Cercetarea prealabilă a salariatului. Culpa salariatului care refuză să facă vreo declaraţie referitor la faptele reţinute în sarcina sa.

Decizie 1204/R-CM din 26.06.2009


Referitor la cercetarea prealabil?, Curtea constat? c? intimatul-contestator a fost invitat de angajator la Serviciul Personal în vederea efectu?rii cercet?rii prealabile ?i acesta a refuzat s? fac? vreo declara?ie cu privire la acele fapte re?inute în sarcina sa.

Refuzul de a da not? explicativ? conduce la culpa contestatorului, care a refuzat s? dea vreo explica?ie, astfel c? tribunalul trebuia s? judece cauza pe fond ?i nu pe excep?ie, întrucât nu se poate re?ine neefectuarea cercet?rii prealabile din culpa societii angajatoare, ci din culpa intimatului, pentru motivele sus-citate.