Lipsa sesizarii instantei cu judecarea infractiunii prevazute de art. 87 alin. 1 din oug nr. 195/2002. Consecinte. Încetarea procesului penal.

Decizie 600/P/ din 16.10.2009


Cu privire la infractiunea de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de catre o persoana care are o îmbibatie alcoolica peste limita legala prev. de art. 87 alin. 1 din OUG 195/2002 republicata, Curtea constata ca în mod corect instanta de apel a constatat ca procurorul a înteles sa dispuna trimiterea în judecata a inculpatului numai sub aspectul comiterii faptei de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de catre o persoana care nu poseda permis de conducere, pentru fapta de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de catre o persoana care are o îmbibatie alcoolica de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge dispunându-se scoaterea de sub urmarire penala a învinuitului.

Curtea retine însa ca hotarârea instantei de apel, de a înlatura din cuprinsul hotarârii instantei de fond dispozitia de condamnare a inculpatului A.I. la  pedeapsa de 1 an si 6 luni închisoare sub aspectul savârsirii infractiunii prev. de art. 87 alin. 1 din O.U.G.nr.195/2002 republicata, nu este legala, având în vedere ca, rejudecând cauza, apelul având efect devolutiv potrivit art. 371 C.proc.pen., instanta de apel trebuia sa pronunte o noua hotarâre potrivit art. 379 pct. 2 lit. a C.proc.pen. cu referire la art. 345 C.proc.pen. privind judecata în fond, iar potrivit art. 345 C.proc.pen., care reglementeaza rezolvarea actiunii penale, instanta pronunta „dupa caz, condamnarea, achitarea sau încetarea procesului penal”.

Prin urmare, Curtea constata ca atât instanta de fond cât si instanta de apel ar fi trebuit sa constate ca lipseste sesizarea instantei cu judecarea infractiunii prev. de art. 87 alin. 1 din O.U.G.nr.195/2002 republicata, si în consecinta se impunea sa se dispuna  încetarea procesului penal, în temeiul art.11 pct.(2) lit.b) raportat la art.10 lit.f) Cod procedura penala pentru aceasta infractiune.

În cadrul operatiunii de individualizare judiciara a pedepsei ce urma a fi aplicata pentru infractiunea prev. de art.86 alin.1 din OUG 195/2002 republicata, pentru care s-a dispus trimiterea în judecata a inculpatului prin rechizitoriu, Curtea constata ca  au fost avute în vedere criteriile generale prev. de art. 72 Cp. si a stabilit pentru inculpat o pedeapsa corespunzatoare gradului de pericol social concret a infractiunii si persoanei inculpatului.

Curtea constata însa ca, prin modalitatea de redactare a minutei si dispozitivului hotarârii instantei de apel, prin care s-au mentinut celelalte dispozitii ale sentintei instantei de fond, reiese ca pedeapsa pe care ar urma sa o execute inculpatul este de 1 an si 6 luni închisoare, aceasta fiind de fapt pedeapsa aplicata pentru infractiunea prev. de art. 87 alin. 1 din O.U.G.nr.195/2002 republicata, pentru care nu s-a dispus trimiterea în judecata a inculpatului.

Ca urmare a constatarii gresitei condamnari a inculpatului de catre instanta de fond  pentru aceasta infractiune, cu ocazia rejudecarii, instanta de apel ar fi trebuit sa procedeze la efectuarea unui nou procedeu de contopire potrivit art.33 lit.a)-art.34 lit.b) Cod penal cu privire la pedeapsa de 1 an închisoare stabilita prin sentinta primei instante pentru savârsirea infractiunii prev. de  art. 87 alin. 1 din O.U.G.nr.195/2002 republicata si la pedeapsa de 5 luni închisoare dispusa prin sentinta penala nr.76/P/06.03.2008 a Judecatoriei Mangalia.

În acest sens, se retine ca fapta care a facut obiectul prezentei judecati a fost savârsita la data de 15.11.2007, inculpatul fiind anterior depistat în trafic conducând tot fara permis de conducere la data de 19.10.2007 (fapta pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentinta penala nr. 76/P/06.03.2008 a Judecatoriei Mangalia), deci cu o luna mai înainte, iar la data de 15.11.2007 inculpatul nu avea cunostinta de consecintele primei sale fapte, neputându-se astfel retine ca ar fi avut cunostinta de caracterul penal al faptei sale anterioare.

De asemenea, la aprecierea modalitatii de executare a pedepsei rezultante, s-a avut în vedere vârsta inculpatului, atitudinea sincera a inculpatului si s-a constatat ca sunt îndeplinite cerintele art. 86 indice 1 Cod  penal, scopul pedepsei prev. de art. 52 Cod penal putând fi atins si fara executarea efectiva a pedepsei rezultante.

Fata de ansamblul considerentelor expuse, urmeaza a se inceta procesul penal, în temeiul art.11 pct.(2) lit.b)-art.10 lit.f) Cod procedura penala, pentru infractiunea prevazuta de art.87 alin.(1) O.U.G. nr.195/2002.

Constata ca Judecatoria Constanta, prin sentinta penala nr. 86/27.01.2009, a hotarât:

În baza art. 87 alin. 1 din OUG 195/2002 rep. condamna pe inculpatul A.I. la o pedeapsa de 1 (un) an si 6 (sase) luni închisoare pentru savârsirea infractiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de catre o persoana care are o îmbibatie alcoolica peste limita legala.

În baza art.86 alin.1 din OUG 195/2002 republicata condamna pe acelasi inculpat la pedeapsa închisorii de 1 (un) an pentru savârsirea infractiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de catre o persoana care nu poseda permis de conducere .

Constata ca infractiunile deduse judecatii sunt concurente cu infractiunea ce a facut obiectul dosarului penal nr.34/254/2008 al Judecatoriei Mangalia.

În baza art.85 alin.1 cod penal anuleaza suspendarea conditionata a executarii pedepsei de 5 luni aplicata prin sentinta penala nr. 76/P/6 martie 2008 a Judecatoriei Mangalia.

În baza art.33 lit.a, 34 lit.b c.pen. aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea de 1 (un) an si 6 (sase) luni închisoare.

În baza art. 71 C.p. si art. 3 din Protocolul nr. 1 aditional CEDO, interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a , b C.p.

Pentru a se pronunta astfel, instanta de fond a retinut ca, la data de 15 noiembrie 2007, inculpatul a condus autoturismul marca Dacia pe strada R. din localitatea Techirghiol fara a poseda permis de conducere si având în sânge o îmbibatie alcoolica peste limitat legala. Inculpatul s-a urcat la volanul autoturismului sus-mentionat împreuna cu martorii S.A. si C.V. dupa ce a consumat bauturi alcoolice, inculpatul conducând autoturismul din localitatea Movilita pâna la iesirea din localitatea Techirghiol, unde a fost oprit de catr organele de politie.

Prin decizia penala nr. 268/04.06.2009, Tribunalul Constanta a decis:

În baza art. 379 pct. 2 lit. a C.p.p., admite apelul declarat de catre apelantul inculpat A.I. impotriva sentintei penale nr.86/27.01.2009 pronuntata de Judecatoria Constanta în dosarul penal nr.25576/212/2008.

  Desfiinteaza, în parte, sentinta penala apelata si, rejudecând, înlatura din cuprinsul acesteia dispozitia de condamnare a inculpatului A.I. la  pedeapsa de 1 an si 6 luni închisoare sub aspectul savârsirii infractiunii prev. de art. 87 alin. 1 din O.U.G.nr.195/2002, republicata.

  Înlatura din sentinta penala apelata dispozitiile contrare deciziei de fata si mentine celelalte dispozitii.

Pentru a se pronunta astfel, instanta de apel a retinut ca este întemeiata critica inculpatului în sensul ca, în mod nelegal, a fost condamnat si pentru infractiunea prev. de art. 87 alin. 1 din O.U.G. 195/2002.

Astfel, potrivit art. 317 C.p.p., judecata se limiteaza la fapta si persoana aratata  în actul de sesizare a instantei. Ca urmare, obiectul judecatii în prima instanta priveste fapta si persoana pentru care s-a dispus trimiterea în judecata prin rechizitoriu.

Cum în rechizitoriul întocmit în cauza rezulta fara echivoc faptul ca procurorul a înteles sa dispuna trimiterea în judecata a inculpatului numai sub aspectul comiterii faptei de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de catre o persoana care nu poseda permis de conducere, pentru fapta de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de catre o persoana care are o îmbibatie alcoolica de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge dispunându-se scoaterea de sub urmarire penala a învinuitului, în mod nelegal, cu încalcarea prevederilor art. 317 C.p.p., precum si a dreptului la aparare al acestuia, prima instanta a dispus condamnarea inculpatului si pentru infractiunea prev. de art. 87 alin. 1 din O.U.G.nr.195/2002.

În cauza a declarat recurs inculpatul A.I.

În dezvoltarea motivelor de recurs, expuse oral la termenul din data de 15.10.2009 de catre aparatorul inculpatului, s-a solicitat admiterea apelului, casarea hotarârilor atacate si pe fond sa se aprecieze asupra unei alte modalitati de executare a pedepsei, respectiv sa se faca aplicarea dispozitiilor art.81 Cod penal sau art.861 Cod penal, în raport de persoana inculpatului, pozitia de recunoastere a faptei, respectiv ca a condus un autoturism fara a avea permis de conducere.

Examinând hotarârile recurate în raport de motivele de recurs si de actele si lucrarile dosarului, Curtea constata ca recursul formulat de catre inculpat este fondat, pentru urmatoarele:

Prima instanta a retinut corect starea de fapt si a facut o analiza temeinica a probelor administrate în cauza, retinând vinovatia inculpatului sub forma intentiei directe prev. de art. 19 pct 1 lit. a Cod penal în ceea ce priveste infractiunea de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de catre o persoana care nu poseda permis de conducere prev. de art. 86 alin.1 din OUG 195/2002 republicata.

Aceasta fapta a fost dovedita prin adresa nr.25296 din 24 ianuarie 2007 emisa de Institutia Prefectului, din care rezulta ca inculpatul nu figureaza în evidente cu permis de conducere pentru nici o categorie, coroborat cu declaratiile inculpatului, care a recunoscut ca a urcat la volanul autoturismului sau pe care l-a condus fara a poseda permis de conducere, care se coroboreaza conform art. 69 c.proc.pen. cu procesul verbal de depistare, declaratiile martorilor , BATA nr.3533-3534 din 21.11.2007.

Încadrarea juridica data faptei pentru care s-a dispus prin rechizitoriu trimiterea în judecata a inculpatului este legala, respectiv infractiunea prev. de art. 86 alin.1 din OUG 195/2002 republicata, instanta de fond efectuând o aplicare corespunzatoare a normelor în materie.

Fiind întrunite toate conditiile cerute de dispozitiile art. 345 alin. 2 Cpp, în mod corect s-a dispus condamnarea inculpatului pentru fapta pentru care a fost trimis în judecata.

Cu privire la infractiunea de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de catre o persoana care are o îmbibatie alcoolica peste limita legala prev. de art. 87 alin. 1 din OUG 195/2002 republicata, Curtea constata ca în mod corect instanta de apel a constatat ca procurorul a înteles sa dispuna trimiterea în judecata a inculpatului numai sub aspectul comiterii faptei de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de catre o persoana care nu poseda permis de conducere, pentru fapta de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de catre o persoana care are o îmbibatie alcoolica de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge dispunându-se scoaterea de sub urmarire penala a învinuitului.

Curtea retine însa ca hotarârea instantei de apel, de a înlatura din cuprinsul hotarârii instantei de fond dispozitia de condamnare a inculpatului A.I. la  pedeapsa de 1 an si 6 luni închisoare sub aspectul savârsirii infractiunii prev. de art. 87 alin. 1 din O.U.G.nr.195/2002 republicata, nu este legala, având în vedere ca, rejudecând cauza, apelul având efect devolutiv potrivit art. 371 C.proc.pen., instanta de apel trebuia sa pronunte o noua hotarâre potrivit art. 379 pct. 2 lit. a C.proc.pen. cu referire la art. 345 C.proc.pen. privind judecata în fond, iar potrivit art. 345 C.proc.pen., care reglementeaza rezolvarea actiunii penale, instanta pronunta „dupa caz, condamnarea, achitarea sau încetarea procesului penal”.

Prin urmare, Curtea constata ca atât instanta de fond cât si instanta de apel ar fi trebuit sa constate ca lipseste sesizarea instantei cu judecarea infractiunii prev. de art. 87 alin. 1 din O.U.G.nr.195/2002 republicata, si în consecinta se impunea sa se dispuna  încetarea procesului penal, în temeiul art.11 pct.(2) lit.b) raportat la art.10 lit.f) Cod procedura penala pentru aceasta infractiune.

În cadrul operatiunii de individualizare judiciara a pedepsei ce urma a fi aplicata pentru infractiunea prev. de art.86 alin.1 din OUG 195/2002 republicata, pentru care s-a dispus trimiterea în judecata a inculpatului prin rechizitoriu, Curtea constata ca  au fost avute în vedere criteriile generale prev. de art. 72 Cp. si a stabilit pentru inculpat o pedeapsa corespunzatoare gradului de pericol social concret a infractiunii si persoanei inculpatului.

Curtea constata însa ca, prin modalitatea de redactare a minutei si dispozitivului hotarârii instantei de apel, prin care s-au mentinut celelalte dispozitii ale sentintei instantei de fond, reiese ca pedeapsa pe care ar urma sa o execute inculpatul este de 1 an si 6 luni închisoare, aceasta fiind de fapt pedeapsa aplicata pentru infractiunea prev. de art. 87 alin. 1 din O.U.G.nr.195/2002 republicata, pentru care nu s-a dispus trimiterea în judecata a inculpatului.

Ca urmare a constatarii gresitei condamnari a inculpatului de catre instanta de fond  pentru aceasta infractiune, cu ocazia rejudecarii, instanta de apel ar fi trebuit sa procedeze la efectuarea unui nou procedeu de contopire potrivit art.33 lit.a)-art.34 lit.b) Cod penal cu privire la pedeapsa de 1 an închisoare stabilita prin sentinta primei instante pentru savârsirea infractiunii prev. de  art. 87 alin. 1 din O.U.G.nr.195/2002 republicata si la pedeapsa de 5 luni închisoare dispusa prin sentinta penala nr.76/P/06.03.2008 a Judecatoriei Mangalia.

Curtea mai apreciaza ca recursul inculpatului este fondat si sub aspectul modalitatii de executare, care a fost stabilita pentru executarea pedepsei rezultante, scopul pedepsei prev. de art. 52 Cod penal putând fi atins si fara executarea efectiva a pedepsei rezultante.

În acest sens, Curtea retine ca fapta care a facut obiectul prezentei judecati a fost savârsita la data de 15.11.2007, inculpatul fiind anterior depistat în trafic conducând tot fara permis de conducere la data de 19.10.2007 (fapta pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentinta penala nr. 76/P/06.03.2008 a Judecatoriei Mangalia), deci cu o luna mai înainte, iar la data de 15.11.2007 inculpatul nu avea cunostinta de consecintele primei sale fapte, neputându-se astfel retine ca ar fi avut cunostinta de caracterul penal al faptei sale anterioare.

De asemenea, la aprecierea modalitatii de executare a pedepsei rezultante, Curtea are în vedere vârsta inculpatului, atitudinea sincera a inculpatului si constata ca sunt îndeplinite cerintele art. 86 indice 1 Cod  penal, scopul pedepsei prev. de art. 52 Cod penal putând fi atins si fara executarea efectiva a pedepsei rezultante.

Fata de ansamblul considerentelor expuse, în baza art.38515 pct.(2) lit.b), d) Cod procedura penala, Curtea va admite recursul penal declarat de inculpatul A.I. împotriva deciziei penale nr.268 din data de 04.06.2009, pronuntata de Tribunalul Constanta, în dosarul penal nr.25576/212/2008 si a sentintei penale nr.86 din data de 27.01.2009, pronuntata de Judecatoria Constanta, în dosarul penal nr.25576/212/2008, va casa hotarârile atacate, si va dispune încetarea procesul penal, în temeiul art.11 pct.(2) lit.b)-art.10 lit.f) Cod procedura penala, pentru infractiunea prevazuta de art.87 alin.(1) O.U.G. nr.195/2002 si, rejudecând, dispune:

În baza art.33 lit.a)-art.34 lit.b) Cod penal, se vor contopi pedepsele de 1 an închisoare stabilita prin sentinta primei instante si de 5 luni închisoare dispusa prin sentinta penala nr.76/P/06.03.2008 a aceleiasi Judecatorii si va aplica pedeapsa cea mai grea de 1 an închisoare.

În baza art.861 Cod penal, Curtea va dispune suspendarea sub supraveghere a executarii pedepsei rezultante.

Conform art.862 Cod penal, Curtea va fixa termenul de încercare de 3 ani (prin adaugare la intervalul de 2 ani a cuantumului pedepsei rezultante) si, pe durata acestuia, inculpatul se va supune masurilor de supraveghere prevazute de art.863 Cod penal:

a) sa se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probatiune de pe lânga Tribunalul Constanta;

b) sa anunte, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, resedinta sau locuinta si orice deplasare care depaseste 8 zile, precum si întoarcerea;

c) sa comunice si sa justifice schimbarea locului de munca;

d) sa comunice informatii de natura a putea fi controlate mijloacele lui de existenta.

Datele prevazute în alin.(1) lit. b), c) si d) se comunica serviciului stabilit la lit.a).

Conform art.359 Cod procedura penala, Curtea va atrage atentia inculpatului cu privire la art.864 Cod penal referitor la revocarea suspendarii.

Se va face aplicarea art.71 alin. ultim. cod penal, cu privire la art.64 alin.(1) lit.a) teza II), b) Cod penal.

Se vor mentine celelalte dispozitii ale hotarârilor în masura în care nu contravin prezentei.

Dosarul 25576/212/2008