Neîndeplinirea condiţiilor prev. de art. 591 alin. 2 Cod procedură civilă. Consecinţe

Hotărâre 3105 din 12.03.2009


Prin Încheierea pronuntata de Judecatoria Ploiesti la data de 12.03.2009 în Camera de Consiliu de Judecatoria Ploiesti, a fost admisa exceptia inadmisibilitatii cererii, invocata de instanta, din oficiu si a fost respinsa cererea de instituire a sechestrului asigurator formulata de reclamantul D. G. în contradictoriu cu pârâtii D. S. A. si D. A., ca inadmisibila.

Pentru a pronunta aceasta solutie, instanta a retinut ca reclamantul  D. G. a solicitat instantei ca în contradictoriu cu pârâtii D. S. A. si D. A. sa dispuna instituirea sechestrului asigurator asupra imobilelor, teren si constructii, proprietatea pârâtilor situate în com. xx., masura ce se impune pentru acoperirea unui prejudiciu de xx lei echivalentul a xx euro pretins prin actiune, suma pe care pârâtul o datoreaza ca reprezentând avansul dat de reclamant pentru imobilul proprietatea pârâtilor situat în com. xx, dar pârâtul a refuzat sa-si îndeplineasca obligatiile contractuale motiv pentru care a fost chemat în judecata în dosarul xx/281/2009 în care a solicitat rezolutiunea antecontractului de vânzare-cumparare încheiat între parti si obligarea pârâtilor la plata sumei de xx lei, echivalent al sumei de xx euro, masura fiind necesara pentru ca pârâtii ar putea sa-si înstraineze bunurile.

În drept a invocat art. 591-595, 597-601 C.pr.civ.,

Apreciind asupra ansamblului probatoriu al cauzei instanta a retinut urmatoarele:

Reclamantul nu are un înscris care sa constate prin el însusi o creanta exigibila asupra pârâtilor. Faptul ca reclamantul solicita în dosarul xx rezolutiunea unui antecontract de vânzare-cumparare încheiat între parti si obligarea pârâtilor la plata sumei de xx lei, echivalent al sumei de xx euro, nu echivaleaza cu act scris care sa constate o creanta pentru ca însasi creanta pe care o pretinde depinde de dezlegarea ce se va da pricinii respective.

Instanta constatând ca cererea este întemeiata pe dispozitiile art. 591 alin.2 C.pr.civ., care impune ca reclamantul, odata cu cererea de sechestru, sa depuna o cautiune fixa, de jumatate din valoarea reclamata. Aceasta cerinta impusa de lege apare în lumina art. 591 alin. 2 C.pr.civ. ca o conditie de admisibilitate a cererii, iar reclamantul nu a depus o cautiune de jumatate din valoarea reclamata (valoarea creantei pe care o pretinde împotriva pârâtilor) conform art. 591 alin. 2 C.pr.civ. si apreciind ca  în aceasta situatie ca nu sunt întrunite conditiile cerute de lege pentru promovarea si admiterea unei astfel de cereri si prin urmare a admis exceptia inadmisibilitatiii invocata din oficiu si a respins cererea ca atare.