Masura asiguratorie a sechestrului. Conditii.

Decizie 605/P/ din 06.12.2007


Masura asiguratorie  a sechestrului luata în vederea acoperirii pagubei cauzata de inculpat, asupra bunurilor unui societati comerciale la care acesta este asociat unic, fara ca societatea sa aiba calitatea de parte responsabila civilmente nu întruneste cumultativ cerintele art.163 alin.2 cod procedura penala, fiind nelegala.

Cod procedura penala, art.163 alin.2

Prin rezolutia nr.5258/2006 din 20.12.2006 a Parchetului de pe lânga Tribunalul Constanta, petentul B.M.N. a capatat calitatea de învinuit, existând probe si indicii temeinice privind savârsirea infractiunilor de “înselaciune” prev. de art.215 alin.1 – 5 Cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal, “fals privind identitatea” prev. de art.293 Cod penal si “uz de fals” prev. de art.291 Cod penal si, ulterior, prin punerea în miscare a actiunii penale, a devenit inculpat, iar prin ordonanta din 23.03.2007 în dosar nr.2037/P/2007, procurorul a aplicat masura sechestrului asigurator asupra sumei de 180.000 RON pe care petentul a ridicat-o de la S.C. T.A. SRL Ovidiu, jud.Constanta, al carui asociat unic este, conform procesului verbal din 20.12.2006, suma indisponibilizata la CEC – Unitatea nr.2, la dispozitia Parchetului de pe lânga Tribunalul Constanta.

Împotriva masurii asiguratorii a sechestrului dispuse si a modului de aducere la îndeplinire a acestuia,petentul B.M.N. a formulat plângere cu consecinta restituirii sumei de 180.000 RON.

Prin sentinta penala nr.423 din 22.10.2007, pronuntata de Tribunalul Constanta în dosarul nr.9038/118/2007, în temeiul art.168 si urm. cod procedura penala, a fost respinsa ca nefondata plângerea formulata de petentul B.M.N., împotriva ordonantei nr.2037/P/2007 din 23.03.2007 a Parchetului de pe lânga Tribunalul Constanta.

In termen legal, împotriva acestei hotarâri, petentul B.M.N. a declarat recurs, criticând-o pentru nelegalitate si netemeinicie.

Recursul este fondat întrucât s-au încalcat prev.art.163 alin.2 cod procedura penala.

Potrivit acestui text de lege, masurile asiguratorii se pot lua in vederea repararii pagubei asupra bunurilor învinuitului sau inculpatului si ale persoanei responsabile civilmente pâna la concurenta valorii probabile a pagubei.

Însa, în cauza, nu sunt întrunite cumulativ cerintele acestei prevederi legale.

Bunul asupra caruia s-a instituit sechestrul asigurator, respectiv suma de 180.000 lei în vederea repararii pagubei produse prin infractiune nu apartine nici inculpatului, nici persoanei responsabile civilmente, ci unui tert, persoana juridica S.C. T.A. SRL.

Având in vedere ca fata de inculpat s-a început urmarirea penala pentru savârsirea infractiunii de “înselaciune” prev. de art.215 alin.1,5 cod penal cu aplic.art.41 alin.2 cod penal, infractiune de prejudiciu comisa în calitate de administrator al S.C. A.S.T. SRL, nu se justifica instituirea sechestrului asigurator asupra sumei de 180.000 lei retrasa de inculpat din contul S.C. T.A. S.R.L. prin folosirea de borderouri false de achizitie.

Ori, infractiunea, pentru care inculpatul este cercetat în legatura cu S.C. T.A. S.R.L. Constanta este o infractiune de pericol, prev.de art.291 Cod penal si nu cauzatoare de prejudiciu care nu necesita instituirea de masuri asiguratorii.