Infracţiuni de trafic de droguri şi consum de droguri.

Sentinţă penală 329 din 23.09.2015


Indeplinirea  condiţiile necesare pentru existenţa acesteia ,respectiv:unitatea de subiect activ,pluralitatea de acţiuni sau inacţiuni săvârşite la intervale de timp diferite ,unitatea de rezoluţie infracţională,omogenitatea juridică a actelor de executare ,identitatea de subiect pasiv.

 unicitatea rezoluţiei infracţionale rezultă din coroborarea mijloacelor de probă administrate,cerinţele textului de lege fiind îndeplinite,astfel că  :există unitate de persoană ,infracţiunea fiind săvârşită de acelaşi autor;au fost săvârşite mai multe  acte de executare ,la diferite intervale de timp (legea nu precizează distanţa dintre ele ,de aceea s-a considerat că acţiunile sau inacţiunile să fie săvârşite la un  interval nici prea scurt şi nici prea lung);în realizarea unei rezoluţii infracţionale unice(inculpatul având reprezentarea de  ansamblu a acţiunilor sale şi a rezultatului lor  ,aşa cum rezultă din modul în care au fost săvârşite);actele de executare prezintă fiecare în parte,conţinutul aceleiaşi infracţiuni ,atât sub aspectul laturii obiective cât şi a laturii subiective ;există identitate de subiect pasiv .

Referitor la identitatea de subiect pasiv, instanţa constată că statului îi este recunoscută calitatea de subiect pasiv general ca reprezentant al societăţii, deoarece orice infracţiune aduce atingere ordinii de drept ocrotită prin legea penală.

Subiectul pasiv al infracţiunii este persoana titulară a valorii sociale ocrotite penal şi nu există similitudine între noţiunea de subiect pasiv şi cea de persoană vătămată.

 Prin sentinţa penală nr.187/25.05.2015, pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosarul penal nr.1271/118/2015,definitivă prin decizia penală nr.871/P/2015 a Curţii de Apel Constanţa, s-a hotărât:

Admite cererea formulată de inculpatul RFS  şi schimbă  încadrarea juridică din trei infracţiuni de trafic de droguri de  mare risc prevăzute de art.2 alin.1  şi  2 din Legea nr. 143/2000,cu aplic.art.38 alin.1 Cod penal , într-o singură infracţiune de trafic de droguri de  mare risc în formă continuată prevăzută de art.2 alin.1  şi 2 din Legea nr. 143/2000 ,cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal.

În baza art.2 alin.1  şi alin.2 din Legea nr.143/2000 cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal , art.396 alin.10 Cod procedură penală şi cu aplicarea art.75 alin.2 lit.b Cod penal  -art.76 alin.1 Cod penal,

Condamnă  pe inculpatul RFS - fiul lui RA şi MI, ns. la  26.09.1996,domiciliat în XXX ,CI XXX,CNPXXX-la pedeapsa de 2(doi) ani  ,2 (două) luni  şi 20(douăzeci) de zile închisoare ,pentru comiterea infracţiunii de trafic de droguri de  mare risc în formă continuată.

În baza art.2 alin.1 şi alin.2 din Legea nr.143/2000 raportat la art.67 alin.2 Cod penal,

Aplică inculpatului RFS,pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 lit.a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice) şi b (dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat) Cod penal pe o durată de 1 an după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate.

Pedeapsa principală se execută prin privare de libertate în conformitate cu art.60 Cod penal.

Aplică inculpatului  pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 lit.a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice) şi b (dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat) Cod penal, care se execută din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată.

 În baza art.72 Cod penal,

Deduce din pedeapsa de 2 ani şi 2 luni  şi 20 de zile închisoare durata reţinerii şi arestării preventive de la 07.02.2015, la zi.

În baza art.399 alin.1 Cod procedură penală,

Menţine măsura arestării preventive a inculpatului RFS .

 În baza art.2 alin.1 şi alin.2 din Legea nr.143/2000 , cu aplicarea art.75 alin.2 lit.b Cod penal  -art.76 alin.1 Cod penal,

Condamnă pe inculpatul PMC - fiul lui OF şi MA, ns.la 03.07.1996 ,domiciliat în XXX ,CI XXX ,CNPXXX-la pedeapsa de 3 (trei) ani şi 4 (patru )luni închisoare.

Aplică inculpatului PMC pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 lit.a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice) şi b (dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat) Cod penal pe o durată de 1 an după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate.

În baza art.4 alin.1 din Legea nr.143/2000 ,cu aplic.art.75 alin.2 lit.b Cod penal  -art.76 alin.1 Cod penal,

Condamnă inculpatul PMC la pedeapsa de 2(două ) luni închisoare pentru comiterea infracţiunii de deţinere de droguri de risc în vederea consumului propriu .

În baza art.38 alin.1 Cod penal raportat la art.39 lit.b Cod penal,

Aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 3(trei) ani şi  4 (patru) luni închisoare la care se adaugă un spor de o treime din  pedeapsa  de 2 luni închisoare  urmând ca inculpatul PMC  să execute în final pedeapsa principală de 3 (trei)ani ,4 (patru)luni  şi 20 (douăzeci) de zile închisoare.

În baza art.45 alin.1  Cod penal,

Aplică inculpatului PMC, alături de pedeapsa principală de 3 ani , 4 luni şi 20 de zile  închisoare, pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 lit.a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice) şi b (dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat) Cod penal pe o durată de 1 an după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate.

Pedeapsa principală se execută prin privare de libertate în conformitate cu art.60 Cod penal.

Aplică inculpatului  pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 lit.a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice) şi b (dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat) Cod penal, care se execută din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată.

 Deduce din pedeapsa de 3 ani şi 4 luni  şi 20 de zile închisoare durata reţinerii şi arestării preventive de la 07.02.2015, la zi.

În baza art.399 alin.1 Cod procedură penală,

Menţine măsura arestării preventive a inculpatului PMC .

Respinge ca nefondate cererile inculpaţilor ,privind revocarea măsurii arestării preventive sau înlocuirea măsurii arestării preventive cu măsura arestului la domiciliu/controlul judiciar.

În baza art.17 din Legea nr.143/2000 ,

Dispune confiscarea următoarelor substanţe:conform raportului de constatare tehnico-ştiinţifică cu nr. 2653270/ 30.01.2015 al Laboratorului de Analiză şi Profil al Drogurilor din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Constanţa, cantitatea de 1,0 grame pulbere care conţine ca substanţă activă 3,4 - Methylenedioxymetamfetamine (MDMA), rămasă din proba înaintată după efectuarea analizelor de laborator  ;  conform raportului de constatare tehnico-ştiinţifică cu  nr. 1128776 din 30.01.2015 al Laboratorului de Analiză şi Profil al Drogurilor din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Constanţa: 10 comprimate şi 4,0 grame pulbere care conţine ca substanţă activă 3,4 – Methylenedioxymetamfetamine (MDMA), rămase din proba înaintată după efectuarea analizelor de laborator;  conform raportului de constatare tehnico-ştiinţifică cu nr. 1128789 din 27.02.2015 al Laboratorului de Analiză şi Profil al Drogurilor din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Constanţa: 8 comprimate şi 1,3 grame pulbere vişinie care conţine ca substanţă activă MDMA, rămase din probele înaintate după efectuarea analizelor de laborator.

În baza art.112 alin.1 lit.b Cod penal,

Aplică măsura de siguranţă a confiscării speciale asupra aparatului telefonic marca IPhone, culoare albă, model A1387 FCC ID: BCG-E2430A IC: 579C-E2430A şi cartela telefonică cu numărul de apel XXX, ridicate de la inculpatul RFS la data de 06.02.2014, precum şi  asupra aparatului telefonic marca „IPhone 6”, culoare gri cu negru, cu seria IMEI 354377063619187, prevăzut cu carcasă de silicon de culoare neagră şi cartela telefonică cu numărul de apel XXX, ridicate de la inculpatul PMC cu ocazia percheziţiei domiciliare din 06.02.2015(depuse la IPJ Constanţa cu dovada seria CT-226175 din 03.03.2015).

Aplică măsura de siguranţă a confiscării speciale asupra celor două cântare electronice deţinute de inculpatul  PMC pentru porţionarea drogurilor.

În baza art.16 din Legea nr.143/2000,

Confiscă de la inculpaţi sumele  de bani nerecuperate, primite de aceştia în schimbul drogurilor vândute (1.500 lei de la inculpatul RFS pentru tranzacţiile din 09.12.2014 şi 22.01.2015 şi 1.200 de la inculpatul PMC pentru tranzacţia din 06.02.2015).

În baza art.7 alin.1 din Lege nr. 76 din 08.04.2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, modificat de art.91 pct.6 din titlul II din Legea 255/2013,

 Dispune prelevarea probelor biologice de la inculpaţi în vederea adăugării profilelor genetice în Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare.

În baza art.7 alin.2 din Lege nr. 76 din 08/04/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare,

Prelevarea probelor biologice de la inculpaţi în vederea adăugării profilelor genetice în S.N.D.G.J. ,se  realizează la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, la introducerea condamnatului definitiv în penitenciar, de personalul medical al penitenciarului, cu sprijinul personalului de pază şi în prezenţa unui poliţist, fără nici o altă notificare prealabilă din partea instanţei de judecată.

 În baza art.5 din Lege nr.76 din 08/04/2008,

Dispune informarea condamnaţilor cu privire la faptul că probele biologice recoltate vor fi utilizate pentru obţinerea şi stocarea în S.N.D.G.J. a profilului genetic.

În baza art.274 alin.1 Cod procedură penală,

Obligă inculpatul RFS la plata sumei de 3.800 lei şi inculpatul PMC la plata sumei de 2.800  lei,ambele  reprezentând cheltuieli judiciare avansate de către stat.

În baza art.272  Cod procedură penală,

.

S-a retuinut că la data de 03.03.2015 a fost înregistrat pe rolul instanţei ,rechizitoriul  nr.1063D/P/2014 întocmit la aceeaşi dată  de  către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism- Serviciul Teritorial Constanţa-prin care au fost  trimişi în judecată inculpatul RFS –pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri de mare risc (3 infracţiuni), prev.de art.2 alin.1 şi alin.2 din Legea nr.143/2000, cu aplic. art. 38 alin.1 Cod penal ,privind concursul de infracţiuni - şi inculpatul PMC pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri de mare risc, prev. de art.2 alin.1 şi alin.2 din Legea nr.143/2000 şi deţinere de droguri de risc în scop de consum propriu ,fără drept, prev. de art.4 alin.1 din Legea nr.143 /2000,cu aplic.art.38 alin.1 Cod penal,privind concursul de infracţiuni.

S-a mai dispus clasarea cauzei faţă de PMC sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art. 2 alin. 1 şi 2 din Legea nr.143/2000 cu privire la care faţă de acesta s-a început urmărirea penală prin ordonanţa din data de 06.02.2015 întrucât nu s-a probat implicarea lui  în tranzacţiile cu comprimate conţinând MDMA din datele de 09.12.2014 şi 22.01.2015 pe care colaboratorul autorizat în cauză  le-a procurat  de la RFS.

În faza de urmărire penală,prin încheierea  nr.26 din 07 februarie 2015, s-a dispus arestarea preventivă a inculpaţilor(dosar nr. 669/118/2015 al Tribunalului Constanţa), pe o durată  de 30 de zile, începând cu data de 07 februarie şi până la data de  08 martie 2015 ,fiind emise mandatele de arestare preventivă nr.14/UP/şi 15/UP/,la data de 07.02.2015.Încheierea a rămas definitivă prin respingerea contestaţiilor declarate de inculpaţi ,în baza încheierii nr.15/P/JDL/10.02.2015 a Curţii de Apel Constanţa . La luarea măsurii arestării preventive ,s-au avut în vedere  prevederile art. 223 alin.1 lit.b şi alin.2 Cod proc.pen.- pentru PMC - şi  art.223 alin.2 Cod proc.pen. –pentru RFS.

Ulterior,după sesizarea cu rechizitoriu, măsura arestării a fost menţinută prin încheieri succesive, rămase definitive prin respingerea contestaţiilor declarate de inculpaţi .

Dosarul a parcurs procedura camerei preliminare în perioada 03. 03 -26.03.2015 iar inculpaţii nu au formulat în termenul stabilit,de 20 de zile, excepţii sau cereri prevăzute de art. 342 -344 alin. 2 Cod procedură penală. Dezbaterile asupra chestiunilor privind legalitatea sesizării instanţei ,a administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală,au avut loc la termenul din 26.03.2015 iar prin încheierea pronunţată la aceeaşi dată ,definitivă,judecătorul de cameră preliminară a dispus începerea judecăţii în cauză .

În sarcina acestora se reţine prin rechizitoriu că: RFS,  la data de 09.12.2014, a vândut unui colaborator autorizat în cauză, cu suma de 300 lei, 4 comprimate conţinând MDMA; la data de 22.01.2015 i-a vândut aceluiaşi colaborator autorizat ,20 comprimate conţinând MDMA, cu suma de 1200 lei; la data de 06.02.2015 i-a vândut aceluiaşi colaborator, cu suma de 1200 lei,  13 comprimate conţinând MDMA. PMC ,la data de 06.02.2015 i-a vândut inculpatului RFS 13 comprimate conţinând MDMA, pentru care la data de 05.02.2015 a primit de la acesta suma de 1200 lei; la data de 06.02.2015 a deţinut la domiciliu ,în scop de consum propriu ,fără drept,0,3 grame cannabis.

 În fapt,prin  urmare unui denunţ din 02.12.2014,la data de 04.12.2014, prin ordonanţa procurorului de caz,s-a dispus  pentru o perioadă de 60 de zile, autorizarea în cauză a unui investigator sub acoperire şi a unui colaborator al acestuia pentru a culege date şi informaţii cu privire la activitatea infracţională desfăşurată de RFS şi pentru a procura de la el droguri de mare risc. La data de 02.02.2015 ordonanţa susmenţionată a fost prelungită pentru o perioadă de 30 de zile.

La data de 09.12.2014, inculpatul RFS i-a vândut colaboratorului  autorizat în cauză, în schimbul sumei de 300 lei,  4 comprimate conţinând  MDMA ,tranzacţie care a fost monitorizată de investigatorul sub acoperire, aşa cum rezultă din procesul -verbal încheiat de acesta cu acea ocazie.

Cele patru comprimate pe care colaboratorul le-a cumpărat de la inculpatul RFS au fost trimise spre analiză, la Laboratorul de Analiză şi Profil al Drogurilor din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Constanţa. Din raportul de constatare tehnico-ştiinţifică cu nr. 2653270/ 30.01.2015, al acestei instituţii rezultă că:„Proba, înaintată în cauza privind pe numitul RFS, este constituită din 4 comprimate „Heineken” care conţin ca substanţă activă 3,4 Methylenedioxymetamfetamine(MDMA).3,4 Methylenedioxymetamfetamine (MDMA) face parte din Tabelul-anexă nr.1 din Legea nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri.”

La data de 22.01.2015, inculpatul RFS i-a vândut aceluiaşi colaborator, în schimbul sumei de 1200 lei, 20 comprimate „ecstasy”, tranzacţie care, de asemenea, a fost monitorizată de investigatorul sub acoperire, aşa cum rezultă din procesul verbal încheiat de acesta cu acea ocazie.

Din procesul-verbal susmenţionat rezultă că inculpatul Ranaldi  Francesco – Saverio i-a pretins iniţial colaboratorului suma de 1200 lei, iar drogurile i le-a predat acestuia după câteva ore. Acest fapt a condus la concluzia că la rândul său inculpatul Ranaldi  Francesco – Saverio procura drogurile de la o persoană din anturajul său, iar apoi le revindea.

Cele 20 de comprimate, pe care colaboratorul le-a cumpărat de la inculpatul RFS, au fost trimise spre analiză, Laboratorului de Analiză şi Profil al Drogurilor din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Constanţa. Din raportul de constatare tehnico-ştiinţifică cu nr. 1128776/  30.01.2015, întocmit de această instituţie, rezultă următoarele  concluzii :„Proba, înaintată în cauza privind pe numitul RFS, este constituită din 20 comprimate „Heineken” care conţin ca substanţă activă 3,4 Methylenedioxymetamfetamine(MDMA); 3,4 Methylenedioxymetamfetamine (MDMA)  face parte din Tabelul-anexă nr.1 din Legea nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri.”

La data de 05.02.2015 inculpatul RFS şi-a manifestat disponibilitatea să-i vândă aceluiaşi colaborator comprimate „ecstasy” în schimbul sumei de 1200 lei. Sub supravegherea investigatorului sub acoperire aceşti bani au fost predaţi de colaborator la aceeaşi dată, inculpatului RFS.

Din procesul- verbal din data de 05.02.2015, încheiat de lucrătorii de poliţie care îl monitorizau pe inculpatul RFS, au rezultat indicii că banii au fost predaţi de acesta unei persoane, a cărei identitate nu a putut fi stabilită la acea dată, care s-a întâlnit cu inculpatul aproximativ 4 - 5 minute, iar apoi  s-a deplasat spre strada Elena Caragiani din municipiul Bucureşti şi  a intrat în blocul nr. 3J, scara 2.

În aceeaşi zi ,inculpatul RFS a amânat în mai multe rânduri predarea drogurilor către colaborator, iar în jurul orelor 20:00 l-a anunţat pe acesta din urmă că îi va preda drogurile în ziua următoare,motiv pentru care s-a instituit un dispozitiv format din lucrători de poliţie judiciară,cu scopul de a efectua prinderea în flagrant a inculpatului ,dar şi a persoanei de la care acesta ,la rândul său,îşi procura drogurile.

La data de 06.02.2015, inculpatul RFS de la postul telefonic XXX i-a comunicat în mai multe rânduri colaboratorului IM că nu poate să-i predea încă pastilele, întrucât nu reuşeşte să ia legătura cu persoana de la care, la rândul său, el trebuia să primească drogurile.

S-a stabilit ,urmare datelor furnizate de colaboratorul autorizat  în cauză,că postul telefonic cu nr. XXX, pe care inculpatul încerca să-l contacteze ,este folosit de inculpatul PMC,care este implicat în trafic de droguri de risc şi de mare risc, pe care le vinde, în principal, în cluburile din Bucureşti.

De asemenea,s-a stabilit  că PMC locuieşte în municipiul Bucureşti, pe XXX şi că este aceeaşi persoană care la data de 05.02.2015 s-a întâlnit aproximativ 4 - 5 minute cu inculpatul RFS, când a primit de la acesta, aşa cum a rezultat din ancheta ulterioară, banii pentru drogurile ce urmau a fi procurate.

Aşa cum  a rezultat din convorbirile telefonice interceptate, inculpatul RFS a reuşit să-l contacteze pe furnizorul său de droguri, inculpatul PMC,la data de 06.02.2015, în jurul orelor 21:15, iar acesta din urmă i-a dat asigurări că în aproximativ 20 de minute va veni la domiciliul lui să-i predea drogurile, fapt pe care inculpatul RFS i l-a adus la cunoştinţă colaboratorului autorizat în cauză.

După cum reiese din  procesul- verbal întocmit de lucrătorii de poliţie care îl monitorizau pe RFS, în faţa blocului unde acesta locuieşte, în jurul orelor 21:45, a oprit autoturismul marca „Opel Astra”, de culoare gri, înmatriculat sub nr. XXX, din care a coborât inculpatul PMC, care a intrat în scara blocului, unde a rămas aproximativ 30 de secunde, iar apoi a părăsit zona cu acelaşi autoturism.

Lucrătorii de poliţie judiciară au efectuat un control corporal amănunţit asupra colaboratorului IM, constându-se că nu deţinea nici un fel de substanţe asupra lui şi l-au supravegheat până  a intrat în scara blocului unde locuia inculpatul RFS.

În perioada imediat următoare, lucrătorii de poliţie judiciară au intervenit, imobilizându-l pe inculpatul RFS, după ce acesta îi predase colaboratorului sub acoperire un plic autosigilant, conţinând un număr de 13 comprimate de culoare vişinie, cu puncte albe, fiecare comprimat fiind format din două pastile unite sub forma cifrei „8”, având pe fiecare din cele două feţe inscripţionat semnul  „+ şi –”.

Inculpatul  i-a încunoştinţat pe poliţişti că tocmai primise comprimatele ecstasy de la inculpatul PMC şi a fost de acord, la solicitarea lucrătorilor de poliţie, să-l contacteze din nou pe acesta pentru a procura de la el droguri, motiv pentru care inculpatul RFS, folosind un telefon pus la dispoziţie de investigatorul sub acoperire, a apelat postul telefonic cu numărul de apel XXX, utilizat de inculpatul PMC, căruia i-a transmis „că vrea să iasă afară”. Aşa cum rezultă din declaraţia  dată de inculpatul RFS, expresia susmenţionată constituia un cod prin care inculpatul PMC a înţeles că i se solicită droguri.

Prin ordonanţa nr. 1063/D/P/2014 din 06.02.2015, ora 12:00, s-a dispus cu titlu provizoriu, pe o durată de 48 de ore, de la data de 06.02.2015, ora 13:00 şi până la data de 08.02.2015, ora 13:00, autorizarea interceptării şi înregistrării comunicaţiilor ori a oricărui tip de comunicare purtate de la posturile telefonice cu numerele de apel XXX (utilizator RFS) şi XXX (utilizator RFS), precum şi localizarea acestora.

Ordonanţa nr.1063/D/P/2014 din data de 06.02.2015 a fost confirmată de Tribunalul Constanţa, prin încheierea nr.74 din 09.02.2015, pronunţată în dosarul nr. 680/118/2015.

S-a instituit, de asemenea, consemn la Serviciul Tehnic care a pus în aplicare această ordonanţă, pentru a fi furnizate în timp real informaţiile obţinute din interceptări.

La data de 06.02.2015, inculpatul RFS de la postul telefonic XXX i-a comunicat în mai multe rânduri colaboratorului IM că nu poate să-i predea încă pastilele, întrucât nu reuşeşte să ia legătura cu persoana de la care, la rândul său, el trebuia să primească drogurile.

Serviciul Tehnic care monitoriza postul telefonic utilizat de RFS le-a comunicat lucrătorilor de poliţie judiciară că inculpatul a încercat să  contacteze numărul de telefon XXX, înregistrat pe numele PMA.

Cu acea ocazie, colaboratorul autorizat în cauză le-a adus la cunoştinţă poliţiştilor că postul telefonic susmenţionat este folosit de PMC,  care este implicat în trafic de droguri de risc şi de mare risc, pe care le vinde, în principal, în cluburile din Bucureşti.

S-a stabilit că PMC locuieşte în municipiul Bucureşti, pe XXX şi că este aceeaşi persoană care la data de 05.02.2015 s-a întâlnit aproximativ 4 - 5 minute cu inculpatul RFS, când a primit de la acesta, aşa cum a rezultat din ancheta ulterioară, banii pentru drogurile ce urmau a fi procurate.

Aceste aspecte au fost comunicate procurorului din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Constanţa, care efectua urmărirea penală în cauză,  care a obţinut de la Tribunalul Constanţa autorizaţia  de percheziţie domiciliară nr.72/ 06.02.2015, la imobilul în care locuia inculpatul PMC. Inculpatul a fost preluat în supraveghere de către o echipă de filaj, constatându-se că s-a întâlnit cu alte persoane în parcarea subterană de la MOL  PROMENADA.

Aşa cum  a rezultat din convorbirile telefonice interceptate, inculpatul RFS a reuşit să-l contacteze pe furnizorul său de droguri, inculpatul PMC, în jurul orelor 21:15, iar acesta din urmă i-a dat asigurări că în aproximativ 20 de minute va veni la domiciliul lui să-i predea drogurile, fapt pe care inculpatul RFS i l-a adus la cunoştinţă colaboratorului autorizat în cauză.

Procurorul a redat  convorbirile telefonice purtate începând cu ora 21:15, din care a reţinut implicarea inculpatului PMC în traficarea drogurilor procurate în acea seară de colaboratorul IM.

La data de 06.02.2015, la ora 21:15:08, RFS de la postul telefonic cu nr. XXX, îl contactează pe  PMC aflat la postul telefonic cu nr.XXX şi poartă următoarea discuţie telefonică:

PMC: - Da, mă, stai că uite sunt şi eu cu ăsta

aicea…îl aştept… am ajuns aicea…

RFS: - Şi în cât timp …?

PMC: - Cum a coborât, vin spre tine …

RFS: - Acuma vii spre mine ?

PMC: - Cum a coborât, vin spre tine… cum a

coborât… sunt jos… trebuie să

coboare…

RFS:  - Aaaa… şi gen… vii spre mine, după …! Ok., crezi că în 20 de minute ajungi?

PMC:   - Da !

RFS: - Ok, pa!

La data de 06.02.2015, la ora 21:24:30, colaboratorul autorizat IM îl apelează pe RFS aflat la postul telefonic cu nr.XXX şi poartă următoarea discuţie telefonică:

RFS:   - Da!

IM :  - Ce faci, mă !

RFS: - Bine, bă, vezi că am vorbit cu acesta şi a zis că ajunge cam în 20 de minute!

IM:  - În 20 de minute ?

RFS:   - Da! O lua … gen… spre cartier!

IM :  - Şi ajunge el în 20 de minute ?

RFS: - Da!

IM:- Şi atunci, eu cum să vin, sau cum să…?

RFS: - Păi, îţi zic eu, frate! Sună-mă în 20 de

minute şi îţi zic eu, ce şi cum …!

IM : - Deci, să te sun în 20 de minute ?

RFS: - Bine !

La data de 06.02.2015, la ora 21:32:32, RFS de la postul telefonic cu nr. XXX îl contactează pe PMC aflat la postul telefonic cu nr. XXX şi poartă următoarea discuţie telefonică:

PMC : - Da, mă, acum am ajuns acasă …!

RFS: - Şi… cum facem ?

PMC: - Păi, nu ştiu … o să vin eu la tine, dar

mai stai 10 minute …!

RFS: - Dar, în 10 minute eşti şi tu aici, te rog,

da ?

PMC: - Da, mă, da !

RFS : - Bine, hai, pa !

La data de 06.02.2015, la ora 21:40:59, RFS de la postul telefonic cu nr. XXX îl contactează pe PMC ,aflat la postul telefonic cu nr.XXX şi poartă următoarea discuţie telefonică:

RFS :  -  Alo ?

PMC: -  Da, uite acum am ieşit din casă …!

RFS : -  Bine, hai… cobor şi eu acum…!

PMC: -  Bine !

RFS : - Hai, pa !

Aşa cum rezultă din procesul verbal întocmit de lucrătorii de poliţie care îl monitorizau pe RFS, în faţa blocului unde acesta locuieşte, în jurul orelor 21:45, a oprit autoturismul marca „Opel Astra”, de culoare gri, înmatriculat sub nr.XXX, din care a coborât inculpatul PMC, care a intrat în scara blocului, unde a rămas aproximativ 30 de secunde, iar apoi a părăsit zona cu acelaşi autoturism. Este evident că întâlnirea dintre cei doi a avut ca scop predarea comprimatelor ecstasy.

De altfel, în perioada imediat următoare întâlnirii cu PMC, inculpatul RFS l-a contactat telefonic de la aparatul aparţinând mamei sale, pe colaboratorul IM pe care l-a chemat în scara blocului în care locuieşte, pentru a-i preda drogurile :

La data de 06.02.2015, la ora 21:50:09, RFS de la postul telefonic cu nr.XXX îl contactează pe IM şi poartă următoarea discuţie telefonică:

IM: - Da, mă !

RFS: - Hai la mine, la scară ! Bă, în cât timp ajungi ?

IM: - În 5 minute !

RFS: - Bine, hai, pa !

Lucrătorii de poliţie judiciară au efectuat un control corporal amănunţit asupra colaboratorului IM, constându-se că nu deţinea nici un fel de substanţe asupra lui şi l-au supravegheat până  a intrat în scara blocului unde locuia inculpatul RFS.

În perioada imediat următoare, lucrătorii de poliţie judiciară au intervenit, imobilizându-l pe inculpatul RFS, după ce acesta îi predase colaboratorului sub acoperire un plic autosigilant, conţinând un număr de 13 comprimate de culoare vişinie, cu puncte albe, fiecare comprimat fiind format din două pastile unite sub forma cifrei „8”, având pe fiecare din cele două feţe inscripţionat semnul  „+ şi –”.

Asupra inculpatului RFS a fost găsit telefonul marca „IPhone” conţinând cartela telefonică cu numărul de apel XXX ( interceptat în cauză ).

Inculpatul RFS i-a încunoştinţat pe poliţişti că tocmai primise comprimatele ecstasy de la inculpatul PMC şi a fost de acord, la solicitarea lucrătorilor de poliţie, să-l contacteze din nou pe acesta pentru a procura de la el droguri, motiv pentru care inculpatul RFS, folosind un telefon pus la dispoziţie de investigatorul sub acoperire, a apelat postul telefonic cu numărul de apel XXX, utilizat de inculpatul PMC, căruia i-a transmis „că vrea să iasă afară”. Aşa cum rezultă din declaraţia  dată de inculpatul RFS, expresia susmenţionată constituia un cod prin care inculpatul PMC a înţeles că i se solicită droguri.

Acesta din urmă l-a invitat pe inculpatul RFS în parcarea din spatele blocului, unde locuieşte.

 În acel loc lucrătorii de poliţie  judiciară au identificat un autoturism marca „Opel  Astra”, de culoare gri, înmatriculat sub nr.XXX şi un autoturism marca „Ford Fiesta”, de culoare albă, înmatriculat sub nr. XXX, în care se aflau mai multe persoane pe care poliţiştii, după ce şi-au declinat identitatea, au încercat să le imobilizeze în vederea  efectuării controlului.

Aşa cum rezultă din procesul verbal încheiat de echipa operativă care s-a aflat la faţa locului inculpatul PMC a ieşit din partea stângă spate a autoturismului cu nr. XXX şi a pornit în fugă, printre blocuri.

 Deşi lucrătorii de poliţie judiciară l-au avertizat în două rânduri să se oprească şi au utilizat armamentul din dotare, executând foc în plan vertical, inculpatul PMC a continuat să fugă şi din cauza întunericului, a condiţiilor atmosferice şi a topografiei locului, a reuşit să scape. Inculpatul  a fost depistat după aproximativ 30 de minute, în scara blocului unde locuieşte.

Asupra lui PMC a fost găsit telefonul marca „IPhone 6”, conţinând cartela telefonică cu numărul de apel XXX (interceptat în cauză).

Cu ocazia percheziţiei efectuate la domiciliul acestui inculpat , au fost găsite  o seringă hipodermică de 1 ml. (proba nr. 2a), un rest de ţigaretă confecţionată artizanal (proba nr. 2b), două fragmente de ţigarete (proba nr.2c), un staniol în interiorul căruia se aflau fragmente vegetale (proba nr. 2d) şi două cântare (proba nr.2e).

 Substanţele susmenţionate precum şi cele 13 comprimate  (proba nr.1) predate colaboratorului IM de către inculpatul  RFS  au fost trimise spre analiză Laboratorului de Analiză şi Profil al Drogurilor din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Constanţa. Din raportul de constatare tehnico-ştiinţifică cu nr.1128789  din 27.02.2015, al acestei instituţii  rezultă următoarele concluzii :„Probele, înaintate în cauza privind pe suspecţii RFS şi PMC sunt constituite din :

-proba nr.1 : 13 comprimate „Battery”, de culoare vişinie, ştanţate pe ambele feţe cu logo-ul „+/-„), conţin ca substanţă activă

3,4 –Methylenedioxymetamfetamine ( MDMA );

-proba nr. 2a : o seringă hipodermică, de 1 ml., pe care se observă urme materie), pe care s-a pus în evidenţă Ketamină;

-proba nr. 2b : un fragment de ţigaretă, confecţionată artizanal din foiţă de culoare albă şi filtru din carton, care conţine fragmente vegetale, mărunţite, de culoare maro, în amestec cu fragmente vegetale mărunţite, de culoare verde-oliv, pe care s-a pus în evidenţă Tutun şi Tetrahidrocannabinol (THC),

-proba nr.2c: 2 fragmente de ţigară, una dintre ele inscripţionată „KENT”, care conţin fragmente vegetale mărunţite, de culoare maro) pe care nu s-au pus în evidenţă substanţe stupefiante sau psihotrope supuse controlului Legii nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri;

-proba nr. 2d:  0,3 grame fragmente vegetale-inflorescenţe- de culoare verde-oliv, ambalate într-o bucată de hârtie de culoare aurie) este Cannabis;

- proba nr. 2e :  2 cântare electronice, pe care nu se observă urme materie, pe care nu s-au pus în evidenţă substanţe stupefiante sau psihotrope supuse controlului Legii nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri;

În probele nr.2b şi 2d s-a pus în evidenţă Tetrahidrocannabinol (THC), substanţă psihotropă biosintetizată de planta Cannabis.

3,4 – Methylenedioxymetamfetamine ( MDMA ) face parte din Tabelul-anexă nr.1 din Legea nr.143/2000, privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri.

CANNABIS şi KETAMINA fac parte din Tabelul - anexă nr. III din Legea nr. 143/ 2000, privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri.”

În baza autorizaţiei nr.71 din 04.02.2015, emisă de Tribunalul Constanţa în dosarul nr. 604/118/2015, lucrătorii de poliţie judiciară au efectuat la data de 06.02.2015 o percheziţie la imobilul unde domiciliază inculpatul RFS, ocazie cu care au fost descoperite 17 pliculeţe din plastic transparent care conţin urme de substanţe vegetale, filtre de ţigară şi foiţe folosite pentru confecţionarea ţigaretelor artizanale,  6 cutii ce conţin foiţe  tip „OCB” şi un grinder inscripţionat „LOVE AMSTERDAM”, de culoare neagră.

În sarcina inculpatului RFS s-a reţinut iniţial comiterea infracţiunii de trafic de droguri de mare risc, prev. de art. 2 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., constând în aceea că la data de 09.12.2014 a vândut cu suma de 300 lei  4 comprimate conţinând MDMA, la data de 22.01.2015 a vândut 20 comprimate conţinând MDMA, cu suma de 1200 lei şi la data de 06.02.2015 a vândut cu suma de 1200 lei,  13 comprimate conţinând MDMA. Ulterior s-a dispus schimbarea încadrării juridice din infracţiunea susmenţionată în formă continuată, în trei infracţiuni de trafic de droguri de mare risc, apreciindu-se că, raportat la intervalul mare de timp scurs între cele trei tranzacţii, inculpatul a acţionat în baza unor rezoluţii infracţionale distincte. 

Inculpatul RFS a recunoscut toate tranzacţiile cu droguri reţinute în sarcina lui şi l-a indicat pe inculpatul PMC ca fiind furnizorul său de droguri, inclusiv a comprimatelor ecstasy capturate la data de 06.02.2015. Acesta a declarat că într-adevăr i-a înmânat la data de 04.02.2015 inculpatului PMC banii pentru procurarea drogurilor care urmau să-i fie înmânate în cursul aceleiaşi zile, dar că  predarea drogurilor a fost amânată pentru a doua zi, 06.02.2015, când el a încercat în mai multe rânduri să-l contacteze pe PMC telefonic pentru a intra în posesia comprimatelor ecstasy.

Inculpatul RFS a confirmat faptul că după ce a reuşit să-l contacteze telefonic pe inculpatul PMC, acesta din urmă a venit la blocul în care el locuieşte, la bordul unui autoturism marca „Opel Astra”, a intrat în scara blocului şi i-a predat comprimatele de culoare vişinie pe care l-a rândul său i le-a înmânat colaboratorului  in perioada imediat următoare , moment în care au intervenit lucrătorii de poliţie.

În sarcina inculpatului PMC s-a reţinut comiterea infracţiunilor de trafic de droguri de mare risc, prev. de art. 2 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 143/2000, constând în aceea că la data de 06.02.2015 i-a vândut inculpatului RFS 13 comprimate conţinând MDMA, pentru care la data de 05.02.2015 a primit de la acesta suma de 1200 lei şi deţinere de droguri de risc în scop de consum propriu, fără drept, prev. de art. 4 alin. 1 din Legea nr.143/ 2000, constând în aceea că la data de 06.02.2015 a deţinut la domiciliu, în scop de consum propriu, fără drept, 0,3 grame cannabis, ambele cu aplic. art. 38 alin.1 Cod penal.

Inculpatul PMC a declarat că este doar consumator de droguri şi a negat faptul că la data de 06.02.2015 i-a predat lui RFS cele 13 comprimate conţinând MDMA.

În cauză, prin ordonanţa din data de 13.02.2015 s-a dispus evaluarea inculpatului PMC de către Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Constanţa din cadrul Agenţiei Naţionale Antidrog, însă  inculpatul a refuzat  includerea sa în circuitul integrat de asistenţă a persoanelor consumatoare de droguri  .

Inculpatul PMC a negat orice implicare a sa în activităţi de trafic de droguri, recunoscând consumul de droguri,însă pe baza actelor de urmărire penală descrise mai sus ,procurorul a reţinut  că acesta este cel care la data de 06.02.2015 i-a furnizat comprimatele ecstasy inculpatului RFS.

Inculpatul PMC nu a negat aspectele evidente care au fost constate de lucrătorii de poliţie judiciară în procesele -verbale din datele de 05.02.2015 şi 06.02.2015. Acesta a recunoscut că într-adevăr la data de 05.02.2015 s-a întâlnit cu RFS, de la care a primit o sumă de bani, însă a precizat că aceşti bani constituiau o datorie mai veche pe care acesta o avea faţă de el.

 Totodată, acesta a recunoscut faptul că în seara de 06.02.2015 a intrat în scara blocului unde locuia RFS, negând însă că scopul acestei întâlniri a fost predarea celor 13 comprimate conţinând MDMA. Conform declaraţiei sale iniţiale, scopul acestei întâlniri a fost să poarte o discuţie cu RFS, discuţie pe care nu şi-o aminteşte întrucât era drogat. După ce a luat cunoştinţă de toate actele de urmărire penală, inculpatul a declarat că scopul întâlnirii a vizat o discuţie despre o tranzacţie cu cannabis pe care inculpatul RFS  îl comandase anterior.

Potrivit,procurorului,declaraţiile inculpatului PMC nu corespund adevărului. Inculpatul RFS  nu avea nici  un motiv să-l indice pe inculpatul PMC ca fiind cel de la care, în cursul serii de 06.02.2015 a primit cele 13 comprimate conţinând MDMA, în condiţiile în care aceştia au fost colegi la aceeaşi şcoală generală şi sunt buni prieteni. În momentul prinderii inculpatului Ranaldi Francesco–Saverio, identitatea furnizorului de la care el îşi procura drogurile era deja stabilită, pe numele inculpatului PMC fiind deja emise un mandat de percheziţie domiciliară şi un mandat de aducere. 

Declaraţia inculpatului RFS din prima fază  procesuală se coroborează cu toate actele de urmărire penală efectuate în cauză. 

S-a stabilit, conform proceselor verbale întocmite de lucrătorii de poliţie judiciară şi procesului verbal de redare a convorbirilor telefonice interceptate în cauză, că în seara de 06.02.2015, deşi colaboratorul IM solicita insistent  să i se  predea drogurile pe care le achitase în ziua anterioară sau să i se restituie banii, inculpatul RFS  nu a putut să-i predea drogurile decât în perioada imediat următoare întâlnirii cu inculpatul PMC.

Inculpatul RFS  nu a intrat în posesia drogurilor decât  în seara de 06.02.2015, jurul orelor 21:45, când s-a întâlnit cu inculpatul PMC, care de altfel a fost singura persoană cu care  inculpatul RFS  s-a întâlnit în acea seară.

Inculpatul PMC  a încercat să acrediteze ideea că este doar un simplu consumator, fără nici un fel de implicare în activităţi de trafic de droguri, fapt care este infirmat de actele de urmărire penală efectuate în cauză.

La data de 23.02.2015 au fost audiaţi la sediul D.I.I.C.O.T.-Serviciul Teritorial Constanţa martorii CAL, PM şi PM, care la data de 06.02.2015 se aflau în autoturismul marca „Opel Astra”, cu nr. XXX. Aceştia au confirmat că, într-adevăr, în seara de 06.02.2015, la solicitarea inculpatului PMC l-au dus pe acesta cu autoturismul până în faţa blocului în care locuia inculpatul RFS că inculpatul PMC a intrat în scara acestui bloc, întorcându-se ulterior la autoturism după aproximativ 3 minute.

Cei trei martori l-au descris pe inculpatul  PMC ca fiind un traficant de droguri de la care anterior ei trei au cumpărat cannabis de aproximativ 10 -15 ori, cu sume cuprinse între 50 lei şi  60 lei gramul, în scop de consum. Prezenţa la domiciliul inculpatului PMC a celor două cântare electronice confirmă în plus faptul că acesta era implicat în activităţi de porţionare a drogurilor, în scop de vânzare.

 Şi din declaraţia colaboratorului autorizat în cauză, audiat în calitate de martor cu identitate protejată, rezultă că inculpatul PMC este un cunoscut dealer de comprimate ecstasy, cannabis şi Ketamină în cluburile din cartierul în care locuieşte.

Procurorul a constatat că  nu există suficiente probe pentru ca faţă de inculpatul PMC să se extindă cercetările şi acţiunea penală şi sub aspectul faptelor descrise de martorii CAL, PM şi PM,dar a apreciat că  declaraţiile lor îl caracterizează elocvent pe inculpat, infirmând versiunea acestuia care se prezintă ca un simplu consumator.

Nu există probe cu privire la implicarea inculpatului PMC în tranzacţiile cu comprimatele ecstasy cumpărate de colaboratorul IM de la inculpatul RFS la datele de 09.12.2014 şi 22.01.2015. Inculpatul RFS a declarat că  şi aceste comprimate le-a procurat tot de la inculpatul PMC, însă declaraţia acestuia, deşi credibilă, nu  se coroborează cu alte acte de urmărire penală, motiv pentru care faţă de inculpatul PMC s-a pus în mişcare acţiunea penală doar pentru infracţiunea prev. de art.2 alin.1 şi 2 din Legea nr.143/2000 având ca obiect implicarea sa în tranzacţia cu cele 13 comprimate ecstasy, pe care în seara de 06.02.2015 i le-a predat inculpatului RFS, în schimbul banilor pe care îi primise de la acesta în ziua anterioară.

Starea de fapt a fost stabilită  conform rechizitoriului,pe baza următoarelor mijloace de probă administrate : denunţul ataşat la dosarul cauzei; procesele - verbale întocmite de investigatorul sub acoperire;procesele - verbale întocmite de lucrătorii de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Constanţa;  rezultatul analizelor de laborator, materializat în rapoartele ataşate la dosarul cauzei; declaraţia martorului cu identitate atribuită IM;declaraţiile martorilor PM, PM, CAL, OLG; procesul verbal din 16.02.2015 de redare a convorbirilor telefonice din data de 06.02.2015;declaraţiile inculpaţilor.

La primul termen de judecată,după citirea actului de sesizare şi audierea inculpaţilor,părţile au precizat că nu contestă probele administrate ,din punct de vedere al temeiniciei acestora

În faţa instanţei,la termenul din 21.04.2015,inculpatul  RFS a făcut declaraţia până la începerea cercetării judecătoreşti ,recunoscând faptele aşa cum sunt reţinute în actul de sesizare ,arătând că are cunoştinţă şi îşi însuşeşte probele administrate în faza de urmărire penală şi nu solicită administrarea de probe noi ,cu excepţia înscrisurilor,aşa încât instanţa ,în baza art.375 alin.2  raportat la art.374 alin.4 Cod procedură penală,a admis cererea de judecare după procedura  simplificată  .

Sub aspectul încadrării juridice,s-au reţinut  în sarcina inculpatului RFS,trei infracţiuni de trafic de droguri de mare risc ,prevăzute de  art. 2 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 143/2000 cu aplicarea art.38 alin.1 Cod penal,privind concursul  real de infracţiuni,constând în aceea că: la data de 09.12.2014 a vândut unui colaborator autorizat în cauză, cu suma de 300 lei, 4 comprimate conţinând MDMA; la data de 22.01.2015 i-a vândut aceluiaşi colaborator 20 comprimate conţinând MDMA, cu suma de 1200 lei; la data de 06.02.2015 i-a vândut aceluiaşi colaborator, cu suma de 1200 lei,  13 comprimate conţinând MDMA.

Instanţa apreciază că cererea de schimbarea încadrării juridice formulată de inculpat prin avocatul ales ,din trei infracţiuni de trafic de droguri de mare risc aflate în concurs real ,într-o singură  infracţiune de trafic de droguri de mare risc,în formă continuată, este întemeiată.

Potrivit art.35 alin.1 Cod penal,”infracţiunea este continuată când o persoană săvârşeşte la diferite intervale de timp ,dar în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale şi împotriva aceluiaşi subiect pasiv ,acţiuni sau  inacţiuni care prezintă,fiecare în parte,conţinutul aceleiaşi infracţiuni”.

Din definiţia infracţiunii continuate , dată  de  art.35 alin.1 Cod penal,rezultă condiţiile necesare pentru existenţa acesteia ,respectiv:unitatea de subiect activ,pluralitatea de acţiuni sau inacţiuni săvârşite la intervale de timp diferite ,unitatea de rezoluţie infracţională,omogenitatea juridică a actelor de executare ,identitatea de subiect pasiv.

 În cauza de faţă,unicitatea rezoluţiei infracţionale rezultă din coroborarea mijloacelor de probă administrate,cerinţele textului de lege fiind îndeplinite,astfel că  :există unitate de persoană ,infracţiunea fiind săvârşită de acelaşi autor;au fost săvârşite mai multe  acte de executare ,la diferite intervale de timp (legea nu precizează distanţa dintre ele ,de aceea s-a considerat că acţiunile sau inacţiunile să fie săvârşite la un  interval nici prea scurt şi nici prea lung);în realizarea unei rezoluţii infracţionale unice(inculpatul având reprezentarea de  ansamblu a acţiunilor sale şi a rezultatului lor  ,aşa cum rezultă din modul în care au fost săvârşite);actele de executare prezintă fiecare în parte,conţinutul aceleiaşi infracţiuni ,atât sub aspectul laturii obiective cât şi a laturii subiective ;există identitate de subiect pasiv .

Referitor la identitatea de subiect pasiv, instanţa constată că statului îi este recunoscută calitatea de subiect pasiv general ca reprezentant al societăţii, deoarece orice infracţiune aduce atingere ordinii de drept ocrotită prin legea penală.

Subiectul pasiv al infracţiunii este persoana titulară a valorii sociale ocrotite penal şi nu există similitudine între noţiunea de subiect pasiv şi cea de persoană vătămată.

Faţă de aceste aspecte,instanţa,în baza art.386 Cod procedură penală ,va schimba încadrarea juridică din rechizitoriu ,pentru inculpatul RFS ,din trei infracţiuni de trafic de droguri de mare risc aflate în concurs real (comise la datele de 9.12.2015,22.01.2015 şi 06.02.2015),într-o singură  infracţiune de trafic de droguri de mare risc,în formă continuată.

 În  drept, fapta inculpatului RFS, care la data de 09.12.2014 a vândut unui colaborator autorizat în cauză, cu suma de 300 lei, 4 comprimate conţinând MDMA, la data de 22.01.2015 i-a vândut aceluiaşi colaborator 20 comprimate conţinând MDMA, cu suma de 1200 lei iar la data de 06.02.2015 i-a vândut aceluiaşi colaborator, cu suma de 1200 lei,  13 comprimate conţinând MDMA,  întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de trafic de droguri de mare risc, în formă continuată,prev. de art. 2 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 143/2000,cu aplic.art.35 alin.1 Cod penal.

Inculpatul PMC ,fiind audiat de instanţă, a recunoscut  infracţiunea de deţinere de droguri de risc ,în scop de consum propriu şi a negat săvârşirea infracţiunii de droguri de mare ,arătând că într-adevăr, la data de 05.02.2015 s-a întâlnit cu RFS, de la care a primit suma  de 100 lei ,  bani  ce reprezentau o datorie mai veche pe care acesta o avea faţă de el. A recunoscut că în seara de 06.02.2015 a intrat în scara blocului unde locuia RFS, negând însă că scopul întâlnirii a fost predarea  comprimatelor ,droguri de mare risc,susţinând că discuţia lor a  vizat o tranzacţie cu cannabis pe care inculpatul RFS  îl comandase anterior .Pe de altă parte,inculpatul a declarat că deşi  îi promisese coinculpatului că îi va face rost de cannabis, în realitate intenţiona să-i dea un amestec de plante fierte în alcool.

Având în vedere poziţia procesuală adoptată de inculpatul PMC  ,instanţa a apreciat ca fiind concludentă şi utilă cauzei,audierea martorilor din rechizitoriu  PM ,PM şi CAL ,care au dat declaraţii ,menţinându-şi poziţia procesuală din  cursul urmăririi penale.

Deşi inculpatul PMC  a încercat  pe tot parcursul procesului penal să acrediteze ideea că este doar consumator de droguri  şi a negat faptul că la data de 06.02.2015 i-a predat lui RFS 13 comprimate conţinând MDMA,din analiza coroborată a mijloacelor de probă administrate, rezultă cu certitudine că acesta nu spune în totalitate adevărul  ,apărările sale neavând suport probator  .

Astfel,inculpatul RFS a confirmat faptul că după ce a reuşit să-l contacteze telefonic pe inculpatul PMC, acesta din urmă a venit la blocul în care el locuieşte, la bordul unui autoturism marca „Opel Astra”, a intrat în scara blocului şi i-a predat comprimatele de culoare vişinie pe care l-a rândul său i le-a înmânat colaboratorului  în perioada imediat următoare , moment în care au intervenit lucrătorii de poliţie.

Conform proceselor- verbale întocmite de lucrătorii de poliţie judiciară şi procesului -verbal de redare a convorbirilor telefonice interceptate în cauză, rezultă că, în seara de 06.02.2015, deşi colaboratorul IM solicita insistent  să i se  predea drogurile pe care le achitase în ziua anterioară sau să i se restituie banii,  RFS  nu a putut să-i predea drogurile decât  după ce  s-a întâlnit cu  PMC.

Inculpatul RFS  nu a intrat în posesia drogurilor decât  în seara de 06.02.2015, jurul orelor 21:45, când s-a întâlnit cu inculpatul PMC, care de altfel a fost singura persoană cu care  inculpatul RFS  s-a întâlnit în acea seară.

Martorii CAL, PM şi PM,au confirmat că în seara de 06.02.2015, la solicitarea inculpatului PMC l-au dus pe acesta cu autoturismul până în faţa blocului în care locuia inculpatul RFS şi faptul că inculpatul PMC a intrat în scara acestui bloc, întorcându-se ulterior la autoturism după aproximativ 3 -5minute. Nu sunt lipsite de relevanţă nici relatările acestora,în sensul că PMC se ocupă cu traficul de droguri şi că de la el, anterior, ei trei au cumpărat cannabis de aproximativ 10 -15 ori, cu sume cuprinse între 50 lei şi  60 lei gramul, în scop de consum,declaraţii de natură să infirme versiunea inculpatului, că este doar consumator.

De asemenea,prezenţa la domiciliul inculpatului PMC a celor două cântare electronice ,confirmă în plus implicarea în activităţi de porţionare a drogurilor, în scop de vânzare.

În raport de ansamblul probator administrat ,instanţa reţine că faptele reţinute în sarcina inculpatului PMC există,constituie infracţiuni  şi au fost săvârşite cu vinovăţie de către inculpat iar solicitarea de a fi achitat acesta pentru infracţiunea de trafic de droguri de mare risc,este lipsită de temei .

În drept,fapta inculpatului  PMC, care la data de 06.02.2015 i-a vândut inculpatului RFS 13 comprimate conţinând MDMA, pentru care la data de 05.02.2015 a primit de la acesta suma de 1200 lei, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de trafic de droguri de mare risc, prev. de art. 2 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 143/2000.

 Fapta  aceluiaşi inculpat, care la data de 06.02.2015 a deţinut la domiciliu, în scop de consum propriu, fără drept, 0,3 grame cannabis, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de deţinere de droguri de risc în scop de consum propriu, fără drept, prev. de art. 4 alin. 1 din Legea nr.143/ 2000.

Faţă de inculpatul PMC sunt aplicabile dispoziţiile art. 38 alin. 1 Cod  penal, privind concursul real  de infracţiuni.

La individualizarea pedepselor pe care le va aplica inculpaţilor RFS şi PMC ,instanţa va avea în vedere criteriile generale prevăzute de art.74 Cod penal ,care statuează că stabilirea  duratei pedepsei,se face în raport cu gravitatea infracţiunii  săvârşite  şi cu periculozitatea  infractorului ,ce se  evaluează după următoarele criterii :împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii ,precum şi mijloacele folosite;starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită ;natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii ;motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit ;natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului;conduita după săvârşirea infracţiunii  şi în cursul procesului penal;nivelul de educaţie ,vârsta ,starea de sănătate ,situaţia familială şi socială.

Astfel,în privinţa inculpatului RFS ,va ţine seamă de  gradul de pericol social  ridicat al infracţiunii, vânzarea de droguri de  mare risc  punând în pericol una dintre cele mai importante valori ale societăţii şi anume sănătatea publică, împrejurarea că acest tip de infracţiuni a dobândit aspectul de fenomen social,circumstanţele reale şi modul de comitere a infracţiunii (prin  vânzarea  în trei rânduri  de comprimate conţinând MDMA,în total 37 de comprimate),caracterul repetat al actelor materiale.

Un alt element ce va fi luat în considerare la  stabilirea pedepsei ,este faptul că inculpatul a avut o atitudine sinceră  pe tot parcursul procesului penal,în sensul că  a recunoscut faptele,şi-a asumat răspunderea pentru acţiunile sale ilicite, faţă de acesta fiind aplicabilă procedura specială prevăzută de art.375 Cod procedură penală,cu efectul reducerii limitelor speciale de pedeapsă (închisoarea de la 5 la 12 ani ) cu o treime ,conform prevederilor art.396 alin.10 Cod procedură penală.

 Cu privire la persoana inculpatului,instanţa  reţine că  acesta este foarte tânăr ,având vârsta de 18 ani,provine dintr-o familie organizată,beneficiază de  sprijinul material, moral şi afectiv al mamei şi surorii(aşa cum rezultă din memoriul  şi înscrisurile depuse de mama inculpatului,MI şi caracterizarea din partea surorii,CAM-filele 27 -29 ,filele 35-43 din dosar instanţă),tatăl fiind decedat, este elev în clasa a XI-a la LTMB din B , a declarat că doreşte să –şi continue studiile şi să-şi desăvârşească formarea profesională ,se află la primul conflict cu legea penală şi are bune referinţe din partea persoanelor care îl cunosc,conform caracterizărilor(filele 30-34 din dosar instanţă).

 Totodată ,instanţa apreciază că în favoarea inculpatului poate fi reţinută circumstanţa atenuantă prevăzută de art.75 alin.2 lit.b Cod penal,întrucât raportat la actele de executare efectiv realizate,la faptul că acestea nu s-au răsfrânt asupra unor persoane,prin rezultatul produs , pericolul social al infracţiunii,în concret ,este de grad mediu.Drept urmare,după reducerea limitelor speciale de pedeapsă,conform art.396 alin.10 Cod procedură penală,se va aplica reducerea acestor limite de pedeapsă ,cu o treime,conform art.76 alin.1 Cod penal.

În raport de cele expuse anterior, în baza art.2 alin.1 şi 2  din Legea nr.143/2000 cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal , art.396 alin.10 Cod procedură penală penală şi cu aplicarea art.75 alin.2 lit.b Cod penal  -art.76 alin.1 Cod penal, va aplica  inculpatului RFS  pedeapsa de 2 ani,2 luni şi 20 de zile închisoare, pentru comiterea infracţiunii de trafic  de droguri de mare risc ,în formă continuată

 În baza art.2 alin.1 şi alin.2 din Legea nr.143/2000 raportat la art.67 alin.2 Cod penal,va aplica inculpatului RFS,pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 lit.a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice) şi b (dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat) Cod penal pe o durată de 1 an după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate.

Pedeapsa principală se va executa în regim de deţinere, în conformitate cu art.60 Cod penal,urmărindu-se atât educarea inculpatului în spiritul respectării legilor, cât şi prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni, formarea unei atitudini corecte faţă de ordinea de drept şi faţă de regulile de convieţuire socială.

În baza art.65 alin.1 Cod penal ,va aplica inculpatului  pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 lit.a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice) şi b (dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat) Cod penal, care se execută din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată.

Inculpatul a fost reţinut pentru 24 de ore la 07.02.2015 şi arestat preventiv prin încheierea nr.26/ 07.02.2015 a Tribunalului Constanţa, pronunţată în dosarul nr.6695/118/2015 pe o perioadă de 30 zile, măsură menţinută până în prezent, astfel încât în baza art. 72 Cod penal, se va deduce din pedeapsa de 2 ani ,2 luni şi 20 de zile închisoare,  durata reţinerii şi arestării preventive de la 07.02.2015, la zi.

Instanţa constată că există probe temeinice din care rezultă că inculpatul acomis infracţiunea pentru care a fost condamnat, iar temeiul prevăzut în art.223 alin.2 Cod procedură penală,  subzistă la acest moment procesual.

Prezenţa pericolului concret pentru ordinea publică este dată de circumstanţele reale în care s-a comis fapta, de gradul de pericol social al  acesteia,modul şi împrejurările comiterii,  atingerea adusă relaţiilor sociale ocrotite, impactul  asupra opiniei publice, rezonanţa negativă la săvârşirea acestui gen de infracţiuni ,astfel că în  baza art.399 alin.1 Cod procedură penală,  va menţine măsura arestării preventive a inculpatului  RFS.

Infracţiunile săvârşite de inculpatul  PMC,prezintă un grad de pericol social ridicat,reflectat şi prin limitele speciale de pedeapsă  pentru traficul de droguri de mare risc (închisoarea de la 5 la 12 ani )iar instanţa  se va raporta  la împrejurările şi modalitatea concretă de comitere, contribuţia lui nu este una neglijabilă, fiind persoana care  i-a înmânat coinculpatului, la data de 06.02.2015, droguri de mare risc pentru vânzare ,constând în  13 comprimate conţinând MDMA ,contra sumei de 1.200 lei  - la consumul de doguri de risc,la urmarea socialmente periculoasă produsă prin lezarea relaţiilor sociale ocrotite de legiuitor referitoare la sănătatea publică.

Cu privire la persoana inculpatului,instanţa  reţine că inculpatul este foarte tânăr ,având vârsta de 18 ani, este elev în clasa a XI-a la LTEN din B , provine dintr-o familie organizată, beneficiază de  sprijinul material, moral şi afectiv al părinţilor (tatăl este  încadrat la IMSS iar mama îşi desfăşoară activitatea în cadrul UPB ), se află la prima abatere de la legea penală iar în cursul procesului penal a avut o conduită necooperantă şi nesinceră în privinţa infracţiunii de trafic de droguri de mare risc .

Nu se poate dispune renunţarea la aplicarea pedepsei ,măsură de individualizare prevăzută de art.80 Cod penal,aşa cum a solicitat apărarea,întrucât nu sunt îndeplinite toate condiţiile acestui text de lege,plecând în primul rând de la cerinţa alin.2 lit. d „pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea săvârşită este închisoarea mai mare de 5 ani” iar pentru traficul de droguri de mare risc pedeapsa este închisoarea de la 5 la 12 ani.

Nu se poate dispune nici amânarea aplicării pedepse,conform art.83 Cod penal,nefiind îndeplinite condiţiile negative din alin.2,ce nu permit ,de drept, aplicarea acestui mijloc de individualizare a pedepsei, respectiv: pedeapsa prevăzută de lege este  închisoarea de 7 sau mai mare ; inculpatul a încercat zădărnicirea aflării adevărului.

La stabilirea pedepselor,în privinţa inculpatului PMC,va da eficienţă principiului proporţionalităţii între gravitatea faptelor şi circumstanţele personale.

Instanţa apreciază că în favoarea inculpatului poate fi reţinută circumstanţa atenuantă prevăzută de art.75 alin.2 lit.b Cod penal,raportat la actele de executare efectiv realizate,la faptul că acestea nu s-au răsfrânt asupra unor persoane,prin rezultatul produs ,împrejurări ce imprimă ,în concret ,o gravitate a infracţiunilor , mai redusă  ,drept urmare, va aplica reducerea  limitelor de pedeapsă ,cu o treime,conform art.76 alin.1 Cod penal .

Aşadar, în baza art.2 alin.1 şi alin.2 din Legea nr.143/2000 , cu aplicarea art.75 alin.2 lit.b Cod penal  -art.76 alin.1 Cod penal,va aplica inculpatului PMC, pedeapsa de 3 (trei) ani şi 4 (patru )luni închisoare ,pentru comiterea infracţiunii de trafic  de droguri de mare risc.

În baza art.2 alin.1 şi alin.2 din Legea nr.143/2000 raportat la art.67 alin.2 Cod penal,va aplica inculpatului ,pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 lit.a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice) şi b (dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat) Cod penal pe o durată de 1 an după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate.

În baza art.4 alin.1 din Legea nr.143/2000 ,cu aplic.art.75 alin.2 lit.b Cod penal  -art.76 alin.1 Cod penal,va aplica inculpatului pedeapsa de 2(două ) luni închisoare pentru comiterea infracţiunii de deţinere de droguri de risc în vederea consumului propriu .

În baza art.38 alin.1 Cod penal raportat la art.39 lit.b Cod penal,va contopi pedepsele aplicate,în  cea mai grea,  de 3(trei) ani şi  4 (patru) luni închisoare la care va adăuga un spor de o treime din  pedeapsa  de 2 luni închisoare  urmând ca inculpatul PMC  să execute în final pedeapsa principală de 3 (trei)ani ,4 (patru)luni  şi 20 (douăzeci) de zile închisoare.

În baza art.45 alin.1  Cod penal,va aplica inculpatului PMC, alături de pedeapsa principală de 3 ani , 4 luni şi 20 de zile  închisoare, pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 lit.a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice) şi b (dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat) Cod penal pe o durată de 1 an după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate.

Pedeapsa principală se va executa în regim de deţinere, în conformitate cu art.60 Cod penal,singura  modalitate legal posibilă.

În baza art.65 alin.1 Cod penal ,va aplica inculpatului  pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 lit.a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice) şi b (dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat) Cod penal, care se execută din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată.

Inculpatul a fost reţinut pentru 24 de ore la 07.02.2015 şi arestat preventiv prin încheierea nr.26/ 07.02.2015 a Tribunalului Constanţa, pronunţată în dosarul nr.6695/118/2015 pe o perioadă de 30 zile, măsură menţinută până în prezent, astfel încât în baza art. 72 Cod penal, se va deduce din pedeapsa de 3 ani ,4 luni şi 20 de zile închisoare,  durata reţinerii şi arestării preventive de la 07.02.2015, la zi.

Instanţa constată că există probe temeinice din care rezultă că inculpatul a comis infracţiunea pentru care a fost condamnat, iar temeiul prevăzut în art.223 alin.2 Cod procedură penală,  subzistă la acest moment procesual.

Prezenţa pericolului concret pentru ordinea publică este dată de circumstanţele reale în care s-a comis fapta, de gradul de pericol social al  acesteia,modul şi împrejurările comiterii,  atingerea adusă relaţiilor sociale ocrotite, impactul  asupra opiniei publice, rezonanţa negativă la săvârşirea acestui gen de infracţiuni ,astfel că în  baza art.399 alin.1 Cod procedură penală,  va menţine măsura arestării preventive a inculpatului .

Va respinge ca nefondate cererile inculpaţilor ,privind revocarea măsurii arestării preventive sau înlocuirea măsurii arestării preventive cu măsura arestului la domiciliu/controlul judiciar.

În baza art.17 din Legea nr.143/2000 ,va dispune confiscarea următoarelor substanţe:conform raportului de constatare tehnico-ştiinţifică cu nr. 2653270/ 30.01.2015 al Laboratorului de Analiză şi Profil al Drogurilor din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Constanţa, cantitatea de 1,0 grame pulbere care conţine ca substanţă activă 3,4 - Methylenedioxymetamfetamine (MDMA), rămasă din proba înaintată după efectuarea analizelor de laborator  ;  conform raportului de constatare tehnico-ştiinţifică cu  nr. 1128776 din 30.01.2015 al Laboratorului de Analiză şi Profil al Drogurilor din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Constanţa: 10 comprimate şi 4,0 grame pulbere care conţine ca substanţă activă 3,4 – Methylenedioxymetamfetamine (MDMA), rămase din proba înaintată după efectuarea analizelor de laborator;  conform raportului de constatare tehnico-ştiinţifică cu nr. 1128789 din 27.02.2015 al Laboratorului de Analiză şi Profil al Drogurilor din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Constanţa: 8 comprimate şi 1,3 grame pulbere vişinie care conţine ca substanţă activă MDMA, rămase din probele înaintate după efectuarea analizelor de laborator.

În baza art.112 alin.1 lit.b Cod penal: va aplica măsura de siguranţă a confiscării speciale asupra aparatului telefonic marca IPhone, culoare albă, model A1387 FCC ID: BCG-E2430A IC: 579C-E2430A şi cartela telefonică cu numărul de apel XXX, ridicate de la inculpatul RFS la data de 06.02.2014, precum şi  asupra aparatului telefonic marca „IPhone 6”, culoare gri cu negru, cu seria IMEI 354377063619187, prevăzut cu carcasă de silicon de culoare neagră şi cartela telefonică cu numărul de apel XXX, ridicate de la inculpatul PMC cu ocazia percheziţiei domiciliare din 06.02.2015(depuse la IPJ Constanţa cu dovada seria CT-226175 din 03.03.2015);  va aplica măsura de siguranţă a confiscării speciale asupra celor două cântare electronice deţinute de inculpatul  PMC pentru porţionarea drogurilor.

În baza art.16 din Legea nr.143/2000,va confisca de la inculpaţi sumele  de bani nerecuperate, primite de aceştia în schimbul drogurilor vândute (1.500 lei de la inculpatul RFS pentru tranzacţiile din 09.12.2014 şi 22.01.2015 şi 1.200 de la inculpatul PMC pentru tranzacţia din 06.02.2015).

În baza art.7 alin.1 din Lege nr. 76 din 08.04.2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, modificat de art.91 pct.6 din titlul II din Legea 255/2013,va dispune prelevarea probelor biologice de la inculpaţi în vederea adăugării profilelor genetice în Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare.

În baza art.7 alin.2 din Lege nr. 76 din 08/04/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare,

prelevarea probelor biologice de la inculpaţi în vederea adăugării profilelor genetice în S.N.D.G.J. ,se  va realiza  la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, la introducerea condamnatului definitiv în penitenciar, de personalul medical al penitenciarului, cu sprijinul personalului de pază şi în prezenţa unui poliţist, fără nici o altă notificare prealabilă din partea instanţei de judecată.

În baza art.5 din Lege nr.76 din 08/04/2008,va dispune  informarea condamnaţilor cu privire la faptul că probele biologice recoltate vor fi utilizate pentru obţinerea şi stocarea în S.N.D.G.J. a profilului genetic.

În baza art.274 alin.1 Cod procedură penală,va obliga inculpatul RFS la plata sumei de 3.800 lei şi inculpatul PMC la plata sumei de 2.800  lei,ambele  reprezentând cheltuieli judiciare avansate de către