Decizie de imputare a cheltuielilor reprezentând diurnă de deplasare, pentru cele 12 ore/zi minime pentru acordarea diurnei

Sentinţă civilă 262 din 08.11.2010


Decizie de imputare a cheltuielilor reprezentând diurnă de deplasare, pentru cele 12 ore/zi minime pentru acordarea diurnei

Acordarea diurnei de deplasare este condiţionată conform H.G.. 1850/2006, de prevederea în ordinul de deplasare a scopului deplasării, a instituţiei la care s-a dispus aceasta, a duratei şederii, confirmată de conducătorul unităţii sau înlocuitorul acestuia, la care se adaugă timpul necesar deplasării şi care trebuie să fie de minim 12 ore /zi.

Curtea de Apel Iaşi, sentinţa nr. 262/C.A. din 8 noiembrie 2010