Infractiunea de trafic de droguri de risc prev. de art.2 alin.1 din Legea nr.143/2000

Sentinţă penală 274/S din 12.10.2011


Infractiunea de trafic de droguri de risc prev. de art.2 alin.1 din Legea nr.143/2000

R O M AN I A

TRIBUNALUL BRASOV

SECTIA PENALA

Sedinta publicadin 12.10.2011

Presedinte: CGB– judecator

Grefier: CMC

Cu participarea domnului Procuror CI din cadrul DIICOT – Serviciul Teritorial Brasov

Prin Sentinta penalaNr. 274/S, pronuntatala data de 12.10.2011 In Dosarul penal nr. xxx/62/2011, s-a dispus:

I.a.) In baza art.2 alin.1 din Legea nr.143/2000, cu aplicarea art.41 alin.2 din Codul penal, condamnarea inculpatului BN la o pedeapsade 3 (trei) ani Inchisoare si pedeapsa complementaraprevazutade art. 64 litera a teza a doua, litera b Cod Penal pe o duratade 3 ani, pentru savArsirea infractiunii continuate de trafic de droguri de risc (3 acte materiale).

I.b.) In baza art. 4 alin.1 din Legea nr.143/2000 condamnarea inculpatului BN la o pedeapsade 6 luni Inchisoare, pentru infractiunea de detinere de droguri de risc In vederea consumului propriu.

In baza art. 33 litera a si art. 34 litera b Cod Penal au fost contopite pedepsele aplicate inculpatului, acesta executapedeapsa cea mai grea de 3 ani Inchisoare si pedeapsa complementaraprevazutade art. 64 litera a teza a doua, litera b Cod Penal pe o duratade 3 ani.

Cu aplicarea dispozitiilor art. 71 si art. 64 litera a teza a doua si litera b Cod Penal.

In baza art. 861 si 862 Cod Penal s-a dispus suspendarea executarii sub supraveghere pe un termen de Incercare de 5 ani. In baza art. 71 al. 5 Cod Penal suspendasi pedeapsa accesorie.

In baza art. 863 Cod Penal pe durata termenului de Incercare inculpatul a fost obligat sase supunaurmatoarelor masuri de supraveghere:

- sase prezinte, la datele fixate la Serviciul de Probatiune BRASOV;

- saanunte, In prealabil, orice schimbare de domiciliu, resedintasau locuintasi orice deplasare care depaseste 8 zile, precum si Intoarcerea;

 - sacomunice si sajustifice schimbarea locului de munca;

- sacomunice informatii de naturaa putea fi controlate mijloacele lui de existenta.

- sadesfasoare un numar de 300 de ore la Atelierul de muncaIn folosul comunitatii (Atelierul MFC) al Fundatiei pentru Promovarea Sanctiunilor Comunitare (FPSC).

S-a atras atentia inculpatului cu privire la dispozitiile art. 864 si art. 83 Cod Penal.

Inculpatul a fost obligat saefectueze un program de consiliere pentru o duratade 100 de ore la Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog al Judetului Brasov.

S-a constatat cainculpatul a fost retinut si arestat preventiv In perioada 19.01.2011 - 17.02.2011.

In baza art. 350 al. 2 Cod proceduraPenalas-a revocat masura obligarii de a nu parasi localitatea Brasov, dispusafatade inculpat prin Incheierea de sedintadin data de 16.02.2011 a Tribunalului Brasov. Executorie de drept cu privire la aceste dispozitii.

II) In baza art. 2 alin. 1 din Legea 143/2000, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal s-a dispus condamnarea inculpatului PIR la o pedeapsade 3 ani Inchisoare si pedeapsa complementaraprevazutade art. 64 litera a teza a doua, litera b Cod Penal pe o duratade 3 ani, pentru savArsirea infractiunii continuate de trafic de droguri de risc (6 acte materiale).

Cu aplicarea dispozitiilor art. 71 si art. 64 litera a teza a doua si litera b Cod Penal.

In baza art. 861 si 862 Cod Penal s-a dispus suspendarea executarii sub supraveghere pe un termen de Incercare de 6 ani. In baza art. 71 al. 5 Cod Penal suspendasi pedeapsa accesorie.

In baza art. 863 Cod Penal pe durata termenului de Incercare inculpatul trebuie sase supunaurmatoarelor masuri de supraveghere:

- sase prezinte, la datele fixate la Serviciul de probatiune BRASOV;

- saanunte, In prealabil, orice schimbare de domiciliu, resedintasau locuintasi orice deplasare care depaseste 8 zile, precum si Intoarcerea;

 - sacomunice si sajustifice schimbarea locului de munca;

- sacomunice informatii de naturaa putea fi controlate mijloacele lui de existenta.

- sadesfasoare un numar de 300 de ore la Atelierul de muncaIn folosul comunitatii (Atelierul MFC) al Fundatiei pentru Promovarea Sanctiunilor Comunitare (FPSC).

S-a atras atentia inculpatului cu privire la dispozitiile art. 864 si art. 83 Cod Penal.

Inculpatul a fost obligat saefectueze un program de consiliere pentru o duratade 100 de ore la Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog al Judetului Brasov.

S-a constatat cainculpatul a fost retinut si arestat preventiv In perioada 19.01.2011 – 17.02.2011.

In baza art. 350 al. 2 Cod proceduraPenalas-a revocat masura obligarii de a nu parasi tara, dispusafatade inculpat prin Incheierea de sedintadin data de 16.08.2011 a Tribunalului Brasov. Executorie de drept cu privire la aceste dispozitii.

III.a.) In baza art.290 alin.1 din Codul penal s-a dispus condamnarea

inculpatului DR la o pedeapsade 3 (trei) luni Inchisoare pentru savArsirea infractiunii de fals In Inscrisuri sub semnaturaprivata.

Cu aplicarea dispozitiilor art. 71 si art. 64 litera a teza a doua si litera b Cod Penal.

In baza art. 81 si 82 Cod Penal s-a dispus suspendarea conditionataa executarii pedepsei aplicate pe un termen de Incercare de 2 ani si 3 luni. In baza art. 71 al. 5 Cod Penal suspendasi pedeapsa accesorie.

S-a tars atentia inculpatului asupra dispozitiilor art. 83 Cod Penal., In

III.b) In baza art. 11 punctul 2 litera a Cod procedurapenalaraportat la art. 10 litera d Cod Procedurapenalas-a dispus achitarea inculpatului  DR pentru infractiunea de detinere de droguri de risc In vederea consumului propriu prev. de art.4 alin.1 din Legea nr.143/2000.

IV) In baza art. 11 punctul 2 litera a Cod procedurapenalaraportat la art. 10 litera c Cod Procedurapenalas-a dispus achitarea inculpatului PGA pentru infractiunea de trafic de droguri de risc prev. de art. 2 alin. 1 din Legea 143/2000, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal (2 acte materiale).

S-a constatat cainculpatul a fost retinut 24 de ore In data de 19.01.2011.

V) In baza art. art.2 alin.1 din Legea nr.143/2000, cu aplicarea art. 3201 Cod ProceduraPenalas-a dispus condamnarea inculpatului JMM la o pedeapsade 2 (doi) ani Inchisoare si pedeapsa complementaraprevazutade art. 64 litera a teza a doua, litera b Cod Penal pe o duratade 2 ani pentru infractiunea de trafic de droguri de risc.

Cu aplicarea dispozitiilor art. 71 si art. 64 litera a teza a doua si litera b Cod Penal.

In baza art. 81 si 82 Cod penal s-a dispus suspendarea conditionataa executarii pedepsei aplicate pe un termen de Incercare de 4 ani. In baza art. 71 al. 5 Cod Penal suspendasi pedeapsa accesorie.

S-a atras atentia inculpatului asupra dispozitiilor art. 83 Cod Penal.

Inculpatul a fost obligat saefectueze un program de consiliere pentru o duratade 100 de ore la Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog al Judetului Brasov.

S-a constatat cainculpatul JMM a fost retinut 24 de ore la data de 19.01.2011.

VI) In baza art. 11 punctul 2 litera a Cod procedurapenalaraportat la art. 10 litera d Cod Procedurapenalas-a dispus achitarea inculpatului EO pentru infractiunea de detinere de droguri de risc In scopul consumului propriu prev. de art.4 alin.1 din Legea nr.143/2000.

In baza art.118 lit. e din Codul penal, s-a dispus confiscarea speciala:

- de la inculpatul PIR a sumei de 20 lei, obtinutade acesta din traficul de substante stupefiante si indisponibilizataprin ordonanta de aplicare a sechestrului asigurator din 20.01.2011, sumadepusala D.I.I.C.O.T. - Structura Centralaconform chitantei nr.7 din 10.02.2011 si a procesului-verbal din aceeasi data(f.227, voi. II), cu mentinerea masurii sechestrului asigurator.

- de la inculpatul PIR a sumelor: 322 lei (fapta din data de 30.11.2010); 1830 lei (fapta din data de 09.12.2010);

- de la inculpatul BN a sumei totale de 228 lei (fapta din data de 27.11.2010 – 100 lei si fapta din 30.11.2010 – 128 lei)

- de la inculpatul JMM, a sumei de 100 lei.

In baza art.118 lit. f din Codul penal, art.17 alin.1 si 2 din Legea nr.143/2000 combinat cu art.118 lit. f din Codul penal, s-a dispus confiscarea si distrugerea cu pastrarea de contraprobe:

- a cantitatii de 1 gram rezinade cannabis expertizataconform raportului de constatare tehnico-stiintificanr.920109/02.12.2010 si depusala I.G.P.R. - D.C.J.S.E.O. conform dovezii seria H nr.0020738;

- a cantitatii de 7,14 grame rezinade cannabis expertizataconform raportului de constatare tehnico-stiintificanr.920222/09.12.2010 si depusala I.G.P.R. - D.C.J.S.E.O. conform dovezii seria H nr.0020798;

- a cantitatii de 13,97 grame si 23,42 grame rezinade cannabis expertizate conform raportului de constatare tehnico-stiintificanr.920300/14.12.2010 si depuse la I.G.P.R. -D.C.J.S.E.O. conform dovezii seria H rIr.0020799;

- a cantitatii de 66,44 grame si 5,62 grame rezinade cannabis expertizate conform raportului de constatare tehnico-stiintificanr.141623/21.01.2011 si depuse la I.G.P.R. -D.C.J.S.E.O. conform dovezii seria H nr.0020800;

- a unui „bonc" folosit de inculpatul EO, expertizat conform raportului de constatare tehnico-stiintificanr.918908 din 30.08.2010 si depus la I.G.P.R. -D.C.J.S.E.O. conform dovezii seria H nr.0020416;

- a unei pipe metalice folositade inculpatul DR, expertizataconform raportului de constatare tehnico-stiintificanr.141623 din 21.01.2011 si depusala I.G.P.R. -D.C.J.S.E.O. conform dovezii seria H nr.0020800;

- a unei pipe ceramice folositade inculpatul BN, expertizataconform raportului de constatare tehnico-stiintificanr.141623 din 21.01.2011 si depusala I.G.P.R. -D.C.J.S.E.O. conform dovezii seria H nr.0020800.

In baza art. 169 Cod ProceduraPenaladispune s-a dispus restituirea catre inculpatul PGA a sumei de 1830 lei, suma fiind depusala D.I.I.C.O.T. - Structura Centralaconform chitantei nr.6 din 10.02.2011 si a procesului-verbal din aceeasi data. Ridicasechestrul asigurator prin care s-a dispus aceastamasura.

RamAne atasat prezentului dosar cu titlu de mijloc de probaun CD-R marca Copyme, 700 MB, 80 min, ce reprezintainterceptari audio continAnd convorbirile interceptate ti Inregistrate In cauza.

Pentru a dispune astfel instanta de fond a retinut urmatoarele:

Prin rechizitoriul PUBLIC PARCHETUL DE PE LANGA INALTA CURTE DE CASATIE Sl JUSTITIE, Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizatasi Terorism, Serviciul Teritorial Brasov, din data de 14.02.2011, Inregistrat la aceastainstantala data de 15.02.2011, s-a dispus:

Trimiterea In judecataa inculpatilor:

- BN - pentru infractiunile de trafic de droguri de risc prev. de art.2 alin.1 din Legea nr.143/2000, cu aplicarea art.41 alin.2 din Codul penal (3 acte materiale) si detinere de droguri de risc In vederea consumului propriu prev. de art.4 alin.1 din Legea nr.143/2000, cu aplicarea art.33 lit. a din Codul penal (In stare de arest la acel moment);

- PIR - (In stare de arest la acel moment) pentru infractiunea de „trafic de droguri de risc" prev. de art. 2 alin. 1 din Legea 143/2000, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal (6 acte materiale).

- PGA- pentru infractiunea de trafic de droguri de risc prev. de art. 2 alin. 1 din Legea 143/2000, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal (2 acte materiale).

Totodatas-a dispus punerea In miscare a actiunii penale si trimiterea In

judecataa inculpatilor:

- DR - pentru infractiunile de detinere de droguri de risc In vederea consumului propriu prev. de art.4 alin.1 din Legea nr.143/2000 si fals In Inscrisuri sub semnaturaprivataprev. de art.290 alin.1 din Codul penal, cu aplicarea art.33 lit. a din Codul penal;

- JMM - pentru infractiunea de trafic de droguri de risc prev. de art.2 alin.1 din Legea nr.143/2000;

- EO - pentru infractiunea de detinere de droguri de risc In scopul consumului propriu prev. de art.4 alin.1 din Legea nr.143/2000.

Totodatas-a dispus scoaterea de sub urmarire penalaa Invinuitului EO sub aspectul comiterii infractiunilor de „trafic de droguri de risc si mare risc" prev. de art.2 alin.1 si 2 din Legea nr.143/2000, cu aplicarea art.41 alin.2 din Codul penal si „detinere de droguri de risc si mare risc In vederea consumului propriu" prev. de art.4 alin.1 si 2 din Legea nr.143/2000, cu aplicarea art.41 alin.2 din Codul penal.

S-a mai dispus neInceperea urmaririi penale fatade PIR si PS relativ la comiterea infractiunii de „trafic international de droguri de risc" prev. de art.3 alin.1 din Legea nr.143/2000 si neInceperea urmaririi penale fatade DR pentru savArsirea infractiunii de „detinere de droguri de risc In vederea consumului propriu" prev. de art.4 alin.1 din Legea nr.143/2000.

S-a mai dispus neInceperea urmaririi penale fatade DR pentru savArsirea infractiunii de „detinere de droguri de risc In vederea consumului propriu" prev. de art.4 alin.1 din Legea nr.143/2000, In privinta consumului medicamentului Xanax, s-a apreciat caIn aceastaforma, substanta nu este prevazutade tabelele anexaale Legii nr.143/2000, astfel IncAt detinerea si consumul acestui medicament nu cade sub incidenta legii penale.

Ca stare de fapt, In sarcina inculpatului BN se retine caIn data de 27.11.2010 a vAndut cantitatea de 1,41 grame rezinade cannabis contra sumei de 100 lei catre investigatorul acoperit „D"; In data de 30.11.2010 a vAndut cantitatea de aproximativ 2 grame rezinade cannabis catre investigatorul a acoperit „D"; In data de 30.11.2010, a intermediat vAnzarea cantitatii de aproximativ 5 grame rezinade cannabis de catre PIR catre investigatorul acoperit „D", iar pentru cantitatea totalade 7,44 grame rezinade cannabis, Impreunacu PIR, au primit de la investigatorul acoperit „D" suma totalade 450 lei;

Se mai retine cala data de 19.01.2011 a fost efectuatao perchezitie domiciliarala locuinta inculpatului, ocazie cu care a fost identificata o pipa din ceramica pe suprafata careia a fost pus In evidenta Tetrahidrocannabinol (THC), precum si cantitatea de 0,10 grame cannabis.

Fatade acestea Ministerul Public a considerat caaceste fapte Intrunesc elementele constitutive ale infractiunilor de trafic de droguri de risc prev. de art.2 alin.1 din Legea nr.143/2000, cu aplicarea art. 41 alin.2 din Codul penal (3 acte materiale), detinere de droguri de risc In vederea consumului propriu prev. de art.4 alin.1 din Legea nr.143/2000, cu aplicarea art.33 lit. a din Codul penal.

In ceea ce-l priveste pe inculpatul PIR se retine caIn data de 30.11.2010 a vAndut, prin intermedierea lui BN, cantitatea de aproximativ 5 grame rezinade cannabis catre investigatorul acoperit „D", primind Impreunacu BN (ce vAnduse anterior aproximativ 2 grame rezinade cannabis) suma totalade 450 lei; In data de 09.12.2010 a vAndut cantitatea de 23,96 grame rezinade cannabis, primitade la PGA, contra sumei de 1030 lei catre investigatorul acoperit „D"; In data de 09.12.2010 a vAndut cantitatea de 14,95 grame rezinade cannabis, primitade la PGA, contra sumei de 800 lei catre investigatorul acoperit „D";  In data de 09.12.2010 a detinut pentru a pune In vAnzare cantitatea de 30 grame rezinade cannabis, primitade la PGA;  In data de 19.01.2011, a oferit spre vAnzare investigatorului sub acoperire „D" cantitatea de aproximativ 70 grame rezinade cannabis, In schimbul sumei de 3000 lei, iar dupaperfectarea tranzactiei acesta a fost imobilizat de catre lucratorii de politie judiciara, ocazie cu care a fost gasitaasupra sa cantitatea de aproximativ 5 grame rezinade cannabis detinutaIn vederea comercializarii.

Fatade acestea Ministerul Public a considerat caaceste fapte Intrunesc elementele constitutive ale infractiunii de: trafic de droguri de risc prev. de art.2 alin.1 din Legea nr.143/2000, cu aplicarea art. 41 alin.2 din Codul penal (6 acte materiale).

In ceea ce-l priveste pe inculpatul PGA, se retine caacesta In data de 09.12.2010 a pus In vAnzare cantitatea de 23,96 grame rezinade cannabis catre PIR si acesta a vAndut-o contra sumei de 1030 lei investigatorului acoperit „D"; In data de 09.12.2010 a pus In vAnzare cantitatea de 45 grame rezinade cannabis catre PIR si acesta din urmaa vAndut cantitatea de 14,95 grame rezinade cannabis contra sumei de 800 lei catre investigatorul acoperit „D".

Fatade acestea Ministerul Public a considerat caaceste fapte Intrunesc elementele constitutive ale infractiunii de trafic de droguri de risc prev. de art.2 alin.1 din Legea nr.143/2000, cu aplicarea art. 41 alin.2 din Codul penal (2 acte materiale).

In ceea ce-l priveste pe inculpatul DR se retine caacesta a detinut droguri de risc In vederea consumului propriu si In data de 19.01.2011, cu ocazia unei perchezitii domiciliare, In locuinta sus-numitului a fost identificatao pipametalicape suprafata careia a fost pus In evidentaTetrahidrocannabinol (THC). Fatade acestea Ministerul Public a considerat caaceastafaptaIntruneste elementele constitutive ale infractiunii de detinere de droguri de risc In vederea consumului propriu prev. de art.4 alin.1 din Legea nr.143/2000. De asemenea, s-a mai retinut cala data de 17.12.2010 a falsificat o retetamedicalapentru produsul Xanax, profitAnd de faptul careteta avea aplicataparafa mamei sale de profesie medic pediatru, cu ajutorul acestei retete medicale achizitionAnd medicamentul mentionat si consumandu-l ulterior. Fata de acestea Ministerul Public a considerat caaceastafaptaIntruneste elementele constitutive ale infractiunii de fals In Inscrisuri sub semnatura privata prev. de art.290 alin.1 din Codul Penal.

In ceea ce-l priveste pe inculpatul JMM se retine caacesta In data de 15.12.2010 a vAndut 0,37 grame cannabis, contra sumei de 100 lei, catre investigatorul acoperit „Do". Fatade acestea Ministerul Public a considerat ca aceasta fapta Intruneste elementele constitutive ale infractiunii de trafic de droguri de risc prev. de art.2 alin.1 din Legea nr.143/2000.

In ceea ce-l priveste pe inculpatul EO se retine caacesta  detinut droguri de risc In vederea consumului propriu, iar la data de 12.08.2010 a fost efectuata o perchezitie domiciliara la locuinta lui EO si a fost ridicat un „bonc" In interiorul caruia a fost pus In evidentaTetrahidrocannabinol (THC) compus cu actiune psihotropa, biosintetizat de planta Cannabis. Fatade acestea Ministerul Public a considerat ca aceasta fapta Intruneste elementele constitutive ale infractiunii, Intruneste elementele constitutive ale infractiunii de detinere de droguri de risc In scopul consumului propriu prev. de art.4 alin.1 din Legea nr.143/2000.

In ceea ce priveste istoricul cauzei se constatadin actele dosarului reiese cala data de 29.11.2010 se Incepe urmarirea penalafatade BN pentru infractiunea prev de art. 2 al 1 din L 143/2000, fapta constAnd in aceea cala data de 27.11.2010 ar fi vAndut cantitatea de aproximativ 1,5 grame rezina de cannabis contra sumei de 100 lei catre „D”.

La data de 14.01.2011 se extinde urmarirea penalafatade BN pentru Incadoua acte materiale comise In data de 30.11.2010, cAnd inculpatul ar fi  vAndut cantitatea de 2 grame rezina cannabis catre „D” si a intermediat vAnzarea cantitatii de aproximativ 5 grame de catre PIR aceluiasi investigator „D” contra sumei de 450 lei. S-a apreciat caBN este cercetat pentru infractiunea prev de art. 2 al 1 din L 143/2000 cu aplicarea art. 41 al 2 Cp – 3 acte materiale.

La data de 09.02.2011, prin ordonanta procurorului se extinde urmarirea penalafatade inculpatul BN, ca urmare a faptului cala data de 19.01.2011 a fost efectuatao perchezitie domiciliarala locuinta inculpatului, ocazie cu care a fost identificatao pipadin ceramica pe suprafata careia a fost pus In evidenta Tetrahidrocannabinol (THC), precum si cantitatea de 0,10 grame cannabis, pentru infractiunea de detinere de droguri de risc In vederea consumului propriu prev. de art.4 alin.1 din Legea nr.143/2000.

La  data de 14.01.2011 se Incepe urmarirea  penala fatade PRI pentru infractiunea prev de art. 2 al 1 din L 143/2000 cu aplic art. 41 al 2 Cp – 4 acte materiale. Fapta constAnd In aceea cala data de 30.11.2010 ar fi vAndut, prin intermedierea inculpatului BN, cantitatea de 5 gr rezinade cannabis catre investigatorul acoperit „D”, primind In schimb suma de 450 lei; la data de 09.12.2010 ar fi vAndut investigatorului sub acoperire „D” cantitatea de 23.96 gr rezinade cannabis primitade la inculpatul PGA contra sumei de 1030 lei; la aceeasi data se retine cainculpatul ar fi tranzactionat catre investigatorul sub acoperire „D” cantitatea de 14,95 grame rezina de canabis primita de la inculpatul PGA contra sumei de 8000 lei.

In cuprinsul rezolutiei de Incepere a urmaririi penale se retine cala data de 09.12.2010 inculpatul PRI ar fi detinut cantitatea de 30 grame de rezina de cannabis primita de  la inculpatul PGA.

Ulterior, la data de 19.01.2011 se extinde urmarirea penalafatade PIR pentru Incadouaacte materiale ce intraIn continutul infractiunii ce formeazaobiectul cercetarii, respectiv pentru aceea caIn data de 19.01.2011 inculpatul a oferit spre vAnzare investigatorului sub acoperire „D” cantitatea de aproximativ 70 grame rezinade cannabis In schimbul sumei de 3000 lei, iar cu ocazia surprinderii sale In flagrant s-a constatat cainculpatul mai detinea asupra sa cantitatea de 5 grame rezinade cannabis; prin urmare, fatade inculpat s-au efectuat cercetari cu privire la infractiunea prev de art. 2 al 1din L 143/2000 cu aplicarea art. 41 al 2 Cod Penal – 6 acte materiale.

La data de 14.01.2011 se dispune prin rezolutie Inceperea urmaririi penale fatade numitul PGA pentru infractiunea prev. de art. 2 al 1 din Legea 143/2000 cu aplic art. 41 al 2 Cod Penal – 2 acte materiale, fapta constAnd In aceea cala data de 09.12.2010 inculpatul a dat inculpatului PIR cantitatea de 23,96 grame de rezinade cannabis pentru a fi comercializatacatre investigatorul sub acoperire „D” si cala aceeasi dataa pus In vAnzare cantitatea de 45 grame rezinade cannabis catre PIR si acesta din urmaa vAndut cantitatea de 14,95 grame contra sumei de 800 lei catre investigatorul sub acoperire „D”.

La data de 19.01.2011, prin ordonanta procurorului, se dispune punerea In miscare a actiunii penale fatade inculpatii BN, PIR si PGA pentru infractiunile de mai sus, pentru care s-a dispus Inceperea urmaririi penale.

Prin rezolutia procurorului din data de 14.01.2011 s-a dispus Inceperea urmaririi penale fatade inculpatul JMM, pentru infractiunea de trafic de droguri, prevazutade art. 2 al. 1 din legea 143/2000.

Referitor la inculpatul EO se constatacaprin rechizitoriul DIICOT din data de 15.12.2010, In dosarul penal 135/D/2010 s-a dispus disjungerea cauzei si continuarea separataa cercetarilor fatade acesta pentru art. 2 al. 1,2 din Legea 143/2000, cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod Penal si art. 4 al. 1,2 din Legea 143/2000.

In cadrul dosarului de mai sus, conform autorizatiei nr. 156 din data de 11.08.2010 emisade Tribunalul Brasov, la domiciliul acestuia s-a efectuat o perchezitie Imprejurare In care, conform procesului verbal din data de 12.08.2010 Incheiat In prezenta martorului asistent LA, a fost gasit si ridicat un bonc din sticla, ce prezenta urme de substantaarsa.

Conform raportului de constatare 918908/30.08.2010 pe proba 7, compusadintr-un bonc din sticlas-a pus In evidentaTHC.

Prin rezolutia procurorului din data de 10.08.2010, dosar 135/2010 pentru inculpatul EO s-a dispus Inceperea urmaririi penale trafic de droguri de risc si mare risc, art. 2 al. 1,2 din Legea 143/2000, cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod Penal si detinere de droguri de risc si mare risc In vederea consumului propriu, art. 4 al. 1,2 din legea 143/2000.

In cadrul acestui dosar, se constatacaprin rezolutia procurorului din 28.12.2010 au fost reunite si conexate cauzele 217/2010 la 208/2010. Totodataprin ordonanta procurorului din data de 17.01.2011 s-a dispus reunirea cauzelor si conexarea dosarului 217/D/P/2010 la dosarul 208/D/P/2010. In aceste conditii, fatade faptul cala perchezitia domiciliaradin data de 12.08.2010 la domiciliul inculpatului a fost descoperit un bonc din sticlape care s-a pus In evidentaTHC s-a dispus extinderea urmaririi penale fatade inculpatul EO pentru o nouainfractiune de detinere de droguri de risc In scopul consumului propriu, faptaprevazutade art. 4 al. 1 din Legea 143/2000.

Prin rezolutia procurorului din data de 09.02.2011 s-a dispus Inceperea urmarii penale fatade inculpatul DR, pentru infractiunile de detinere de droguri de risc In scopul consumului propriu, faptaprevazutade art. 4 al. 1 din Legea 143/2000 si fals In Inscrisuri sub semnaturaprivataprevazutade art. 290 al. 1 Cod Penal, pentru faptul cala domiciliul sau In data de 19.01.2011 cu ocazia perchezitiei a fost descoperitao pipacare supusaanalizei s-a constatat cas-a pus In evidentaTHC. Se mai retine cala data de 17.12.2010 a falsificat o retetamedicalapentru produsul Xanax, achizitionat astfel tablete din acest medicament pe care le-a consumat.

Actele urmaririi penale si a judecatii In fond, relevaurmatoarele:

Prin ordonanta procurorului din data de 27.11.2010 a fost autorizatafolosirea In cauzaa investigatorului sub acoperire cu nume de cod D. Aceastaautorizatie a fost emisapentru o perioadade 60 de zile IncepAnd cu data de 27.11.2010 si pAnala data de 25.01.2011. Totodatainvestigatorul sub acoperire a fost autorizat saprocure droguri de la numitul BN sau interpusii acestuia, autorizarea fiind valabilapentru aceeasi perioadade mai sus.

Prin ordonanta procurorului din data de 15.12.2010 a fost autorizatafolosirea In cauzaa investigatorului sub acoperire cu nume de cod Do. Aceastaautorizatie a fost emisapentru o perioadade 60 de zile IncepAnd cu data de 15.12.2010 si pAnala data de 12.02.2011. Totodatainvestigatorul sub acoperire a fost autorizat saprocure droguri de la AN cu apelativul M, utilizator al postului telefonic 0746---- sau interpusii acestuia, autorizarea fiind valabilapentru aceeasi perioadade mai sus.

Au fost constatate prin proces verbal actele premergatoare efectuate de lucratorii de politie In data de 27.11.2010 cu privire la toate activitatile legate de ,,vAnzarea de catre BN a cantitatii de 1,5 grame rezinade cannabis catre investigatorul D,,.

Investigatorul D Incheie la data de 27.11.2010 procesul aferent IntAlnirii cu BN. In acest sens, aceasta aratacala data amintita, In jurul orelor 19,30 a plecat de la sediul BCCO Brasov pentru a se IntAlni cu BN, astfel cum au stabilit anterior la telefon. Investigatorul aratacas-a deplasat pe strada Aurel Vlaicu In fata bisericii, unde la aproximativ 2 minute a aparut si BN. Acesta i-a aratat caare Intr-o cutie de chibrituri patru bucati de substantasolida, de culoare maro, despre care i-a spus caeste hasis si cafiecare bucatacAntareste aproximativ 0,8 grame. BN i-a spus caIi poate oferi spre vAnzare douabucati la pretul de 100 lei, investigatorul fiind de acord, astfel realizAndu-se tranzactia. In aceeasi Imprejurare, BN l-a Intrebat dacanu este interesat saachizitioneze cantitati mai mari de 10-20 grame, pretul fiind 55 lei/gram. S-au despartit, urmAnd ca atunci cAnd face rost de bani saIl contacteze pentru a se IntAlni.

IntAlnirea de mai sus a fost supravegheatade Inspectorii pr. IM si CG din cadrul BCCO, care la data de 27.11.2010, orele 20,15 Incheie un proces verbal In cuprinsul caruia aratacala data de 27.11.2010, orele 19,30 au plecat de la sediul BCCO avAnd contact vizual asupra investigatorului sub acoperire D. Acesta s-a IntAlnit pe strada Aurel Vlaicu, In fata bisericii, cu un tAnar pe care l-au recunoscut ca fiind BN. Acesta din urmas-a apropiat de investigator, au vorbit cAteva minute, timp In care au putut observa cacei doi au realizat un schimb. Dupaaceasta cei doi s-au despartit, dupacare Impreunacu investigatorul sub acoperire au revenit la sediul BCCO.

La sediul BCCO, conform procesului verbal, investigatorul sub acoperire a fost supus unei perchezitii, Imprejurare In care s-a constatat caasupra sa are printre altele si douabucati de substantasolida, de culoare maro, cu aspect de rezina, despre care investigatorul a declarat cale-a cumparat de la BN cu suma de 100 lei.

Tot la data de 27.11.2010, investigatorul sub acoperire Incheie un proces verbal prin care aratacaBN i-a comunicat un numar de telefon la care saIl contacteze la momentul In care va face rost de o sumade bani mai mare.

La data de 27.11.2010, la sediul BCCO, cele douabucati de substantasolidaau fost testate cu testerul pentru droguri MMC, rezultatul fiind pozitiv.

Cele douabucati de substantaau fost fotografiate conform plansei foto si introduse Intr-un plic cu sigiliu.

Conform raportului de constatare tehnico stiintifica920109 din data de 02.12.2010, au fost supuse verificarii cele douabucati de substantasolida, prezentate In plic sigilat. S-a stabilit caproba reprezinta1,4 grame In care s-a pus In evidentatetrahidrocannabinol, substantapsihotropabiosintetizatade cannabis. Se aratacarestul cantitatii ramase de 1,00 grame rezinaaceasta a fost predataIn plic cu sigiliu catre BCCO.

Conform procesului verbal din data de 30.11.2010 Incheiat de investigatorul sub acoperire D, acesta aratacala data sus amintitaa fost contactat telefonic In jurul orelor 14,30 de BN. Acesta l-a Intrebat dacaa revenit In oras si dacase pot IntAlni. Investigatorul i-a comunicat cael va cauta la telefon In jurul orelor 16,30.

In data de 30.11.2010, la sediul BCCO, la orele 16,30, conform procesului verbal, investigatorul sub acoperire este supus unei perchezitii corporale.

La aceeasi data, conform procesului verbal investigatorului sub acoperire i s-a predat suma de 450 lei.

Referitor la IntAlnirea avutala data de 30.11.2010 de investigatorul sub acoperire si BN, investigatorul Incheie un proces verbal In cuprinsul caruia arata:

La data de 30.11.2010, In jurul orelor 16.30 a plecat de la sediu BCCO pentru a se IntAlni cu BN la intersectia strazilor Harmanului cu Garii. In acest loc s-a IntAlnit cu BN care s-a urcat la el In masinasi i-a spus catrebuie sameargaIn zona Tractorul. L-a directionat pe strada Octavian Goga, apoi a intrat Intr-o parcare, In stAnga, paralel cu calea ferata. Pe drum i-a cerut telefonul pentru a-l contacta pe furnizorul sau de droguri, el putAnd constata numarul de telefon, respectiv 0746-----. A oprit In acea parcare si dupaaproximativ 2 minute a venit un tAnar care s-a recomandat R, identificat ulterior In persoana inculpatului PS. BN l-a Intrebat pe acesta dacaare marfa a el, acesta i-a raspuns canu, dar se duce imediat sao ia, astfel a coborAt din autoturism, investigatorul ramAnAnd In masinacu BN. La scurt timp, BN i-a spus casi el are asupra sa o cantitate de marfasi i-a aratat mai mute bucatele de substantasolida, cu aspect si miros specific rezinei de cannabis, ambalate In tiplade nylon. A cAntarit acele bucati cu cAntarul pe care Il avea In masinasi a constatat caacea cantitate cAntareste trei grame. Dupaaproximativ 5 minute la masinaa revenit PS si a scos din buzunar mai multe bucati de substantasolidade culoare maro, fiecare fiind ambalataIn tiplade nylon. Aceste bucati au fost puse pe cAntar alaturi de cele puse initial de BN, Intreaga cantitate cAntarind 8 grame. In schimbul acestei cantitati, investigatorul a remis celor doi suma de 450 lei, anterior convenise cu BN asupra pretului de 55 lei/gram. PS i-a dat numarul lui de telefon, constatAnd caacesta este 0746-------, acelasi numar la care BN a sunat din masinape drum. PS i-a spus caIl poate contacta pe acest numar de telefon si Ii poate procura o cantitate de 50 de grame hasis la pretul de 45 lei/gram, cu conditia ca de fatasafie si BN, idee In legaturacu care investigatorul s-a aratat interesat. La orele 17,25 cei doi au coborAt din masinasi el s-a deplasat la sediu BCCO. In final investigatorul aratacape Intreaga perioadaa operatiunii nu s-a IntAlnit cu alte persoane In afara celor mentionate.

Referitor la operatiunea investigatorului sub acoperire din data de 30.11.2010, Insp. VG, Sinsp. CL si Ag. pr. CG, din cadru BCCO Brasov, au supravegheat activitatea investigatorului sub acoperire. Conform procesului verbal Incheiat de acestia, se confirmaIntAlnirea dintre investigator si BN, deplasarea In zona Tractorul si IntAlnirea cu tAnarul identificat In persoana lui PS, plecarea acestuia de la masinaIn fugasi revenirea acestuia la scurt timp cu un autoturism Opel Corsa (BV----). PS s-a urcat In autoturismul investigatorului, In care se afla si BN, la scurt timp cei doi au coborAt, investigatorul s-a Indreptat catre sediul BCCO, ei efectuAnd supravegherea In continuare a celor doi.

Conform procesului verbal din data de 30.11.2010, orele 19,10, la sediu BCCO cantitatile de substantaprimite de investigatorul sub acoperire au fost testate, rezultatul fiind pozitiv. Bucatile de substantaau fost fotografiate si apoi depuse Intr-un pic sigilat. La dosarul cauzei se prezintaplansa foto.

Conform procesului verbal din data de 03.12.2010, organele de politie stabilesc In urma cercetarilor efectuate capersoana cu care s-a IntAlnit BN In data de 30.11.2010 este de fapt fratele lui PS, respectiv numitul PIR.

Conform raportului de constatare tehnico stiintifica920222 din data de 09.12.2010, au fost supuse analizei nouabucati fragmente substantasolida, masa probei fiind stabilita7,44 grame, s-a constatat careprezintaRezinade Cannabis Hasis, s-a pus In evidentaTHC. S-a mentionat carestul ramas de 7,14 grame s-a predat organelor de politie.

Conform procesului verbal din data de 09.12.2010, orele 10,50, investigatorul sub acoperire D l-a contactat telefonic pe PIR, In jurul orelor 10,30. Acesta s-a aratat foarte receptiv, i-a spus caeste prea dimineata, Il poate ajuta, stabilind o IntAlnire In jurul orelor 17,00.

Conform procesului verbal din data de 09.12.2010, orele 11,30, investigatorul sub acoperire D este contactat telefonic de PIR, In jurul orelor 11,25. Acesta Ii propune sase IntAlneasca, investigatorul comunicAndu-i case vor IntAlni mai tArziu.

Conform procesului verbal din data de 09.12.2010, orele 11,50, investigatorul sub acoperire D l-a contactat telefonic pe PIR, In jurul orelor 11,45, comunicAndu-i case pot IntAlni. PIR l-a chemat pe strada Codrul Cosminului la spalatoria auto, el fiind In acel loc pentru a-si spala masina.

Conform procesului verbal din data de 09.12.2010, investigatorul sub acoperire D pleacala orele 11,45 de la sediul BCCO pentru a se IntAlni cu PIR. Se deplaseazape strada Codul Cosminului la Spalatoria auto, unde PIR Il astepta In strada. PIR s-a urcat la el In masinaIn jurul orelor 12,03, investigatorul deschizAnd o discutie despre droguri. Astfel i-a spus cadoreste In contul sumei de 2000 lei, aproximativ 40-50 de grame. La Inceput PIR s-a aratat speriat, Insaa fost de acord, spunAndu-i catrebuie savorbeascacu „omul”. In prezenta sa, In jurul orelor 12,06 l-a apelat pe furnizorul sau de droguri, Insaacesta nu i-a raspuns. Au stabilit sase IntAlneascala altadata. discutiile dintre cei doi sunt redate In cuprinsul procesului verbal.

Referitor la numarul de telefon apelat de PIR de la el din masina, investigatorul a comparat cu datele cuprinse In autorizatiile de interceptare si a constatat caPIR a apelat numarul de telefon 0749-----.

Conform procesului verbal din data de 09.12.2010, orele 12,55, investigatorul sub acoperire D aratacaa orele 12,52 a fost contactat telefonic de PIR, care i-a cerut sase IntAlneascadeoarece au de vorbit.

Conform procesului verbal din data de 09.12.2010, orele 12,57, Inainte de a pleca din sediul BCCO, investigatorul sub acoperire D a fost suspus unei perchezitii corporale. Totodataconform unui proces verbal din aceeasi data, orele 13,05, catre investigatorul sub acoperire D s-a predat suma de 2000 lei, 18 bancnote cupiura 100 lei, 3 bancnote cupiura 50 lei, 5 bancnote cupiura 10 lei.

Conform procesului verbal din data de 09.12.2010, la orele 13,05, investigatorul sub acoperire D a plecat de la sediul BCCO pentru a se IntAlni cu PIR. S-a deplasat pe strada Codrul Cosminului unde stabiliseralocul de IntAlnire si Inainte de a intra pe strada 13 Decembrie a aparut si PIR la volanul autoturismului sau si i-a facut semn saIl urmeze. S-au deplasat In spatele unor blocuri, paralel cu calea ferata. In acel loc, In parcare au oprit, PIR a coborAt din masina lui si s-a urcat In masina investigatorului D. I-a spus caeste OK si a scos din buzunar trei pachetele ambalate In staniol si e-a desfacut, astfel a constatat caIn fiecare pachet se aflau 10 folii din nailon, 30 In total, In interiorul carora se putea observa o substantasolidade culoare bruna, cu aspect si miros caracteristic de cannabis. Investigatorul D a cAntarit cantitatea si a constatat caeste vorba de 25 de grame, PIR spunAndu-i cadoar de atAta a putut face rost, cadatoreazapentru aceasta suma de 1030 lei, urmAnd a-i mai procura. Investigatorul i-a predat suma de bani solicitata, dup care cei doi s-au despartit. Discutiile celor doi sunt redate conform procesului verbal atasat la dosar.

IntAlnirea dintre investigatorul sub acoperire D si PIR a fost supravegheatade Insp. Pr. IM si Ag. CG din cadrul BCCO. In acest sens s-a Incheiat procesul verbal In cuprinsul caruia cei doi mentioneazaIntAlnirea dintre investigator si PIR, cAt si schimbul ce a avut loc Intre ei.

Conform procesului verbal din data de 09.12.2010, orele 13,45, la sediul BCCO investigatorul sub acoperire D este supus unei perchezitii corporale, Imprejurare In care asupra sa sunt descoperite si predate cele 30 de pachetele, Invelite In nylon.

La aceeasi data, conform procesului verbal, substantele sunt supuse testarii, rezultatul fiind pozitiv, totodataacestea au fost fotografiate, plansa foto fiind depusala dosar.

Conform procesului verbal din data de 19.12.2010, orele 14,15, investigatorul sub acoperire D consemneazacala orele 14,12 a fost contactat telefonic de PIR, de la numarul 076-----, acesta cerAndu-i sase IntAlneasca.

Conform procesului verbal din data de 09.12.2010, orele 14,20 investigatorul D este supus unei perchezitii corporale. La aceeasi data, conform procesului verbal, se predainvestigatorului D suma de 970 lei.

Conform procesului verbal din data de 09.12.2010, orele 15,00, investigatorul sub acoperire D pleacade a sediul BCCO pentru a se IntAlni cu PIR. S-a deplasat pe strada Codul Cosminului si s-au IntAlnit In acelasi loc ca si prima oara.

PIR s-a urcat a el In masinasi i-a aratat douabucati de substantasolida, cu aspect si miros specific de rezinade cannabis, pe care e-a cAntarit, constatAnd cauna are 15 grame iar cealalta30 de grame. Investigatorul D i-a comunicat caare bani la el doar pentru bucata mai mica, stabilind valoarea acesteia la 675 lei. PIR i-a comunicat caa calculat gresit cu ocazia primei tranzactii si astfel Ii mai datoreazasuma de 125 lei. In aceastaImprejurare i-a platit numitului PIR suma de 800 lei. Inainte de a se despartii, PIR i-a spus cadacapAnala sfArsitul zilei mai face rost de 1300 lei Ii va vinde si restul cantitatii de 30 de grame. Au mai discutat si cu privire la o altatranzactie ce poate avea loc In ianuarie, PIR afirmAnd caIi poate vinde o cantitate de 500 grame, urmAnd saIl prezinte unor oameni mai importanti din aceastaafacere. Dupace s-au despartit, PIR s-a urcat la el In masina, iar investigatorul D a revenit la sediu BCCO. Discutia celor doi este redataIn procesul verbal aflat la dosarul cauzei.

Conform procesului verbal din data de 09.12.2010, orele 15,00 IntAlnirea dintre investigatorul D si PIR a fost supravegheatade politistii din cadrul BCCO, acestia confirmaIntAlnirea dintre cei doi, precum si realizarea unui schimb.

La sediul BCCO, conform procesului verbal, In data de 09.12.2010, orele 15,05, duparevenirea investigatorului la sediu, aceasta a fost supus unei perchezitii corporale, constatAndu-se caasupra sa s-a gasit o bucatade substantasolidacu aspect de rezina. Aceastabucatade substantasolidaa fost testata, rezultatul fiind pozitiv. Totodataa fost fotografiata, plansa foto fiind atasatala dosar.

Conform raportului de constatare nr. 920300 din data de 14.12.2010 cele douabucati predate spre verificare cAntaresc 14,95 grame si 23,96 grame, In ambele probe s-a probe s-a pus In evidentatetrahidrocannabinol.  Restul ramas de 13,97 si 23,42 grame, In pic sigilat s-a predat organelor de politie.

Conform procesului verbal din data de 09.12.2010, orele 16,00 cei doi politisti din cadrul BCCO au continuat supravegherea numitului PIR care dupace s-a despartit de investigatorul sub acoperire D s-a deplasat In barul Monte Carlo situat pe strada Codrul Cosminului. In acest loc a stat o scurtaperioadade timp, dupacare a plecat cu masina si  s-a plimbat cAteva ture prin Carterul Tractorul. A revenit la bar unde s-a IntAlnit cu o persoanade sex masculin de aproximativ 25-30 de ani, care a coborAt dintr-un autoturism Honda Acord de culoare gri, cu numar de Inmatriculare BZ-----, ce apartine numitului GIB. Cei doi au stat In bar aproximativ 25 de minute, dupacare tAnarul cu autoturismul Honda Acord a plecat cu masina spre Calea Bucuresti, catre reprezentanta Chevrolet, unde s-a IntAlnit cu alte douapersoane care au venit cu un autoturism Audi A6 negru cu numarul BV-----. TAnarul cu autoturismul Honda Acord de culoare gri, cu numar de Inmatriculare BZ---- a plecat spre cartierul Noua, iar In timpul rularii au observat caacesta discuta la telefon. AnalizAnd autorizatia de interceptare s-a constatat caacesta vorbea cu PIR. Ulterior tAnarul care conducea autoturismul Honda Acord de culoare gri, cu numar de Inmatriculare BZ---- s-a deplasat a o adresape strada Levanticai, la adresaconstatAndu-se calocuieste familia G. Dupaaceasta s-a deplasat In cartierul Tractorul, pe strada Codrul Cosminului, unde s-a IntAlnit din nou cu cei doi tineri neidentificati care erau cu autoturismul Audi A6, cu care a discutat cAteva minute, dupacare s-a deplasat la o adresape strada Gloriei, adresala care locuieste familia P. Dupascurt timp acesta a plecat cu autoturismul, s-a deplasat pe strada Octavian Goga, In spate In zona liniilor de cale ferataunde s-a IntAlnit cu PIR, care s-a urcat la el In masina. Cei doi au discutat cAteva minute dupacare PIR a  plecat, iar tAnarul cu autoturismul Honda Acord de culoare gri, cu numar de Inmatriculare BZ---- s-a deplasat la Restaurantul Four Roses, unde s-a IntAlnit cu trei persoane de sex masculin, dintre care douaerau cele care se aflau In autoturismul Audi A6. In jurul orelor 15,00 tAnarul cu autoturismul Honda Acord de culoare gri, cu numar de Inmatriculare BZ---- a plecat de la restaurant Impreunacu un tAnar necunoscut si urmat de un alt autoturism VW Golf In care se aflau douapersoane de sex masculin necunoscute, s-au deplasat pe barul Monte Carlo, unde s-au IntAlnit cu PIR. Activitatea de mai sus a fost fotografiata, la dosarul cauzei fiind depusaplansa foto.

Conform procesului verbal din data de 15.12.2010, orele 14.05, la sediul BCCO investigatorul sub acoperire Do este supus unei perchezitii corporale. Totodatala aceeasi data, astfel cum reiese din procesul verbal atasat la dosar, s-a procedat la predarea catre investigatorul sub acoperire Do a sumei de 200 lei pentru ca acesta sarealizeze cumpararea unei cantitati de droguri de la o persoanacunoscutacu prenumele M.

Conform procesului verbal din data de 15.12.2010, orele 16,45, investigatorul sub acoperire Do pleacala orele 14,25 de la sediul BCCO, se deplaseazaIn zona strazilor Molnar Janos si Agricultorilor unde se stabilise informativ case aflaM, sofer de taxi despre care existau informatii cadetine droguri In autoturismul marca Dacia Logan, de culoare alba, Inmatriculat sub numarul BV-----, indicativ taximetru A244, al firmei M si caacesta ar oferi droguri clientilor. Investigatorul sub acoperire Do aratacaa identificat autoturismul, s-a urcat In acesta si a cerut soferului saIl ducape strada Uranus. Pe drum au discutat despre Inchiderea magazinelor de vise, ,,M,, spunAndu-i caeste consumator de iarbasi caIsi procurase o cantitate de cannabis pe care urma sao consume seara. M i-a spus cadesi nu Il cunoaste, are Incredere In el canu este politist, astfel cadacavrea Ii vinde lui drogurile pe care le are deoarece el poate face rost de o altacantitate de la un furnizor care Isi petrece timpul In zona Garii Brasov. Investigatorul a fost de acord, astfel caa scos dintr-un sertar aflat deasupra oglinzii un pachetel Invelit In nylon In care se aflau fragmente vegetale de culoare verde-oliv. I-a spus caeste foarte buna, iar pretul este 100 lei. De asemenea, i-a spus capretul cursei este 10 lei, astfel cainvestigatorul i-a platit In total suma de 110 lei. Inainte sacoboare din masina, i-a spus case numeste M si i-a dat numarul lui de telefon (0721----) pentru a-l contacta In cazul In care mai are nevoie sacumpere astfel de droguri. I-a mai spus cadacadoreste o cantitate mai mare de droguri, va primi un bonus, trebuie doar saIl contacteze telefonic, Insasavorbeascacodificat, In sensul cadoreste o cursapentru 200 lei, InsemnAnd cade acei bani doreste sacumpere droguri. Dupaaceasta investigatorul sub acoperire s-a deplasat la sediul BCCO Brasov.

Conform procesului verbal al politistilor din cadrul BCCO, din data de 15.12.2010, Incheiat la orele 16,45, acestia declaracaau plecat de la sediul BCCO Brasov la orele 14,25 pentru a-l supraveghea pe investigatorul sub acoperire Do. Cei doi confirmaIntAlnirea dintre investigatorul sub acoperire cu o persoanade sex masculin ce se afla la volanul autoturismului marca Dacia Logan, de culoare alba, Inmatriculat sub numarul BV------, indicativ taximetru A244, al firmei M. In acest sens, cei doi au confirmat faptul caIn zona strazilor Molnar Janos si Agricultorilor investigatorul s-a urcat In acest autoturism si s-a deplasat pe strada Uranus. In acel loc investigatorul a coborAt din masinasi s-a deplasat la sediul BCCO Brasov.

Conform procesului verbal din data de 15.12.2010, Incheiat la orele 15,30 la sediul BCCO, investigatorul sub acoperire Do a fost supus unei perchezitii corporale, asupra sa fiind gasit un pliculet din nylon transparent In interiorul caruia se aflau mai multe fragmente vegetale de culoare verde-oliv cu miros si aspect specific de cannabis, acestea au fost fotografiate, plansa foto fiind depusala dosar, depuse In plic si sigilate.

Conform raportului de constatare nr. 920330 din data de 20.12.2010, proba supusaanalizei cAntareste 0,37 grame, In probas-a pus In evidentatetrahidrocannabinol. Se aratacaproba a fost consumataIn cadrul examinarii de laborator.

Conform procesului verbal din data de 10.01.2011, In urma cercetarilor efectuate, prin verificarea autorizatiei de interceptare a telefonului 0746-----, s-a stabilit catAnarul care la data de 15.12.2010 a vAndut investigatorului sub acoperire Do, cantitatea de droguri se numeste JM, acesta este sofer de taxi pe autoturismul marca Dacia Logan, de culoare alba, Inmatriculat sub numarul BV-----, indicativ taximetru A244, al firmei M.

Conform procesului verbal din data de 04.01.2011 Incheiat la orele 08,00 de catre investigatorul sub acoperire D, reiese caIn data de 03.01.2011, la orele 20,20, l-a contactat telefonic pe PIR, pentru a-i spune caIn data de 04.01.2011 se reIntoarce In Brasov si astfel se pot IntAlni. Inainte cu cAteva zile fusese contactat de PIR care i-a propus sase IntAlneascacu el si cu fratele sau S care urma saplece In Franta In data de 08.01.2011 si astfel sadiscute despre amanunte legate de o eventualacombinatie. Cu ocazia discutiei telefonice PIR i-a spus case aflacu fratele sau S la Braila, dar se vor Intoarce a doua zi.

Potrivit procesului verbal din data de 04.01.2011 Incheiat de investigatorul sub acoperire D la orele 14,00 la sediul BCCO, reiese caIn data de 04.01.2011, orele 13,56 a fost contactat telefonic de PIR de pun numar privat, acesta l-a Intrebat dacaeste la Brasov pentru a se IntAlni, stabilesc ca dupaterminarea treburilor, investigatorul saIl contacteze.

Conform procesului verbal din data de 04.01.2011, orele 18,00, investigatorul sub acoperire D aratacaIn data de 04.01.2011, orele 16,00, la initiativa lui PIR s-a IntAlnit cu acesta si cu fratele sau PS. S-a deplasat la barul Monte Carlo situat pe strada Codrul Cosminului unde cei doi frati s-au urcat la el In masina. Au dat cAteva ture de oras, timp In care investigatorul l-a Intrebat pe PIR de afacerea propusa, astfel caIn discutie a intervenit si S care i-a spus caIi poate procura din Franta hasis, pretul fiind de 2000 euro/kilogram. A spus caa mai trimis marfade acolo cu autocarul, prin predarea coletului, cumparatorul a mers la el In Franta si a venit cu pachetul In acelasi autocar, farasaaibavreo legatura, numai pentru a se asigura canu se IntAmplanimic pe drum cu coletul. Investigatorul le-a comunicat cael este de acord sacumpere, Insanu se poate deplasa In Franta, fiind de acord sacumpere numai dacadrogurile ar ajunge In RomAnia. A convenit cu PS ca acesta saIi procure si saIi trimitaun kilogram de hasis la pretul de 2000 euro, PIR aratAnd cava gasi el o persoanacare saaducacoletul, Imprejurare In care a aratat caa mai ridicat si el colete. PS i-a cerut id-ul de pe Messenger pentru caavea internet pe telefon, iar cAnd va ajunge In Franta Il va contacta el pe Messenger, el sa-i dea ok-ul cAnd va avea suma de 2000 euro. Convorbirea dintre cei mentionati a fost Inregistrata, fiind redataconform procesului verbal aflat la dosar.

Conform procesului verbal din data de 11.01.2011, orele 08,00, investigatorul sub acoperire D, aratacaa stabilit legatura pe Messenger cu PS, comunicAndu-i astfel caIn acea saptamAnava face rost de bani.

Conform procesului verbal din data de 17.01.2011, orele 08,00, investigatorul sub acoperire D aratacaIn data de 16.01.2011 i-a lasat lui PS un mesaj pe Messenger prin care i-a comunicat caare cei 2000 euro pentru realizarea tranzactiei de 1 kg de hasis astfel cum au stabilit anterior. Nu a primit niciun semn de la PS, Insaa fost contactat dupa2 ore de fratele sau, PIR. Acesta i-a trimis un mesaj, spunAndu-i case pot IntAlni cAnd doreste. Investigatorul l-a contactat telefonic pe PIR si i-a comunicat camiercuri In data de 19.01.2011 el va ajunge In Brasov si se pot IntAlni. PIR i-a spus cafratele lui abia a ajuns si caramAne In picioare combinatia stabilita.

Conform procesului verbal din data de 19.01.2011, orele 09,15, Incheiat la sediul BCCO Brasov se predainvestigatorului sub acoperire D suma de 3000 lei, sumade bani ce urma safie folositaIn realizarea unui flagrant privind pe BN si interpusii sai. Astfel s-a predat investigatorului: 24 bancnote cupiura 100 lei (cu seriile mentionate); 11 bancnote cupiura 50 lei (cu seriile aratate) 5 bancnote cupiura 10 lei (cu seriile mentionate).

La data de 19.01.2011, orele 11,05 la sediul BCCO, investigatorul sub acoperire este supus unei perchezitii corporale.

Conform procesului verbal din data de 19.01.2011, Incheiat la sediul BCCO, orele 13,00, investigatorul sub acoperire D Il contacteazape PIR In jurul orelor 11,30, stabilesc sase IntAlneascala bar (Monte Carlo, loc In care s-au mai IntAlnit si In trecut).

Conform procesului verbal din data de 19.01.2011 s-a organizat echipa de supraveghere care s-a deplasat In jurul orelor 11,25 In zona strazii Codrul Cosminului. Supravegherea s-a realizat In prezenta martorilor asistenti SIC si MO. In aceastaImprejurare s-a constatat cainvestigatorul sub acoperire D s-a deplasat In fata barului unde PIR a  fost observat urcAndu-se pe scaunul din dreapta-fataal autoturismului, cei doi deplasAndu-se In dreptul imobilului cu numarul 78 de pe strada Codrul Cosminului, moment In care s-a intervenit si s-a procedat la imobilizarea numitului PIR.

Discutia ambientaladintre cei doi, pAnala momentul interventiei organelor de politie, este redataconform procesului verbal aflat la dosar. De asemenea, investigatorul sub acoperire D relevaIntAlnirea dintre cei doi, In cuprinsul procesului verbal. Astfel investigatorul aratacaIn data de 19.01.2011, orele 11,35 a plecat de la sediul BCCO pentru a se IntAlni cu PIR In zona strazii Codrul Cosminului. Pe drum a fost sunat de PIR care i-a comunicat caeste la bar, astfel a oprit In dreptul barului, iar PIR s-a urcat la el In masina. I-a comunicat caare asupra sa suma de 3000 lei, PIR i-a spus canu este nicio problemasi l-a directionat In spatele blocurilor, In apropierea unui garaj. I-a spus caare marfa la el si imediat ce a oprit masina, PIR a scos din buzunar o tipladin nylon transparent, In interiorul careia se aflau mai multe fragmente de substantasolidade culoare bruna. A cAntarit cantitatea primitacu cAntarul pe care Il avea In masinasi a constatat caaceasta cAntareste 75 de grame.

PIR a luat 5 grame de pe cAntar si i-a spus caIi vinde cantitatea de 70 grame cu suma de 3150 lei. Astfel investigatorul a luat cantitatea de 70 grame, i-a InmAnat lui PIR suma de 3000 lei si i-a spus caIi va remite si restul de 150 lei. In timp ce PIR numara banii, au intervenit organele de politie.

In urma imobilizarii lui PIR s-a procedat la perchezitionarea acestuia, asupra sa gasindu-se un telefon Nokia si suma de 20 lei, douabancnote de cupiura 10 lei. Pe scaunul din fatadreapta al autoturismului unde a stat acesta s-a gasit suma de 3000 lei, 24 bancnote cupiura 100 lei (cu seriile mentionate); 11 bancnote cupiura 50 lei (cu seriile aratate) 5 bancnote cupiura 10 lei (cu seriile mentionate). Tot pe scaunul din fatadreapta a mai fost gasitao bucatade substantasolidacu aspect de rezinade culoare maro, cu lungimea de cca 5 cm, InvelitaIntr-o tiplade nylon.

La perchezitia corporalaefectuataasupra investigatorului sub acoperire D s-au gasit 4 bucati de substantasolidacu aspect de rezina, de culoare maro, de 10 cm fiecare, Invelite In tiplade nylon. Investigatorul sub acoperire a declarat caa procurat cele 4 bucati de substantasolidade la PIR contra sumei de 3000 lei, sumade bani pe care i-a remis-o cu putin timp Inainte de interventia organelor de cercetare.

PIR a declarat cacele patru bucati de substantasolidaIi apartin, revenind la scurt timp asupra celor mentionate, aratAnd cade fapt a vrut saintermedieze o tranzactie Intre BN si investigatorul D.

In continuare s-a procedat la cAntarirea celor patru bucati de substantasolidacu aspect de rezina, stabilindu-se caacestea au greutatea de 75 grame. In prezenta martorilor asistenti si a numitului PIR s-a procedat la testarea unor particule razuite, rezultatul fiind pozitiv.

Cele patru bucati de substantaprecum si bucata de substantagasitaasupra lui PIR au fost depuse Intr-un plic sigilat.

Aspectele principale de la flagrant au fost fotografiate, plansa foto fiind depusala dosar.

Duparealizarea flagrantului s-a procedat la efectuarea unei perchezitii domiciliare la domiciliul numitului PIR, conform autorizatiei de perchezitie 7/18.01.2011 emisade Tribunalul Brasov.

Perchezitia domiciliaras-a realizat In prezenta numitului PIR, a mamei acestuia, numita PM si a martorilor asistenti SIC si MO. Cu ocazia perchezitiei, la domiciliul numitului PIR nu au fost descoperite bunuri care saintereseze cauza.

Totodata, la data de 19.01.2011 s-a procedat la efectuarea unei perchezitii domiciliare la domiciliul numitului BN, conform autorizatiei de perchezitie numarul 6/18.01.2011 emisade Tribunalul Brasov.

In acest sens, In prezenta numitei BM si a martorilor asistenti VBG si VI au fost descoperite si ridicate urmatoarele bunuri: In sufragerie, din spatele coltarului s-a ridicat o cutie cu inscriptia Iasies Shoes amanda In interiorul careia au fost descoperite fragmente vegetale de culoare Inchisa. Din balcon, de pe pervaz a fost ridicatao pipadin ceramica, de culoare alba.

La data de 19.01.2011, conform autorizatiei de perchezitie numarul 4/18.01.2011 emisade Tribunalul Brasov, s-a efectuat o perchezitie domiciliarala domiciliul numitului PGA. Acest act a fost efectuat In prezenta sa si a martorilor asistenti RC si SS. De la domiciliul acestuia s-a ridicat suma de 1850 lei, nefiind gasite alte bunuri. Au fost supuse perchezitiei si autoturismele Honda Accord si Fiat Punto, nefiind gasite bunuri care saintereseze cauza.

Potrivit procesului verbal din data de 19.01.2011, orele 15,15 s-a procedat la predarea catre numitul PGA a sumei de 20 lei, parte din suma de bani ridicatade la domiciliul sau cu ocazia perchezitiei.

La data de 19.01.2011, conform autorizatiei nr. 10/18.01.2011 emisade Tribunalul Brasov, s-a procedat la efectuarea unei perchezitii domiciliare la domiciliul numitei CL (prietena numitului PGA). Perchezitia s-a efectuat In prezenta martorilor asistenti SV si EI. Nu au fost descoperite bunuri care saintereseze cauza.

La data de 19.01.2011, conform autorizatiei nr. 8/18.01.2011 s-a efectuat o perchezitie la domiciliul numitului JMM. Perchezitia a fost efectuataIn prezenta numitului JMM, a tatalui sau si a martorilor asistenti NV si SOM. Nu au fost gasite bunuri care saintereseze cauza. S-a procedat In prezenta acelorasi persoana la perchezitionarea autoturismului condus de JMM, nu au fost descoperite bunuri.

La data de 19.01.2011, conform autorizatiei de perchezitie nr. 9/18.01.2011 emisade Tribunalul Brasov, s-a procedat la efectuarea unei perchezitii la domiciliul numitului EO, In prezenta numitilor BN, BA si a martorilor asistenti TA si VS.

Cu aceastaocazia de la domiciliul acestuia a fost ridicatao narghilea (de pe dulapul aflat In camera folositade EO); douasiringi din plastic (din punga de gunoi menajer) despre care EO a declarat caIn interior au fost spori de ciuperci pe care le-a primit de la un prieten si pe care dupaun timp le-a aruncat. Nu au fost gasite alte bunuri care intereseazacauza.

La data de 19.01.2011, conform autorizatiei nr. 14/18.01.2011 s-a efectuat o perchezitie la domiciliul numitului DR, In prezenta acestuia si a martorului asistent ZA. In imobil, Intr-una din camere, In sertarul unui birou au fost gasite si ridicate douatiple cu seminte de plante de culoare oliv, ambele ambalate Intr-o altatiplamai mare. Alaturat s-au mai gasit si ridicat seminte similare, ambalate In tiplasi alte douatiple In interior carora se observau fragmente minuscule de substantavegetalade culoare oliv. In sertar a mai fost gasitasi ridicatao pipaconfectionataartizanal cu urme de materie arsa. In noptiera alaturatapatului, a fost gasit si ridicat un pachet de tigari Sobranie, In interiorul caruia au fost gasite 8 formulare de adeverintamedicale necompletate, nesemnate, pe care era aplicataparafa DG, medic specialist pediatru, medicinade familie. In cursul efectuarii perchezitiei DR a declarat caa detinut pentru consum si a consumat cannabis, cantitati de maxim 1 gram, a consumat hasis folosind pipa, cadetine seminte de cannabis pe care le-a luat de pe cAmp, aratAnd capoate indica locul si caa detinut Xanax pe care l-a procurat de la o farmacie situatape B-dul Grivitei, pe care l-a obtinut In baza unei retete primitape internet pe care a aplicat stampila mamei sale care este medic de familie. In acest mod a obtinut 10 pastile de Xanax pe care le-a consumat singur cu alcool. La fata locului au fost efectuate fotografii, plansa foto fiind atasatala dosarul cauzei.

La data de 19.01.2011, conform autorizatiei de perchezitie 16/18.01.2011 emisade Tribunalul Brasov s-a efectuat o perchezitie la domiciliul numitului Chioreanu Mihai Alexandru, In prezenta acestuia si a martorului asistent OAM. Nu au fost ridicate bunuri care saintereseze cauza.

La data de 19.01.2011, conform autorizatiei 13/18.01.2011 emisade Tribunalul Brasov a fost efectuatao perchezitie la domiciliul numitului RR, In prezenta acestuia din urmasi a martorului asistent GAA. Nu au fost descoperite bunuri care saintereseze cauza.

La data de 19.01.2011, conform autorizatiei 12/18.01.2011 emisade Tribunalul Brasov s-a efectuat o perchezitie la domiciliul numitului GN, In prezenta acestuia, a numitei GM si a martorilor asistenti SAM si TM. Nu au fost descoperite bunuri care saintereseze cauza.

La data de 19.01.2011, conform autorizatiei 15/18.01.2011 emisade Tribunalul Brasov s-a efectuat o perchezitie la domiciliul numitilor AA si A L. Acest act a fost efectuat In prezenta numitilor AA si AFD si a martorilor asistenti TA si VS. Nu au fost descoperite bunuri care saintereseze cauza.

Potrivit raportului de constatare 141623 din data de 21.01.2011, au fost supuse analizei: proba 1, pipametalica; proba 1b - trei pungute din material plastic transparent, care contin seminte de culoare gri, lucioase; proba 1c - trei pungute din material plastic transparent, In care se observaurme de materiale (ridicate de la domiciliul lui DR); proba 2 – cinci batoane de substantasolidade culoare verde oliv, cu aspect de rezina, fiecare Invelit In folie din material plastic transparent (ridicate de la PIR cu ocazia flagrantului); proba 3a – o pipade culoare alb cu verde, In care se observaurme de arsura; proba 3b – o cutie din carton de culoare roz, In care se observafragmente vegetale maruntite de culoare verde-oliv (ridicate de la domiciliul lui BN cu ocazia perchezitiei domiciliare); proba 4a – o narghilea din sticlade culoare portocalie, In care nu se observaurme de materiale; proba 4b – douaseringi de unicafolosinta, In care nu se observaurme de materiale (ridicate de la domiciliul lui EO, cu ocazia perchezitiei). Concluziile raportului sunt urmatoarele: proba 1, pipametalicas-a pus In evidentaTHC; proba 1b - trei pungute din material plastic transparent, care contin seminte de culoare gri, lucioase; proba 1c - trei pungute din material plastic transparent, In care se observaurme de materiale nu s-a pus In evidentaTHC; proba 2 – cinci batoane de substantasolidade culoare verde oliv, 74,54 grame rezinade Cannabis; proba 3a – o pipade culoare alb cu verde, s-a pus In evidentaTHC; proba 3b – o cutie din carton de culoare roz, In care au fost gasite fragmente vegetale maruntite de culoare verde-oliv cu greutatea de 0,10 grame, s-a pus In evidentaTHC; proba 4a – o narghilea din sticlade culoare portocalie, si proba 4b – douaseringi de unicafolosinta, nu s-a pus In evidentaTHC.

Se aratafaptul cadupaexaminare, cantitatea de 5,62 grame rezinade Cannabis din proba 2 a fost predataorganelor de politie cu titlu de contraproba. De asemenea cantitatea de 66,44 grame rezinade Cannabis si celelalte obiecte supuse examinarii au fost de asemenea predate organelor de politie, semintele au fost distruse, iar referitor la celelalte cantitati mici de substantaIn care s-a pus In evidentaTHC, acestea au fost epuizate In procedeul de examinare.

Conform procesului verbal din data de 28.01.2011 au fost restituite inculpatului EO cartelele SIM, un telefon Nokia si o narghilea, cu partea de jos din sticlade culoare portocalie.

Prin Incheierea de sedintanr. 142 din data de 29.11.2010 a Tribunalului Brasov s-a dispus autorizarea pe o perioadade 30 de zile 30.11.2010-29.12.2010 interceptarea si Inregistrarea convorbirilor si comunicarilor de orice tip purtate de la telefonul 0743------ utilizat de BN, a activitatilor si convorbirilor purtate In mediul ambiental de BN; localizarea pozitiei geografice a terminalului cu numarul 0743----, inclusiv localizare si urmarire prin GPS, ori alte mijloace a inculpatului BN.

Prin Incheierea de sedintanr. 143 din data de 02.12.2010 a Tribunalului Brasov s-a dispus autorizarea pe o perioadade 28 de zile 02.12.2010-29.12.2010 interceptarea si Inregistrarea convorbirilor si comunicarilor de orice tip purtate de la telefonul 0749---- utilizat de BN, interceptarea si Inregistrarea convorbirilor si comunicarilor de orice tip purtate de la telefonul 0746---- utilizat de PS; a activitatilor si convorbirilor purtate In mediul ambiental de PS; localizarea pozitiei geografice a terminalului cu numarul 0749----, inclusiv localizare si urmarire prin GPS, ori alte mijloace utilizat BN; localizarea pozitiei geografice a terminalului cu numarul 0746----, inclusiv localizare si urmarire prin GPS, ori alte mijloace utilizat PS.

Prin Incheierea de sedintanr. 144 din data de 09.12.2010 a Tribunalului Brasov s-a dispus autorizarea pe o perioadade 21 de zile IncepAnd cu 09.12.2010-29.12.2010: convorbirile telefonice si comunicarilor de orice tip de la telefoanele 0741----, 0751----, 0751---- utilizate de EO, inclusiv localizarea si urmarirea prin GPS; Inregistrarea audio video sau In orice alt loc a  numitului EO; convorbirile telefonice si comunicarilor de orice tip de la telefonul 0746---- utilizat de un suspect neidentificat, inclusiv localizarea si urmarirea prin GPS; Inregistrarea audio video In mediul ambiental sau In orice loc s-ar deplasa PIR.

Prin Incheierea de sedintanr. 146 din data de 14.12.2010 a Tribunalului Brasov s-a dispus autorizarea pe o perioadade16 zile, 14.12.2010-29.12.2010, interceptarea si Inregistrarea convorbirilor si comunicarilor de orice tip purtate de la postul telefonic 0749----- utilizat de AN; localizarea pozitiei geografice a terminalului cu numarul 0749----- utilizat de AN, inclusiv localizarea si urmarirea prin GPS.

Prin ordonanta procurorului s-a dispus Incetarea imediataa autorizatiilor emise In baza Incheierii 144/2010.

Prin Incheierea de sedintanr. 147 din data de 29.12.2010 a Tribunalului Brasov s-a dispus autorizarea pe o perioadade 30 zile, 30.12.2010-28.01.2011, interceptarea si Inregistrarea convorbirilor si comunicarilor de orice tip purtate de la telefonul 0740---- utilizat de PS, precum si localizarea pozitiei geografice a terminalului, inclusiv urmarirea si localizarea prin GPS a titularului; Inregistrarea audio-video In mediul ambiental sau In orice alt loc s-ar deplasa PS; Inregistrarea audio-video In mediul ambiental sau In orice alt loc s-ar deplasa PGA. Au fost prelungite autorizatiile pentru: convorbirile postului telefonic 0749--- utilizat de PGA, inclusiv localizarea prin GPS a titularului; convorbirile postului telefonic 0749---- utilizat de BN, inclusiv localizarea prin GPS a titularului; convorbirile postului telefonic 0746---- utilizat de PIR, inclusiv localizarea prin GPS a titularului.

Procesul verbal din data de 09.02.2011 certificasi redaIn formascrisaInregistrarile audio video efectuate In cauza.

In cursul procedurii, au fost audiati ca martori:

GN, tatal numitului GS. Declaratia acestuia nu relevaaspecte necesare solutionarii cauzei. Din acest motiv acest martor nu a fost audiat In cursul judecatii.

RR, declaratia acestuia nu relevaaspecte necesare solutionarii cauzei. Martorul a fost reaudiat In fata instantei de judecata.

CL, prietena inculpatului PGA, martora fiind reaudiatasi In cursul judecatii. Martora a aratat caare o relatie stabilacu PGA cu care locuieste Impreuna. Despre prietenul ei martora a aratat canu cunoaste ca acesta saconsume sau savAndadroguri. Prietenul ei are o situatie materialabuna, a fost In Legiunea Straina.

AA, martorul fiind reaudiat si In faza de judecata. Martorul a aratat caIl cunoaste pe inculpatul PIR de la care si cu care a cumparat si consumat hasis.

CMA, declaratia acestuia nu relevaaspecte necesare solutionarii cauzei. Din acest motiv acest martor nu a fost audiat In cursul judecatii.

Investigatorul sub acoperire D. Acesta a prezentat In fata instantei  succesiunea faptelor, astfel cum le-a perceput, In modalitatea In care au fost prezentate In procesele verbale pe care le-a Intocmit.

Conform procesului verbal din data de 24.01.2011, organele de politie s-au deplasat la farmacia Help Net de pe B-dul Grivitei nr. 47, farmacie indicatade inculpatul DR ca fiind locul de unde a achizitionat Xanax. In urma verificarilor efectuate a fost descoperitareteta folositade inculpat, astfel s-a procedat la ridicarea acesteia.

Conform ordonantei procurorului din data de 20.01.2011 asupra sumei de 20 lei ce apartine inculpatului PIR s-a instituit masura sechestrului asigurator, deoarece s-a apreciat caprin tranzactia din data de 30.11.2010 a obtinut Impreunacu BN suma de 450 lei, astfel caIn vederea realizarii confiscarii speciale a sumelor de bani obtinute de inculpati s-a dispus aceastamasura.

Conform ordonantei procurorului din data de 20.01.2011 asupra sumei de 1830 lei ce apartine inculpatului PGA s-a instituit masura sechestrului asigurator, deoarece s-a apreciat caprin tranzactia din data de 09.12.2010 a obtinut Impreunacu PIR suma de 1830 lei, astfel caIn vederea realizarii confiscarii speciale a sumelor de bani obtinute de inculpati s-a dispus aceastamasura.

In ceea ce priveste pozitia procesualaa inculpatilor:

Se constatacamai Inainte de a fi audiati, In prezenta aparatorilor alesi sau desemnati din oficiu inculpatilor li s-a adus la cunostintaInvinuirea ce li se aduce.

Inculpatul BN nu a furnizat declaratii In fasa reprezentantului Ministerului Public. Cu ocazia solutionarii propunerii privind arestarea preventiva, inculpatul a dat declaratii In fata judecatorului. Astfel a aratat caeste consumator de droguri de foarte mult timp, IncercAnd mai multe substante. Inculpatul a aratat caeste posibil safi oferit droguri spre vAnzare, dar nu poate aprecia cui. Pe inculpatul PIR Il cunoaste din cartier si Impreunaau mai consumat droguri In spatele blocului.

Audiat In cursul judecatii, inculpatul a aratat caa lucrat la un magazin ce comercializa substante etnobotanice. In perioada In care a lucrat la acest magazin a cunoscut foarte multalume, a schimbat idei.

Inculpatul recunoaste caIn data de 27.12.2010 a vAndut investigatorului D 1,41 grame de hasis, restul pAnala 2 grame l-a oprit pentru a-l consuma el. Banii obtinuti i-a platit pentru Intreaga cantitate cumparatala rAndul sau. Inculpatul a aratat cavindea droguri pentru a putea consuma si el o parte.

La data de 30.11.2010 l-a contactat telefonic pe D pentru a-i vinde droguri, nu mai stie ce cantitate. Cu aceeasi ocazie a realizat contactul dintre D si PIR. Inculpatul a mai aratat caa fost de fatao singuradatacAnd PIR a vAndut investigatorului o cantitate de cannabis. A mai aratat canu Isi aminteste foarte bine derularea evenimentelor, deoarece In acea perioadaconsuma des diferite substante si era confuz.

In declaratia olografadatade inculpatul PIR la data de 19.01.2011, In prezenta aparatorului, acesta declaracaa fost fortat de BN se comitaactele materiale retinute In sarcina sa. Astfel inculpatul declaracaIl cunoaste pe BN  din cartierul In care locuieste si stie caacesta se ocupacu droguri, fiind consumator. Inculpatul aratacaIn toamna anului 20101 la insistentele lui BN a acceptat saInmAneze numitului D diferite cantitati de cannabis, banii obtinuti fiind dati lui BN. In data de 19.01.2011 a vAndut investigatorului D cantitatea de 70 grame cannabis pe care o obtinuse cu cAteva zile In urmade la BN. Cu ocazia declaratiei tip, inculpatul aratacaIn toamna anului 2010 l-a cunoscut pe investigatorul D prin intermediul lui BN. Inculpatul a aratat cai-a vAndut droguri de douaori, inclusiv data prinderii In flagrant. Referitor la cantitatea de droguri gasitalAngabani cu ocazia flagrantului, aceasta ramasese din cantitatea predatade BN pentru a fi vAndutalui D, el efectuAnd tranzactia In limita banilor primiti.

Inculpatul PIR nu a intentionat safurnizeze declaratii In cursul judecatii, invocAnd dreptul la tacere.

Inculpatul PGA atAt In cursul urmaririi penale cAt si In cursul judecatii a invocat dreptul la tacere, prin urmare nu a furnizat declaratii.

Inculpatul JMM In declaratiile olografasi tip date In cursul urmaririi penale la data de 19.01.2011, In prezenta aparatorului a aratat canu este dependent de droguri, a consumat ocazional si a vAndut o singuradataunui baiat Do o micacantitate In schimbul sumei de 100 lei. A mai aratat caIl cunoaste pe R si pe O, cu primul a mai consumat In trecut iarba.

Audiat In cursul judecatii, inculpatul JMM a solicitat aplicarea dispozitiilor art. 3201 Cod ProceduraPenala. Inculpatul a aratat caeste taximetrist si cala data de 15.12.2010 a realizat o cursa. Persoana l-a Intrebat dacanu stie pe cineva care vinde droguri, sau dacaare el de vAnzare. I-a spus caocazional mai consumasi el. Deoarece acea persoanaa insistat, a acceptat saIi vAndacantitatea de 0,37 grame cannabis contra sumei de 100 lei, substantape care a obtinut-o de la un client care nu a avut bani saIi plateascacursa.

Inculpatul EO, audiat In cursul urmaririi penale a aratat caocazional cAnd i se oferea a consumat droguri, faraa putea identifica sau indica vreo persoana. Referitor la pipa gasitala domiciliul sau la data de 12.08.2010, aceasta a fost achizitionatadin strainatate In cursul anului 2007 sau 2008, a consumat cu ea droguri. Inculpatul a mai aratat caa consumat tigari In care introducea particule de cannabis. Ultima oaraa consumat droguri 1-2 grame cu o saptamAnaInainte de audiere.

In cursul judecatii inculpatul nu a dorit sadea declaratii, invocAnd dreptul la tacere.

Inculpatul DR, audiat In cursul urmaririi penale, In prezenta avocatului a aratat In declaratia olografafaptul caeste consumator de droguri usoare de la vArsta de 15 ani, astfel obisnuia saculeagade pe cAmp frunze de cannabis pe care le foloseste In combinatie cu tutun. Referitor la medicamentele Xanax, inculpatul a aratat caa gasit pe internet o retetape care a aplicat stampila de medic a mamei sale si astfel a obtinut 10 pastile de Xanax pe care le-a consumat cu alcool. Inculpatul a mai aratat caIl cunoaste pe Racu (BN) si de asemenea pe Ogo, despre care cunoaste caeste consumator ocazional. Ulterior inculpatul nu a mai furnizat declaratii. In fata instantei inculpatul a invocat dreptul la tacere.

Ca stare de fapt, se constataurmatoarele:

Prezenta procedura a fost declansataca urmare a faptului cala data de 27.11.2010, lucratorii de politie judiciaras-au sesizat din oficiu cu privire la faptul cainculpatul BN este consumator de droguri si acesta comercializeazadroguri.

1) Inculpatul BN – investigatorul D

Pentru efectuarea cercetarilor, In cercul de cunoscuti a fost introdus investigatorul sub acoperire D, care la data de 27.11.2010 s-a IntAlnit cu inculpatul BN pe strada Aurel Vlaicu din municipiul Brasov.

Conform raportului si procesului verbal Incheiat de investigatorul sub acoperire si politistii care Ii supravegheau, rezultacala data de 27.11.2010 BN i-a oferit spre vAnzare investigatorului o cantitate de substantasolidacu aspect si miros caracteristic rezinei de cannabis (hasis), In schimbul sumei de 100 lei.

Conform raportului de constatare tehnico-stiintificanr.920109 din 02.12.2010, bucatile de substantasolidade culoare maro aveau o greutate de 1,41 grame, iar In acestea s-a fost pus In evidentaTetrahidrocannabinol, substantapsihotropa, biosintetizatade planta Cannabis.

2) Inculpatul BN – investigatorul D

La data de 30.11.2010, In jurul orelor 14:30, investigatorul acoperit D a fost contactat de catre BN stabilind case vor IntAlni In aceeasi zi, In jurul orelor 16:30.

Conform Intelegerii, investigatorul D s-a deplasat In zona intersectiei strazii Harmanului cu B-dul Garii din municipiul Brasov, unde l-a IntAlnit pe BN, Impreunacu care s-a deplasat In cartierul Tractorul cu autoturismul condus de investigator. Pe drum Buna Nicolae i-a cerut telefonul pentru a suna pe cineva, astfel investigatorul i-a InmAnat telefonul sau si a observat cainculpatul a sunat la nr. De telefon 0746489319. La destinatie, In spatele blocurilor, la scurt timp a venit un tAnar la masina In care se aflau, identificat ulterior In persoana inculpatului PIR. BN l-a Intrebat dacaare marfa la el, acesta i-a raspuns negativ Insas-a deplasat imediat sao ia.

In intervalul de timp scurs Intre aceastadiscutie si revenirea lui PIRla locul IntAlnirii, BN a oferit spre vAnzare investigatorului D cantitatea de aproximativ 2 grame de substantasolidade culoare maro, cu aspect si miros caracteristic rezinei de cannabis.

3) PIR, prin BN  - investigator D

Dupaaproximativ 5 minute de la realizarea acestei prime tranzactii, a revenit la locul de IntAlnire PIR care a oferit spre vAnzare direct investigatorului D, cantitatea de aproximativ 5 grame de substantasolidade culoare maro, cu aspect si miros caracteristic rezinei de cannabis (hasis).

Investigatorul acoperit D a remis celor doi suma totalade 450 lei.

Conform raportului de constatare tehnico-stiintificanr.920222 din 09.12.2010 In bucatile de substantasolidade culoare maro In greutate totalade 7,44 grame a fost pus In evidentaTetrahidrocannabinol, substantapsihotropa, biosintetizatade planta Cannabis.

La data de 19.01.2011 a fost efectuatao perchezitie domiciliarala locuinta inculpatului BN, ocazie cu care a fost identificatasi ridicatao pipadin ceramica.

Conform raportului de constatare tehnico-stiintificanr.141623 din 21.01.2011, pe suprafata pipei din ceramicaa fost pus In evidentaTetrahidrocannabinol (THC) substantapsihotropa, biosintetizatade planta Cannabis.

4) PIR– investigatorul D

La data de 09.12.2010, fiind continuate activitatile de urmarire penala, investigatorul acoperit D a realizat o primaIntAlnire cu PIR (activitatea a fost Inregistrataambiental) si acesta i-a oferit, conform unor discutii anterioare, rezinade cannabis In greutate de 25 grame contra sumei de 1030 lei. In acest sens, cei doi s-au IntAlnit In jurul orelor 13,10, initial In zona strazii Codul Cosminului si fiecare cu autoturismul sau s-au deplasat pe strada Octavian Goga si de acolo In spatele blocurilor, paralel cu linia de cale ferata.  Dupaefectuarea tranzactiei cei doi se despart IntelegAndu-se ca PIR saIl contacteze pe investigatorul sub acoperire pentru a se realiza si cea de a doua tranzactie, deoarece Ii va remite In aceeasi zi restul substantelor stupefiante pAnala concurenta sumei de 2000 lei, astfel cum se Inteleseserainitial.

5) PIR– investigatorul sub acoperire D

Tot la data de 09.12.2010 inculpatul PIR realizeazacea de a doua IntAlnire cu investigatorul sub acoperire D, In jurul orelor 14,30-14,45, In acelasi loc In care s-au IntAlnit si prima data. In aceastaImprejurare PIR a vAndut investigatorului D cantitatea de 14,95 grame de substantasolidade culoare maro, cu aspect si miros caracteristic rezinei de cannabis (hasis) contra sumei de 800 lei (activitatea a fost Inregistrataambiental).

Cu acelasi prilej, PIR i-a prezentat o bucatade rezinade cannabis In greutate de 30 grame (bucata a fost cAntaritade investigator), care a ramas In posesia inculpatului.

Se constatacaIntr-adevar In data de 09.12.2010 In intervalul orar 12,00 – 13,00 respectiv la orele 12,09, 12,29, 13,00, 13,31, 13,59, inculpatul PIR discutacu inculpatul PGA la telefon, existAnd si o IntAlnire dintre cei doi In jurul orelor 12,30, faraInsaa exista probe caPGA ar fi predat ceva inculpatului PIR.

Conform raportului de constatare tehnico-stiintificanr.920300 din 14.12.2010, In bucatile de substantasolidade culoare maro In greutate de 23,96 grame si respectiv 14,95 grame a fost pus In evidentaTetrahidrocannabinol, substantapsihotropa, biosintetizatade planta Cannabis.

6) PIR– investigatorul sub acoperire D

In data de 19.01.2011, inculpatul PIR, conform celor convenite anterior, s-a IntAlnit cu investigatorul acoperit D pe str. Codrul Cosminului din municipiul Brasov In fata localului Monte Carlo.

DupaIntAlnire, cei doi s-au deplasat cu autovehiculul investigatorului pAnaIn apropierea imobilului nr.78 de pe aceeasi stradasi, In acest loc, PIR i-a vAndut investigatorului acoperit D cantitatea de 70 grame substantasolidade culoare maro, contra sumei de 3000 lei.

Imediat dupaefectuarea tranzactiei, organele de politie au intervenit, inculpatul PIR fiind surprins In flagrant de catre procurori si organele de politie. Asupra sa a fost gasitao altacantitate de 4,54 grame substantasolidade culoare maro, pe care o detinea In vederea comercializarii ulterioare.

Conform raportului de constatare tehnico-stiintificanr.141623 din 21.01.2011, In probele puse la dispozitie, In greutate totalade 74,54 grame rezinade cannabis a fost evidentiat Tetrahidrocannabinol, substantapsihotropa, biosintetizatade planta Cannabis.

Inculpatul EO.

Cercetarile efectuate In cauzaau stabilit si existenta unei legaturi Intre inculpatul BN si inculpatii EO, JMM si DR, In sensul catoti acestia consumasubstante stupefiante.

Astfel cum s-a aratat mai sus inculpatul EO a fost cercetat Intr-o altacauzapenalace s-a disjuns cu privire la faptele sale si, ulterior, a fost conexatala prezenta cauza.

Astfel s-a constatat cala data de 12.08.2010 a fost efectuatao perchezitie domiciliarala locuinta inculpatul EO, ocazie cu care a fost descoperit si ridicat un „bonc".

Conform raportului de constatare tehnico-stiintificanr.918908 din 30.08.2010, pe suprafata „boncului", a fost pus In evidentaTetrahidrocannabinol (THC) substantabiosintetizatade planta Cannabis.

Inculpatul JMM – investigatorul sub acoperire Do

Deoarece din interceptarile efectuate In cauzas-a stabilit o posibilalegaturaIntre inculpatul JMM si inculpatul BN, prin ordonanta din data de 15.12.2010, a fost introdus In cauzasi autorizat saprocure droguri investigatorul acoperit Do.

Se constatacala data de 15.12.2010 investigatorul sub acoperire Do s-a urcat In autoturismul Dacia Logan, de la firma de taxi Martax si a solicitat efectuarea unei curse In zona Cartierului Astra. Cei doi au discutat despre droguri, inculpatul JM oferind spre vAnzare investigatorului sub acoperire mai multe fragmente vegetale de culoare verde-oliv contra sumei de 100 lei.

Conform raportului de constatare tehnico-stiintificanr.920330 din 20.12.2010, fragmentele vegetale, In greutate de 0,37 grame, sunt fragmente de planta Cannabis, In care s-a pus In evidentaTetrahidrocannabinol, substantapsihotropa, biosintetizatade planta Cannabis.

Inculpatul DR.

Interceptarile efectuate In cauzaau stabilit legaturi Intre inculpatul DR si inculpatul EO, din cuprinsul carora au rezultat indicii cu privire la preocupari ale primului In ceea ce priveste detinerea de droguri In vederea consumului propriu.

De asemenea, In intervalul de timp 17.12.2010-20.12.2010, DR si EO au discutat si despre obtinerea de catre primul a unor pastile de Xanax pentru a le consuma Insotite de alcool.

Cercetarile au relevat faptul cala data de 17.12.2010 Invinuitul DR a contrafacut o retetapentru medicamentul Xanax, profitAnd de faptul caavea aplicataparafa de medic specialist pediatru a mamei sale. Cu aceastaretetas-a deplasat la farmacia Help Net de pe str. Grivitei nr.47, unde a achizitionat o cutie cu tablete de Xanax, pe care le-a consumat Impreunacu alcool.

Se constatacala data de 19.01.2011 a fost efectuatao perchezitie domiciliarala locuinta inculpatului DR, fiind identificatasi ridicatao pipametalica.

Conform raportului de constatare tehnico-stiintificanr.141623 din 21.01.2011, pe suprafata pipei metalice a fost pus In evidentaTetrahidrocannabinol (THC) substantapsihotropa, biosintetizatade planta Cannabis.

IN DREPT

AvAnd In vedere cele de mai sus, instanta retine In ceea ce-l priveste pe

inculpatul BN, fatade probatoriul administrat In cauza, pozitia sa relativ sincera, prezumtia sa de nevinovatie a fost rasturnatapentru actele materiale de trafic de droguri din datele de: 27.11.2010 cAnd a vAndut cantitatea de 1,41 grame rezinade cannabis contra sumei de 100 lei catre investigatorul acoperit D; 30.11.2010 cAnd a vAndut cantitatea de aproximativ 2 grame rezinade cannabis catre investigatorul a acoperit „D"; 30.11.2010, cAnd a intermediat vAnzarea cantitatii de aproximativ 5 grame rezinade cannabis de catre PIR catre investigatorul acoperit „D", iar pentru cantitatea totalade 7,44 grame rezinade cannabis, Impreunacu PIR, au primit de la investigatorul acoperit „D" suma totalade 450 lei.

Actele materiale sunt probate pe de o parte prin declaratia sa de recunoastere, declaratia investigatorului sub acoperire si procesele verbale Incheiate de acesta cu ocazia actiunilor de cumparare, autorizate de procuror. Se constatacaprin actele desfasurate de investigatorul sub acoperire acesta nu l-a provocat In niciun fel pe inculpat In realizarea tranzactiilor.

In drept, fapta inculpatului BN constAnd In aceea caIn baza aceleiasi rezolutii infractionale la datele de 27.11.2010 a vAndut cantitatea de 1,41 grame rezinade cannabis contra sumei de 100 lei catre investigatorul acoperit D; 30.11.2010 a vAndut cantitatea de aproximativ 2 grame rezinade cannabis catre investigatorul a acoperit „D"; 30.11.2010, a intermediat vAnzarea cantitatii de aproximativ 5 grame rezinade cannabis de catre PIR catre investigatorul acoperit „D", iar pentru cantitatea totalade 7,44 grame rezinade cannabis, Impreunacu PIR, au primit de la investigatorul acoperit „D" suma totalade 450 lei, Intruneste elementele constitutive ale infractiunii de trafic de droguri de risc prev. de art.2 alin.1 din Legea nr.143/2000, cu aplicarea art.41 alin.2 din Codul penal (3 acte materiale).

In drept, fapta inculpatului BN constAnd In aceea cala data de 19.01.2011 cu ocazia perchezitiei domiciliare efectuatala locuinta acestuia a fost descoperitao pipadin ceramicape suprafata careia a fost pus In evidentaTetrahidrocannabinol (THC), precum si cantitatea de 0,10 grame cannabis, realizeazaelementele constitutive ale infractiunii de detinere de droguri de risc In vederea consumului propriu prev. de art.4 alin.1 din Legea nr.143/2000.

In ceea ce-l priveste pe inculpatul PIR, tribunalul retine caprobatoriul cauzei a rasturnat prezumtia de nevinovatia a acestuia, In acest sens acesta se face vinovat de faptul caIn data de 30.11.2010 a intermediat vAnzarea prin intermediul lui BN, a cantitatii de aproximativ 5 grame rezinade cannabis catre investigatorul sub acoperire D, caIn data de 09.12.2010 a vAndut cantitatea de 23,96 grame rezinade cannabis, contra sumei de 1030 lei catre investigatorul acoperit D; caIn data de 09.12.2010 a vAndut cantitatea de 14,95 grame rezinade cannabis, contra sumei de 800 lei catre investigatorul sub acoperire D; caIn data de 09.12.2010 a detinut pentru a pune In vAnzare cantitatea de 30 grame rezinade cannabis si caIn data de 19.01.2011, a oferit spre vAnzare investigatorului sub acoperire D cantitatea de aproximativ 70 grame rezinade cannabis, In schimbul sumei de 3000 lei, iar dupaperfectarea tranzactiei acesta a fost imobilizat de catre lucratorii de politie judiciara, ocazie cu care a fost gasitaasupra sa cantitatea de aproximativ 5 grame rezinade cannabis detinutaIn vederea comercializarii. Se constatacaprin actele desfasurate de investigatorul sub acoperire acesta nu l-a provocat In niciun fel pe inculpat In realizarea tranzactiilor.

Actele materiale retinute In sarcina sa au fost dovedite prin declaratia investigatorului sub acoperire si procesele verbale Incheiate de acesta cu ocazia actiunilor de cumparare, autorizate de procuror. In cursul urmaririi penale, In prezenta aparatorului, inculpatul a recunoscut caa vAndut droguri investigatorului sub acoperire, fiind obligat safacaaceasta de BN. Inculpatul nu a dovedit Insavreo formade constrAngere pentru actiunile comise.

In drept, faptele inculpatului PIR constAnd In aceea caIn baza aceleiasi rezolutii infractionale In data de 30.11.2010 a intermediat vAnzarea prin intermediul lui BN, a cantitatii de aproximativ 5 grame rezinade cannabis catre investigatorul sub acoperire D, caIn data de 09.12.2010 a vAndut cantitatea de 23,96 grame rezinade cannabis, contra sumei de 1030 lei catre investigatorul acoperit D; caIn data de 09.12.2010 a vAndut cantitatea de 14,95 grame rezinade cannabis, contra sumei de 800 lei catre investigatorul sub acoperire D; caIn data de 09.12.2010 a detinut pentru a pune In vAnzare cantitatea de 30 grame rezinade cannabis si caIn data de 19.01.2011, a oferit spre vAnzare investigatorului sub acoperire D cantitatea de aproximativ 70 grame rezinade cannabis, In schimbul sumei de 3000 lei, iar dupaperfectarea tranzactiei acesta a fost imobilizat de catre lucratorii de politie judiciara, ocazie cu care a fost gasitaasupra sa cantitatea de aproximativ 5 grame rezinade cannabis detinutaIn vederea comercializarii, Intruneste elementele constitutive ale infractiunii de trafic de droguri de risc prev. de art.2 alin.1 din Legea nr.143/2000, cu aplicarea art. 41 alin.2 din Codul penal (6 acte materiale).

In ceea ce-l priveste pe inculpatul JMM, tribunalul apreciazadoveditavinovatia acestuia, argumentele fiind Intarite de pozitia sa de recunoastere neechivocacu retinerea dispozitiilor art. 3201 Cod ProceduraPenala.

In drept, fapta inculpatului JMM constAnd In aceea caIn data de 15.12.2010 a vAndut 0,37 grame cannabis, contra sumei de 100 lei, catre investigatorul sub acoperire Do, Intruneste elementele constitutive ale infractiunii de trafic de droguri de risc prev. de art.2 alin.1 din Legea nr.143/2000.

In ceea ce-l priveste pe inculpatul DR tribunalul apreciazacasimpla detinere a unui obiect pe care s-a pus In evidentaTHC, prezumafaptul caacel obiect a intrat In contact cu substanta interzisa, Insaca si In cazul inculpatului EO (rationamentul fiind acelasi) acest aspect nu conduce la concluzia indubitabilacapersoana la domiciliul careia s-a descoperit obiectul a si detinut droguri In vederea consumului propriu. Nu se poate stabili cadata comiterii faptei a fost data descoperirii bunului care poartaurme ale substantei interzise, deoarece substanta In sine a fost detinutala o altadata. AtAta vreme cAt nu se poate stabili data faptei, aceasta nu poate fi determinatasi nici nu poate conduce la tragerea la raspundere penala. Imposibilitatea stabilirii datei determinaprintre altele imposibilitatea calcului prescriptiei sau a unor dispozitii referitoare la gratiere In masura In care va interveni un asemenea act. Prin urmare, instanta apreciazacapentru infractiunea de detinere de droguri de risc In vederea consumului propriu prev. de art.4 alin.1 din Legea nr.143/2000, nu existaprobe suficiente care saconfirme aceastastare de fapt.

Inculpatul nu a furnizat declaratii In cursul procedurii. Afirmarea detinerii In vederea consumului de droguri In fata ofiterului de probatiune nu poate produce efecte juridice, atAta vreme cAt inculpatul are dreptul de a nu autoincrimina, drept de care s-a folosit In prezenta procedura.

Referitor la infractiunea de fals In Inscrisuri sub semnaturaprivataprev.

de art.290 alin.1 din Codul penal, tribunalul apreciazafapta acestuia ca fiind dovedita, astfel, In drept, fapta inculpatului constAnd In aceea cala data de 17.12.2010 a falsificat o retetamedicalapentru produsul Xanax, profitAnd de faptul careteta avea aplicataparafa mamei sale de profesie medic pediatru, cu ajutorul acestei retete medicale achizitionAnd medicamentul mentionat pe care l-a consumat ulterior, Intruneste elementele constitutive ale infractiunii de fals In Inscrisuri sub semnaturaprivataprev. de art.290 alin.1 din Codul penal.

In ceea ce priveste infractiunea prevazutade art.4 alin.1 din Legea nr.143/2000, In privinta consumului medicamentului Xanax, desi s-a apreciat caIn aceastaforma, substanta nu este prevazutade tabelele anexaale Legii nr.143/2000, astfel IncAt detinerea si consumul acestui medicament nu cade sub incidenta legii penale, se constatacasubstanta activace se aflaIn acest medicament respectiv Alprazolam 0,25 mg/comprimat este mentionataIn lista Anexatabelul nr. III a Legii 143/2000 ca fiind substantainterzisade a fi detinuta. Cu toate acestea, fatade solutia adoptatade parchet instanta nu are posibilitatea legalade a o modifica.

In ceea ce-l priveste pe inculpatul EO In legaturacu care s-a apreciat cadescoperirea la data de 12.08.2010 a unui bonc pe care s-a pus In evidentaTHC, faptadespre care se afirmacaar fi fost descoperitala data de  12.08.2010 cu ocazia unei perchezitii domiciliare, faraca de la acea datasi pAnaIn prezent sase fi descoperit si alte elemente noi care saconducala concluzia certitudinii detinerii si consumului de substante psihotrope, conduce la concluzia insuficientei probelor pentru rasturnarea prezumtiei de nevinovatie pentru infractiunea retinutaIn sarcina sa de detinere de droguri de risc In scopul consumului propriu prev. de art.4 alin.1 din Legea nr.143/2000.  Ca si In cazul inculpatului DR, instanta apreciazacanu se poate stabili cadata comiterii faptei a fost data descoperirii bunului care poartaurme ale substantei interzise, deoarece substanta In sine a fost detinutala o altadata. AtAta vreme cAt nu se poate stabili data faptei, aceasta nu poate fi determinatasi nici nu poate conduce la tragerea la raspundere penala. Imposibilitatea stabilirii datei determinaprintre altele imposibilitatea calcului prescriptiei sau a unor dispozitii referitoare la gratiere In masura In care va interveni un asemenea act.

In ceea ce-l priveste pe inculpatul PGA, In sarcina sa se retine caIn data de 09.12.2010 ar fi pus In vAnzare cantitatea de 23,96 grame rezinade cannabis catre PIR si acesta a vAndut-o contra sumei de 1030 lei investigatorului sub acoperire D si caIn data de 09.12.2010 ar fi pus In vAnzare cantitatea de 45 grame rezinade cannabis catre PIR si acesta din urmaa vAndut cantitatea de 14,95 grame rezinade cannabis contra sumei de 800 lei catre investigatorul sub acoperire D, faptace ar realiza elementele constitutive ale infractiunii de trafic de droguri de risc prev. de art.2 alin.1 din Legea nr.143/2000, cu aplicarea art. 41 alin.2 din Codul penal (2 acte materiale).

Pentru a se dovedi aceastastare de fapt acuzarea a invocate urmatoarele argumente:

- In intervalul de timp 1202-1437 din data de 09.12.2010, perioadaIn care au fost realizate tranzactiile cu droguri, PIR a purtat convorbiri telefonice doar cu inculpatul PGA si cu investigatorul acoperit „D";

- la momentul primei IntAlniri cu investigatorul, PIR i-a comunicat acestuia caIl sunape furnizorul drogurilor si l-a apelat pe PGA;

- de fiecare data, fiind monitorizat, dupadespartirea de investigator, PIR s-a IntAlnit doar cu PGA;

- din cuprinsul discutiilor telefonice purtate Intre PIR si PGA rezultacaprimul astepta ca cel de-al doilea sarezolve ce Ii solicitase, a primit asigurari cava fi rezolvat „la maxim", Imprejurare In care PIR s-a aratat multumit de faptul cacel ce astepta raspunsul nu va pleca (aspectul este foarte important IntrucAt la prima IntAlnire investigatorul acoperit ce Ii spusese lui PIR canu este din municipiul Brasov, Ii comunicase si caintentioneazasaplece fie In seara de 09.12.2010, fie a doua zi dimineata);

- In seara de 08.01.2011, In cadrul unui schimb de mesaje telefonice tip SMS, inculpatul PIR a comunicat cu fratele sau PS aflat In strainatate si, la solicitarea celui din urmade a se opri din a „face prostii" IntrucAt „este spre binele sau", inculpatul PIR i-a confirmat intentia de a se opri, replicAnd caa terminat „k alea", dar mai trebuie saIi faca„plata lui Gicu". Referirile din aceste mesaje sunt facute la cantitatile de substante stupefiante tranzactionate In data de 09.12.2010 si la faptul caPIR nu achitase suma de bani cuvenitalui PGA, inculpat ce figura In agenda telefonicaa lui PIR cu numarul sau de telefon si cu numele de „Gicu bun";

- nu existaalte convorbiri telefonice Intre PIR si PGA In intervalul 10.12.2010-07.01.2011, cAnd la orele 21:22 - 21:24, cei doi discutadespre recuperarea unor bani ai lui PGA, PIR numindu-l pe acesta „Gicu" In cuprinsul discutiilor.

In aprecierea Invinuirii ce se aduce inculpatului, instanta va avea In vedere caatunci cAnd vinovatia nu este stabilitacu certitudine, prezumtia de nevinovatie este aceea care Impiedicapronuntarea unei hotarAri de condamnare. Deductiile si presupunerile investigatorului sub acoperire nu pot duce la stabilirea cu certitudine a realitatii si nu pot sta la baza unei solutii de condamnare. Dupacum nici prezumtiile organelor judiciare nu pot justifica o asemenea solutie. A acorda valoare de fapt unei prezumtii de fapt Inseamnaa admite ca dovedite Imprejurari ori situatii puse In sarcina Invinuitului sau inculpatului farasaexiste administrate probe directe sau indirecte cu privire la ele. Or prezumtiile de fapt nu sunt probe si, deci, nu pot forma convingerea judecatorului cu privire la existenta unei infractiuni si a vinovatiei ori nevinovatiei celui supus judecatii. Faptele imputate, ca si vinovatia, se dovedesc numai prin probe. Prezumtiile nu sunt decAt rationamente logice; unite cu alte probe, ele pot sustine o concluzie certa, confirmatade Intregul probatoriu.

Tribunalul apreciazacaargumentele retinute de acuzare si prezentate mai sus sunt inapte a dovedi vinovatia inculpatului. Faptul caIn data de 09.12.2010 cei doi discutala telefon In perioada dinainte de prima tranzactie, dupaaceasta, Inainte de cea de a dota tranzactie si dupaaceasta (fiind vorba de tranzactiile dintre PIR si investigatorul sub acoperire D) nu este un element suficient pentru a conduce la concluzia cainculpatul PIR si-a procurat drogurile de la PGA. La dosar nu este nicio dovadadirectasau indirectaa predarii vreunui obiect/colet/substantaIntre PIR si PGA. Faptul cacei doi se IntAlneau nu este un element suficient pentru a aprecia caPGA era sursa de la care PIR facea rost de droguri. Faptul caPIR vorbeste despre o persoanacu numele Gicu, faraa se face vreo legaturade cauzalitate Intre acest nume si PGA, nu conduce la concluzia caPIR se referea la PGA atunci cAnd a adus In discutie cu fratele sau plata unor bani. Afirmatia ,,se rezolvamaxim,, nu este de asemenea aptasaconducala concluzia caPGA i-a pus lui PIR la dispozitie vreo cantitate de droguri. Afirmatia lui PIR caIl sunape furnizorul sau de droguri nu reiese din convorbirile pe care PIR le-a avut cu investigatorul si care se afirmacasunt Inregistrate. Chiar si dacaar fi afirmat In acest sens, sunarea oricarui persoane pentru a crea convingerea unui tert furnizor, nu conduce la concluzia indubitabilacasi acesta exista, iar dacaacesta existaeste In persoana lui PGA.

Tribunalul va avea In vedere pentru inculpatii PGA, DR si EO, pentru faptele pentru care s-a apreciat canu a fost rasturnataprezumtia de nevinovatie faptul caIn Codul de procedurapenalaromAn, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 281/2003, prezumtia de nevinovatie este InscrisaIntre regulile de bazaale procesului penal, In art. 52 statuAndu-se ca„orice persoanaeste consideratanevinovatapAnala stabilirea vinovatiei sale printr-o hotarAre penaladefinitiva”.

Prin adoptarea prezumtiei de nevinovatie ca principiu de baza, distinct de celelalte drepturi care garanteazasi ele libertatea persoanei, dreptul la aparare, respectarea demnitatii umane, s-au produs o serie de restructurari ale procesului penal si a conceptiei organelor judiciare, care trebuie saraspundaurmatoarelor cerinte:

- vinovatia se stabileste In cadrul unui proces, cu respectarea garantiilor procesuale, deoarece simpla Invinuire nu Inseamnasi stabilirea vinovatiei;

- sarcina probei revine organelor judiciare, motiv pentru care interpretarea probelor se face In fiecare etapaa procesului penal, concluziile unui organ judiciar nefiind obligatorii si definitive pentru urmatoarea fazaa procesului;

- la adoptarea unei hotarAri de condamnare pAnala ramAnerea definitivainculpatul are statutul de persoananevinovata; la adoptarea unei hotarAri de condamnare prezumtia de nevinovatie este rasturnatacu efecte „erga omnes”;

- hotarArea de condamnare trebuie sase bazeze pe probe certe de vinovatie, iar In caz de Indoiala, ce nu poate fi Inlaturaprin probe, trebuie sase pronunte o solutie de achitare.

Toate aceste cerinte sunt argumente pentru transformarea conceptiei asupra prezumtiei de nevinovatie, dintr-o simplaregulagarantie a unor drepturi fundamentale, Intr-un drept distinct al fiecarei persoane, de a fi tratataca inocenta, de toatalumea pAnala stabilirea vinovatiei printr-o hotarAre penaladefinitiva.

AvAnd In vedere ca, la pronuntarea unei condamnari, instanta trebuie sa-si Intemeieze convingerea vinovatiei inculpatului pe bazade probe sigure, certe si IntrucAt In cauzaprobele In acuzare, pentru inculpatii la care s-a facut referire mai sus, nu au un caracter cert, nu sunt decisive sau sunt incomplete, lasAnd loc unei nesigurante In privinta vinovatiei inculpatului, instanta case impune a se da eficientaregulii potrivit careia „orice Indoialaeste In favoarea inculpatului” (in dubio pro reo).

Regula in dubio pro reo constituie un complement al prezumtiei de nevinovatie, un principiu institutional care reflectamodul In care marele principiu al aflarii adevarului (consacrat In art. 3 Cod ProceduraPenala) se regaseste In materia probatiunii. Ea se explicaprin aceea ca, In masura In care dovezile administrate pentru sustinerea vinovatiei celui acuzat contin o informatie Indoielnicatocmai cu privire la vinovatia faptuitorului, In legaturacu fapta imputata, autoritatile judecatoresti penale nu-si pot forma o convingere care sase constituie Intr-o certitudine si, de aceea, ele trebuie saconcluzioneze In sensul nevinovatiei acuzatului si sa-l achite.

Inainte de a fi o problemade drept, regula in dubio pro reo este o problemade fapt. Infaptuirea justitiei penale cere ca judecatorii sanu se Intemeieze, In hotarArile pe care le pronunta, pe probabilitate, ci pe certitudinea dobAnditape bazade probe decisive, complete, sigure, In masurasareflecte realitatea obiectiva(fapta supusajudecatii).

Numai asa se formeazaconvingerea, izvorAtadin dovezile administrate In cauza, carealitatea obiectiva(fapta supusajudecatii) este, faraechivoc, cea pe care o Infatiseazarealitatea reconstituitaideologic cu ajutorul probelor.

Chiar daca, In fapt, s-au administrat probe In sprijinul Invinuirii aduse inculpatilor, iar alte probe nu se Intrevad ori pur si simplu nu mai exista, si totusi Indoiala persista, In ce priveste vinovatia, atunci Indoiala este „echivalentacu o probapozitivade nevinovatie” si deci inculpatul trebuie achitat.

In consecintaurmeazafatade inculpatul PGA In baza art. 11 punctul 1 litera a Cod ProceduraPenalaraportat la art. 10 litera c Cod Procedurapenala, sase dispunaachitarea inculpatului pentru infractiunea de trafic de droguri de risc prev. de art.2 alin.1 din Legea nr.143/2000, cu aplicarea art. 41 alin.2 din Codul penal (2 acte materiale).

In baza art. 11 punctul 1 litera a Cod ProceduraPenalaraportat la art. 10 litera d Cod Procedurapenala, sase dispunaachitarea inculpatului DR pentru infractiunea de detinere de droguri de risc In vederea consumului propriu prev. de art.4 alin.1 din Legea nr.143/2000, nefiind Intrunite elementele constitutive ale acestei infractiuni, deoarece nu s-a facut dovada elementului material al actiunii de detinere.

In baza art. 11 punctul 1 litera a Cod ProceduraPenalaraportat la art. 10 litera d Cod Procedurapenala, sase dispunaachitarea inculpatului EO pentru infractiunea de detinere de droguri de risc In vederea consumului propriu prev. de art.4 alin.1 din Legea nr.143/2000, nefiind Intrunite elementele constitutive ale acestei infractiuni, deoarece nu s-a facut dovada elementului material al actiunii de detinere.

Apararile inculpatilor:

Pentru inculpatul BN, concluziile aparatorului pe fond au vizat condamnarea acestuia, cu aplicarea dispozitiilor art. 81 Cod Penal.

Instanta apreciazacase impune condamnarea inculpatului, Insacu aplicarea dispozitiilor art. 861 Cod Penal pentru a se asigura o consiliere de specialitate a inculpatului.

In ceea ce-l priveste pe inculpatul PIR, s-a solicitat aplicarea dispozitiilor art. 10 litera a Cod ProceduraPenalafatade actul material din data de 09.12.2010, fatade faptul cala una din tranzactii o bucatade substantaa ramas In posesia inculpatului si nu existacertitudinea faptului caaceasta reprezintarezinade cannabis. Apararile inculpatului nu sunt Intemeiate, In acest sens, atAta vreme cAt inculpatul a oferit spre vAnzare mai multe bucati, Insainvestigatorul sub acoperire a avut bani numai pentru o parte din cantitatea oferitaspre vAnzare, acesta din urmaconfirmAnd caracteristicile rezinei de cannabis, instanta apreciazacaa fost stabilitavinovatia inculpatului si pentru acest act material.

Inculpatul PGA a solicitat prin aparatorul sau ales, aplicarea dispozitiilor art. 10 litera a Cod ProceduraPenaladeoarece fapta nu exista. Instanta apreciazacaIn cauzasunt aplicabile dispozitiile art. 10 litera c Cod ProceduraPenala, In conditiile In care acuzarea a apreciat cainculpatul PIR se aprovizioneazade la el, PGA fiind furnizorul lui PIR, Invinuire ce a nu a fost dovedita, este clar cadrogurile nu apartineau inculpatului PIR, fiind achizitionate de la un tert, dar nu de la inculpatul PGA.

In ceea ce-l priveste pe inculpatul DR, aparatorul acestuia a solicitat aplicarea dispozitiilor art. 10 litera b1 Cod ProceduraPenalapentru ambele fapte retinute In sarcina sa. In acest sens, fatade infractiunea prevazutade art. 4 din Legea 143/2000, instanta a apreciat aplicabile dispozitiile art. 10 litera d Cod ProceduraPenala, astfel canu se impune vreo analiza.

In ceea ce priveste infractiunea de fals In Inscrisuri sub semnaturaprivata, tribunalul nu apreciazaaplicabile dispozitiile art. 10 litera b1 Cod ProceduraPenaladeoarece o sanctiune administrativanu ar servi scopului preventiv prevazut de art. 52 Cod penal.

In ceea ce-l priveste pe inculpatul EO, aparatorul acestuia a solicitat aplicarea dispozitiilor art. 10 litera b1 Cod ProceduraPenala, fatade temeiul achitarii retinut de instanta de fond, nu se mai impun alte analize.

In ceea ce priveste individualizarea pedepselor ce se vor aplica

inculpatilor pentru care s-au apreciat Intrunitele elementele constitutive ale infractiunilor pentru care au fost trimisi In judecata, tribunalul va avea In vedere urmatoarele:

Inculpatul BN este In vArstade 26 ani, nu are ocupatie. Din fisa de cazier judiciar a inculpatului, rezultacafatade acesta a fost pusaIn miscare actiunea penalala 27.11.2008 In dosarul nr.7D/P/2008 al D.I.I.C.O.T. Serviciul Teritorial Brasov pentru infractiunea prev. de art.2 alin.2 din Legea nr.143/2000.

Referatul de evaluare Intocmit In cauzaa relevat cadatele obtinute cu privire la mediul familial al inculpatului BN, de 27 de ani, evidentiazafaptul cafamilia de provenientaa acestuia a fost legal constituita, dar In prezent parintii sunt despartiti In fapt.

In ceea ce priveste antecedentele medicale ale inculpatului, s-a retinut caacesta a indicat prezenta unei suferinte fizice Incadin perioada de nou-nascut, sub forma unei afectiune dermice diagnosticataca eritrokeratodermia variabilis Mendes da Costa (diagnostic mentionat In Livretul Militar al inculpatului, motiv medical pentru care a fost respins de la Indeplinirea stagiului militar), afectiune care nu a raspuns la tratamentele medicamentoase urmate de inculpat; datoritaacestei suferinte (manifestarile acesteia au fost extrem de vizibile In perioada de copilarie, cAnd pielea capata o culoare rosiaticala nivelul fetei si se acoperea cu pustule si cruste generalizate si la nivelul membrelor superioare, devenind, astfel, vizibile).

Odatacu Inaintarea In vArsta, manifestarile cutanate s-au mentinut, dar la nivelul psihicului, este posibil ca inculpatul safi dezvoltat complexe de inferioritate ce i-au afectat capacitatea de relationare, devenind retras, timid, cu dificultati In initierea de contacte sociale si considerAnd societatea raspunzatoare pentru problemele si dificultatile traite. Aceste trairi s-au amplificat o datacu trecerea timpului, mai ales cainvestigatiile medicale de specialitate la care a apelat In diverse centre medicale din taranu i-au putut identifica/institui un tratament corespunzator Inlaturarii afectiunii, contribuind doar la mentinerea sub control a manifestarilor cutanate.

Datoritaacestor aspecte, si integrarea profesionalaa inculpatului a fost dificila, caracterizatade instabilitate, deoarece nu putea desfasura activitati lucrative In medii poluante. Pe acest fond crescut de vulnerabilitate psiho-afectiva, iar In cursul anului 2008 a avut loc debutul comportamentului de consum de droguri legale, facilitat de aparitia magazinelor ce comercializau produse etnobotanice, consum ce a escaladat spre consumul altor tipuri de droguri, ilegale; datoritaefectului de dezinhibare psihica, consumul de droguri (legale si ilegale) i-a oferit inculpatului „Incredere" si „curaj" In initierea de contacte sociale si si-a constituit un anturaj cu preocupari similare, In care se simtea acceptat si valorizat.

In perioada 2008 - ianuarie 2011 si-a continuat preocuparile de trafic si consum de droguri, a trecut si la experimentarea policonsumului, In sensul In care a asociat drogurile si cu consumul de medicamente, rareori cu alcool, In majoritatea cazurilor In compania anturajului, frecventa consumului crescAnd, ajungAnd safie zilnica, deseori pierzAndu-si critica asupra  conduitei generale.

Persistenta In consumul de droguri si In activitatile de trafic au continuat chiar dacainculpatul a ajuns safie cercetat de organele abilitate pentru activitatea sa infractionala– In prezent fiind judecat pentru comiterea unor fapte similare si In dosarul penal nr. 823/1372/2008 al Tribunalului pentru Minori si familie Brasov, fapte comise In perioada anului 2008.

Se mai retine caIn prezenta procedurainculpatul a fost arestat preventiv aproximativ o luna(ianuarie - februarie 2011). In perioada ulterioaracelei petrecute In detentie, inculpatul sustine caa renuntat la consumul de droguri de orice tip si a apelat la serviciile de consiliere ale CPECA Brasov, servicii pe care le acceseazaIn mod sporadic, faraa urma un program integrat de consiliere. Sustine caIn cursul lunii mai a intentionat saconsume produse etnobotanice, consum prilejuit de aniversarea zilei sale de nastere, dar din cauza starii de rau fizic nu a continuat.

Se mai retine caanaliza istoricului comportamentului de consum de droguri, legale si ilegale, indicafaptul cainculpatul nu dispune Incade suficiente resurse motivationale si de vointaIn vederea stoparii consumului; procesul sau de recuperare socialatrebuie safie diversificat si pornit de la problemele declansatoare si favorizante ale comportamentului infractional, respectiv rezolvarea problemelor psiho-individuale, emotionale (cele legate de complexele traite In legaturacu afectiunea sa fizicasi care Ii cresc gradul de vulnerabilitate psihica).

S-a apreciat caperioada relativ mare de timp (2008 - 2011) In care inculpatul obisnuia saconsume droguri indica, de asemenea, necesitatea unei interventii specializate In vederea cresterii gradului de constientizare si de motivare a inculpatului In stoparea consumului.

S-a apreciat cademersurile efectuate de inculpatul BN de a se reintegra profesional si de a-si valorifica timpul In mod util din punct de vedere social, astfel IncAt saevite apropierea de sfera infractionalitatii specifice traficului si consumului de droguri, au fost efective.

Documentele prezentate spre consultare indicafaptul cainculpatul a absolvit InvatamAntul profesional In anul 2002 In cadrul fostului Grup Scolar Industrial Auto Brasov (calificare de electrician auto), iar In anul 2009 a absolvit liceul In cadrul Colegiului National Economic „Andrei BArseanu" din mun. Brasov, farapromovarea examenului de bacalaureat, noua calificare obtinutafiind de tehnician In turism. In aceastaperioadaa ocupat mai multe locuri de munca, inclusiv ca vAnzator Intr-un magazin ce comercializa produse etnobotanice; de aproximativ 3 luni de zile lucreazaca electrician la SC P&O Electric SRL, loc de muncaobtinut cu sprijinul familiei; dna. Popa relateazacaeste multumitade conduita profesionalaa inculpatului si datoritafaptului caeste In relatii apropiate cu familia inculpatului de multi ani, cunoscAndu-l din perioada copilariei, apreciazacaa putut observa schimbarile comportamentale ale inculpatului, In sens pozitiv, fatade perioada In care se cunostea faptul caeste consumator de droguri. Cunoaste caIsi petrece timpul liber mai mult In familie, nu mai are vechiul anturaj si este preocupat de mentinerea locului de munca, intentionAnd sa-l sprijine profesional si In viitor. Veniturile inculpatului variazaIn functie de numarul lucrarilor contractate de societate, media acestora fiind de aproximativ 1000 de lei.

In ceea ce priveste atitudinea inculpatului fatade propriul sau comportament problematic, s-a observat tendinta acestuia de a transfera o parte a responsabilitatii asupra societatii, din punctul sau de vedere aceasta fiind responsabilade suferintele sale fizice, dar si psiho-emotionale. Isi asumaraspunderea pentru faptele comise, iar planurile sale de viitor se referadoar la viitorul apropiat, sens In care doreste sase finalizeze situatia juridica.

In ceea ce priveste factorii care influenteazasau care pot influenta conduita generalaa persoanei pentru care a fost solicitat referatul de evaluare, s-a apreciat caanaliza datelor si a informatiilor obtinute cu privire la persoana inculpatului BN, indicaurmatoarele: conduita generalaa acestuia poate Inregistra o evolutie favorabila, sub actiunea urmatorilor factori de protectie: - familiali, prin faptul cainculpatul poate valorifica suportul moral si afectiv de care se bucuradin partea unora dintre membrii familiei, astfel capersoana fratelui sau mai mare poate constitui o resursaimportantaIn procesul de recuperare socialaa inculpatului; - educativi, In sensul In care inculpatul a avut aspiratii rezonabile de completare si continuare a studiilor, inclusiv reorientarea educationalaspre un domeniu adecvat si accesibil In raport cu problemele sale de sanatate (inculpatul s-a mobilizat pentru reluarea studiilor si continuarea acestora, vazAnd beneficiul dat de obtinerea unui nivel educational cAt mai bun); - contextuali, inculpatul are fatade locul de muncao atitudine adecvatasi constientizeazabeneficiile materiale, profesionale ale acestuia; - psiho-individuali, constituiti de motivatia incipientapentru schimbare comportamentala, manifestataIn mediul familial si In cel profesional, prin implicarea si angajamentul fatade locul de muncaocupat influenteazapozitiv evolutia comportamentalaulterioara; In acest sens, s-a apreciat si constientizarea de catre inculpat a consecintelor comportamentului sau problematic din trecut, care a favorizat aparitia celui de tip infractional.

De asemenea, analiza tuturor informatiilor indicaprezenta urmatorilor factori de risc In reaparitia comportamentului de consum de droguri: - factorii psiho-individuali, constituiti de vulnerabilitatea psiho-emotionalaa inculpatului aparutape fondul suferintei fizice a acestuia scade gradul de rezistentasi tolerantapsihicaa inculpatului la tentatiile consumului (mai ales caIn trecut a experimentat „beneficiile" oferite de drog, cum ar fi usurinta de a initia contacte sociale, starile de dezinhibare traite si cele de a fi acceptat si valorizat In grup, dar a si Inregistrat o recadere recenta, In cursul lunii mai 2011). - factorul static, dat de  debutul timpuriu al comportamentului infractional, situat In perioada de vArstaminora.

In ceea ce priveste perspectivele de reintegrare In societate, s-a apreciat cadin prisma analizarii procesului de schimbare comportamentalaa inculpatului BN, perspectivele sale de reintegrare In societate sunt relationate ce interventia la care va fi supus; In acest s e n s apreciem beneficamentinerea colaborarii cu specialistii CPECA Brasov In vederea mentinerii sub control a consumului de substante interzise si obligarea inculpatului de a nu intra In legaturacu persoane cunoscute cu Incalcari ale legislatiei specifice regimului drogurilor. S-a considerat  optimapentru reusita procesului de reintegrare, monitorizarea evolutiei comportamentale a inculpatului si sustinerea motivationalaa acestuia, precum si continuarea demersului In ceea ce priveste integrarea profesionalasi evitarea frecventarii localurilor In care se tolereazaacest tip de consum.

Inculpatul a recunoscut faptele retinute In sarcina sa.

Inculpatul PIR este In vArstade 22 de ani, a absolvit 13 clase si In prezent are ocupatie. Din fisa de cazier judiciar a inculpatului, rezultacaacesta nu este cunoscut cu antecedente penale.

Referatul de evaluare Intocmit a relevat caeste al doilea nascut al sotilor PM (51 ani) si PI (54 ani); fratele mai mare al inculpatului, Sorin, 29 de ani, lucreazaIn Franta potrivit relatarilor din familie, fiind si un sustinator financiar al familiei. Tatal inculpatului este integrat profesional, SC Compozite SRL, si este singurul care realizeazavenituri stabile, 600-700 lei lunar, sumace rezolvaInsacu mare greutate necesitatile financiare si materiale ale familiei; mama a fost angajataIn trecut, In prezent nu realizeazaniciun fel de venit si nu lucreazaca urmare a unor multiple probleme de sanatate (anginapectoralaesentiala, hipertensiune arterialastadiul III esentiala, sindrom dureros de tip gastric, hernie de disc ce necesitainterventie chirurgicala).

Inculpatul locuieste cu familia sa Intr-un apartament de 2 camere, proprietate personalaa parintilor inculpatului; locuinta este dotatasi Intretinutacorespunzator, asigurAnd un nivel de trai confortabil, PIR apreciazaconditiile de locuit ca fiind foarte bune.

Potrivit informatiilor furnizate de sursele accesate si a observatiei cu ocazia vizitei la domiciliu climatul familial este caracterizat prin relatii de Intrajutorare si respect reciproc Intre membrii familiei si lipsa conflictelor manifeste; s-a remarcat totodatacarelatiile intrafamiliale graviteazaIn jurul problemelor de sanatate ale mamei fiind reliefat rolul inculpatului de copil care Isi Ingrijeste mama, „copil linistit, ascultator, grijuliu, maajutala orice In casa, e atent cu mine, dacami-e rau maduce la spital".

In cadrul interviurilor a iesit In evidentafaptul caatitudinea membrilor familiei fatade comportamentul infractional este de dezaprobare si au o raportare corectafatade normele sociale, morale si juridice. In acelasi timp am identificat In familie si o stare de nemultumire destul de accentuataIn legaturacu situatia socialasi economicadin prezent, cu privire la disfunctionalitatea institutiilor, a sanselor reduse ale tinerilor de a se integra profesional, a insuficientei resurselor financiare ale unei paturi a populatiei, ceea ce ar fi putut legitima pentru tAnarul inculpat obtinerea de bani prin infractiune si duce la disiparea raspunderii pentru modalitatea ilicitade a realiza venituri In scopul „sustinerii" familiei care sunt tehnici de neutralizare a criminalitatii prin negarea responsabilitatii si negarea raului comis. TAnarul inculpat aratacadesi comportamentul sau este dezaprobat, beneficiazade suport din partea familiei, chiar In conditiile materiale precare cu care se confruntafamilia, natura suportului din partea familiei fiind preponderent moral si financiar din partea fratelui; s-a constatat caIonut- Razvan se simte atasat de parintii sai.

Din informatiile accesate reiese caniciun membru al familiei nu are antecedente penale, iar In antecedentele medicale ale membrilor familiei, In afara problemelor de sanatate ale mamei mentionate mai sus, nu au fost identificat alte suferinte.

Starea de sanatate a inculpatului din trecut si prezent este In parametri normali; nu fumeaza, consumaalcool foarte rar si a experimentat substantele interzise recent, la vArsta de 22 de ani, canabis, In ianuarie 2011, anterior, In decembrie 2010, consumAnd o dataproduse etnobotanice, ambele tipuri de consum fiind asociate cu un „prieten" din acea perioada, coinculpatul BN.

Din intervievarea prietenului inculpatului, dl. MC, care Ii este si vecin (locuieste Intr-un bloc din apropiere), a reiesit caPIR este o persoanasaritoare, sufletista, nu s-a evidentiat ca o persoanacu comportamente nepotrivite, inadecvate.

La finalizarea studiilor liceale (2009), faraexamen de bacalaureat, tAnarul PIR obtinuse trei calificari profesionale, Insanu a valorificat In cAmpul muncii niciuna dintre acestea; are totusi o minimaexperientaprofesionala, a lucrat In perioadade probala clubul „B", In distributie la firma „L", spune caIn prezent ajutaIn service-ul unui prieten.

Relateazacaeste In cautarea unui loc de munca, a depus mai multe CV-uri, dar nu a reusit saocupe un loc de muncape postul de ajutor de barman; Isi propune saurmeze un curs de calificare ca barman, fratele sau urmAnd sa-l ajute cu plata cursului. Bunaparte a timpului de care dispune tAnarul este alocatasarcinilor casnice, In rest utilizeazainternet-ul, Isi viziteazaprietenii care lucreazaIn cluburi, e s t e pasionat de masini, motoare.

Referitor la infractiunea comisa, inculpatul PIR recunoaste actele materiale ale infractiunii - trafic de droguri de risc. In privinta Imprejurarilor infractiunii, asa cum am mentionat mai sus, inculpatul PIR Il cunostea din vecinatate pe coinculpatul BN, de aproximativ 2-3 ani, coinculpatul venea deseori In grupul de prieteni al inculpatului la IntAlnirile din apropierea blocului; inculpatul relateazacastia „cu ce se ocupa" coinculpatul BN, care i-a si atras pe unii din grup salucreze la diferite magazine care comercializau etnobotanice. Inculpatul PIR spune caa Incercat si el consumul de etnobotanice si canabis, In douarAnduri, la propunerea coinculpatului BN (acesta Ii oferea), nu i-a placut si nu a mai consumat.

In ceea ce priveste traficul de droguri ilegale inculpatul PIR aratacaIi erau cunoscute activitatile de acest gen ale coinculpatului BN, iar atunci cAnd acesta din urmaa insistat si i-a oferit posibilitatea de a cAstiga bani, a cedat tentatiei si a valorificat oportunitatea cAstigului financiar gAndindu-se canu e „asa grav" ceea ce face si neluAnd In calcul posibilele riscuri.

Inculpatul constientizeazaIn prezent camodalitatea aleasapentru a-si ameliora situatia financiaraeste una gresita(„safac ce e bine, nu ce e rau"), care are dezavantaje si este pedepsitade lege („trebuie sagAndesc Inainte de douaori Inainte safac un lucru"), este centrat pe urmarea cursului de calificare si se orienteazapentru viitor la modalitati licite de obtinerea a veniturilor.

Putem aprecia pe baza informatiilor prezentate In referat si pe baza analizei Imprejurarilor si modului de savArsire a infractiunii cafactorii favorizanti ai comportamentului infractional sunt de tip familial, conjunctural si psiho-individual: sub presiunea situatiei financiare a familiei si a dificultatilor sociale si economice ale societatii tAnarul a cedat tentatiei unui cAstig facil utilizAnd de tehnici de neutralizare a criminalitatii prin negarea responsabilitatii si negarea raului comis.

Se retine cafatade consilierul de probatiune inculpatul a avut o atitudine corespunzatoare si a fost cooperant si, In general, raportarea tAnarului la lege si autoritate este una adecvata.

In ceea ce priveste factorii care influenteazasau care pot influenta conduita generalaa persoanei pentru care a fost solicitat referatul de evaluare, s-a aratat cafactorii protectivi fatade reiterarea comportamentului infractional care influenteazaconduita generalaa inculpatului PIR sunt: integrarea familiala, stabilitatea locativa, nivelul studiilor care Ii permite obtinerea calificarii dorite, calificarile deja obtinute.

TAnarul se aflala prima confruntare cu legea penala, a constientizat consecintele conduitei infractionale, a renuntat la anturajul infractional, iar motivatia sa pentru schimbarea comportamentalaeste bine sustinutade atitudinea de respect fatade norme si legi si de atitudinea conformistafatade normele si regulile morale, confruntarea cu urmarile Incalcarii legii fiind de naturaa-i atrage atentia asupra deciziilor si conduitelor s a l e viitoare.

Ca posibili factori de naturasafavorizeze reaparitia comportamentului infractional am luat In considerare frecventarea unui anturaj potential infractional, slabarezistentala presiunea grupului sau/si la propunerea infractionala, lipsa unui loc de muncastabil si a unor venituri constante, multumitoare.

In ceea ce priveste perspectivele de reintegrare In societate s-a apreciat ca situatia prezentaa tAnarului inculpat PIR este una care Ii faciliteazapozitionarea sa la un nivel adecvat de integrare socialaprin posibilitatea de obtinere a unei noi calificari profesionale si ocupare a unui loc de munca, mentinerea unui optim motivational pentru evitarea drogurilor (consum, trafic) si a anturajului, fiind obligat sanu intre In legaturacu persoane cunoscute ca avAnd legaturacu fenomenul traficului si consumului de droguri, aflAndu-se sub supravegherea unui organism specializat.

La cresterea gradului de integrare socialaa inculpatului s-a apreciat capoate contribui frecventarea unui program de consiliere individuala, avAnd ca obiectiv cresterea gradului de autocontrol asupra propriului comportament - Unul la Unul - 12 sesiuni care se deruleazape parcursul a 14 saptamAni, program de consiliere derulat de serviciul de probatiune.

Totodatas-a apreciat caprestarea unei activitati neremunerate In Atelierul de muncaIn folosul comunitatii (Atelierul MFC) al Fundatiei pentru Promovarea Sanctiunilor Comunitare (FPSC), sub supravegherea serviciului de probatiune, poate contribui la cresterea gradului de responsabilitate socialaa tAnarului inculpat.

Inculpatul DR este In vArstade 20 de ani, a absolvit 12 clase si este In prezent student. Din fisa de cazier judiciar a Invinuitului, rezultacaacesta nu este cunoscut cu antecedente penale.

Referatul de evaluare Intocmit In cauzaa relevat caa cesta provine din familie legal constituita, organizata, fiind al doilea nascut al sotilor G si VD; fratele mai mare, V, 28 de ani, licentiat, este casatorit si locuieste cu propria familie. Inculpatul si familia sa se bucurade stabilitate financiara, veniturile lunare ale familiei sunt constituite din pensia tatalui, pensionat cu gradul de colonel In MAPN, si salariul mamei, medic de familie; nivelul din prezent al veniturilor este apreciat ca fiind multumitor In opinia surselor familiale consultate. De asemenea, situatia locativaeste stabila, inculpatul locuieste cu familia sa Intr-un apartament de 3 camere, proprietate personalaa parintilor lui, locuinta asiguraun nivel de trai confortabil, R are camera sa.

Climatul familial este caracterizat prin stabilitatea relatiei Intre soti, preocuparea acestora pentru familie si construirea carierei profesionale, asigurAnd din acest punct de vedere un mediu familial si educational propice pentru cresterea si dezvoltarea copiilor, unele disfunctionalitati fiind remarcate In relationarea parinti-copil odatacu adolescenta lui R.

S-a mentionat cas-a identificat In cadrul evaluarii mediului familial existenta unui eveniment marcant In viata de familie care a avut loc In perioada adolescentei lui R, despre care si parintii cred caavut urmari nefavorabile asupra fiului lor. La vArsta de 15 ani, R si-a Insotit parintii pentru un an de zile In SUA, unde tatal sau a participat la o formade perfectionare profesionalala o bazamilitaradin Virginia. In legaturacu Imprejurarile acestui eveniment si impactul resimtit de R, parintii sai au constatat catAnarul nu a fost pregatit pentru aceastaplecare (nu a fost informat din timp pentru caera In perioada sustinerii examenului de capacitate); s-a adaptat cu usurintape perioada sederii (R a urmat clasa a IX-a In Virginia pAnaaproape de final), dar familia a trebuit sarevinaIn RomAnia anterior finalizarii anului scolar; revenit In localitatea de domiciliu, In mun. Brasov, a trebuit sareia cursurile clasei a IX-a si a pierdut ocazia de a fi coleg cu fostii colegi de scoalagenerala(„a fost trist sareiau clasa a IX-a" spune R). A urmat cursurile liceale la douaunitati de InvatamAnt, adaptarea scolaraa fost scazutasi a fost victima unui episod de violentafizicaIn scoala. In acelasi timp, In planul relatiilor intrafamiliale, nevoia de autonomie a adolescentului, fireascade altfel etapei de vArsta, alaturi de firea timida, scaderea interesului scolar si nevoia lui R de a se simti integrat au dus la aparitia unor relatii tensionate parinte copil si la blocaje In comunicare. In Incercarea de depasire a acestor dificultati, la initiativa mamei, R a fost orientat catre serviciile medicale de psihiatrie In douarAnduri, iar In perioada anilor 2008-2009 a participat la sedinte de consiliere psihologica; din relatarile lui R referitor la aceste experiente reiese cas-a „familiarizat" cu medicii psihiatri si recomandarile lor (existao corelatie aici cu luarea deciziei de a consuma Xanax, Insael nu primise niciodatamedicatie cu acest produs), iar consilierea psihologicaapreciazacanu i-a fost de ajutor, simtindu-se folosit de psiholog.

Inculpatul a relatat capipa apartinea unei cunostinte care o uitase la el In locuintaanterior faptei (cu 2-3 luni Inainte, dar ezitaasupra acestei relatari) cu ocazia unei petreceri dataacasala el farastirea parintilor; cunostinta a plecat In strainatate, el utilizAnd pipa din cAnd In cAnd minimalizAnd riscurile acestei conduite - „nu credeam cao sa-mi vinapolitia In casa". Referitor la falsificarea retetei aratacaa profitat de neatentia mamei sale, a completat o retetapentru Xanax („e doar un calmant, nu e cine stie ce, as fi putut samerg la psihiatru", dar el nu primise niciodatade la medic), a ridicat Xanax-ul, a consumat si l-a sunat pe coinculpatul Enebeli pentru a-i Impartasi experienta.

Inculpatul a constientizat In prezent atAt modul eronat de a cauta si gasi solutii la problemele vietii, precum si urmarile conduitei avute; crede caacum vede lucrurile altfel: „vad lucrurile Intr-o altalumina, am Invatat saam grijade mine, safiu ordonat, Inainte aveam o gAndire superficialaasupra vietii" si pare motivat In stoparea consumului.

S-a apreciat pe baza informatiilor prezentate In referat si pe baza analizei Imprejurarilor si modului de savArsire a infractiunii cafactorii favorizanti ai comportamentului infractional sunt de tip familial, conjunctural si psio-individual, indicAnd o delincventatranzitorie a tAnarului Insotitade un anumit tip de conduitadevianta: parcurgerea etapei de viataa adolescentei ca perioadade criza, existenta mai multor derapaje comportamentale care au „netezit" drumul catre infractiune: inadaptare scolara, dificultati relationale In familiale, consum precoce de substante ilegale care au facut ca perioada adolescentei sase transforme Intr-o perioadade criza, cu orientarea catre un stil de viataneproductiv In care s-au regasit oportunitati infractionale (tip de persoane cu care a intrat In contact, activitati, locuri frecventate).

Fatade consilierul de probatiune inculpatul a avut o atitudine corespunzatoare si a fost cooperant, iar raportarea tAnarului la lege si autoritate este una corecta.

In ceea ce priveste factorii care influenteazasau care pot influenta conduita generalaa persoanei pentru care a fost solicitat referatul de evaluare, se retine cafactorii protectivi fatade reiterarea comportamentului infractional care influenteazaconduita generalaa inculpatului DR sunt: suportul din partea parintilor, stabilitatea locativasi financiaraa familiei, nivelul studiilor care Ii permite obtinerea calificarii dorite, integrarea scolaradin prezent. TAnarul se aflala prima confruntare cu legea penala, a constientizat consecintele conduitei infractionale, a renuntat la anturajul infractional, iar motivatia sa pentru stoparea consumului pare safie crescuta.

Ca posibil factor de naturasafavorizeze reaparitia comportamentului infractional s-a identificat refugierea Intr-un stil de viatanonconformist In situatii de criza, cu tendinta spre comportament adictiv, ce ar putea duce la abandonarea studiilor, frecventarea unui anturaj potential infractional si blocarea planurilor sale de viitor.

In ceea ce priveste perspectivele de reintegrare In societate s-a apreciat caDR fiind la un nivel adecvat de integrare socialaeste posibilaprin continuarea formarii profesionale, ocuparea unui loc de muncasi mai ales mentinerea unui optim motivational pentru evitarea drogurilor (consum, trafic) si a anturajului, fiind obligat sase supunamasurilor de control pentru depistarea periodicaa absentei/prezentei drogurilor ilegale In organism, sub supravegherea unui organism specializat.

S-a mentionat caServiciul de probatiune poate sprijini integrarea socialaa inculpatului prin includerea Intr-un program de consiliere individuala, avAnd ca obiectiv cresterea gradului de autocontrol asupra propriului comportament - Unul la Unul - program de consiliere de 12 sesiuni care se deruleazape parcursul a 14 saptamAni. Totodata, s-a apreciat caprestarea unei activitati neremunerate In Atelierul de muncaIn folosul comunitatii (Atelierul MFC) al Fundatiei pentru Promovarea Sanctiunilor Comunitare (FPSC), sub supravegherea serviciului de probatiune, poate contribui la cresterea gradului de responsabilitate socialaa tAnarului inculpat.

In circumstantiere au fost depuse Inscrisuri, caracterizari si dovada unui loc de munca.

Inculpatul JMM este In vArstade 28 de ani, a absolvit 12 clase si este In prezent taximetrist la S.C. M S.R.L.

Referatul de evaluare Intocmit In cauzaa relevat caInculpatul JMM, In vArstade 28 de ani, provine din familia legal constituitade parintii JalbaViorel si JT, fiind primul copil al familiei din cei trei copii.

Mama inculpatului, In vArstade 47 de ani, este absolventade studii medii, iar In prezent lucreazaca Ingrijitor la Laboratoarele Europharm Brasov; tatal inculpatului, In vArstade 53 de ani, este absolvent de studii medii, avAnd calificarile de lacatus mecanic si agent de paza, iar In prezent lucreazaca forjor la o fabricade suruburi din Brasov. Parintii si inculpatul au descris relatia dintre ei ca fiind bazatape respect si sprijin reciproc. Singurul aspect, mentionat atAt de parinti, cAt si de inculpat, care a influentat nefavorabil relatia dintre ei a constat In neaprobarea si neacceptarea de catre parinti a relatiei inculpatului cu partenera sa din cauza diferentei de vArstadintre ei, ea fiind mai mare cu 10 ani decAt el.

Mama inculpatului a afirmat caa observat o schimbare a comportamentului inculpatului fatade ei dupamomentul arestarii sale In acest dosar penal, In sensul caa Inceput sacomunice cu ei si sapetreacamai mult timp alaturi de ei, aspect confirmat si de inculpat; schimbarea comportamentalas-a datorat sprijinului pe care parintii i l-au acordat de la momentul In care a Inceput procesul penal. Fratii inculpatului sunt JC, In vArstade 27 de ani, absolvent de studii medii, lucreazaca sofer, si JA, In vArstade 24 de ani, absolventade scoalaprofesionala, lucreazaca ospatar; ambii frati se aflaIn Spania de aproximativ 6 ani. Inculpatul a afirmat caare o relatie mai apropiatacu fratele sau, Insamentine legatura periodic cu amAndoi prin intermediul internetului si telefonului.

Inculpatul JMM locuieste Impreunacu parintii sai Intr-un apartament format din douacamere, locuinta fiind proprietatea parintilor. Conditiile de locuit asiguraun nivel de trai decent, locuinta fiind prevazutacu utilitatile necesare si dotatacu mobilier corespunzator.

Venitul financiar al inculpatului este constituit din salariul sau lunar, plus contravaloarea orelor suplimentare, veniturile sale fiind apreciate ca multumitoare. Inculpatul JMM participala cheltuielile familiale In mod constant.

In ceea ce priveste starea de sanatate fizicasi psihicainculpatul JMM a afirmat canu s-a confruntat cu probleme de naturamedicala; de asemenea, a fost mentionat faptul caniciun membru al familiei nu a avut probleme de sanatate grave.

Referitor la consumul de alcool inculpatul JMM a spus caobisnuieste saconsume alcool rar, cu ocazia participarii la anumite evenimente; fumeazaun pachet de tigari la douazile. Potrivit declaratiei inculpatului nu au existat consecinte negative asupra relatiilor interpersonale din cauza consumului de alcool, aspect confirmat si de parinti.

Inculpatul JMM a absolvit In anul 2001 scoala profesionalala Grup Scolar Silvic „Dr. Nicolae Rucareanu" In meseria de tAmplar, dupacare a fost angajat ca tAmplar la S.C. P S.R.L. o perioadade 4 ani. In perioada anilor 2005 - 2009 a lucra: ca sofer de taxi, iar ulterior a plecat pentru o perioadade 6 luni In Spania unde a lucrat faraforme legale ca ospatar. In perioada iunie 2010 - februarie 2011 a lucrat faraforme lega e ca taximetrist, iar din februarie 2011 este angajat ca tAmplar la S.C. L Prod S.R.L Brasov.

Potrivit caracterizarii de la locul de muncainculpatul JMM „s-a achitat cu constiinciozitate de sarcinile de serviciu, a respectat programul de lucru, a raspuns tuturor solicitarilor conducerii societatii, achitAndu-se de obligatiile postului sau." Dl. BG a mentionat cainculpatul JMM este o persoanace Incredere si dornicasaInvete lucruri noi. De asemenea, seful inculpatului a afirmat caa observat la inculpat existenta unui sentiment accentuat de teamacu privire la finalitatea procesului penal.

In ceea ce priveste modalitatea de petrecere a timpului liber inculpatul a mentionat camerge la pescuit si pe munte alaturi de prieteni.

Referitor la planurile de viitor inculpatul a afirmat cadoreste saIsi mentinalocul de muncasi saIsi Intemeieze o familie.

Inculpatul JMM nu are antecedente penale si nu a creat probleme In comunitate potrivit informatiilor furnizate de dl. ag. sef de politie SS. De asemenea, niciun membru al familiei nu are antecedente penale.

Referitor la fapta retinutaIn sarcina sa, inculpatul In fata ofiterului de probatiune a recunoscut comiterea faptei penale asa cum este retinutaIn rechizitoriu si o regreta. Referitor la motivul care l-a determinat saofere spre vAnzare acea cantitate de substanta, inculpatul a mentionat caavea nevoie de bani. Inculpatul JMM a mentionat caatunci a fost singura datacAnd a vAndut cannabis deoarece nu s-a ocupat cu vAnzarea de droguri, precizAnd caa mai fost cautat de douaori de investigatorul sub acoperire pentru a-i vinde, iar a cest lucru nu s-a IntAmplat.

Inculpatul JMM a spus caa Inceput saconsume droguri In februarie 2010; a mentionat caa consumat numai cannabis sub formade tigarasi obisnuia saconsume la o perioadade 2, 3 saptamAni In compania altor persoane. Curiozitatea si atmosfera creataau fost motivele care l-au determinat saconsume cannabis. Referitor la efectele pe care le-a avut consumul de cannabis asupra sa si pe care le-a observat, inculpatul a identificat „faptul cadormea mult, avea o poftade mAncare mai mare decAt de obicei si pierderi de memorie de scurtadurata". Inculpatul JMM a Incetat consumul de cannabis, ultima dataconsumAnd In luna decembrie 2011.

Referitor la ceilalti inculpati cercetati In acest dosar penal inculpatul JMM a comunicat faptul caIl cunoaste doar pe coinculpatul BN, Insanu mentine legatura cu acesta.

In ceea ce priveste consecintele determinate de implicarea In comiterea acestei fapte, inculpatul JMM a mentionat privarea de libertate, fiind arestat preventiv, afectarea situatiei sale financiare In perioada In care consuma cannabis, Imbunatatirea relatiei cu parintii si constientizarea pericolului la care s-a expus.

Referitor la factorii care influenteazasau care pot influenta conduita generalaa persoanei pentru care a fost solicitat referatul de evaluare, s-a apreciat ca pe baza informatiilor obtinute, factorii protectivi ai comportamentului infractional In cazul inculpatului JMM sunt angajarea cu forme legale, obtinerea unui venit financiar, sustinerea afectivadin partea parintilor, lipsa antecedentelor penale, prezenta unui model comportamental prosocial In familie, capacitatea intelectualade a Intelege riscul la care s-a expus si de a constientiza consecintele reiterarii acestui comportament.

In ceea ce priveste factorii de risc ai comportamentului infractional s-a apreciat caacestia sunt reprezentati de oportunitatea consumului ca urmare a experientei inculpatului In acest sens, manifestarea periodicaa interesului pentru obtinerea de droguri si capacitatea scazutade evitare, avAnd In vedere consumul periodic de droguri In perioada februarie - decembrie 2010.

Referitor la perspectivele de reintegrare In societate, s-a apreciat caprocesul de reintegrare socialaa inculpatului JMM este influentat favorabil de resursele sale intelectuale si motivationale antrenate In atingerea obiectivelor pe care si le-a propus si In mentinerea comportamentului noninfractional.

S-a apreciat ca fiind benefic pentru inculpatul JMM participarea la un program de consiliere In vederea Impiedicarii revenirii la consumul de drog si pentru a diminua „costurile" psihologice ale contactului cu legea penala.

AvAnd In vedere cele de mai sus, tribunalul apreciazacaIn cazul inculpatilor scopul pedepsei poate fi atins si prin aplicarea unor pedepse orientate la minimul special prevazut de lege pentru faptele retinute In sarcina lor, iar ca modalitate de executare suspendarea conditionataa executarii pedepsei sau suspendarea sub supraveghere, la caz la caz, apreciind cala alegerea pedepsei si a modalitatii de executare, instanta a avut In vedere circumstantele faptelor, numarul actelor materiale, conduita procesuala, precum si aprecierea case impune o consiliere de specialitate. De asemenea, la stabilirea lungimii termenului de Incercare, instanta a avut In vedere si numarul actelor materiale retinute In sarcina inculpatilor.

AvAnd In vedere cele de mai sus, urmeaza:

In baza art.2 alin.1 din Legea nr.143/2000, cu aplicarea art.41 alin.2 din Codul penal, se va dispune condamnarea inculpatului BN la o pedeapsade 3 (trei) ani Inchisoare si pedeapsa complementaraprevazutade art. 64 litera a teza a doua, litera b Cod Penal pe o duratade 3 ani, pentru savArsirea infractiunii continuate de trafic de droguri de risc (3 acte materiale).

In baza art. 4 alin.1 din Legea nr.143/2000 sava dispune condamnarea inculpatului BN la o pedeapsade 6 luni Inchisoare, pentru infractiunea de detinere de droguri de risc In vederea consumului propriu.

In baza art. 33 litera a si art. 34 litera b Cod Penal se vor contopi pedepsele aplicate inculpatului, acesta va executa pedeapsa cea mai grea de 3 ani Inchisoare si pedeapsa complementaraprevazutade art. 64 litera a teza a doua, litera b Cod Penal pe o duratade 3 ani.

Se va face aplicarea art. 71, art. 64 litera a teza a doua si litera b

In baza art. 861 si 862 Cod Penal se va dispune suspendarea executarii sub supraveghere pe un termen de Incercare de 5 ani. Se vor retine dispozitiile art. 71 al. 5 Cod Penal. Se vor aplica masuri si obligatii conform art. 863 Cod Penal. Se va atrage atentia inculpatului cu privire la art. 864 si art. 83 Cod Penal.

Inculpatul va fi obligat saefectueze un program de consiliere pentru o duratade 100 de ore la Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog al Judetului Brasov.

In baza art. 2 alin. 1 din Legea 143/2000, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal sava dispune condamnarea inculpatului PIR la o pedeapsade 3 ani Inchisoare si pedeapsa complementaraprevazutade art. 64 litera a teza a doua, litera b Cod Penal pe o duratade 3 ani, pentru savArsirea infractiunii continuate de trafic de droguri de risc (6 acte materiale). Se va face aplicarea art. 71, art. 64 litera a teza a doua si litera b Cod Penal. In baza art. 861 si 862 Cod Penal se va dispune suspendarea executarii sub supraveghere pe un termen de Incercare de 6 ani. Se va face aplicarea art. 71 al. 5 Cod Penal. Se vor aplica masuri si obligatii conform art. 863 Cod Penal. Se va atrage atentia inculpatului cu privire la dispozitiile art. 864 si art. 83 Cod Penal.

Inculpatul va fi obligat saefectueze un program de consiliere pentru o duratade 100 de ore la Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog al Judetului Brasov.

In baza art.290 alin.1 din Codul penal se va dispune condamnarea

inculpatului DR la o pedeapsade 3 (trei) luni Inchisoare pentru savArsirea infractiunii de fals In Inscrisuri sub semnaturaprivata. Se va face aplicarea art. 71, art. 64 litera a teza a doua si litera b, 81, 82 si 83, 71 al. 5 Cod Penal.

In baza art. art.2 alin.1 din Legea nr.143/2000, cu aplicarea art. 3201 Cod ProceduraPenalase va dispune condamnarea inculpatului JMM la o pedeapsade 2 (doi) ani Inchisoare si pedeapsa complementaraprevazutade art. 64 litera a teza a doua, litera b Cod Penal pe o duratade 2 ani pentru infractiunea de trafic de droguri de risc. Se va face aplicarea art. 71, art. 64 litera a teza a doua si litera b 81, 82 si 83, 71 al. 5 Cod Penal.

Inculpatul va fi obligat saefectueze un program de consiliere pentru o duratade 100 de ore la Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog al Judetului Brasov.

Masuri preventive dispuse In cauza:

In ceea ce priveste privarea de libertate a inculpatilor, se constatacaprin Incheierea de sedintanumarul 1 din data de 20.01.2011 pronuntatade Tribunalul Brasov In dosarul penal 916/62/2011, In baza art. 136 Cod de Procedura Penala, art. 1491 Cod de Procedura Penala, art. 143 Cod de Procedura Penala si art148 lit. f Cod de Procedura Penala, a fost admisapropunerea formulatade Parchetul de pe lAngaInalta Curte de Casatie si Justitie – DIICOT – serviciul teritorial Brasov si s-a dispus arestarea preventivaa inculpatului PIR pe o perioadade 29 zile, IncepAnd cu data de 20.01.2011 si pAnala data de 17.02.2011 inclusiv. Acest inculpat a fost retinut 24 de ore la 19.01.2011.

A fost respinsapropunerea de arestare preventivaprivind pe inculpatii  BN si PGA.

Inculpatul BN a fost retinut 24 de ore la 19.01.2011. Prin Incheierea de sedintanumarul 5/R din data de 26.01.2011, pronuntatade Curtea de Apel Brasov In dosarul penal 62/64/2011, a fost admis recursul declarat de catre Parchetul de pe lAngaInalta Curte de Casatie si Justitie – DIICOT - Serviciul Teritorial Brasov, astfel dispozitiile Incheierii nr.1 din data 20 ianuarie 2011 a Tribunalului Brasov, cu fost casate doar cu privire la inculpatul BN. RejudecAnd In aceste limite, In baza art. 1491 Cod procedurapenalaa fost admisapropunerea formulatade catre Parchetul de pe lAngaInalta Curte de Casatie si Justitie –DIICOT - Serviciul Teritorial Brasov si s-a dispus arestarea preventivaa inculpatului BN pe o perioadade 29 de zile de la data punerii In executare a mandatului de arestare preventiva, masura IncepAnd cu data de 26.01.2011. A fost respins ca nefondat recursul declarat de catre inculpatul PIR.

Dupasesizarea instantei de fond, la data de 16.02.2011, prin Incheiere de sedintas-a constatat fatade inculpatii BN si PIR camasura preventivaa fost dispusacu respectarea dispozitiilor legale. S-a apreciat canu se mai impune privarea de libertate a inculpatilor, astfel camasura preventivaa fost Inlocuitacu masura obligarii de a nu parasi localitatea de domiciliu, Brasov. Au fost impuse In sarcina inculpatilor masuri si obligatii. Aceste dispozitii au ramas definitive prin decizia 123/R/17.02.2011 a Curtii de Apel prin respingerea recursului parchetului.

Prin Incheierea de sedintadin data de 16.08.2011 fatade inculpatul PIR s-a Inlocuit masura obligarii de a nu parasi localitatea prevazutade art. 145 Cod ProceduraPenalacu masura obligarii de a nu parasi tara, prevazutade art. 1451 Cod ProceduraPenala. Au fost mentinute masurile si obligatiile.

AvAnd In vedere cafatade inculpatii PIR si BN se va pronunta o hotarAre pe fond, astfel fiind Incheiat primul ciclu procesual, avAnd In vedere dispozitiile art. 350 al. 1 Cod ProceduraPenala, se va dispune revocarea masurilor dispuse fatade acestia.

Inculpatul PGA a fost retinut 24 de ore la 19.01.2011. Prin ordonanta din data de 28.01.2011 s-a luat fatade inculpat masura preventivaa obligarii de a nu parasi tara pe o perioadade 30 de zile, IncepAnd cu 28.01.2011 si pAnala 26.02.2011 inclusiv.

Prin Incheierea de sedintadin data de 17.02.2011 a Tribunalului Brasov a fost respinsacererea parchetului privind luarea fatade inculpatul PGA a masurii prevazute de art. 145 sau art. 1451 Cod ProceduraPenala.

Inculpatul JMM a fost retinut 24 de ore la data de 19.01.2011.

Masuri asiguratorii

Prin ordonanta de aplicare a sechestrului asigurator din 20.01.2011 de la inculpatul PIR a fost confiscatasuma de 20 lei sumadepusala D.I.I.C.O.T. - Structura Centralaconform chitantei nr.7 din 10.02.2011 si a procesului-verbal din aceeasi data.

Prin ordonanta de aplicare a sechestrului asigurator din 20.01.2011 de la inculpatul PGA a fost confiscatasuma de 1830 lei, suma fiind depusala D.I.I.C.O.T. - Structura Centralaconform chitantei nr.6 din 10.02.2011 si a procesului-verbal din aceeasi data.

In baza art.118 lit. e din Codul penal, se va dispune confiscarea speciala:

- de la inculpatul PIR a sumei de 20 lei, obtinutade acesta din traficul de substante stupefiante si indisponibilizataprin ordonanta de aplicare a sechestrului asigurator din 20.01.2011, sumadepusala D.I.I.C.O.T. - Structura Centralaconform chitantei nr.7 din 10.02.2011 si a procesului-verbal din aceeasi data(f.227, voi. II), masura sechestrului urmAnd a fi mentinutaprin sentinta pronuntataIn cauza;

- de la inculpatul PIR, a sumei de 322 lei obtinuta(fapta din data de 30.11.2010)

- de la inculpatul PIR, a sumei de 1830 lei obtinuta(fapta din data de 09.12.2010)

- de la inculpatul BN, a sumei de 228 lei (fapta din data de 27.11.2010 – 100 lei si fapta din 30.11.2010 – 128 lei, pentru care s-a apreciat cainculpatul a primit doar contravaloarea a douagrame de hasis)

In baza art.118 lit. f din Codul penal, art.17 alin.1 si 2 din Legea nr.143/2000 combinat cu art.118 lit. f din Codul penal, dispune confiscarea:

- a cantitatii de 1 gram rezinade cannabis expertizataconform raportului de constatare tehnico-stiintificanr.920109/02.12.2010 si depusala I.G.P.R. - D.C.J.S.E.O. conform dovezii seria H nr.0020738;

- cantitatii de 7,14 grame rezinade cannabis expertizataconform raportului de constatare tehnico-stiintificanr.920222/09.12.2010 si depusala I.G.P.R. - D.C.J.S.E.O. conform dovezii seria H nr.0020798;

- cantitatilor de 13,97 grame si 23,42 grame rezinade cannabis expertizate conform raportului de constatare tehnico-stiintificanr.920300/14.12.2010 si depuse la I.G.P.R. -D.C.J.S.E.O. conform dovezii seria H rIr.0020799;

- cantitatilor de 66,44 grame si 5,62 grame rezinade cannabis expertizate conform raportului de constatare tehnico-stiintificanr.141623/21.01.2011 si depuse la I.G.P.R. -D.C.J.S.E.O. conform dovezii seria H nr.0020800;

- a unui „bonc" folosit de inculpatul EO, expertizat conform raportului de constatare tehnico-stiintificanr.918908 din 30.08.2010 si depus la I.G.P.R. -D.C.J.S.E.O. conform dovezii seria H nr.0020416;

- a unei pipe metalice folositade inculpatul DR, expertizataconform raportului de constatare tehnico-stiintificanr.141623 din 21.01.2011 si depusala I.G.P.R. -D.C.J.S.E.O. conform dovezii seria H nr.0020800;

- a unei pipe ceramice folositade inculpatul BN, expertizataconform raportului de constatare tehnico-stiintificanr.141623 din 21.01.2011 si depusala I.G.P.R. -D.C.J.S.E.O. conform dovezii seria H nr.0020800.

Se va dispune In baza art. 169 Cod de Procedura Penala restituirea catre inculpatul PGA a sumei de 1830 lei. Prin urmare se va ridica sechestrul asigurator din 20.01.2011, suma fiind depusala D.I.I.C.O.T. - Structura Centralaconform chitantei nr.6 din 10.02.2011 si a procesului-verbal din aceeasi data(f.240, voi. II).

Va ramAne atasat prezentului dosar cu titlu de mijloc de probaun CD-R marca Copyme, 700 MB, 80 min, ce reprezintainterceptari audio continAnd convorbirile interceptate ti Inregistrate In cauza.

In baza art. 189 Cod de Procedura Penala onorariile aparatorilor din oficiu pentru inculpatii DR, JMM si EO In cuantum de 400 lei pentru fiecare inculpat se suportadin fondurile MJLC si se includ In cheltuielile judiciare.

In baza art. 191 al. 1 Cod ProceduraPenalaurmeazaca inculpatul BN safie obligat saplateascastatului suma de 600 lei cu titlu de cheltuieli judiciare.

In baza art. 191 al. 1 Cod ProceduraPenalaurmeazaca inculpatul PIR safie obligat saplateascastatului suma de 600 lei cu titlu de cheltuieli judiciare.

In baza art. 191 al. 1 Cod ProceduraPenalaurmeazaca inculpatul DR safie obligat saplateascastatului suma de 500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare.

In baza art. 191 al. 1 Cod ProceduraPenalaurmeazaca inculpatul JMM safie obligat saplateascastatului suma de 300 lei cu titlu de cheltuieli judiciare.

Celelalte cheltuieli judiciare avansate de stat, ramAn In sarcina acestuia.