Lovire-tâlhărie

Sentinţă penală 705 din 25.03.2010


Dosar nr. 4812/280/2009

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PITEŞTI

SECTIA PENALĂ

Sentinţă Penală Nr. 705

Şedinţa publică de la 25 Martie 2010

Completul compus din:

PREŞEDINTE GA

Grefier MR

Ministerul Public, Parchetul de pe langa Judecatoria Pitesti fiind reprezentat prin

procuror MP

Pe rol judecarea cauzei penale privind pe inculpatul GVI şi pe partea civilă FVG, având ca obiect infractiunile de lovire sau alte violente si tâlhărie prevazute de art. 180 al. 2 şi art. 211 al. 2 lit. c C.p..

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit inculpatul GVI şi partea civilă FVG.

Procedura legal îndeplinită, fara citarea partilor.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, care învederează că dezbaterile de fond asupra cauzei au avut loc în şedinţa publică din data de 18.03.2010, cand susţinerile părţilor si concluziile procurorului au fost consemnate în încheierea de amânare de la acea dată, încheiere ce face parte integrantă din prezenta sentinţă.

INSTANŢA

La data de 22.04.2009 a fost înregistrată la Judecătoria Piteşti adresa nr. 3144/P/2008 din 21.04.2009 a Parchetului de pe lângă Judecatoria Pitesti prin care a fost înaintat spre soluţionare dosarul cu acelaşi număr privind pe inculpatul GVI, trimis în judecată prin rechizitoriul din 09.04.2009 pentru săvârşirea infracţiunilor de tâlhărie, prevăzută de art. 211 al. 2 lit. c C.p. si respectiv lovire sau alte violenţe, prevăzută de art. 180 al. 2 C.p., ambele împotriva părţii vătămate FVG

In motivarea actului de inculpare s-a reţinut in esenţă că in data de 18.05.2008 inculpatul GVI l-a agresat pe partea vatamata FVG, cauzandu-i leziuni vindecabile in 2 – 3 zile de ingrijiri medicale. In aceeasi imprejurare, prin exercitarea de violenta, inculpatul i-a sustras partii vatamate un telefon mobil „Motorola V3”, fiind surprins in aceeasi zi de catre organele de politie cu telefonul partii vatamate asupra sa.

Din analiza probatoriului cauzei instanta retine in fapt urmatoarele: in cursul zilei de 18.05.2008 inculpatul GVI a consumat bauturi alcoolice impreuna cu prietenii sai MMA si IMD. Catre seara, in jurul orelor 21.00, inculpatul si cei doi prieteni ai sai se deplasau pe strada Trivale din Mun. Pitesti catre padurea Trivale, unde urmau sa se intalneasca cu alti cunoscuti. Cei trei si-au achizitionat un bidon de bere la 2 liti, din care consumau in timp ce se deplasau pe strada susmentionata. In aceasta imprejurare inculpatul si cei doi prieteni ai sai s-au intalnit cu partea vatamata FVG, care se intorcea impreuna cu prietena sa DSE din parcul Trivale catre centrul orasului. Desi nu il cunostea dinainte pe partea vatamata, inculpatul GVI i-a oferit acestuia bidonul de bere si l-a indemnat sa bea, fara niciun motiv. Deoarece partea vatamata a refuzat sa bea bere din bidonul oferit de catre inculpat, acesta din urma a insistat, pe un ton imperativ. In final, simtindu-se ofensat de refuzul categoric al partii vatamate, inculpatul i-a aplicat acestuia o lovitura cu palma in zona cefei. Pus in fata acestei agresiuni de natura fizica, partea vatamata a scos telefonul mobil marca „Motorola V3” pentru a apela numarul de urgenta 112. Cunoscator al unor tehnici de arte martiale si vrand, probabil, sa le demonstreze prietenilor sai cat de abil este in acest domeniu, inculpatul i-a aplicat partii vatamate un procedeu de imobilizare a mainii in care tinea telefonul mobil si, in final, i-a smuls telefonul din mana. Desi atat partea vatamata cat si prietena sa DSE au insistat pe langa inculpat sa le restituie bunul (telefonul mobil), acesta a refuzat, punand telefonul in buzunarul pantalonilor sai si indreptandu-se catre parcul Tivale. Tot acest incident se petrecea in zona Palatului Copiilor de pe strada Trivale a Mun. Pitesti. Partea vatamata a apelat numarul de urgenta 112 cu un alt telefon si a solicitat sprijinul organelor de politie, relatand incidentul in care fusese implicat. Impreuna cu organele de politie, sosite operativ la locul faptei, partea vatamata l-a identificat pe inculpat in padurea Trivale. Impreuna cu inculpatul inca se mai aflau si numitii MMA si IMD. De fata cu acestia, cu partea vatamata si cu prietena acestuia, organele de politie au procedat la perchezitionarea corporala a inculpatului, asupra sa gasindu-se telefonul mobil marca „Motorola V3”, proprietatea partii vatamate, pe care deja inculpatul il adusese in stare de nefunctionare. Leziunea suferita de catre partea vatamata, ca urmare a actelor de agresiune la care a fost supus, constand in „hematom fluctuent la nivel occipital median” a necesitat pentru vindecare un numar de 2 – 3 zile de ingrijiri medicale.

Cele reţinute au fost stabilite pe baza următoarelor mijloace de probă: procesul verbal de sesizare a sectiei nr. 5 a Politiei Mun. Pitesti prin dispeceratul serviciului telefonic 112, certificatul medico legal nr. 565/19.05.2008 emis de SML Argeş, procesul verbal de perchezitie corporala din data de 18.05.2008, procesul verbal de predare primire a bunurilor ridicate de la inculpat, declaratiile martorilor MMA, IMD si DSE, declaratiile partii vatamate si declaratiile inculpatului.

Fata de cele retinute, instanta constata ca faptele inculpatului intrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de tâlhărie, prevăzută de art. 211 al. 2 lit. c C.p. si respectiv lovire sau alte violenţe, prevăzută de art. 180 al. 2 C.p., ambele savarsite împotriva părţii vătămate FVG.

Vinovăţia inculpatului fiind dovedită, instanţa îi va aplica acestuia pedepse pentru fiecare dintre infractiunile retinute in sarcina sa, la individualizarea cărora vor fi avute in vedere dispoziţiile art. 72 C.p. iar gradul de pericol social concret va fi apreciat in funcţie de următoarele elemente: condiţiile si împrejurările săvârşirii faptelor, după un consum exagerat de alcool din partea inculpatului, ce a condus la alterarea capacitatii de autocontrol si de apreciere critica asupra realitatii inconjuratoare; scopul inculpatului, mai degraba sicanator la adresa partii vatamate, de razbunare fata de refuzul categoric al partii vatamate de a consuma bere din bidonul pe care i-l oferea „cu generozitate”; persoana inculpatului care nu este cunoscut cu antecedente penale sau ca o persoana cu probleme comportamentale in societate, fiind evident ca incidentul din data de 18.05.2008 a reprezentat un eveniment nefericit, pasager, o scapare de moment a existentei sale; atitudinea relativ sinceră a inculpatului in faţa instanţei, cu mici incercari de disculpare prin minimalizarea amplorii actelor de violenta exercitate asupra partii vatamate; disponibilitatea inculpatului fata de o solutionare amiabila a laturii civile a procesului, prin acceptarea despagubirilor solicitate de partea civila, fara insa a le achita si in mod efectiv; varsta si mediul social din care provine inculpatul; varsta partii vatamate raportata la varsta inculpatului; unicitatea loviturii aplicate de catre inculpat, urmata de imobilizarea bratului partii vatamate printr-un procedeu de arte martiale; regiunea corporala vizata de catre inculpat atunci cand l-a lovit pe partea vatamata; modul de operare al inculpatului ce denota o periculozitate deosebita prin indrazneala de care a dat dovada, exercitand acte de agresiune fata de partea vatamata in plina strada, intr-o zona circulata de public, fara a tine cont de posibila interventie a vreunui trecator in sprijinul partii vatamate; in egala masura, comportamentul ulterior al inculpatului denota o mare doza de infantilism, prin pastrarea bunului luat prin violenta de la partea vatamata asupra sa si prin ramanerea in zona proxima locului faptelor, unde a si fost identificat cu usurinta de organele de politie; imprejurarea ca inculpatul este cadru medical (gipsar) la Spitalul Judetean Arges, avand un loc de munca stabil; urmările faptelor constând in leziuni de o gravitate redusă produse părţii vătămate ce au necesitat pentru vindecare un numar de 2-3 zile de îngrijiri medicale, respectiv un prejudiciu material de circa 300 lei produs partii vatamate prin sustragerea si deteriorarea telefonului mobil.

Prin prisma acestor considerente instanţa apreciază că scopul educativ-preventiv al procesului penal, prevazut de art. 52 C.p., poate fi atins doar prin aplicarea unor pedepse privative de libertate orientate sub minimul special prevăzut de art. 211 al. 2 lit. c C.p. si respectiv art. 180 al. 2 C.p., reţinând comportamentul bun al inculpatului anterior săvârşirii infracţiunii drept circumstanţa atenuanta în favoarea sa, în condiţiile art. 74 lit. a C.p., ce atrag aplicarea dispoziţiilor art. 76 lit. b si e C.p..

Constatând că infracţiunile sunt concurente (concurs real de infracţiuni prevăzut de art. 33 litera a C.p.) instanţa va face aplicarea dispoziţiilor art. 33 litera a – art. 34 litera b C.p., va contopi pedepsele, dispunând ca inculpatul s-o execute pe cea mai grea, fara a aplica vreun spor pe care nu-l găseşte necesar.

Apreciind in acelaşi timp că pedeapsa in sine reprezintă un avertisment serios si suficient pentru inculpat pentru a-l determina ca pe viitor să evite săvârşirea unor alte fapte antisociale si fiind totodată întrunite cumulativ condiţiile prevăzute de art. 861 C.p., instanţa va dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.

Se va fixa termenul de încercare potrivit dispoziţiilor art. 862 C.p si vor fi stabilite măsurile de supraveghere prevăzute de art. 863 al. 1 C.p. cărora inculpatul va trebui să se supună in cursul acestui termen.

Apreciind ca obiceiul inculpatului de a consuma alcool in cantitati exagerate reprezinta principala cauza declansatoare a comportamentului antisocial, instanta va adopta fata de inculpatul GVI masura obligarii de a participa în mod constant la cel puţin unul dintre programele de reintegrare derulate de Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Argeş, stabilit de consilierul de probaţiune în funcţie de aptitudinile inculpatului, scopul fiind acela de a forma inculpatului deprinderi conforme cu normele de convietuire sociala si de a reduce consumul de alcool in limitele rezonabilului.

Se vor pune in vedere inculpatului dispoziţiile art. 864 C.p. privind consecinţele săvârşirii unei alte infracţiuni cu intenţie in cursul termenului de încercare.

In latura civilă a cauzei partea vătămată FVG s-a constituit parte civilă cu suma de 1.000 lei, din care 300 lei reprezentând despăgubiri materiale (costul medicamentelor si contravaloarea telefonului mobil deteriorat de catre inculpat) si 700 lei despăgubiri morale.

Inculpatul s-a declarat de acord cu despagubirile solicitate de catre partea civila.

Analizand probatoriul cauzei prin raportare la solutia din latura penala a cauzei si la criteriile si elementele ce au stat la baza acesteia, instanţa constată că partea civila a suferit un prejudiciu material cert, actual si inca neacoperit, constand in contravaloarea telefonului mobil deteriorat de catre inculpat dupa sustragerea lui prin violenta de la partea civila.

Este evidenta si existenta unui prejudiciu moral suferit de catre partea civila, el fiind reprezentat de suferinţa cauzată prin lovirea şi bruscarea sa de către inculpat, mai ales că la incident a asistat şi prietena sa de la acea vreme, faţă de care partea civilă a fost pus într-o situaţie jenantă, de inferioritate. Leziunile suferite de către partea civilă au fost nesemnificative, au necesitat doar 2 – 3 zile de îngrijiri medicale şi nu au implicat o limitare a libertăţii de mişcare a părţii civile sau o diminuare a aptitudinilor fizice ale acestuia. Aceste leziuni nu au implicat un efort deosebit din partea părţii civile pentru recuperarea stării de sănătate ci, aşa cum am precizat deja, prejudiciul moral ţine mai degrabă de imaginea negativă ce a fost creată părţii civile prin punerea lui în situaţia de a fi agresat în plina strada, de fata cu prietena sa de la acea vreme si cu alti trecatori, ce nu au indraznit sa intervina in sprijinul sau. Evaluarea făcută de către partea civilă prejudiciului moral este apreciată de către instanţă drept proporţională (chiar subevaluata) cu prejudiciul efectiv suferit.

Culpa exclusiva in producerea acestor prejudicii revine inculpatului pentru aceleasi considerente ca si acelea care au stat la baza solutiei din latura penala a cauzei.

Fiind întrunite si celelalte condiţii ale răspunderii civile delictuale aşa cum sunt prevăzute de art. 998-999 Cod civil (existenţa unei fapte ilicite a inculpatului si a legăturii de cauzalitate intre această faptă si prejudiciul suferit de partea civilă), instanţa va admite in totalitate acţiunea părţii civile, obligându-l pe inculpat să suporte consecinţele păgubitoare ale faptelor sale, potrivit dispoziţiilor art. 14 si art. 346 C.p.p..

Ca o consecinţă a condamnarii, inculpatul GVI va fi obligat să suporte cheltuielile judiciare avansate de stat in cauză, inclusiv onorariul avocatului din oficiu, potrivit dispoziţiilor art. 191 C.p.p..

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Condamnă pe inculpatul GVI, cetăţean român, studii medii, necăsătorit, gipsar la Spitalul Judeţean Argeş, fără antecedente penale,

- la pedeapsa de 2 (doi) ani şi 9 (nouă) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie, prevăzută de art. 211 al. 2 lit. c C.p., cu reţinerea art. 74 lit. a – art. 76 lit. b C.p., împotriva părţii vătămate FVG

- la pedeapsa de 1 (una) lună închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe, prevăzută de art. 180 al. 2 C.p., cu reţinerea art. 74 lit. a – art. 76 lit. e C.p., împotriva aceleeaşi părţi vătămate

În baza art. 33 lit. a - art. 34 lit. b C.p. constată că infracţiunile sunt concurente, contopeşte cele două pedepse şi dispune ca inculpatul să o execute pe cea mai grea, respectiv pedeapsa de 2 (doi) ani şi 9 (nouă) luni închisoare.

În baza art. 861 Cod penal dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi fixează termenul de încercare de 5 ani conform art. 862 Cod penal.

Pe durata termenului de încercare obligă pe inculpat să se supună măsurilor de supraveghere prevăzute de art. 863 al. 1 lit. b-d Cod penal iar în baza art. 863 al. 1 lit. a Cod penal obligă pe inculpat să se prezinte lunar la sediul Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Argeş, la termenele fixate de consilierii de probaţiune.

În baza art. 863 al. 3 lit. a Cod penal obligă pe inculpat să participe în mod constant la cel puţin unul dintre programele de reintegrare derulate de Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Argeş, stabilit de consilierul de probaţiune în funcţie de aptitudinile inculpatului.

Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 864 Cod penal.

În baza art. 14 şi art. 346 C.p.p. admite acţiunea civilă a părţii civile FVG şi obligă pe inculpatul GVI să-i achite suma de 1.000 lei, din care 300 lei reprezentând despăgubiri materiale şi 700 lei cu titlu de despăgubiri morale.

În baza art. 191 C.p.p. obligă pe inculpat să achite suma de 700 lei cheltuieli judiciare avansate de stat în cauză, din care 200 lei reprezintă onorariul avocatului din oficiu.

Cu apel în 10 zile de la comunicare.

Pronunţată azi 25.03.2010 în şedinţă publică.

Preşedinte,

GA

Grefier,

MR