Tâlhărie. Stabilirea modalităţii de executare a pedepsei. Criterii de evaluare.

Decizie 528 din 05.09.2009


Tâlhărie. Stabilirea modalităţii de executare a pedepsei. Criterii de evaluare.

Ca măsură de constrângere, pedeapsa are pe lângă scopul său represiv  şi o finalitate  de exemplaritate, concretizând dezaprobarea legală şi judiciară atât în ce priveşte fapta  penală săvârşită  cât şi în ce priveşte comportarea inculpatului.

Pe de altă parte, pedeapsa şi modalitatea de executare a acesteia trebuie individualizate  în aşa fel încât inculpatul să se convingă de necesitatea respectării legii penale şi evitarea în viitor a săvârşirii unor fapte penale similare.

Operaţiunea de individualizare a pedepsei este un proces obiectiv, de evaluare a tuturor elementelor circumscrise faptei şi autorului, având  ca finalitate stabilirea unei pedepse în limitele prevăzute de lege.

Secţia penală – Decizia penală nr. 528/05  septembrie 2009

Prin sentinţa penală nr. 265/2009, Judecătoria Petroşani a condamnat  pe inculpatul T.A. la o pedeapsă de 2(doi) ani închisoare  pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie prev. şi ped.,  de  art. 211 al.1 şi 2 lit. c Cod penal aplicarea art. 74 lit. a şi c rap. la art. 76 lit.b Cod penal .

În baza art. 350 Cod procedură penală a menţinut arestarea preventivă a inculpatului, iar în baza art. 88 Cod penal a dedus din pedeapsa aplicată durata reţinerii şi arestării preventive începând cu data de 11.02.2009 şi până la 27.04.2009.

A interzis inculpatului dreptul prev. de art. 64 lit. a teza 2 în condiţiile şi pe durata prev. de art. 71 Cod penal.

În baza art. 14 şi 346  Cod procedură penală  şi art. 998  Cod civil a obligat pe inculpatul T.A. să plătească părţii civile suma de 51 lei reprezentând despăgubiri civile .

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că la data de 10.02.2009, inculpatul T.A. a urmărit partea vătămată până într-un loc izolat, unde a ajuns-o din urmă, a lovit-o din spate peste mâna stângă (în care ţinea poşeta) şi i-a sustras acesteia poşeta, după care a fugit.

La strigătele de ajutor ale părţii vătămate, a ieşit din curtea unei case martorul B.M.S., care a alergat în direcţia indicată de partea vătămată şi care l-a observat pe inculpat când a aruncat  poşeta părţii vătămate în râul Jiu. Martorul l-a prins pe inculpat şi l-a imobilizat, acesta din urmă fiind condus la sediul poliţiei.

S-a reţinut că urmare agresării sale, partea vătămată a suferit leziuni care au necesitat un număr de 2-3 zile îngrijiri medicale pentru vindecare.

Împotriva acestei sentinţe, în termen, a declarat apel inculpatul T.A.,vizând netemeinicia sentinţei atacate sub aspectul modalităţii de executare a pedepsei aplicate, în sensul suspendării condiţionate a executării acesteia potrivit disp. art. 81  Cod penal. 

Tribunalul  Hunedoara – Secţia penală prin sentinţa penală  nr.212/9 din 16 iulie 2009 a admis apelul inculpatului, în baza art.379 alin.2 lit.a  Cod procedură penală a desfiinţat  parţial sentinţa atacată şi în consecinţă:

În temeiul art.81,82 Cod penal  a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei aplicate pe durata unui termen de încercare de 4 ani, apreciindu-se că pedeapsa aplicată  poate să îşi atingă scopul  şi  fără privare de libertate, avându-se în vedere  că inculpatul nu are antecedente penale şi prezintă afecţiuni  medicale  care-l încadrează într-un grad de handicap neuropsihic.

Împotriva acestei  decizii  a declarat recurs Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara, criticând-o pentru  netemeinicie şi nelegalitate, solicitând  admiterea recursului, casarea hotărârii atacate  şi menţinerea  hotărârii primei instanţe de fond, apreciind că apelul a fost  greşit admis, raportat la dispoziţiile art. 72 Cod penal.

Recursul  parchetului este fondat.

Potrivit art.72 Cod penal la stabilirea şi aplicarea pedepselor  se ţine seama de dispoziţiile părţii  generale ale acestui cod, de limitele de pedeapsă fixate în partea specială, de gradul de pericol social  al  faptei  săvârşite, de persoana infractorului  şi  de împrejurările care atenuează  sau agravează  răspunderea penală.

Sub acest aspect prima instanţă a  efectuat o  justă  individualizarea a pedepsei aplicate inculpatului, atât sub aspectul  naturii şi  al cuantumului acesteia cât şi ca modalitate de executare, fiind respectate  criteriile generale prev. în art.72 Cod penal.

Ca măsură de constrângere, pedeapsa are pe lângă scopul său represiv  şi o finalitate  de exemplaritate, concretizând dezaprobarea legală şi judiciară atât în ce priveşte fapta  penală săvârşită  cât şi în ce priveşte comportarea inculpatului.

Pe de altă parte, pedeapsa şi modalitatea de executare a acesteia trebuie individualizate  în aşa fel încât inculpatul să se convingă de necesitatea respectării legii penale şi evitarea în viitor a săvârşirii unor fapte penale similare.

Operaţiunea de individualizare a pedepsei este un proces obiectiv, de evaluare a tuturor elementelor circumscrise faptei şi autorului, având  ca finalitate stabilirea unei pedepse în limitele prevăzute de lege.

Ori în speţa de faţă inculpatul a urmărit-o pe partea vătămată  o perioadă relativ îndelungată  (inclusiv intrând  într-un magazin în care  partea  vătămată a pătruns  pe drumul spre casă aşa cum a reţinut  chiar instanţa de apel  în considerentele  hotărârii atacate) până  când aceasta a ajuns  într-un loc izolat, după care a lovit-o din spate, a fugit de la locul faptei, abandonând poşeta după ce a sustras o parte dintre bunurile considerate valoroase.

Faţă de modalitatea de săvârşire a faptei,  instanţa de apel  cu o  prea mare uşurinţă, analizând prevederile art.72 Cod penal a dispus  ca  executarea pedepsei aplicate să  fie  suspendată în condiţiile art.81, 82 Cod penal.

Chiar  dacă inculpatul posedă  un certificat de handicap care îi reduce capacitatea de muncă  cu  20  %, s-a apreciat  că  acesta nu constituie  un temei  care să conducă la stabilirea modalităţii  de executare atâta timp cât nu este dovedit că scopul  punitiv şi  preventiv  poate fi atins  fără executarea pedepsei în regim de detenţie.

Pentru aceste considerente, recursul a fost admis, a fost casată decizia atacată şi menţinută hotărârea primei instanţe.