatului de a participa la viata sociala prin exercitarea dreptului de vot în alegerile legislative.

În ce priveste cealalta componenta a dreptului la alegeri libere prevazut de art. 3 din Protocolul 1, constând în dreptul de a participa în calitate de candidat si care în cuprinsul art. 64 alin. 1 lit. a C.pen. este inclus în dreptul de a fi ales în functii elective publice, instanta apreciaza ca exercitarea acestui drept este incompatibila de iure cu executarea pedepsei penale.

În ceea ce priveste modalitatea de executare a pedepsei aplicate, instanta considera ca, fata de pericolul social concret al faptei si fata de conduita anterioara a inculpatului asa cum reiese din depozitia martorului în circumstantiere si din fisa de cazier, scopul pedepsei poate fi atins si fara executarea acesteia în regim privativ de libertate.

Având în vedere cele precizate mai sus, în baza dispozitiilor art. 81 din Codul penal, instanta va dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei, pentru un termen de încercare  stabilit potrivit art. 82 Cod Penal.

În baza art. 71 alin. 5 Cod Penal instanta va suspenda executarea pedepsei accesorii pe durata termenului de încercare indicat mai sus.

În baza dispozitiilor art. 359 din Codul de procedura penala, instanta va pune în vedere inculpatului dispozitiile art. 83 si 84 din Codul penal, referitoare la revocarea suspendarii conditionate în cazul savârsirii unei alte infractiuni în termenul de încercare stabilit de instanta sau al neîndeplinirii obligatiilor civile din prezenta hotarâre pâna la expirarea acestui termen.

În drept, fapta inculpatului A T care la data de 07.03.2005, în jurul orelor 13.30, în timp ce se afla la volanul autoturismului Lada Niva, cu numarul pe DN 72, la kilometrul 68 plus 450 metri, în localitatea S, în dreptul imobilului cu numarul 116, a initiat manevra de întoarcere a autoturismului pe un segment de drum unde aceasta manevra era interzisa, patrunzând cu partea din fata a autoturismului pe celalalt sens, fiind acrosat de autoturismul condus neregulamentar de inculpatul T V, care ulterior a intrat pe contrasens si în coliziune cu autoturismul marca Dacia cu numarul, condus regulamentar de catre partea civila S G, în urma accidentului rezultând decesul victimei C G, întruneste elementele constitutive ale infractiunii de ucidere din culpa, fapta prev. de art. 178 alin. 1, 2 Cod Penal.

În drept, fapta inculpatului A T care la data de 07.03.2005, în jurul orelor 13.30, în timp ce se afla la volanul autoturismului Lada Niva, cu numarul pe DN 72, la kilometrul 68 plus 450 metri, în localitatea S, în dreptul imobilului cu numarul 116, a initiat manevra de întoarcere a autoturismului pe un segment de drum unde aceasta manevra era interzisa, patrunzând cu partea din fata a autoturismului pe celalalt sens, fiind acrosat de autoturismul condus neregulamentar de inculpatul T V, care ulterior a intrat pe contrasens si în coliziune cu autoturismul marca Dacia cu numarul, condus regulamentar de catre partea civila S G, în urma accidentului rezultând vatamarea corporala a acestei parti civile, întruneste elementele constitutive ale infractiunii de vatamare corporala din culpa, fapta prev. de art. 184 alin. 2, 4 Cod Penal.

În drept, fapta inculpatului A T care la data de 07.03.2005, în jurul orelor 13.30, în timp ce se afla la volanul autoturismului Lada Niva, cu numarul pe DN 72, la kilometrul 68 plus 450 metri, în localitatea S, în dreptul imobilului cu numarul 116, a initiat manevra de întoarcere a autoturismului pe un segment de drum unde aceasta manevra era interzisa, patrunzând cu partea din fata a autoturismului pe celalalt sens, fiind acrosat de autoturismul condus neregulamentar de inculpatul T V, care ulterior a intrat pe contrasens si în coliziune cu autoturismul marca Dacia cu numarul, condus regulamentar de catre partea civila S G, în urma accidentului rezultând vatamarea corporala a  partii civile C M, întruneste elementele constitutive ale infractiunii de vatamare corporala din culpa, fapta prev. de art. 184 alin. 2, 4 Cod Penal.

În drept, fapta inculpatului Alexandru Tiberiu care la data de 07.03.2005, în jurul orelor 13.30, în timp ce se afla la volanul autoturismului Lada Niva, cu numarul pe DN 72, la kilometrul 68 plus 450 metri, în localitatea Stoenesti, în dreptul imobilului cu numarul 116, a initiat manevra de întoarcere a autoturismului pe un segment de drum unde aceasta manevra era interzisa, patrunzând cu partea din fata a autoturismului pe celalalt sens, fiind acrosat de autoturismul condus neregulamentar de inculpatul T V, care ulterior a intrat pe contrasens si în coliziune cu autoturismul marca Dacia cu numarul, condus regulamentar de catre partea civila S G, în urma accidentului rezultând vatamarea corporala a  inculpatului Trifan Vasile, întruneste elementele constitutive ale infractiunii de vatamare corporala din culpa, fapta prev. de art. 184 alin. 2, 4 Cod Penal.

Astfel, sub aspectul laturii obiective, elementul material al laturii obiective a infractiunilor de ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa consta în actiunea inculpatului care a initiat manevra de întoarcere a autoturismului de pe sensul Ploiesti-Târgoviste pe celalalt sens de mers, pe un segment de drum marcat cu linie mediana continua, patrunzând cu partea frontala a autoturismului marca Lada pe contrasens.

Urmarea imediata consta în decesul numitului C G, si cu vatamarea corporala a partilor civile C M si S G, dar si a inculpatului T V.

Legatura de cauzalitate rezulta din savârsirea faptei de catre inculpat, fiind urmarea directa a actiunii  acestuia.

Sub aspectul laturii subiective, faptele au fost savârsite cu forma de vinovatie a culpei cu prevedere, asa cum aceasta este definita prin art. 19 pct. 2 lit. a Cod Penal.

La individualizarea pedepsei pentru infractiunile retinute în sarcina inculpatului instanta va avea în vedere criteriile de individualizare prevazute de art. 72 din Codul penal, precum si circumstantele personale ale acestuia, respectiv conduita buna anterior savârsirii infractiunii, acesta neavând antecedente penale, dar si atitudinea inculpatului de dupa savârsirea infractiunii, inculpatul având o atitudine nesincera, neasumându-si în nici un mod producerea accidentului si a rezultatului acestuia.

Având în vedere cele precizate mai sus, instanta considera ca se impune aplicarea unei pedepse orientate spre minimul special pentru fiecare dintre infractiunile savârsite.

Instanta urmeaza sa constate ca inculpatul a savârsit infractiunile în concurs ideal, conform art.33 lit.b Cp, urmând sa contopeasca pedepsele aplicate pentru fiecare infractiune, inculpatul A T urmând sa execute pedeapsa cea mai grea.

În baza art. 71 Cod Penal va interzice inculpatului drepturile prevazute de art. 64 lit. a si b cu exceptia dreptului de a alege în alegerile legislative.

Instanta nu va interzice drepturile inculpatului de a vota în alegerile legislative, având în vedere dispozitiile art. 3 din Protocolul 1 al Conventiei Europene a Drepturilor Omului, astfel cum au fost interpretate prin Hotarârea pronuntata de CEDO în data de 06.10.2005 în cauza Hirst contra Marii Britanii prevederi incidente în baza art. 20 din Constitutia României. 

Art. 3 din Protocolul 1 garanteaza atât dreptul de a vota în cadrul alegerilor legislative, cât si dreptul de a participa în calitate de candidat în cadrul acestora.

Cu privire la dreptul de a alege în alegerile legislative, instanta nu considera ca pedeapsa interzicerii exercitiului acestuia este justificata în cauza de fata de un scop legitim, având în vedere natura infractiunii savârsite de catre inculpat, aceasta nefiind apta sa atraga o nedemnitate a inculpatului de a participa la viata sociala prin exercitarea dreptului de vot în alegerile legislative.

În ce priveste cealalta componenta a dreptului la alegeri libere prevazut de art. 3 din Protocolul 1, constând în dreptul de a participa în calitate de candidat si care în cuprinsul art. 64 alin. 1 lit. a C.pen. este inclus în dreptul de a fi ales în functii elective publice, instanta apreciaza ca exercitarea acestui drept este incompatibila de iure cu executarea pedepsei penale.

În ceea ce priveste modalitatea de executare a pedepsei aplicate, instanta considera ca, fata de pericolul social concret al faptei si fata de conduita anterioara a inculpatului asa cum reiese din depozitia martorului în circumstantiere si din fisa de cazier, scopul pedepsei poate fi atins si fara executarea acesteia în regim privativ de libertate.

Având în vedere cele precizate mai sus, în baza dispozitiilor art. 81 din Codul penal, instanta va dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei, pentru un termen de încercare  stabilit potrivit art. 82 Cod Penal.

În baza art. 71 alin. 5 Cod Penal instanta va suspenda executarea pedepsei accesorii pe durata termenului de încercare indicat mai sus.

În baza dispozitiilor art. 359 din Codul de procedura penala, instanta va pune în vedere inculpatului dispozitiile art. 83 si 84 din Codul penal, referitoare la revocarea suspendarii conditionate în cazul savârsirii unei alte infractiuni în termenul de încercare stabilit de instanta sau al neîndeplinirii obligatiilor civile din prezenta hotarâre pâna la expirarea acestui termen.

Sub aspectul laturii civile, instanta va admite în parte actiunile civile promovate de catre partile civile S G, C M, C N, C C, C F, C G , SC  St P SRL si inculpatul T V.

În acest sens, instanta constata ca autoturismul condus de catre inculpatul Trifan Vasile nu avea asigurare de raspundere civila obligatorie, doar autoturismul condus de catre inculpatul A T având RCA. Prin urmare, tinând seama de împrejurarea ca instanta a retinut culpa egala a inculpatilor în producerea accidentului, va obliga asiguratorul SC A A Palaturi de inculpatul A T, doar pentru 50% din sumele la care va fi obligat inculpatul. Bineînteles, inculpatul A T va fi obligat în solidar cu inculpatul TV pentru întreaga suma.

Instanta va acorda si daune morale în cauza partilor civile care au avut astfel de pretentii, tinând seama de suferintele psihice inerente în urma decesului unei persoane ori a vatamarilor corporale suferite de partile civile.

În baza art.14 si 346 C.pr.pen. rap. la art.998-999 C.civ., art.1003 Cod Civil, va obliga în solidar pe inculpatii T V.si A. T., acesta din urma, în baza art.49 si 50 din Legea nr.136/1995, alaturi de asiguratorul SC A. A.Pl., .proportional cu partea sa din culpa, de 50%, sa plateasca partii civile S. G., ., suma de 6000 lei daune materiale si 20.000 lei daune morale. Instanta are în vedere în privinta daunelor materiale solicitate înscrisurile depuse de partea civila S. G. aflate la filele 441-481 din dosarul instantei, precum si declaratiile martorilor P. I. A. si T. N..

În baza art.14 si 346 C.pr.pen. rap. la art.998-999 C.civ., art.1003 Cod Civil, va obliga în solidar pe inculpatii T V si A T, acesta din urma, în baza art.49 si 50 din Legea nr.136/1995, alaturi de asiguratorul SC A A P, proportional cu partea sa din culpa, de 50%, sa plateasca partii civile C.N., ., suma de 10000 lei daune morale.

În baza art.14 si 346 C.pr.pen. rap. la art.998-999 C.civ., art.1003 Cod Civil, va obliga în solidar pe inculpatii T. V. si A. T., acesta din urma, în baza art.49 si 50 din Legea nr.136/1995, alaturi de asiguratorul SC A. A. P., . proportional cu partea sa din culpa de 50%, sa plateasca partii civile C. C., ., suma de 10000 lei daune morale.

În baza art.14 si 346 C.pr.pen. rap. la art.998-999 C.civ., art.1003 Cod Civil, va obliga în solidar pe inculpatii T. V. si Al. T., acesta din urma, în baza art.49 si 50 din Legea nr.136/1995, alaturi de asiguratorul SC A. A. P., .proportional cu partea sa din culpa de 50%, sa plateasca partii civile C. F, . suma de 10000 lei daune morale.

În baza art.14 si 346 C.pr.pen. rap. la art.998-999 C.civ., art.1003 Cod Civil, instanta urmeaza sa oblige în solidar pe inculpatii T. V. si A. T., acesta din urma, în baza art.49 si 50 din Legea nr.136/1995, alaturi de asiguratorul SC A. As. P.., proportional cu partea sa din culpa, de 50%, sa plateasca partii civile SC A. S. P. SRL, . suma de 10000 lei daune materiale. Astfel, din înscrisurile depuse la dosarul cauzei, la filele 483-492 din dosarul instantei, reiese ca daunele suferite de autoturismul proprietatii societatii sunt în cuantum de 10.000 lei; instanta va respinge pretentiile partii civile referitoare la beneficiul nerealizat, acesta nefiind dovedit în niciun mod.

În baza art.14 si 346 C.pr.pen. rap. la art.998-999 C.civ., art.49 si 50 din Legea nr.136/1995, obliga pe inculpatul A. T., alaturi de asiguratorul SC A. A. P. ., sa plateasca partii civile C.. M., .suma de 5000 lei daune materiale, respectiv cheltuieli de înmormântare, si suma de 20000 lei reprezentând daune morale. Instanta va respinge pretentiile acestei parti civile referitoare la prejudiciul material propriu, suferit în urma accidentului, având în vedere ca nu a dovedit prejudiciul în niciun mod. Instanta mai mentioneaza ca despagubirile acordate partii civile C. M. sunt diminuate corespunzator cu proportia culpei ce-i apartine inculpatului A. T..

În baza art.14 si 346 C.pr.pen. rap. la art.998-999 C.civ., art.49 si 50 din Legea nr.136/1995, instanta va obliga pe inculpatul Alexandru Tiberiu, alaturi de asiguratorul SC A. A.P., .sa plateasca inculpatului T. V., suma de 15000 lei reprezentând daune morale. Instanta va respinge pretentiile materiale ale inculpatului T. V.întrucât acesta nu si le-a dovedit în nici un mod. Suma reprezentând daune morale este diminuata corespunzator cu proportia culpei ce-i apartine inculpatului A. T..

În baza art.14 si 346 C.pr.pen. rap. la art.998-999 C.civ., art.49 si 50 din Legea nr.136/1995, va obliga pe inculpatul A. T., alaturi de asiguratorul SC A. A. Pl., . sa plateasca partii civile C. G., nascut la 15.09.1979, . suma de 5000 lei  reprezentând daune morale,  diminuate corespunzator, astfel cum s-a aratat mai sus.

Instanta urmeaza sa respinga în rest, ca neîntemeiate, pretentiile partilor civile S. G., C. M., C. N., C. C., C. Fl., C. G. , SC A. S. P. SRL si inculpatului T. V..

Instanta va admite actiunile civile promovate în cauza de catre S.J. de U. Pl. si S. U. de U. B..

În baza art.14 si 346 C.pr.pen. rap. la art.998-999 C.civ., art.1003 Cod Civil si art.313 din Legea nr. 95/2006  instanta va obliga în solidar pe inculpatii T. Va. si A. T., acesta din urma, în baza art.49 si 50 din Legea nr.136/1995, alaturi de asiguratorul SC A. As. P.., proportional cu partea sa din culpa, de 50%, la plata catre partea civila S. J. de U. P., cu sediul ., a sumei de 14789,08 lei, reprezentând daune materiale, respectiv cheltuieli de spitalizare a victimei C. G. si partii civile C. M., la care se va adauga dobânda legala de la data de 20.04.2005 pâna la data la care se va efectua plata, precum si a sumei de 4601 lei reprezentând daune materiale, respectiv cheltuieli de spitalizare ale partii civile S G. si inculpatului T. V., la care se va adauga dobânda legala de la data de 06.04.2005 pâna la data la care se va efectua plata.

În baza art.14 si 346 C.pr.pen. rap. la art.998-999 C.civ., art.1003 Cod Civil si art.313 din Legea nr. 95/2006  instanta urmeaza sa oblige în solidar pe inculpatii T. V. si A. T., acesta din urma, în baza art.49 si 50 din Legea nr.136/1995, alaturi de asiguratorul SC A. A. P., . proportional cu partea sa din culpa, de 50%, la plata catre partea civila S.l U. de Urgenta B, cu sediul în B, S I, nr.169, Sector 5, a sumei de 4443,97 lei reprezentând daune materiale, respectiv cheltuieli de spitalizare ale partii civile C M.

Instanta va respinge ca neîntemeiate actiunile civile promovate în cauza în contradictoriu cu partea responsabila civilmente SC B SRL, Astfel, pentru a atrage raspundere comitentului în solidar cu prepusul este necesar sa se îndeplineasca cumulativ, pe lânga conditiile generale ale raspunderii civil delictuale, si doua conditii speciale, respectiv existenta raportului de prepusenie, precum si conditia ca fapta sa fie savârsita în exercitiul atributiilor încredintate. În cauza, se constata ca inculpatul A T era angajat al  SC B SRL la data producerii accidentului, fiind îndeplinita conditia referitoare la existenta raportului de prepusenie. Totusi, la momentul respectiv, din actele de la dosar a reiesit ca inculpatul nu se afla în exercitiul atributiilor de serviciu ori a oricarei alte însarcinari date de comitent, ci se afla în pauza de masa, deplasându-se în com.Stoenesti, jud.Prahova în interes propriu, cu un autoturism apartinând altei societati decât partea responsabila civilmente. Astfel, îndeplinirea activitatilor în cadrul SC B SRL de catre inculpatul A T nu a ocazionat în nici un mod savârsirea de catre acesta a faptelor ce fac obiectul prezentului dosar.

În baza art. 191 al.1,2 C.pr.pen. va obliga inculpatii sa plateasca statului 800 lei, câte 400 lei fiecare,  cu titlu de cheltuieli judiciare.

In baza art.193 al.1,2,4 Cpp, va obliga inculpatii T Va si A T la plata catre partea civila S G a sumei de 800 lei, câte 400 lei fiecare, reprezentând cheltuieli judiciare, respectiv onorariu avocat.

In baza art. 193 al.1,2 Cpp, va obliga inculpatul A T la plata catre inculpatul-parte civila T V a sumei de 1000 lei, reprezentând cheltuieli judiciare, respectiv onorariu avocat, tinând seama ca accidentul s-a produs si din culpa acestui din urma inculpat.

In baza art.193 Cpp, va respinge ca neîntemeiata cererea inculpatului Alexandru Tiberiu de obligare a inculpatului TV la plata cheltuielilor judiciare, respectiv onorariu avocat, tinând seama de împrejurarea ca acesta din urma, în raport de inculpatul A T, nu are o culpa procesuala, în conditiile în care ambii au fost condamnati iar A T nu a suferit nici un prejudiciu în urma producerii accidentului.