Partaj

Sentinţă civilă 1787 din 09.06.2009


ROMÂNIA

JUDEcaTORIA  Onesti

JUDETUL BAcaU

Dosar nr.41/270/2009

din  5.01.2009

SENTINTA  CIVILA  NR. 1787

sedinta publica din  data de  9.06. 2009

COMPLETUL DE JUDECAta FORMAT DIN:

PRESEDINTE –NATALIA -  PETRONELA  VÂLCU

GREFIER - MARIANA  GHIHANIS

astazi a fost  pe rol rejudecarea cauzei  civile  pentru partaj, formulata de reclamanta P. F. , împotriva pârâtilor P. C. s.a.

 Dezbaterile în fond au avut loc în sedinta din 2.06.2009 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

I N S T A N T A

Deliberând,

Asupra cauzei civile de fata,

Constata ca prin cererea înregistrata la Judecatoria Onesti sub nr.41/270/2009 reclamanta P. F.  i-a chemat în judecata pe pârâtii: P. C.  , P. L.  , P. I.  , P. C.  , solicitând instantei ca prin hotarârea pe care o va pronunta sa dispuna iesirea din indiviziune asupra averii ramase dupa defunctul P. V.  , decedat la 12.VII.2008 si obligarea pârâtului P. C. la restituirea sumei de 3.000 lei.

Cererea a fost legal timbrata iar în motivare reclamanta a aratat ca partile sunt mostenitorii defunctului P. V.  , masa succesorala ramasa dupa acesta se compune din: bunurile trecute în cererea de chemare în judecata.

La dosarul cauzei reclamanta a depus: chitanta nr.4390077669 emisa de Societatea de Ajutor Reciproc Muncitorul Tecuci, certificat de atestare fiscala 25527/24.XII.2008, acte de stare civila pentru defunct si pârâti, conventia de depozit la termen 1/25.III.2008, ordinul de plata 2008032500011949 din 25.III.2008, contractul de vânzare-cumparare nr.14/1992.

Reclamanta a invocat dispozitiile art.728 Cod civil.

În termenul prevazut de lege pârâtul P. C. a formulat întâmpinare si cerere-reconventionala.

Prin întâmpinarea formulata pârâtul a solicitat admiterea în parte a acaiunii principale.

În motivarea întâmpinarii pârâtul a aratat ca în ceea ce priveste suma de 6.000 lei care a fost depusa la BCR potrivit conventiei 1/25.III.2008, defunctul  l-a desemnat pe el sa efectueze orice cheltuiala prilejuita de decesul sau si pomenirile ulterioare.

Sub aspect reconventional pârâtul P. C. a solicitat retinerea în masa de partaj ramasa dupa defunctul P. V. a urmatoarelor bunuri mobile: TV color Samsung, aragaz cu 4 ochiuri, frigider 240 l, pat dublu, TV color NEI, sifonier în doua canete, 2 covoare persane, recamier, masa extensibila cu 6 scaune cu spatar, sifonier în trei canate.

La termenul de judecata din 24.II.2009 (fila 35 dosar) pârâtul P. C. a aratat ca solicita a fi retinute la masa succesorala a defunctului P. V. jumatate din bunurile mobile de mai sus.

Pârâtul Petrea a invocat dispozitiile art.115 – 118 Cod procedura civila.

În termenul prevazut de lege reclamanta a formulat întâmpinare la cererea-reconventionala prin care a solicitat respingerea acesteia aratând ca defunctul s-a mutat în locuinta ei dupa casatorie si apartamentul era mobilat, iar defunctul a adus un singur televizor alb-negru. A mai aratat reclamanta ca toate veniturile defunctului au fost date copiilor, iar în timpul casatoriei partile au dobândit împreuna urmatoarele bunuri mobile: un covor, un pat arcuri, un pat dublu, un frigider, o masa de 4 persoane cu 3 scaune, toate fiind luate de ocazie din târg. Reclamanta a precizat ca celelalte bunuri mobile sunt bunurile ei personale sau luate cu împrumut.

Din analiza actelor si lucrarilor dosarului instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

La data de 12.VII.2008 a decedat P. V. care la acea data era casatorit cu reclamanta, Din convietuirea defunctului cu reclamanta nu au rezultat copii însa din alte relatii ale acestuia au rezultat pârâtii.

Deci, mostenitorii cu vocatie succesorala ai defunctului P. V. sunt reclamanta în calitate de sotie supravietuitoare si pârâtii în calitate de descendenti.

Cu privire la masa succesorala instanta retine:

Reclamanta si defunctul P. V. s-au casatorit la 10.V.1986, iar la data de 7.I.1992 (în timpul casatoriei) au cumparat apartamentul situat în Onesti, ,jud.Bacau.

Prin întâmpinarea formulata la cererea reconventionala (filele 30.31 dosar) reclamanta a recunoscut ca fiind bunuri comune ale ei si defunctului: un covor, un pat un arcuri, un pat dublu, un frigider, o masa de 4 persoane cu 3 scaune.

La termenul de judecata din 24.II.2009 (fila 35 dosar) pârâtii P. I. si P. L. au aratat ca sunt bunuri comune ale defunctului si reclamantei: un TV color marca Samsung, un aragaz cu 4 ochiuri, frigider, pat dublu, IV marca NEI, sifonier în dou? usi, 2 covoare persane, recamier, 1 masa extensibila, sifonier în 3 usi. Reclamanta a contestat: televizorul color, aragazul, 3 scaune, sifonierele, 1 covor.

Din declaratiile martorilor: D. A. rezulta ca reclamantul si defuncta se gospodareau împreuna, chiar daca fiecare dintre fostii soti plateau din datoriile lunare în limita pensiilor. pârâtii nu au dovedit ca suma care ramânea dupa plata datoriilor era cheltuita separat de catre fiecare sot. Instanta retine ca partile stateau împreuna la masa, consumau aceeasi mâncare pregatita de reclamanta fara a fi platita de defunct. Instanta nu va interpreta ca reclamanta era platita de catre defunct prin faptul ca suporta cota mai mare a datoriilor lunare comune pentru ca din nicio declaratie nu rezulta acest fapt si pentru ca o astfel de stare de fapt încalca dispozitiile art.-2 din Codul familiei care prevede:”relatiile de familie se bazeaza pe prietenie si afectiune reciproca între membrii, care sunt datori sa-si acorde unul altuia sprijin moral si material.

Faptul ca reclamanta si defunctul s-au gospodarit împreuna este dovedit si prin martora  D. (fila 70 dosar) propusa de reclamanta si de cel propus de pârât P. I. (fila 71 dosar).

Din declaratiile martorilor: D. A., propusa de reclamanta si P. I.  , propus de pârâtul P. C. rezulta ca în timpul casatoriei defunctului cu reclamanta acestia din urma au achizitionat urmatoarele bunuri mobile: 2 televizoare color, canapea, sifonier în 2 usi, frigider, aragaz, 6-7 scaune tapitate, 2 covoare persane, 3-4 mese, 2 recamiere.

Instanta va înlatura ca neconcludenta declaratia martorei  D. cu privire la bunurile mobile pentru ca aceasta a declarat ca nu cunoaste daca fostii soti au achizitionat în timpul casatoriei bunuri mobile si ca neconcludenta si neutila cauzei declaratia martorei D. A. tot cu privire doar la bunurile mobile pentru ca aceasta a aratat ca tot ce stie despre bunurile mobile din casa fostilor soti provine de la reclamanta.

În ceea ce priveste cele doua televizoare color instanta va retine ca acestea au calitatea de bun comun, dat fiind faptul ca din declaratia martorei D. A. rezulta ca acestea au fost date în schimbul muncii prestate de reclamanta si ca fostii soti se gospodareau împreuna.

Fata de aceste considerente, instanta va retine ca masa succesorala ramasa dupa defunctul P. V. se compune din ½ din: un apartament si bunurile mobile solicitate.

Cotele succesorale vor fi de ¼ pentru sotia supravietuitoare si de câte ¼ din ¾ pentru fiecare descendent.

În temeiul art.6735 Cod procedura civila instanta a pronuntat încheierea din 14.IV.2009 prin care a :

Constatat deschisa succesiunea defunctului P. V.  , decedat la 12.VII.2009, cu ultimul domiciliu în Onesti.

Constatat ca mostenitorii cu vocasie succesorala ai defunctului sunt: reclamanta în calitate de sotie supravietuitoare si pârâtii în calitate de descendenti.

Constatat ca masa succesorala ramasa dupa defunctul P. V. se compune din ½ din: un apartament situat în Onesti, ,jud.Bacau, tv color Samsung, aragaz cu 4 ochiuri, frigider, pat dublu, tv color Nei, sifonier cu doua usi, 2 covoare persane, recamier, masa extensibila cu 6 scaune, sifonier cu trei usi.

Cotele succesorale sunt de ¼ pentru sotia supravietuitoare si de câte ¼ din ¾ pentru fiecare descendent.

Instanta a numit experti: constructor si bunuri imobile pentru identificarea si evaluarea bunurilor retinute prin încheierea de mai sus.

În ceea ce priveste expertizele partile prezente au recunoscut ca aragazul este cel expertizat, pârâtul P. C. a aratat ca reclamanta a prezentat expertului alte covoare si alt frigider. Instanta a respins aceasta aparare deoarece nu a dovedit acest fapt.

Pârâtul P. C. a formulat obiectiuni si cu privire la pretul imobilului aratând ca acesta este sub valoarea pietii. Instanta constata ca acest pârât nu a dovedit cu nici un act ca valoarea apartamentului retinut la masa succesorala a defunctului P. V. este alta decât cea data de expert iar din analiza expertizei instanta constata ca apararea acestuia nu poate fi privite pentru ca din raportul de expertiza rezulta ca starea apartamentului este satisfacatoare, prezinta degradari la finisaje si tâmplarie si expertul a aplicat criteriile de corecaie conform buletinului CET 17/1995.

Art.728 Cod civil prevede: nimeni nu poate fi obligat sa ramâna în indiviziune.

Fata de pozitia partilor, de concluziile expertizelor si de încheierea din 14.IV.2009, în temeiul art.728 Cod civil va admite în parte actiunea principala si în totalitate cererea reconventionala. Va dispune iesirea din indiviziune a partilor conform expertizelor.

Cu privire la suma de 3000 lei solicitata a fi retinuta la masa succesorala a defunctului P. V. instanta apreciaza ca aceasta suma nu poate fi retinuta  fata de împrejurarea ca din aceasta au fost suportate înmormântarea, pomana de înmormântare. Astfel, potrivit  adresei 134/2009 din acesti bani au fost platite prânzul si cina a 100 copii, iar din declaratiile martorilor P. I. si  D. C. pentru defunct s-au pus trei pomeni si a fost suportata si înmormântarea din banii pârâtului P. C.  . În întâmpinarea la cererea reconventionala reclamantul a aratat ca la 6 luni a pus pomana pentru fostul ei sot constând în pachete si pentru aceasta a cheltuit 500 lei. Având în vedere ca pârâtul a pus pentru defunct trei pomeni care au constat în mese complete si nu în pachete, plus o masa la cantina bisericii (fila 70 dosar) si ca a suportat si cheltuielile de înmormântare instanta apreciaza ca pentru fiecare pomana a cheltuit cel putin 10 milioane lei vechi. Instanta va avea în vedere ca la orfelinat a oferit doua mese pentru 100 de persoane.

Din suma de 3000 lei reprezentând ½ din suma de 6000 lei  solicitata la masa, partea defunctului instanta constata ca reclamantei i s-ar fi cuvenit suma de 749 lei, iar fiecaruia pârât câte 562 lei. Instanta a scazut din suma  cheltuielile în total de 2224 lei ridicasi de pârâtul P. C. ca ultima pensie si ajutorul pentru înmormântare.

Instanta apreciaza ca pentru fiecare pomana si urmatoarele pârâtul P. C. a cheltuit aproximativ 13.000 lei, iar cota reclamantei la acest pasiv ar fi fost de 749 lei, iar a fiecarui pârât de câte 744 lei.

Fata de situatia ca din suma de 3.000 lei au fost suportate cheltuielile privind pasivul succesoral instanta apreciaza ca nu poate fi retinuta la masa de împarait aceasta suma si din întâmpinarea la cererea reconventionala rezulta ca reclamanta recunoaste ca destinatia sumei pretinse de ea a fost suportarea cheltuielilor ulterioare decesului.

Martora D. A. arata ca a fost prezenta când reclamanta i-a dat pârâtului P. C. suma de 3.000 lei. Instanta apreciaza ca, potrivit întâmpinarii la cererea reconventionala acesti bani au fost luati de pârât dinainte de deces si instanta nu poate interpreta probele decât în raport de bunurile care au ramas la decesul defunctului P. V.  . Instanta va înlatura declaratia acestei martore cu privire la aceasta suma.

Reclamanta a solicitat obligarea pârâtului P. C. la plata sumei de 3000 lei reprezentând jumatate din banii depusi de ea la banca.

Fata de situatia ca instanta a constatat ca depozitul bancar este bun comun al reclamantei si al defunctului P. V. si ca pârâtul a ridicat de la banca si banii reclamantei, instanta îl va obliga pe pârâtul P. C. sa-i restituie reclamantei aceasta suma.

Va compensa onorariile de aparatori si taxele judiciare de timbru.

În temeiul art.274 Cod procedura civila obliga pe fiecare pârât sa-i plateasca reclamantei câte 78 lei onorariu expert.

În temeiul art.274 Cod procedura civila obliga reclamanta sa-i plateasca pârâtului P. C. 125 lei onorariu expert si pe pârâtii: P. C.  , P. L. si P. I. câte 93,2 lei onorariu expert.

În temeiul art.274 Cod procedura civila obliga pârâtul P. C. sa-i plateasca reclamantei 245,96 lei taxa timbru , restituirea sumei de 3.000 lei.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T A R A S T E :

Admite în parte actiunea formulata de reclamanta P. F. , domiciliata în Onesti, ,judetul Bacau împotriva pârâtilor: P. C.  , domiciliata în Adjud, ,jud.Vrancea, P. L.  , domiciliata în comuna ,jud.Vrancea, P. I.  , domiciliat în comuna ,jud.Vrancea – , P. C.  , domiciliat în Onesti, ,jud.Bacau.

Admite în totalitate cererea reconventionala formulata de pârâtul P. C.  .

Dispune iesirea din indiviziune a partilor conform expertizelor, astfel:

Lotul nr.I se atribuie reclamantei P. F.  si se compune din apartamentul situat în Onesti, ,jud.Bacau – 68.678 lei  si urmatoarele bunuri mobile: t.v. color „Teletech” în valoare de 100,00 lei, aragaz cu 2 ochiuri în valoare de 82,96 lei, frigider în valoare de 1.050,00 lei, pat dublu în valoare de 68,97 lei, t.v. color „Hunday” în val. de 93,00 lei, sifonier cu 2 usi în val. de 82,35 lei, 2 covoare persane în val. de 703,80 lei, recamier în val. de 112,90 lei, masa în val. de 45,00 lei, 2 scaune taburet în val. de 18,00 lei, 2 scaune cu sp?tar în val. de 37,93 lei, 2 scaune cu sp?tar în val. de 51,43 lei, sifonier cu trei usi în val. de 76,00 lei.

Total valoare lot 36861,34 lei.

Primeste bunuri în valoare de 36861,34 lei.

Are dreptul la bunuri în valoare de 9215,33 lei.

Plateste sulta loturilor II, III, IV si V câte 6911,50 lei.

Lotul nr.II se atribuie pârâtei P. C. si se compune din sulta în valoare de 6911,50 lei pe care o primeste de la lotul nr.I.

Lotul nr.III se atribuie pârâtei P. L. si se compune din sulta în valoare de 6911,50 lei pe care o primeste de la lotul nr.I.

Lotul nr.IV se atribuie pârâtului P. I. si se compune din sulta în valoare de 6911,50 lei pe care o primeste de la lotul nr.I.

Lotul nr.V se atribuie pârâtului P. C. si se compune din sulta în valoare de 6911,50 lei pe care o primeste de la lotul nr.I.

Compenseaza onorariile de avocat si taxele judiciare de timbru.

În temeiul art.274 Cod procedura civila fiecare pârât îi va plati reclamantei câte 78 lei onorariu expert.

În temeiul art.274 Cod procedura civila reclamanta îi va plati pârâtului P. C. 125 lei onorar expert iar pârâtii: P. C.  , P. L. si P. I. îi vor plati pârâtului P. C. câte 93,2 lei onorariu expert.

obliga pârâtul P. C. sa-i restituie reclamantei 3000 lei.

În temeiul art.274 Cod procedura civila obliga pe pârâtul P. C. sa-i plateasca reclamantei 245,96 lei cheltuieli de judecata pentru al doilea capat de cerere.

Cu apel în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi 9.VI.2009.

Domenii speta