Parte specială-Infractiuni informatice

Sentinţă penală 38 din 29.01.2015


 

In baza sentinţei penale nr. 38/29.01.2015  pronunţată de  Tribunalul Constanţa în dosarul penal nr. 6988/118/2014,  rămasă definitivă  la data de 21.04.2015 prin  decizia penală nr. 348/P/21.04.2015 pronunţată de Curtea de Apel Constanţa prin care s-a respins ca nefondat apelul inculpatului,  inculpatul AD  a fost condamnat (pedepsele pronunţate şi textele de lege aplicate):

In baza 208  alin 1 cod penal  cu art 41 alin 2 cod penal,cu  art 5 cod penal,

Condamna pe inculpatul AD pentru comiterea infracţiunilor de- furt- la pedeapsa de  4 ani inchisoare .

În baza art. 71 cod penal interzice inculpatului, pe durata executării pedepsei, exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit a) teza a II-a şi lit b) Cod penal .

In baza art 27 alin 1  din Legea nr 365/2002.cu 41 alin 2 cod penal 1969,cu art 5 cod penal

Condamna pe inculpatul AD, pentru comiterea infracţiunilor de  efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, la pedeapsa de 4 ani  inchisoare .

În baza art. 71 cod penal interzice inculpatului, pe durata executării pedepsei, exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit a) teza a II-a şi lit b) Cod penal .

In baza art  42 alin 1,2,3 din legea nr 161/2003 cu  art 42 alin 2 cod penal 1969 si art 5 cod penal ,

Condamna pe inculpatul AD, pentru accesul ilegal la un sistem informatic, in forma continuata , la pedeapsa de 5 ani inchisoare .

În baza art. 71 cod penal interzice inculpatului, pe durata executării pedepsei, exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit a) teza a II-a şi lit b) Cod penal .

În baza art.33 lit.a C.p.din 1969, art.34 alin.1 lit.b C.p. din 1969, art.5 C.p.:

Contopeşte pedepsele stabilite şi aplică inculpatului AD pedeapsa cea mai grea, de 5 ani închisoare.

În Prin rechizitoriul  nr 523/D/P/30 SEPTEMBRIE 2014 al Serviciului  Teritorial Constanţa din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism; s-a dipus punerea in miscare a actiunii penale si trimiterea in judecata a  inculpatului AD– pentru comiterea infracţiunilor

-de  furt, prev. de art.228 al.l C.P. cu aplic.art.35 al.1 C.P. şi art.5 C.P.,

- efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, prev. de art. 250 alin.1 C.P., cu aplic.art.35 al.1 C.P. şi art.5 C.P.

- accesul ilegal la un sistem informatic, prev. de art.360 al.1, 2 şi 3 C.P. cu aplic.art.35 al.1 C.P. şi art.5 C.P., ambele cu aplic. art.38 alin.2 din C.P.,

- toate cu aplic.art.38 al.1 C.P.

S-a retinut in sarcina inculpatului că în cursul lunii decembrie 2011, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în mai multe rânduri, a sustras cardul bancar nr.XXX, emis de CBR S.A., care aparţinea părţii civile CSG, din imobilul acestuia si l-a folosit , retragand asfel in mod  fraudulos suma totală de 9.720 lei.

Din materialul probator administrat in cursul urmaririi penale dar si in cadrul cercetarii judecatoresti instanta retine urmatoarea situatie de fapt -

La data de 27.12.2011, partea civilă CSG a sesizat  organele de poliţie din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Constanţa, că în ziua de 19.12.2011 a constatat că de pe cardul său nr.XXX, emis de CBR S.A. i-a fost retrasă fraudulos suma totală de 9.720 lei.

În urma cercetărilor efectuate s-a stabilit că inculpatul AD  a fost concubinul numitei SG, soacra părţii civile. Inculpatul a locuit împreună cu SG la domiciliul acesteia din urmă şi mergeau frecvent în vizită la locuinţa părţii civilE CSG, rămânând aici mai multe zile.

În cursul lunii decembrie 2011, inculpatul AD a mers în vizită la partea civilă, pe care a însoţit-o la bancomat pentru a retrage o sumă de bani, ocazie cu care a aflat codul PIN al cardului deţinut de CSG.

În jurul datei de 18.12.2011, aflându-se în vizită la partea civilă, inculpatul AD  a văzut că pe masa din bucătărie se afla cardul partii civile  CSG.

Întrucât în luna octombrie 2011 împrumutase de la o persoană suma de 5.000 lei, iar până la sfârşitul lunii decembrie trebuia să-i restituie acesteia 10.000 lei, inculpatul s-a hotărât să sustragă cardul şi să retragă de pe el toţi banii pentru a se putea achita de datorie.

Astfel, la data de 18.12.2011 inculpatul a sustras cardul părţii civile de pe masa din bucătărie şi s-a deplasat la ATM-ul nr.1848 din Eforie Sud, Jud.Constanţa al BRD S.A. şi a efectuat următoarele operaţiuni financiare frauduloase:

- la data de 18.12.2011, între orele 11:56:43 – 12:07:03 a retras suma totală de 1.200 lei, în trei tranşe;

- la data de 18.12.2011, între orele 19:47:05 – 19:54:36  a retras suma totală de 3.600 lei, în nouă tranşe.

După efectuarea operaţiunilor frauduloase, inculpatul a revenit la locuinţa părţii civile şi a lăsat cardul în locul de unde l-a sustras.

La data de 19.12.2011, inculpatul AD a observat că partea civilă a lăsat cardul pe o masă unde se afla şi un laptop şi l-a sustras din nou deplasându-se la acelaşi bancomat, unde între orele 08:19:00 – 08:24:33 a retras suma totală de 4.900 lei, în şase  tranşe.

Inculpatul a revenit la domiciliul părţii civile şi a lăsat cardul pe măsuţa de unde l-a sustras.

Prin adresele nr.78928/23.01.2012 şi nr.84202/27.02.2012, BRD S.A. a transmis listingul tranzacţiilor efectuate cu cardul părţii civile CSG în datele de 18.12.2011 şi 19.12.2011, precum şi imaginile surprinse de camerele de supraveghere amplasate la ATM-ul nr.1848 din oraşul Eforie Sud, Jud.Constanţa, al acestei unităţi bancare, unde s-au efectuat operaţiunile frauduloase.

În urma vizionării imaginilor puse la dispoziţie de  BRD S.A. a rezultat că persoana, care a efectuat retragerile frauduloase de pe cardul părţii civile CSG este inculpatul AD, aşa cum rezultă din procesul verbal din 26.04.2012 întocmit de organele de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Constanţa şi planşele foto.

Cu ocazia ,audierii sale  inculpatul AD a recunoscut că a sustras în două rânduri cardul şi a retras în două rânduri, fără consimţământul părţii civile CSG  suma totală de 9.700 lei.

Ulterior inculpatul cu toate demersurile instantei nu s-a prezentat in vederea audierii si sustinerii apararilor sale –desi a fost citat la adresa indicată în rechizitoriu, în baza de date DEPABD figurează ca fiind dispărut în împrejurări speciale, Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor – Departamentul Starea Civilă Medgidia a înaintat extras din registrul de naştere al inc. AD, inculpatul a fost citat şi cu mandat de aducere cu însoţitor, în procesul verbal menţionându-se că nu a fost găsit la domiciliu, având doar mutaţie la adresa indicată şi este posibil să fie plecat în străinătate.

La retinerea acestei situaţii  de fapt instanta a avut in vedere următoarele mijloace de probă:

-plângerea şi declaraţiile părţii civile CSG;

-adresele nr.78928/23.01.2012 şi nr.84202/27.02.2012 ale BRD S.A.;

-imaginile surprinse de camere de supraveghere de la ATM-ul nr.1848 din oraş Eforie Sud, Jud.Constanţa, aparţinând BRD S.A.Constanţa, din datele de 18.12.2011 şi 19.12.2011, aflate pe suportul optic tip CD;

-procesul verbal din 26.04.2012 de vizionare a imaginilor întocmit de organele de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Constanţa şi planşele foto;

-declaraţiile inculpatului.

ÎN  DREPT :

Fapta inculpatului A, care în cursul lunii decembrie 2011, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în mai multe rânduri, a sustras cardul bancar nr.XXX, emis de CBR S.A., care aparţinea părţii civile CSG, din imobilul acestuia, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de  furt, prev. de art.228 al.l C.P. cu aplic.art.35 al.1 C.P. şi art.5 C.P.

Faptele inculpatului AD, care la datele de 18.12.2011 şi 19.12.2011, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în mai multe rânduri, a efectuat operaţiuni financiare în mod fraudulos cu cardul nr.XXX, emis de CBR S.A., care aparţinea părţii civile CSG, respectiv a retras de la ATM-ul nr.1848 din oraşul Eforie Sud, Jud.Constanţa al BRD S.A, suma totală de 9.700 lei, fără consimţământul titularului, modalitate prin care s-a accesat, fără drept, un sistem informatic, la care accesul era restricţionat, în scopul obţinerii de date informatice, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de  efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, prev. de art. 250 alin.1 C.P., cu aplic.art.35 al.1 C.P. şi art.5 C.P. şi accesul ilegal la un sistem informatic, prev. de art.360 al.1, 2 şi 3 C.P. cu aplic.art.35 al.1 C.P. şi art.5 C.P., ambele cu aplic. art.38 alin.2 din C.P.

Prin rezoluţia din 09.02.2012 ora 11:30 a organelor de poliţie din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Constanţa, confirmată de procuror, s-a dispus începerea urmăririi penale „in rem” pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.27 al.1 din Legea 365/2002.

Prin rezoluţia din 02.05.2012 ora 10:15 a organelor de poliţie din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Constanţa, s-a dispus începerea urmăririi penale faţă de AD pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art.27 al.1 din Legea 365/2002 şi art.208 al.1 C.P.

Prin rezoluţia nr.320/P/2010 din 03.05.2012 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa s-a dispus confirmarea rezoluţiei din 02.05.2012 ora 10:15 a organelor de poliţie din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Constanţa, cu privire la infracţiunea prev. de art.27 al.1 din Legea 365/2002 şi infirmarea aceleiaşi rezoluţii cu privire la infracţiunea prev. de art.208 al.1 C.P.

Prin ordonanţa din 29.05.2014 s-a dispus schimbarea încadrării juridice a infracţiunilor reţinute în sarcina suspectului AD din  infracţiunea de efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, prev. de art.27 al.1 din Legea 365/2002,  în infracţiunile de efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, prev. de art. 250 alin.1 C.P., cu aplic.art.35 al.1 C.P. şi art.5 C.P. şi accesul ilegal la un sistem informatic, prev. de art.360 al.1, 2 şi 3 C.P. cu aplic.art.35 al.1 C.P. şi art.5 C.P., ambele cu aplic. art.38 alin.2 din C.P. şi extinderea urmăririi penale pentru infracţiunea de furt, prev. de art.228 al.l C.P. cu aplic.art.35 al.1 C.P. şi art.5 C.P.

Prin ordonanţa nr.523 D/P/2014 a Serviciului Teritorial Constanţa din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism din 29.05.2014 s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva lui AD pentru infracţiunile de furt, prev. de art.228 al.l C.P. cu aplic.art.35 al.1 C.P. şi art.5 C.P., întrucât în cursul lunii decembrie 2011, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în mai multe rânduri, a sustras cardul bancar nr.XXX, emis de CBR S.A., care aparţinea părţii civile  CSG, din imobilul acestuia, efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, prev. de art. 250 alin.1 C.P., cu aplic.art.35 al.1 C.P. şi art.5 C.P. şi accesul ilegal la un sistem informatic, prev. de art.360 al.1, 2 şi 3 C.P. cu aplic.art.35 al.1 C.P. şi art.5 C.P., ambele cu aplic. art.38 alin.2 din C.P., întrucât la datele de 18.12.2011 şi 19.12.2011, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în mai multe rânduri, a efectuat operaţiuni financiare în mod fraudulos cu cardul nr.XXX, emis de CBR S.A., care aparţinea părţii civile CSG, respectiv a retras de la bancomate suma totală de 9.700 lei, fără consimţământul titularului, modalitate prin care s-a accesat, fără drept, un sistem informatic, la care accesul era restricţionat, în scopul obţinerii de date informatice, toate cu aplic.art.38 al.1 C.P.

Intrucat faptele retinute in sarcina inculpatului au fost comise sub imperiul legii vechi care este si favorabila inculpatului prin comparatie cu legea noua uunde pedapsa ce s-ar putea aplica ar fi de 6 ani prin aplicarea  sporului de 1/3 fata de 5 ani inchisoare peeapsa cea mai grea ce s-ar aplica pe reglementarea veche a infractiunilor retinute inculpatului .

Asfel in baza art 386 cod pr. penala se va dispune schimbarea incadrarii juridice –pentru inculpatul AD,

-din  art.228 al.l c.p. cu aplic.art.35 al.1 c.p. şi art.5 c.p. in  art 208 alin 1  Cod penal 1969 , cu art 41 alin 2 cod penal Cod penal 1969 si art 5 cod penal

-din art. 250 alin.1 C.P., cu aplic.art.35 al.1 C.P., art.5 C.P.  in art 27 alin 1  din Legea nr 365/2002.cu 41 alin 2 cod penal 1969,cu art 5 cod penal

-din art.360 al.1, 2 şi 3 C.P. art.35 al.1 C.P., art.5 C.P ,in art  42 alin 1,2,3 din Legea nr 161/2003 cu  art 42 alin 2 cod penal 1969 si art 5 cod penal .

Retinand vinovatia inculpatului  pentru infractiunile  deduse  judecatii la individualizarea pedepsei ce se va aplica inculpatului instanţa va ţine seama de criteriile generale de individualizare a pedepsei, prevăzute de art.72 Cod penal.

 Asfel instanta va avea in vedere, gradul ridicat de pericol social care rezultă din modalitatea, împrejurările de săvârşire a faptei şi din urmările produse, natura relaţiilor sociale încălcate, prejudiciul cauzat şi care a rămas neacoperit, precum şi persoana inculpatului, care  este  zugrav, fără loc de muncă, divorţat,iar din  fişa de cazier judiciar a inculpatului  AD ,rezultă că acesta este cunoscut cu antecedente penale, fiind condamnat la pedeapsa de 1 an şi 2 luni închisoare, pentru infracţiunea prev. de art.20 C.P. rap.la art.208 al.l – 209 al.l lit.a,i din C.P., a cărei executare a fost suspendată condiţionat pe un ternen de încercare de 3 ani şi 2 luni, prin sentinţa penală nr.296/16.07.2008 dată în dosarul nr.660/118/2006 al Tribunalului Constanţa, definitivă prin decizia penală nr.3234/14.10.2008 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

In raport de conduita inculpatului pe parcursul urmaririi penale si cercetarii judecatoresti instanta nu va retine in favoarea inculpatului circumstante atenuante prev de disp  art 74 cod penal de la 1969 si apreciaza că o pedeapsa rezultanta de  5 ani inchisoare este in masura sa asigure realizarea scopului pedepsei si reeducarea inculpatului

Vazand si art. 71 cod penal  se va  interzice inculpatului, pe durata executării pedepsei, exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit a) teza a II-a şi lit b) Cod penal .

Cat priveste acţiunea  civilă, instanta retine ca persoana vătămată CSG s-a constituit parte civilă, conform declaraţiei din 13.08.2012, cu suma de 10.000 lei, reprezentând suma retrasă fraudulos de pe cardul său.

Constatand indeplinite cerintele raspunderii delictuale va fi admisa  actiunea civila formulata de partea civila CSG si se va dispune obligarea inculpatului  AD, la plata sumei de 10.000 lei cu titlu de despagubiri materiale.baza art. 71 cod penal interzice inculpatului, pe durata executării pedepsei, exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit a) teza a II-a şi lit b) Cod penal .

Domenii speta