Tâlhărie urmată de moartea victimei. Coautoratul – formă a participaţiei penale – art. 24 C.pen.

Decizie 139 din 13.11.2011


Tâlhărie urmată de moartea victimei. Coautoratul – formă a participaţiei penale – art. 24 C.pen.

Temei de drept: art. 211 alin. 1, alin. 2 lit. a), b), alin. 2 ind. 1 lit. a) şi c) C.pen., alin.3 C.pen.; art. 24 C.pen.

Din probele administrate în cauză rezultă că inculpaţii au acţionat cu intenţie în ceea ce priveşte săvârşirea faptei de tâlhărie, dar sub forma culpei faţă de urmarea mai gravă produsă, respectiv moartea victimei, pe care nu au prevăzut-o, deşi trebuia şi puteau, acţionând sub forma praeterintenţiei.

Există coautorat atunci când participanţii la săvârşirea unei infracţiuni acţionează împreună prin desfăşurarea unor activităţi materiale concordante, când ei contribuie nemijlocit la săvârşirea faptei iar acţiunile lor se află într-o unitate indivizibilă, ca în cauza de faţă.

Decizia penală nr.139 din 13 septembrie 2011