Constatare prescripţie

Sentinţă penală 14 din 11.01.2011


Sentinţa penală nr. 14 din 11.01.2011 - constatare prescripţie

Asupra cauzei penale de faţă,

Prin cererea depusă la această instanţă şi înregistrată sub nr. xx din data de xx I.PJ. xx a formulat contestaţie împotriva executării sentinţei penale nr. xx pronunţată de Judecătoria Piatra-Neamţ în dosarul penal nr.xx, rămasă definitivă la data de 15.10.2004 prin neapelare în sensul că solicită ca prin hotărârea ce se va pronunţa în cauza de faţă să se constate că a intervenit prescripţia executării pedepsei de 1 an închisoare ce i-a fost aplicată numitului xx prin această sentinţă.

 Prin cererea depusă la această instanţă şi înregistrată sub nr. xx din data de 01.11.2010 condamnatul xx a formulat contestaţie împotriva executării sentinţei penale nr. xx pronunţată de Judecătoria Piatra-Neamţ în dosarul penal nr. xx în sensul că solicită ca prin hotărârea ce se va pronunţa în cauza de faţă să se constate că a intervenit prescripţia executării pedepsei de 1 an închisoare ce i-a fost aplicată acestuia prin această sentinţă.

În şedinţa publică din data de 11.01.2011, s-a dispus reunirea dosarului nr. xx la dosarul nr. xx al acestei instanţe, având în vedere dispoziţiile art. 34 lit. d) Cod procedură penală şi art. 35 şi urm. Cod procedură penală.

Pentru soluţionarea cererii formulate instanţa a dispus ataşarea dosarului penal nr. xx al Judecătoriei Piatra-Neamţ

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

Astfel cum rezultă din dosarul nr. xx al Judecătoriei Piatra Neamţ, prin sentinţa penală nr. xx pronunţată de Judecătoria Piatra-Neamţ în dosarul penal nr. xx, rămasă definitivă la data de 15.10.2004 prin neapelare, xx a fost condamnat la o pedeapsă de 1 an închisoare pentru săvârşirea  infracţiunii de furt, prevăzută de art.208 alin.1 Cod penal.

Conform prevederilor art.126 alin.1 lit. b) Cod penal  termenul de prescripţie a executării pedepsei pentru persoana fizică este 5 ani la care se adaugă durata pedepsei aplicate atunci când pedeapsa aplicată a fost închisoarea de până la 15 ani, iar conform dispoziţiilor art.126 alin.3 Cod penal termenul se calculează de la data când hotărârea de condamnare a rămas definitivă.

În cauza de faţă instanţa reţine că nu a intervenit nicio situaţie de întrerupere  a termenului de prescripţie a executării pedepsei de 1 an închisoare aplicate petentului, respectiv nu a început executarea pedepsei iar condamnatul nu a comis o altă infracţiune până în prezent, astfel cum rezultă din cuprinsul certificatului de cazier judiciar nr.67877/02.12.2010 – fila 35. În consecinţă instanţa reţine că termenul de prescripţie a executării pedepsei de 1 an închisoare  a început să curgă la data de 15.10.2004 şi s-a împlinit la data de 15.10.2010.

Conform dispoziţiilor art. 461 alin.1 lit. d Cod  procedură penală - contestaţia contra executării hotărârii penale se poate face şi când se invocă amnistia, prescripţia, graţierea sau orice altă cauză de stingere ori de micşorare a pedepsei, precum şi orice alt incident ivit în cursul executării.

În consecinţă, în baza art.461 alin.1 lit. d Cod  procedură penală raportat la art. 419 alin.2 Cod procedură penală, art.126 alin.1 lit. c) Cod penal instanţa va admite cererea formulată de condamnatul xx.

Instanţa va constata intervenită prescripţia executării pedepsei de 1 an închisoare ce i-a fost aplicată numitului xx prin sentinţa penală nr. xx pronunţată de Judecătoria Piatra-Neamţ în dosarul penal nr.1883/2004, rămasă definitivă la data de 15.10.2004 prin neapelare.

În baza art.192 alin.3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare efectuate în cauză vor rămâne în sarcina statului.