Contestaţie împotriva dispoziţiei emise de primar. Calitatea procesuală pasivă a statului român reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice în capătul de cerere având ca obiect obligarea la plata despăgubirilor

Decizie 145 din 20.10.2010


Contestaţie împotriva dispoziţiei emise de primar. Calitatea procesuală pasivă a statului român reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice în capătul de cerere având ca obiect obligarea la plata despăgubirilor

În cazul în care restituirea în natură nu este posibilă, entitatea competentă în soluţionarea notificării face doar propunerea de acordare de despăgubiri, în condiţiile legii speciale. Faptul că în procedura executării statul este cel ce va plăti despăgubirea în cadrul instituit prin Legea nr. 247/2005, nu îi conferă calitate procesuală în contestaţia împotriva dispoziţiei emise de primar, prin care s-a respins cererea de restituire în natură şi se propun despăgubiri conform Titlului VII din Legea nr. 247/2005. Ministerul Finanţelor, ca reprezentant al statului român parte în proces, răspunde numai în cazurile expres prevăzute de Legea nr. 10/2001, prin art. 28 şi art. 31.

Curtea de Apel Iaşi, decizia civilă nr. 145 din 20 octombrie 2010