Talharie . modalitatea de executare a pedespsei prin retinerea circumstantelor personale si a circumstantelor judiciare atenuante. suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere

Sentinţă penală 348 din 23.06.2009


DOSAR NR. 2073/301/2009

TALHARIE . MODALITATEA DE EXECUTARE A PEDESPSEI PRIN RETINEREA CIRCUMSTANTELOR PERSONALE SI A CIRCUMSTANTELOR JUDICIARE ATENUANTE.  SUSPENDAREA EXECUTARII PEDEPSEI SUB SUPRAVEGHERE

Prin Sentinţa penală nr.348 din data de 23.06.2009 pronuntata in dosarul nr. 2073/301/2009 Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti a dispus in temeiul art.211 alin.1, alin.2 lit.b, alin.2/1 lit.b,c C.p. cu aplicarea art.74 lit.a, art.76 lit.b C.p. condamnarea inculpatului N F  la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie, cu aplicarea art.71 C.p si art.64 lit. a teza a II-a şi b C.p.

In baza  art. 861 C.p. si 862 C.p. s-a dispus  suspendarea  executării  pedepsei aplicata inculpatului sub supraveghere pe durata  unui termen de  încercare de 5 ani., incredintand  supravegherea  inculpatului  Serviciului  de Probatiune de pe  lângă  Tribunalul  Bucureşti.

S-au pus in vedere inculpatului dispozitiile  art.863 al.1  C.p. privind  măsurile de supraveghere si  art.863 al.3 lit.a C.p. , respectiv să  desfăşoare  o  activitate  sau  să  urmeze  un curs  de  învăţământ  sau de calificare în sensul  de  a participa  la  toate  activităţile  desfăşurate  de Serviciul de Probatiune  si disp. art. 83 si art. 864 C.p.

În baza art. 71 al. 5 C.p. pe durata suspendării sub supraveghere a executarii pedepsei  închisorii se suspendă şi executarea pedepsei accesorii.

In baza  art.350  al.3  lit.b  C.p.p. s-a dispus  punerea  de îndată  în libertate  a  inculpatului  C A ,dacă  nu este reţinut sau  arestat  în altă  cauză.

 În temeiul art.88 alin.1 C.p. a constat că inculpatul a fost reţinut la 08.01.2009 şi arestat preventiv de la 23.01.2009 la zi.

 În temeiul art.118 lit.b C.p. a dispus confiscarea de la inculpat a unui cuţit de bucătărie .

 În temeiul art.346 alin.1 rap. la art.14 C.p.p. cu aplicarea art.998-999 C.civ. a admis în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă T P L,obligand  inculpatul la plata către aceasta a sumei de 1000 lei (o mie) cu titlu de despăgubiri materiale şi a sumei de 5000 lei (cinci mii) cu titlu de despăgubiri morale, respingand în rest pretenţiile ca neîntemeiate.

 S-a admis acţiunea civilă formulată de partea civilă Spitalul Clinic de Urgenţă "Sfântul Pantelimon" si obligat inculpatul la plata către partea civilă Spitalul Clinic de Urgenţă "Sfântul Pantelimon"a unei sume de 523,66 lei plus dobânda legală de la data de 29.12.2008 până la achitarea integrală a debitului.

 În temeiul art.191 alin.1 C.p.p. l-a obligat pe inculpat la 520 lei (cincisutedouăzeci) cheltuieli judiciare către stat, iar in temeiul art.193 alin.1 C.p.p. l-a obligat pe inculpat la plata către partea civilă T P L a sumei de 300 lei (treisute) cu titlu de cheltuieli de judecată.

Pentru a pronunta aceasta sentinta s-a retinut urmatoare situatie de fapt:

În seara de 26.12.2008 inculpatul s-a întâlnit cu câţiva prieteni în scara blocului unde locuieşte şi au consumat băuturi alcoolice, fiind acolo şi partea vătămată şi martorii V şi V. Fiind nervos inculpatul a spart un telefon şi a aruncat cu un alt telefon mobil spre martorul V E, si , deoarece era ora 22.30 şi cineva din bloc le-a atras atenţia să nu mai facă gălăgie inculpatul le-a propus părţii vătămate şi martorului V F să urce la el în apartament să consume o sticlă de vin, iar aceştia au acceptat.

Acolo inculpatul, fără un motiv întemeiat, a luat un cuţit de bucătărie cu care a lovit partea vătămată care se afla pe canapea, în coapsa piciorului stâng, apoi încercând din nou să o lovească, lovitura a fost deviată spre degetele de la piciorul stâng.

Partea vătămată a încercat să-l prindă de mâini, iar inculpatul  i-a mai dat un pumn în faţă, în timp ce martorul V a strigat la el să-l lase în pace să nu îl omoare. Inculpatul i-a luat părţii vătămate telefonul mobil marca "Nokia N73", după care a descuiat uşa, martorul a fugit, iar pe partea vătămată a încuiat-o în casă şi a plecat, lăsând-o în stare de leşin.

Potrivit certificatului medico-legal partea vătămată a suferit leziuni traumatice care au necesitat 12-14 zile de îngrijiri medicale.

Prin urmare , activitatea infractionala a inculpatului de a deposeda partea vătămată de telefonul mobil prin folosirea de violenţe, inclusiv lovirea cu un cuţit întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de tâlhărie, în formă calificată prevăzută de art.211 alin.1, alin.2 lit.b, alin.2/1 lit.b,c C.p. caracterul calificat fiind dat de împrejurările comiterii faptei, în timpul nopţii, într-o locuinţă, de o persoană având asupra sa o armă.

La individualizarea pedepselor, instanta a avut in vedere criteriile generale de individualizare prev. de art. 72 C.p., limitele pedepsei, pericolul social al faptei, faţă de folosirea unui cuţit, lipsa unui temei concret de săvârşire a  faptei, mediul închis şi violenţele care au urmat după sustragerea telefonului mobil, lăsarea victimei în inconştienţă pe holul blocului, modul de raportare a inculpatului la faptă, numărul de îngrijiri medicale acordat, cu retinerea circumstantelor atenuante în temeiul art.74 lit.a, art.76 lit.b C.p., avand in vedere ca  inculpatul este la prima abatere faţă de legea penală

In ceea ce priveşte modalitatea de executare a pedepsei aplicata inculpatului , retinandu-se  circumstanţele personale ale acestuia respectiv  fapta nu a avut la bază o motivaţie financiară, inculpatul nefiind consumator de droguri, ci pe fondul unei lipse de supraveghere din partea părinţilor, mama acestuia fiind plecată la lucru în Italia, iar tatăl decedat conjugat cu lipsa unor preocupări de studiu sau de a lucra, fapta sa fiind influenţată şi de mediul social, de consumul de alcool şi o viaţă neechilibrată, nefiind cunoscut cu antecedente penale, instanţa a apreciat că scopul pedepsei de apărare a valorilor sociale şi de reintegrare a inculpatului în societate poate fi atins şi fără executarea efectivă a pedepsei, supravegherea din partea Serviciului de Probaţiune având rolul de a complini lipsa unor activităţi de a studia sau a munci, ale inculpatului. Deşi major, lacunele educaţionale din perioada minoratului au contribuit la tendinţele de comportament antisocial, care pot fi acoperite prin desfăşurarea unei activităţi, ori urmare a unui curs de învăţământ sau de calificare şi o conştientizare a unei carenţe comportamentale, precum  şi a necesităţii de îndreptare, deoarece influenţa negativă externă nu şterge vinovăţia unei fapte personale.

Prin urmare, în baza art. 86/1 C.p. a dispus suspendarea executării sub supraveghere a pedepsei pe durata unui termen de încercare de 5 ani, la care a fost adăugată durata pedepsei inculpatului, termen stabilit potrivit disp.art. 86/2 C.p., cu obligativitatea respectarii masurilor de supraveghere si a obligatiilor impuse de catre instanta.

 Pe latura civila in temeiul art.346 alin.1 rap. la art.14 C.p.p. cu aplicarea art.998-999 C.civ. instanta a admis în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă T P L,obligand  inculpatul la plata către aceasta a sumei de 1000 lei (o mie) cu titlu de despăgubiri materiale şi a sumei de 5000 lei (cinci mii) cu titlu de despăgubiri morale, respingand în rest pretenţiile ca neîntemeiate.

 Totodata s-a admis acţiunea civilă formulată de partea civilă Spitalul Clinic de Urgenţă "Sfântul Pantelimon" si obligat inculpatul la plata către partea civilă Spitalul Clinic de Urgenţă "Sfântul Pantelimon"a unei sume de 523,66 lei plus dobânda legală , reprezentand cheltuielile de spitalizare de la data de 29.12.2008 până la achitarea integrală a debitului.

Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti, sentinţa penală nr.348 din data de 23.06.2009 dosarul nr. 2073/301/2009 

1

Domenii speta