Infracţiune prevăzută de art.6 din Legea nr.241/2005. Reţinerea contribuţiilor la sursă scriptic şi nu faptic

Decizie 225 din 23.04.2008


Infracţiune prevăzută de art.6 din Legea nr.241/2005. Reţinerea  contribuţiilor la sursă scriptic şi nu faptic. Achitare.

Reţinerea teoretică, în actele  contabile a contribuţiilor angajaţilor  pentru pensie suplimentară, asigurări  sociale de sănătate şi şomaj, în condiţiile în care  nu  au existat disponibilităţi băneşti care să  permită virarea  acestor  sume la bugetele vizate nu poate angaja răspunderea penală a inculpatului sub aspectul săvârşirii infracţiunii prevăzute de  art.6  din Legea  nr.241/2005, lipsind elementele  constitutive ale  acestei infracţiuni.

Secţia penală – Decizia penală nr. 225/23 aprilie 2008

Prin sentinţa penală nr.363/19.11.2007 a Judecătoriei Mediaş  inculpatul K.L.  a fost condamnat  la pedeapsa  de 1 an  închisoare pentru  săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prin stopaj la sursă prevăzută de art.6 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea  art.41 alin.2 Cod penal.

S-a făcut aplicarea art.81,82 Cod penal.

S-a reţinut în fapt, că societatea administrată de inculpat a efectuat reţineri din veniturile cuvenite angajaţilor  cu titlu de  contribuţii asigurări sociale, contribuţii asigurări  de sănătate, la fondul de şomaj şi pensie , precum şi impozitul  pe salarii, sume pe care  nu le-a virat  bugetului de stat.

Împotriva hotărârii  au declarat apel inculpatul şi partea civilă D.G.F.P. Sibiu.

Prin decizia penală nr. 24/A/30.01.2008 pronunţată de  Tribunalul Sibiu în  dosar nr. 567/217/2007, s-a admis apelul declarat  de inculpatul K.L. împotriva sentinţei penale  nr. 363/2007 desfiinţându-se hotărârea atacată numai  sub aspectul conţinutului pedepsei accesorii, înlăturându-se dispoziţiile  art. 64 lit. e  Cod penal.

Decizia penală  a  fost atacată de inculpat cu recurs, solicitându-se achitarea  acestuia în temeiul  art. 1 pct. 2 lit. a  raportat la  art.10 lit. d  Cod penal pe considerentul  că stopajul la  sursă  a fost  pur teoretic.

Recursul este fondat.

Instanţele au  omis  să ia  în considerare  concluziile  raportului de  expertiză contabilă întocmit  în cauză încă  din  faza de urmărire penală şi care a statuat că pentru perioada  verificată, respectiv anii  fiscali 2002-2005, expertul  a calculat  suma  totală  de 4.011.098.000 ROL  reprezentând contribuţiile angajaţilor  pentru pensie suplimentară, asigurări sociale de sănătate  şi şomaj,  cu  precizarea  că aceste  sume  au fost reţinute  teoretic, deoarece  nu au  existat disponibilităţi băneşti  pentru îndestularea bugetelor  vizate.

În consecinţă nu se  poate reţine  că inculpatul a comis  infracţiunea pentru care  a fost  trimis  în  judecată, câtă vreme aceste contribuţii  nu au  fost  reţinute  la sursă faptic, ci  doar  operate scriptic în  contabilitate ca fiind reţinute.

Ca atare, nefiind  întrunite elementele constitutive  ale infracţiunii sub aspectul laturii obiective şi subiective se impune achitarea inculpatului de sub  învinuirea  săvârşirii infracţiunii prevăzută  de art. 6 din  Legea nr. 241/2005.

Recursul  a fost admis , conform art. 385/15 pct. 2 lit. d  Cod procedură penală, iar hotărârile  casate  cu consecinţele  expuse  mai sus.