Neverificarea întâmpinării şi a textelor invocate. Consecinţe. Casarea cu trimitere

Decizie 208 din 21.04.2008


Neverificarea întâmpinării şi a textelor invocate. Consecinţe. Casarea cu trimitere

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 208 din 21 aprilie 2008

Curtea de Apel Iaşi, Secţia Comercială a dispus respingerea excepţiei nulităţii recursului S.C. „O.-Ch.” S.R.L., invocată de I.M.M.-L.

S-au admis recursurile declarate de S.C. „O.-Ch.” S.R.L. Bîrlad şi I.M.M.-L. împotriva sentinţei civile nr.325/F/30.10.2007 a Tribunalului Vaslui, judecător sindic, pe care o casează în tot, cu consecinţa trimiterii cauzei spre rejudecare la aceeaşi instanţă.

S-a reţinut că în ceea ce priveşte acţiunea având ca obiect răspunderea pârâtului I.M.-L. în baza art. 138 din Legea nr.85/2006, curtea constată că acesta a formulat întâmpinare, prin care şi-a exprimat punctul de vedere faţă de acţiunea reclamantei. De altfel, şi instanţa a luat act de depunerea acestui înscris, aspect consemnat în încheierea de şedinţă din 05 decembrie 2006.

În mod greşit a mai reţinut instanţa de fond că pârâtul I.M.-L. nu s-ar fi prezentat la interogatoriu. În şedinţa din 16 ianuarie 2007, conform încheierii, pârâtul s-a prezentat la interogatoriu şi a răspuns în faţa instanţei, punctele de interogatoriu aflându-se la filele 159-162.

Întemeiată este şi critica referitoare la nepronunţarea instanţei asupra unui mijloc de probă – expertiza judiciară contabilă – admisă în şedinţa din 19 decembrie 2006. Raportul a fost depus la termenul de judecată din 05 iunie 2007. De asemenea, s-au admis şi obiecţiunile la raport (depuse la termenul din 04 septembrie 2007).

Constatând că instanţa de fond nu s-a pronunţat asupra tuturor mijloacelor de probă admise şi administrate în cauză şi că motivarea hotărârii în fapt şi în drept (conform art.261 C.pr.civ.) este indispensabilă pentru a se putea exercita controlul judiciar, curtea constată că se impune casarea acesteia şi trimiterea cauzei spre rejudecare în sensul art.304 pct.7 şi art.312 C.pr.civ..

Cu ocazia rejudecării cauzei, instanţa va avea în vedere şi criticile formulate de către intervenientă.