Plângere împotriva ordonanţelor procurorului

Sentinţă penală 1219 din 14.07.2009


Dosar nr. 2283/280/2009

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PITEŞTI

SECTIA PENALĂ

SENTINŢĂ PENALĂ Nr. 1219

Şedinţa publică de la 14 Iulie 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE A.G.

Grefier  F.S.

Ministerul Public, Parchetul de pe lângă Judecătoria Piteşti reprezentat prin procuror

S.T..

Pe rol judecarea cauzei penale  privind pe petenta C.M. şi pe intimatii D.F., intimat D.M., I.G., P.L., având ca obiect „plângere împotriva rezoluţiilor sau ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecată (art.278 ind.1 C.p.p.)”.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns procuratorul petentei –C.S. si aparatorul acesteia av. T.P., lipsa fiind intimaţii.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează lipsa relaţiilor solicitate de la Primăria Comunei Albota.

Aparatorul petentei depune la dosar  imputernicire avocatiala , chitanţă onorariu , relaţiile pe care instanţa le-a solicitat de la Primăria Comunei Albota si o precizare scrisa din partea petentei.

Instanţa pune in discuţie introducerea in cauza a moştenitorilor intimatului decedat I.G..

Aparatorul petentului arata ca nu solicita introducerea in cauza a moştenitorilor intimatului decedat I.G..

Reprezentantul Parchetului, având cuvântul, considera ca se impune introducerea in cauza a acestora, pentru stabilirea cadrului procesual.

Instanţa, având în vedere ca răspunderea penala are caracter personal, apreciază că nu se impune introducerea în cauza a moştenitorilor intimatului decedat I.G. , care a avut  calitatea de făptuitor.

Procuratorul si aparatorul petentei arata ca nu mai au alte cereri de formulat.

Reprezentantul Parchetului, având cuvântul, arata ca nu mai are alte cereri prealabile fondului, solicitând acordarea cuvântului în dezbateri de fond.

Instanţa, în raport de aceasta împrejurare, constata cauza in stare de judecata, iar in baza art.340 C.p.p. acorda cuvântul în dezbateri de fond.

Aparatorul petentei , având cuvântul, solicita admiterea plângerii, desfiinţarea rezoluţiei atacate si retrimiterea dosarului la organele de cercetare pentru a se cerceta fapta in ansamblu, cu cheltuieli de judecata.

Reprezentantul Parchetului, având cuvântul, pune concluzii de respingere a plângerii ca nefondată si menţinerea rezoluţiei parchetului ca fiind legala si temeinica, cu obligarea petentei la plata cheltuielilor judiciare către stat.

INSTANŢA,

Asupra cauzei penale de fata, constata:

Prin plangerea inregistrata pe rolul acestei instante sub nr. 2283/280/2009, petitionara C.M., prin reprezentantul sau C.S., a contestat rezolutia nr.6657/P/13.05.2008, dispusa de Parchetul de pe langa Judecatoria Pitesti in dosarul nr.6657/P/2007, pentru nelegalitate si netemeinicie.

In sustinerea plangerii petenta arata ca solutia de neincepere a urmaririi penale fata de D.F., D.M., I.G. si P.L., pentru savarsirea infractiunilor prev. de art.97 si 98 din Legea 26/1996 si disjungerea cauzei in vederea continuarii cercetărilor fata de A.N. , adoptata de Parchetul de pe langa Judecatoria Pitesti, nu este intemeiata pe o judicioasa coroborare a probatoriului administrat in cauza, din examinarea caruia rezulta situatia de fapt sesizata prin plangerea penala.

Arata petenta, de asemenea, ca din actele existente la dosar rezulta ca faptuitorii-intimati au taiat si sustras arbori de pe suprafata de teren ce ii apartine, conform sentintei civile nr.4761/2005.

Solicita, in consecinta, desfiintarea rezolutiei contestate si trimiterea cauzei la parchet pentru continuarea cercetarilor sub aspectul infractiunilor sesizate.

S-a dispus atasarea dosarului cu nr.6657/P/2007 al Parchetului de pe langa Judecatoria Pitesti, din examinarea caruia instanta retine urmatoarele:

Prin plangerea inregistrata la data de 07.12.2007 la Politia Municipiului Pitesti, numitul C.S. a sesizat faptul ca i-au fost taiati si sustrasi arbori marcati si nemarcati de pe suprafata de teren forestier pe care a primit-o in posesie sotia sa dupa ce s-a judecat cu Primaria Albota.

In cauza s-au demarat acte premergatoare, stabilindu-se ca padurea la care face referire petentul se afla in punctul Carpeniş, de pe raza com. Albota, sat Cerbu, iar in urma deplasarii Comisiei de fond funciar la fata locului, s-au efectuat masuratori, stabilindu-se hotarele si urmand sa se definitiveze actele. Astfel, acesta a fost pus in posesie cu suprafata de teren mai sus individualizata, pe vechiul amplasament, fapt pentru care s-au modificat si hotarele parcelelor de padure primite de fostii proprietari.

Conform proceselor verbale de punere in posesie emise de Primaria com. Albota, in anul 2005, pe vechiul amplasament al suprafetei de padure mostenita de catre petenta C.M., au fost pusi in posesie D.F., D.M., I.G. si P.L..

Prin sentinta civila nr.4761/2005 pronuntata de Judecatoria Pitesti, ramasa definitiva prin nerecurare, Comisia Locala de Fond Funciar Albota a fost obligata sa o puna in posesie pe C.M. cu suprafata de 4,90 hectare teren vegetatie forestiera, pe vechiul amplasament, hotarare ce a fost pusa in executare in luna octombrie 2007.

Anterior acestui moment, cei patru faptuitori-intimati, au taiat legal, cu aprobarea organelor silvice, lemn din arbori specia stejar, intrucat fusesera pusi in posesie in cursul anului 2005 cu aceasta suprafata de teren.

Avand in vedere ca petitionara revendica de fapt un drept de proprietate asupra acestui teren, instanta va constata ca in mod corect parchetul a retinut ca fapta reclamata de aceasta nu este prevazuta de legea penala, adoptand solutia legala de neincepere a urmaririi penale fata de faptuitori sub aspectul infractiunilor sesizate, intemeiata pe disp. art. 228 alin.6 C.p.p. rap. la art. 10 lit. b C.p.p.

De asemenea, instanta va constata si legalitatea solutiei privind disjungerea cauzei si formarea unui nou dosar in vederea continuarii cercetarilor, sub aspectul savarsirii infractiunilor prev. de art. 97 si 98 din Legea 26/1996, cu aplicarea art. 13 C.p.

Pentru aceste considerente, va constata ca prezenta plangere este nefondata, urmand ca, in temeiul disp. art. 278 ind.1 alin.8 lit.a C.p.p. , sa o respinga.

Va mentine, ca legala si temeinica rezolutia nr. 6657/P/13.05.2008 dispusa de Parchetul de pe langa Judecatoria Pitesti in dosarul nr. 6657/P/2007.

Va respinge ca neintemeiata cererea petentei privind obligarea intimatilor la plata cheltuielilor judiciare efectuate de aceasta.

In baza art. 192 alin.2 C.p.p. va obliga petenta sa plateasca statului suma de 150 lei cu titlu de cheltuieli judiciare.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

In temeiul disp.art.278 ind.1 alin.8 lit.a C.p.p. respinge ca nefondată plangerea formulata de petenta C.M., prin procurator C.S., cu acelaşi domiciliu, împotriva rezolutiei nr.6657/P/13.05.2008, dispusa de Parchetul de pe langă Judecatoria Pitesti in dosarul nr.6657/P/2007 , în contradictoriu cu intimaţii I.G.-decedat, D.F., D.M. si P.L.

Mentine, ca legală şi temeinică, rezolutia sus-mentionată.

Respinge cererea petentei privind obligarea intimatilor la plata cheltuielilor judiciare efectuate de aceasta.

In baza art.192 alin.2 C.p.p. obliga petenta să plăteasca statului suma de 150 lei cu titlu de cheltuieli judiciare.

Cu recurs in 10 zile de la pronunţare pentru părţile prezente şi de la comunicare pentru cele care au lipsit.

Pronuntata în sedinta publica azi, 14.07.2009.

Presedinte

A.G. Grefier,

F.S. ?