Premiu anual

Sentinţă civilă 619 din 05.07.2016


După anul 2011 toate actele normative ce reglementează salarizarea interzic expres acordarea de prime de vacanță şi premii, indiferent de felul acestora, deci inclusiv premiile anuale solicitate în cauză de reclamanți.

Sentinţa civilă nr. 619 din 05.07.2016

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Galaţi, reclamantii au solicitat în contradictoriu cu angajatorul acordarea premiului anual incepand cu 01.01.2011.

Instanţa a reţinut că premiul anual solicitat în cauză a fost prevăzut de art.25 din Legea 330/2009.

Pentru anul 2011, art.8 din Legea 285/2010 prevede expres că premiul anual pentru 2010 nu se mai acordă începând cu luna ianuarie 2011.

Tot astfel, pentru anul 2012, art.7 alin 2 din Legea 283/2011 privind aprobarea OUG 80/2010 prevede că în anul 2012 autorităţile şi instituțiile publice, indiferent de modul de finanțare, nu vor acorda premii, interdicție legală preluată şi pentru anii 2013 şi 2014 de art.2 din OUG 84/2012 şi art.9 alin 2 din OUG 103/2013.

Pentru anul 2015, art.8 alin 2 din OUG 83/2014 arată, de asemenea, expres, că autorităţile şi instituțiile publice nu vor acorda premii şi nici prime de vacanță.

Asadar, că după anul 2011 toate actele normative ce reglementează salarizarea interzic expres acordarea de prime de vacanță şi premii, indiferent de felul acestora, deci inclusiv premiile anuale solicitate în cauză de reclamanți.

Cât despre Decizia 21/2013 a Î.C.C.J (RIL), se reţine că aceasta stabilește interpretarea art.8 din Legea 285/2010 şi art.25 din Legea-cadru 330/2009, în sensul că premiul pentru anul 2010 a fost inclus în majorările salariale stabilite pentru anul 2011, nemaiputând fi acordat în forma supusă vechii reglementări.

Această Decizie, deşi nu este aplicabilă în cauză, deoarece priveşte premiul anual pentru 2011 ( în timp ce reclamantul solicită prin acţiunea de faţă premiul pentru anul 2013 şi următorii), totuși statuează clar că premiul anual nu se mai acordă în forma supusă vechii reglementări, aspect confirmat ulterior şi de legiuitor prin legile de salarizare mai sus examinate.

Faţă de considerentele acestei Decizii, precum şi ale Deciziei 115/2012 a Curţii Constituţionale, instanța reţine că, în pofida susţinerilor reclamantului, nu i s-a încălcat dreptul de proprietate şi nici nu este privat de un drept câștigat, întrucât premiul anual s-a acordat în continuare, însă într-o altă formă şi nu a fost suprimat.

Prin urmare, nu e vorba de încălcare a vreunui drept fundamental prevăzut de reglementările internaționale, pentru a se pune problema aplicării prioritare a acestora din urmă.

Faţă de toate aceste motive, acţiunea se priveşte ca nefondată, urmând a fi respinsă ca atare.