Respingerea cererii de efectuare a probei având ca obiect recalcularea alcoolului. Nelegalitate. Încălcarea dreptului la apărare.

Decizie 577 din 28.10.2008


Respingerea cererii  de efectuare a probei  având  ca obiect recalcularea alcoolului. Nelegalitate. Încălcarea dreptului la  apărare.

Respingerea  cererii  în probaţiune formulată  de inculpat  privind efectuarea unei expertize  nelegale care  să  stabilească  retroactiv valoarea  alcoolemiei la  ora depistării  în trafic  echivalează  cu o  restrângere a dreptului  la apărare a acestuia, incompatibilă  cu garanţiile unui proces echitabil.

Secţia penală – Decizia penală nr. 577/28 octombrie 2008

Prin sentinţa penală  nr. 118/2007,  Judecătoria Haţeg a condamnat pe inculpatul  S.O. la pedeapsa de 1 an închisoare  pentru săvârşirea  infracţiunii  prevăzută  de art. 79 alin. 1  din O.U.G. nr.195/2002.

Pentru a dispune astfel, prima  instanţă  a  reţinut,  în esenţă că în date  de 02.02.2006 a condus autoturismul  marca Dacia 1310 pe drumuri publice, având în sânge  o imbibaţie  alcoolică  de 2,70 o/oo  la prima recoltare şi 2,45 o/oo la  a  doua  recoltare.

Împotriva  sentinţei  a declarat apel  inculpatul.

Prin decizia  penală  nr. 152/A/2008  pronunţată  de Tribunalul  Hunedoara  a fost  admis  ca fondat  apelul  declarat de inculpatul S.O. , fiind  înlăturată  aplicarea  pedepsei accesorii  prevăzută  de art. 64 lit. c  Cod penal,  fiind menţinute  celelalte  dispoziţii  ale sentinţe penale atacate.

Împotriva  deciziei penale  a  declarat recurs  inculpatul S.O.  solicitând, în principal,  admiterea recursului, casarea  acesteia şi a sentinţei  penale nr. 118/2007 cu consecinţa  trimiterii  cauzei spre  rejudecare  aceleiaşi  instanţe de fond, Judecătoria  Haţeg.

Recursul este fondat.

Din procesul  verbal  de recoltare a probelor  biologice rezultă  că inculpatul S.O.  a fost  prezent la  spital, recoltându-i-se  probe  biologice la  ora 16,30,  recoltarea  a II-a  fiind realizată  la 17,30.

În procesul verbal  s-a menţionat felul  băuturii  consumate, cantitatea şi  orele de consum, precum şi  comportarea inculpatului, stabilindu-se  că era  normală.

Din buletinul de analiză toxicologică - alcoolemie nr.205-2006/07.02.2006 reiese  că la  16,30 inculpatul avea o alcoolemie de 2,70 o/oo, iar la ora 17,30 avea o alcoolemie de 2,45 o/oo.

Faţă de acestea, inculpatul  a solicitat  efectuarea unei  expertize nelegale având  ca obiect recalcularea alcoolemiei la ora depistării în trafic, arătând  că  aceasta  nu  a fost cert  stabilită,  valoarea acesteia  putând influenţa soluţia ce se  va  pronunţa  în cauză.

Curtea, apreciază  că  în mod greşit instanţele  de  fond şi  apel au  respins  ca  neconcludentă  această probă, ca fiind  solicitată  în apărarea inculpatului.

Chiar  dacă  valorile  constatate  în  urma  efectuării unei expertize  nelegale de recalculare a alcoolemiei inculpatului nu s-ar  modifica  în mod  esenţial, aceasta este  o probă  de natură a elimina orice  dubiu  asupra  concentraţiei de  alcool  în sângele  inculpatului S.O.  la data  şi ora depistării  sale în trafic, cererea  fiind  una  de natură a-i garanta drepturile  şi  de a influenţa  soluţia  ce se va pronunţa în cauză.

Ca urmare, constatându-se  că n dreptul la apărare  al inculpatului  a fost limitat  într-o  manieră incompatibilă  cu garanţiile impuse de  normele procedurale, în conformitate cu art. 385/15 pct. 2 lit. c Cod procedură  penală  raportat  la art. 385/9 pct. 10 Cod procedură penală , recursul  a  fost admis  cu  consecinţa  trimiterii cauzei  spre  rejudecare  aceleaşi  instanţe de fond , Judecătoria Haţeg.