Talharie

Sentinţă penală 80 din 19.05.2009


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA S

PENAL

SENTINŢA PENALĂ NR. 80

Şedinţa nepublică de la 19 Mai 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE:  DV

GREFIER : AD

MINISTERUL PUBLIC reprez. prin PROCUROR : MV

Pe rol fiind pronunţarea cauzei penale privind pe inculpat OA şi pe parte vătămată DME, martor LM, intimat SERVICIUL DE PROBATIUNE M prin reprez. legal, având ca obiect tâlhărie (art.211 C.p.).

La apelul nominal făcut în pronunţare nu se prezintă nimeni.

Procedura completă.

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din 15 mai 2009 iar susţinerile şi concluziile părţilor au fost consemnate în încheierea din acea dată, care face parte integrantă din prezenta sentinţă, când Judecătoria, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea pentru data de 18 mai 2009, apoi pentru 19 mai 2009, când s-a pronunţat următoarea sentinţă.

INSTANŢA

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria S înregistrat la instanţă sub nr. 521/308/2009 a fost trimisă în judecată inculpata minoră OA, pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie prev. şi ped. de art. 211 alin.1, alin.2 lit.c C.penal cu aplicarea art. 99 alin.2 C.penal.

Din materialul probator administrat în cauză instanţa reţine următoarele:

În data de 17.06.2008, în jurul orelor 19,00 partea vătămată DME se afla în Biserica Romano-Catolică situată în cetatea medievală din S.

La scurt timp, profitând că nu mai erau alte persoane de faţă, inculpata s-a apropiat de partea vătămată, a întrebat-o de ce  aprinde o lumânare şi unde stă. Partea vătămată i-a răspuns că nu trebuie să o intereseze acest lucru. Apoi inculpata i-a cerut suma de 1 leu, însă partea vătămată i-a spus că nu are bani. În acel moment inculpata a îmbrâncit-o pe partea vătămată şi a încercat să tragă de poşeta pe care o ţinea în mână. Văzând că nu o poate smulge, inculpata a început să tragă lănţişoarele pe care partea vătămată le purta la gât. Unul dintre ele s-a rupt şi a căzut în mâna părţii vătămate. Nu a luat nici un lănţişor dar, instantaneu, prin două mişcări rapide inculpata a smuls cerceii de aur din urechile părţii vătămate şi apoi a fugit din biserică.

Partea vătămată a mers la poliţie unde a depus plângere.

Inculpata s-a deplasat pe str. Libertăţii şi a vândut perechea de cercei martorei LM pentru suma de 30 lei.

La data de 18.06.2008 martora a fost invitată la sediul Poliţiei S unde a predat cerceii pe bază de dovadă.

Perechea de cercei a fost evaluată, ţinându-se cont şi de gradul de uzură, la suma de 123 lei.

În urma examinării medico-legale a rezultat că partea vătămată a suferit leziuni la nivelul lobilor auriculari care s-au putut produce prin mecanismul de smulgere - tracţionare  şi au necesitat 1-2 zile de îngrijiri medicale.

Existenţa faptei şi vinovăţia inculpatei rezultă cu certitudine din plângerea şi declaraţiile părţii vătămate, procesul verbal de cercetare la faţa locului, declaraţiile inculpatei, declaraţiile martorei LM, raportul medico-legal de constatare, raportul de expertiză medico-legală psihiatrică, procesul verbal de recunoaştere, dovada de ridicare, dovada de restituire, procesul verbal de evaluare, planşe foto.

Audiată fiind atât în cursul urmăririi penale, cât şi în timpul cercetării judecătoreşti, în prezenţa mamei şi a apărătorului desemnat din oficiu, inculpata a recunoscut comiterea faptei, motivând că s-a enervat în momentul în care partea vătămată a refuzat să-i dea bani.

Potrivit concluziilor raportului de expertiză medico-legală psihiatrică nr. 2860/25.08.2008 (fila 66 din dosar) inculpata prezintă diagnosticul „Dezvoltare de personalitate de tip antisocial, intelect normal inferior”. La momentul comiterii faptei, avea discernământul păstrat.

Fapta minorei minore OA, care la data de 17 iunie 2008, aflându-se în Biserica Romano-Catolică din S, a smuls din urechile părţii vătămate Dumitru Marcela cerceii de aur, după ce încercase să smulgă geanta acesteia şi i-a rupt un lănţişor de la gât, partea vătămată suferind leziuni care au necesitat 1-2 zile de îngrijiri medicale, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de tâlhărie prev. şi ped. de art. 211 alin.1, alin.2 lit.c C.penal cu aplicarea art. 99 alin.2 C.penal.

La alegerea sancţiunii pentru inculpata minoră, instanţa ţine seama de gradul ridicat de pericol social al infracţiunii (determinat de împrejurările şi modalitatea săvârşirii), de dezvoltarea intelectuală şi fizică a inculpatei, de comportamentul sincer al acesteia în cursul procesului penal.

Instanţa are în vedere şi menţiunile referatului de evaluare nr. 91R/SP/13.05.2009 întocmit de Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul M, potrivit căruia, elementele socio-familiale ca: existenţa antecedentelor penale la celelalte persoane din familie, situaţiile conflictuale frecvente din familie, consumul de alcool al tatălui, situaţia financiară foarte precară, fuga minorei de la domiciliu, condiţiile inadecvate de creştere şi educare (neglijarea şi abandonul minorei, dezvoltarea acesteia într-un mediu marcat de promiscuitate, lipsa supravegherii, a îndrumării din partea părinţilor şi a interesului acestora cu privire la educaţie, carenţele afective dezvoltate, internalizarea de la o vârstă fragedă a unui sistem de valori antisociale, ataşamentul faţă de persoane care valorizează  comportamentul deviant şi imposibilitatea evitării acestora ca urmare a amplasării locuinţei într-o zonă cu potenţial criminogen foarte ridicat), reprezintă de asemenea elemente care pot contribui la menţinerea comportamentului problematic.

Ţinând seama de toate acestea, instanţa apreciază că luarea unei măsuri educative este suficientă pentru îndreptarea minorei.

Prin urmare în baza art. 101 C.penal raportat la art. 104 C.penal şi art. 106 C.penal va dispune internarea inculpatei în Centrul de Reeducare G pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie prev. şi ped. de art. 211 alin.1, alin.2 lit. c C.penal cu aplicarea art. 99 alin.2 C.penal.

Se va atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 108 alin.2 C.penal privind condiţiile revocării internării minorului.

Instanţa va dispune în baza art. 490 C.pr.penală punerea în executare de îndată a măsurii internării.

Se va lua act că partea vătămată DME nu s-a constituit parte civilă.

În baza art. 118 lit.c C.penal se va dispune confiscarea de la inculpată a sumei de 30 lei.

Văzând dispoziţiile art. 191 alin.1 C.pr.penală, inculpata va fi obligată la 425 lei cheltuieli judiciare către stat, din care 200 lei c/val onorariu avocat din oficiu vor fi avansaţi din fondurile Ministerului Justiţiei către Serviciul de Asistenţă Judiciară S.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

În baza art. 101 C.penal raportat la art. 104 C.penal şi art. 106 C.penal dispune internarea în Centrul de Reeducare G a inculpatei minore OA, fiica lui P şi M, născută la 07.03.1994 în V, jud. M, cetăţean român, fără studii, fără ocupaţie, fără antecedente penale, domiciliată în V, nr. , jud. M, CNP -, pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie prev şi ped. de art. 211 alin.1, alin.2 lit.c C.penal cu aplicarea art. 99 alin.2 C.penal.

Atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 108 alin.2 C.penal privind condiţiile revocării internării minorului.

În baza art. 490 C.pr.penală dispune punerea în executare de îndată a măsurii internării.

Ia act că partea vătămată DME nu s-a constituit parte civilă.

În baza art. 118 lit.e C.penal dispune confiscarea de la inculpată a sumei de 30 lei.

În baza art. 191 alin.1 C.pr.penală obligă inculpata la 425 lei cheltuieli judiciare către stat, din care 200 lei c/val onorariu avocat din oficiu vor fi avansaţi din fondurile Ministerului Justiţiei către Serviciul de Asistenţă Judiciară S.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la pronunţare pentru inculpată, partea vătămată, partea responsabilă civilmente OM  de la comunicare pentru celelalte părţi.

Pronunţată în şedinţă publică, 19.05.2009.

PREŞEDINTE  GREFIER

VDDA

Red.V.D. tehnored.D.A

2 ex. – 22.06.2009

1