Impacarea partilor. Incetarea procesului penal conform prevederilor art. 184 alin. 2 si 4 Cod penal.

Decizie 812/P/ din 16.09.2011


Prin Legea nr.202/2010, la art.184 Cod penal s-a introdus alin.6, cu urmatorul continut: „pentru faptele prevazute la alin.2 si 4, împacarea partilor înlatura raspunderea penala”.

Urmare declaratiei notariale autentificate depuse de catre partea civila s-a constatat ca în cauza a intervenit împacarea partilor, împrejurare care constituie, potrivit art.132 alin.1 cod penal cu referire la art.184 alin.6 cod penal, o cauza care „înlatura raspunderea penala si stinge si actiunea civila”.

Art.184 alin.6 Cod penal

Prin sentinta penala nr.98 din data de 28 ianuarie 2011, pronuntata de Judecatoria Constanta, în dosarul penal nr.37966/212/2009, s-a hotarât:

„În baza art.184 alin.2 si 4 C.p. condamna inculpatul B.C. la pedeapsa de 6 luni închisoare.

În baza art.81 C.p. dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe durata unui termen de încercare de 2 ani si 6 luni, stabilit conform art.82 C.p. .

În baza art.71 C.p. interzice inculpatului drepturile prevazute de art.64 lit.a teza a II a si b C.p..

În baza art.71 alin.5 C.p. constata ca pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei inchisorii se suspenda si executarea pedepsei accesorii.

În baza art.359 C.p.p. pune in vedere inculpatului dispozitiile art.83 C.p., privind revocarea suspendarii conditionate a executarii pedepsei, in cazul savarsirii unei noi infractiuni in termenul de încercare stabilit.

Admite, in parte, actiunea civila formulata de partea civila B.A.

În baza art. 14 C.p.p., art. 346 C.p.p., art.998-999 C.civ. obliga inculpatul alaturi de asiguratorul SC U.A. SA, in limita plafonului prevazut de lege, la plata urmatoarelor  sume :

-4.055 lei  cu  titlu  de  daune  materiale  si  5.000  lei  cu  titlu  de  daune  morale  în  favoarea  partii  civile  B.A.;

-1.003,54  lei  cu  titlu  de  daune  materiale  în  favoarea  partii  civile  Spitalul  Municipal Mangalia;

Respinge restul pretentiilor civile, ca neîntemeiate.

În baza art. 193 alin.1 si 2 C.p.p. obliga inculpatul alaturi de asiguratorul SC U.A. SA, catre partea civila B.A. la plata sumei de 1200 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata.

În baza art. 191 alin.1 C.p.p. obliga inculpatul la plata sumei de 1.450 lei cheltuieli judiciare avansate de stat.”

Pentru a se pronunta astfel, instanta de fond a retinut ca inculpatul B.C.F. a condus în data de 30.03.2008 autoutilitara „Dacia 1304”, cu nr. de înmatriculare CT… pe DN3 si din cauza neatentiei în conducere a pierdut controlul directiei, a parasit partea carosabila si a intrat în coliziune cu un cap de pod, din acest eveniment rezultând vatamarea corporala a partii vatamate B.A., care a necesitat 120 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare.

Împotriva acestei hotarâri a declarat recurs partea civila B.A.

În dezvoltarea motivelor de recurs ale partii civile B.A. s-a solicitat casarea hotarârii recurate si, rejudecând, sa se dispuna întregirea raportului de expertiza medico-legala, cu concluzii asupra sechelei ireversibile a afectiunii „epilepsie” iar în ceea ce priveste latura civila a cauzei sa se dispuna obligarea inculpatului la 20.000 lei si la o prestatie periodica lunara de 500 lei.

Partea civila a depus la dosar copie a biletului de iesire din spital.

La termenul din data de 09.06.2011, Curtea a admis cererea partii civile privind efectuarea de catre S.J.M.L. Constanta a unei expertize medico legale care sa stabileasca daca partea civila sufera de epilepsie si daca aceasta a rezultat din cauza traumatismului suferit în accidentul de circulatie.

Curtea constata ca în recurs, la termenul din 15.09.2011, partea civila a depus la dosar o declaratie autentificata la data de 14.09.2011 la B.N.P. asociati D.C. si D.C. prin care partea civila B.A. a precizat ca „declar ca m-am împacat cu inculpatul B.C.F. … si sunt de acord cu înlaturarea raspunderii penale a lui B.C.F., desfiintarea hotarârii de condamnare pronuntata de Judecatoria Constanta si stingerea actiunii penale, respectiv civile, în dosarul penal nr.37966/212/2011 aflat pe rol la Curtea de Apel Constanta”.

Curtea retine ca în prezenta cauza inculpatul B.C.F. a fost trimis în judecata pentru savârsirea infractiunii de vatamare corporala din culpa prev. de art.184 alin.2,4 cod penal.

Curtea mai retine ca prin Legea nr.202/2010 la art.184 cod penal s-a introdus alin.6, cu urmatorul cuprins: „pentru faptele prevazute la alin.2 si 4, împacarea partilor înlatura raspunderea penala”.

Prin urmare, fata de declaratia notariala autentificata depusa de catre partea civila la termenul din data de 15.09.2011, Curtea constata ca în cauza a intervenit împacarea partilor, împrejurare care constituie, potrivit art.132 alin.1 cod penal cu referire la art.184 alin.6 cod penal, o cauza care „înlatura raspunderea penala si stinge si actiunea civila”.

Prin urmare, Curtea va reveni asupra expertizei medico-legale dispuse la termenul din 09.06.2011 si, în baza art.38515 pct.2 lit.”b” cod procedura penala, se va admite recursul partii civile B.A. împotriva sentintei penale nr.98 din data de 28 ianuarie 2011, pronuntata de Judecatoria Constanta, în dosarul penal nr.37966/212/2009, va casa  hotarârea atacata si, în temeiul art.11 pct.2 lit.b) - art.10 lit.h) cod procedura penala, se va înceta procesul penal fata de inculpatul B.C.F. pentru infractiunea prev. de art.184 alin.(2,4) cod penal, ca urmare a împacarii partilor.

În consecinta, Curtea va înlatura dispozitiile referitoare la condamnarea inculpatului, obligarea sa la despagubiri civile catre recurenta parte civila si cheltuieli judiciare conform art.193 cod procedura penala catre recurenta si catre stat potrivit art.191 cod procedura penala, respectiv obligarea asiguratorului la plata acelor daune civile alaturi de inculpat, mentinând obligarea sa si a asiguratorului la plata daunelor civile catre Spitalul Municipal Mangalia.

Conform art.192 alin.2 lit.b) cod procedura penala, Curtea va obliga inculpatul la plata sumei de 2000 lei si partea civila recurenta la plata sumei de 500 lei cheltuieli judiciare catre stat.