Granituire

Sentinţă civilă 2 din 17.02.2011


Dosar nr.

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA ORADEA

SECŢIA CIVILĂ

SENTINTA CIVILA Nr.

Şedinţa publică de la 17.02.2011. 

Completul compus din:

Preşedinte :  G C

Grefier :  L D

Pe rol judecarea cauzei Civile privind pe reclamanti B M, B G şi pe pârâti S I, T I, pârât M S, având ca obiect grăniţuire.

 La apelul nominal făcut în şedinţa publică  nu se prezinta nimeni.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei , după care:

Se constată că dezbaterea in fond a cauzei a avut loc in şedinta publica din 01.02.2011,  cind părtile prezente au pus concluzii in fond, care au fost consemnate in incheierea de sedinta de la acea data, fiind amanata pronuntarea la 08.02.2011, 10.02.2011 , încheieri care fac parte integranta din prezenta hotărâre.

JUDECATORIA

Deliberand, constata ca prin actiunea civila inregistrata la 21 aprilie 2009, reclamantii B M si B G, in contradictoriu cu paratii S I, T I si M S, au solicitat anularea documentatiei cadastrale avizata sub nr. 50551/2007 de catre OCPI Bihor pentru reclamanti si a documentatiei cadastrale avizata sub nr. 56482/2008 de catre OCPI Bihor pentru paratul Szabo Iuliu, precum si a incheierilor de CF nr. 50551/2007, respectiv nr. 56482/2008, si ca o consecinta radierea inscrierilor de sub B14 din CF 1921 Cetariu si de sub B1 din CF 2595 Cetariu, granituirea celor patru proprietati ale partilor, respectiv nr. top. 509/1, 512, 509/2 si 508, obligarea paratilor sa lase in deplina proprietate, posesie si folosinta fasia de teren folosita din proprietatea reclamantilor si obligarea paratului Szabo Iuliu sa ridice zidul edificat pe proprietatea reclamantilor, sau autorizarea reclamantilor sa aduca la indeplinire aceasta pe cheltuiala paratului, cu cheltuieli de judecata.

In motivare, reclamantii au aratat ca folosesc in fapt cu 350 mp mai putin decat suprafata intabulata pe numele lor in CF 1921 Cetariu, cu nr. cad. 354, iar documentatiile cadastrale trebuie anulate deoarece nu au fost intabulate in CF nou formate, fiind incalcate prin aceasta prevederile Legii nr. 7/1996, care dispun ca numarul cadastral nou format trebuie sa fie un corp separat, intabulat intr-un CF nou format.

In drept, actiunea a fost fundamentata pe Decretul Lege nr. 115/1938, Legea nr. 7/1996 si art. 481, 485, 584, 1077 C.civ.

Parata T I, la termenul de judecata din 16.03.2010, a aratat ca nu se opune admiterii actiunii. La acelasi termen de judecata, paratul Szabo Iuliu a aratat ca nu se opune la admiterea in parte a actiunii, respectiv la capatul de cerere cu privire la stabilirea liniei de hotar.

Analizand cauza, instanta constata ca potrivit art. 584 C.civ. „orice proprietar poate indatora pe vecinul sau la granituirea proprietatii lipite cu a sa; cheltuielile granituirii se vor face pe jumatate.”

Studiind raportul de expertiza inregistrat la Biroul de Expertize Judiciare din cadrul Tribunalului Bihor sub nr. 657/05.11.2010 (f. 69-73), instanta retine ca intr-adevar, potrivit sustinerilor reclamantilor, paratul Szabo Iuliu ocupa fara drept o suprafata de 343 mp din terenul acestora, iar parata Toth Irina o suprafata de 151 mp. Paratul M S nu ocupa nici o portiune din terenul reclamantilor.

Linia de hotar cadastrala (A-B-C-D-E-F) este diferita de linia actuala de folosinta(a-b-c-d-e-f), motiv pentru care instanta, in urma admiterii cererii principale de granituire, in baza art. 480 C.civ., va admite si cererea in revendicare suprafetelor de teren de 343 mp, respectiv 151 mp.

Cu privire la obligarea paratului S I sa ridice zidul edificat pe proprietatea reclamantilor, instanta retine din concluziile raportului de expertiza ca paratul a edificat la extremitatea nord-vestica a parcelei sale o fundatie de beton de 41 mp, care depaseste linia de hotar cu 15 cm, pe toata latura ei nordica.

Avand in vedere ca astfel este incalcat dreptul de proprietate al reclamantilor, solutia juridica, daca s-ar retine reaua credinta a paratului, ar fi obligarea paratului la desfiintarea acestei fundatii, conform art. 494 C.civ. Insa, instanta retine ca nu s-a facut proba relei credinte a paratului si avand in vedere ca intre proprietati nu existau semne exterioare de hotar (conform sustinerilor reclamantilor), paratul trebuie prezumat de buna credinta, conform art. 1898 C.civ.

In plus, solutia desfiintarii ueni fundatii de 41 mp pentru incalcarea unei suprafete de 1-2 mp din terenul reclamantilor este profund neeconomica si injusta, fata de pasivitatea reclamantilor la momentul efectuarii investitiei de catre parat, nefacandu-se dovada ca reclamantii l-au notificat in vreun fel pe parat ca ridicarea fundatiei se face partial pe terenul lor.

Insa, avand in vedere ca din momentul acestui litigiu se stabileste cu autoritate de lucru judecat limitele celor doua proprietati, o noua incalcare de catre parat a dreptului de proprietate al reclamantilor nu mai poate fi tolerata, astfel ca instanta va admite in parte capatul de cerere privind ridicarea constructiei de pe terenul reclamantului, si il va obliga pe parat sa nu ridice peretele nordic pe fundatia construita la limita nord vestica a nr. cad. 547 inscris in CF 2595 Cetariu la mai putin de 15 cm de extremitatea nordica a fundatiei.

Cu privire la primul petit al actiunii, anularea celor doua documentatii cadastrale si in consecinta anularea incheierilor de intabulare si radierea inscrierilor de CF, instanta retine ca motivul invocat de reclamanti, respectiv incalcarea prevederilor Legii nr. 7/1996, care dispun ca numarul cadastral nou format trebuie sa fie un corp separat, intabulat intr-un CF nou format nu subzista in cazul documentatiei cadastrale avizata sub nr. 56482/2008 de catre OCPI Bihor pentru paratul S I, pentru acesta deschizandu-se carte funciara noua, respectiv CF 2595 Cetariu, intabulandu-se nr. cad. 547 cu suprafata de 5183 mp (f. 11). Suprafata este de asemenea corecta, 5183 mp fiind suprafata cumulata a nr. top. 511 si 512, proprietatea paratului. In privinta documentatiei cadastrale a reclamantilor, instanta retine ca nr. cad. 354 provine din nr. top.509/1, fiind intabulat in aceeasi carte funciara veche, CF 1921, mentionandu-se sub B14 doar schimbarea identificatorului. Prin urmare, nu se impune anularea documentatiei cadastrale, reclamantii avand la dispozitie posibilitatea unei cereri de deschidere a unei carti funciare noi, conform cu prevederile Legii nr. 7/1996.

Acestea fiind avute in vedere, instanta va respinge primul capat de cerere si va admite in parte capetele de cerere privind granituirea si revendicarea.

Cu privire la cheltuielile de judecata, instanta retine ca deoarece au cazut in pretentii, reclamantii sunt datori sa suporte cheltuielile de judecata constand in taxa de timbru, timbru judiciar si onorariu avocatial. Deoarece li s-a admis cererea de granituire si ca o consecinta revendicarea terenului folosit de parati, jumatate din cheltuielile reclamantilor cu expertiza topografica vor fi suportate de paratii S I si T I (deoarece cheltuielile granituirii se suporta egal de ambele parti, conform art. 584 C.civ., costul total al expertizei de 2310, se imparte la doi, doua fiind hotarele proprietatii reclamantilor unde s-au constatat incalcari de catre parati, respectiv granita sudica si granita estica, si apoi din nou la doi, pentru a se determina partea de cheltuieli suportata de fiecare parat ). Prin urmare, instanta ii va obliga pe fiecare din cei doi parati la plata catre reclamanti a sumei de 577,50 lei cu titlu de cheltuieli de judecata.

 PENTRU ACESTE MOTIVE

 IN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

Admite in parte actiunea formulata de reclamantii B.M.  si B G, domiciliati in impotriva paratilor S I domiciliat in, T I,  domiciliata in si M S, domiciliat in si, in consecinta:

Stabileste linia de hotar intre proprietatile reclamantilor si paratului S I pe linia A-B-C-D, asa cum rezulta aceasta din  raportul de expertiza topografica nr. 657/05.11.2010 intocmit de ing. Pelle Dumitru Radu, raport ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Stabileste linia de hotar intre proprietatile reclamantilor si paratei T I pe linia D-E, asa cum rezulta aceasta din  raportul de expertiza topografica nr. 657/05.11.2010 intocmit de ing. Pelle Dumitru Radu.

Stabileste linia de hotar intre proprietatile reclamantilor si paratului M S pe linia F-E, asa cum rezulta aceasta din  raportul de expertiza topografica nr. 657/05.11.2010 intocmit de ing. Pelle Dumitru Radu.

Obliga paratul S I sa lase reclamantilor in deplina proprietate si posesie cei 343 mp pe care in prezent ii ocupa din nr. cad. 354 (nr. top. 509/1) inscris in CF 1921 Cetariu.

Obliga parata T I sa lase reclamantilor in deplina proprietate si posesie cei 151 mp pe care in prezent ii ocupa din nr. cad. 354 (nr. top. 509/1) inscris in CF 1921 Cetariu.

Obliga pe paratul S I sa nu ridice peretele nordic pe fundatia construita la limita nord vestica a nr. cad. 547 inscris in CF 2595 Cetariu la mai putin de 15 cm de extremitatea nordica a fundatiei.

Obliga paratul S I la plata catre reclamanti a sumei de 577,50 lei cu titlu de cheltuieli de judecata.

Obliga parata T I la plata catre reclamanti a sumei de 577,50 lei cu titlu de cheltuieli de judecata.

Cu recurs in 15 zile de la comunicare. 

Pronuntata in sedinta publica din 17.02.2011.

PRESEDINTE GREFIER