Penal: Legea nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private in sectorul comunicaţiilor electronice. Percheziţie electronică.

Hotărâre 5 din 10.06.2009


PENAL. EMITERE AUTORIZAŢIE DE PERCHEZIŢIE.

Legea nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private in sectorul comunicaţiilor electronice. Percheziţie electronică.

J U D E C A T A,

Asupra sesizării de faţă;

Prin referatul din data de 09.06.2009  întocmit în dosarul nr.206/P/2009 Parchetul de pe lângă Judecătoria Pătârlagele a solicitat instanţei emiterea unei autorizaţii de efectuare a percheziţiei informatice asupra sistemului informatic NOTEBOOK COMPUTER  model M 3 SW, tip Aidata AN 58 B, cu seria de fabricaţie ****** şi seria acumulator *******, ridicat de la domiciliul inculpatului L.G., sistem informatic ce a fost ambalat şi sigilat cu sigiliul MI nr.17700.

S-a arătat că, prin rezoluţiile din  04.03.2009 şi 10.04.2009, s-a început si confirmat urmărirea penală pentru comiterea  infracţiunilor de proxenetism, prevăzută de art.329 alin.1 Cod penal şi de conducerea unui autoturism  pe drumurile publice, fără să posede permis de conducere, prevăzută de art.86 alin.1  din OUG 195/2002 republicată, constând în aceea că,  în mod repetat, în perioada ianuarie 2009 – mai 2009, a înlesnit numitei R.A-M.  să practice prostituţia,  prin racolarea bărbaţilor  dispuşi la întreţinerea de raporturi sexuale, contra unor sume de bani, a negociat cu potenţialii clienţii contravaloarea prestaţiilor sexuale ale acesteia, a pus la dispoziţia acestora  în scopul menţionat diverse locaţii  şi, în acelaşi timp, a beneficiat în mod repetat de o parte din sumele de bani obţinute ca urmare a practicării prostituţiei.

Se mai arată în referat că, în aceeaşi perioadă, inculpatul a condus în mod repetat autoturismul marca „KIA„, cu număr de înmatriculare *******, fără a poseda permis de conducere valabil pe teritoriul României, acesta prezentând un permis temporar emis de autorităţile Britanice.

Prin ordonanţa din data de 02.06.2009, s-a pus în mişcare acţiunea penală pentru infracţiunile menţionate.

În baza autorizaţiei de percheziţie emisă de Judecătoria Pătârlagele în dosarul nr.879/277/2009, organele de cercetare penală au efectuat în ziua de 01.06.2009, percheziţia domiciliară la locuinţa inculpatului L.G., ocazie cu care a fost identificat, sigilat şi ridicat, un NOTEBOOK COMPUTER  model M 3 SW, tip Aidata AN 58 B, cu seria de fabricaţie ***** şi seria acumulator ******.

Având în vedere că în cursul urmăririi penale au fost administrate probe privind săvârşirea de către inculpat a infracţiunii de proxenetism şi că există date care duc la concluzia că acesta se ocupa de procurarea pentru diverse persoane, contra cost, a unor permise de conducere aparent emise de către autorităţile din Marea Britanie, se impune efectuarea unei percheziţii a sistemului informatic, în scopul descoperirii de informaţii, date, imagini video, ce ar putea documenta întreaga activitate infracţională.

S-a ataşat dosarul de urmărire penală.

Analizând  cererea formulată şi dosarul de urmărire  penală, instanţa constată că în speţă există indicii temeinice privind săvârşirea infracţiunilor pentru care s-a pus în mişcare acţiunea penală împotriva inculpatului şi efectuarea unei percheziţii asupra mijlocului informatic ridicat de la locuinţa inculpatului, în scopul descoperirii de informaţii, date, imagini video, este necesară pentru strângerea mijloacelor de probă.

Potrivit dispoziţiilor art.56 din Legea nr.161/2003 „ori de câte ori, pentru descoperirea şi strângerea probelor este necesară cercetarea unui sistem informatic sau a unui suport de stocare a datelor informatice, organul competent prevăzut de lege poate dispune emiterea unei autorizaţii”.

Alin.4 al aceluiaşi articol arată că dispoziţiile din codul de procedură penală, referitoare la efectuarea percheziţiei domiciliare se aplică în mod corespunzător.

În atare situaţie, instanţa urmează ca, în baza art.56 din Legea nr.161/2003 raportat la art.100 şi 101 din codul de procedură penală, să admită cererea, aşa cum a fost formulată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

D I S P U N E

Admite cererea Parchetului de pe lângă Judecătoria Pătârlagele.

In baza art.56 din Legea nr.161/2003 raportat la art.100, art.101 cod procedură penală, dispune autorizarea efectuării unei percheziţii a sistemului informatic NOTEBOOK COMPUTER  model M 3 SW, sistem informatic ce a fost ambalat şi sigilat cu sigiliul MI nr.17700.

Prezenta autorizaţie este valabilă 48 de ore de la data emiterii.

Percheziţia se va efectua potrivit art. 101 cod procedură penală şi cu aplicarea în mod corespunzător a dispoziţiilor art.105 alin.3 cod procedură penală.

Instanţa va fi  încunoştiinţată de îndată de rezultatul efectuării percheziţiei.

Domenii speta