Stabilire paternitate

Sentinţă civilă 1025 din 17.11.2016


Reclamantul S.G. l-a chemat în judecată pe pârâtul M.P., solicitând ca, prin sentința ce se va pronunța să se constate că pârâtul este tatăl său, să se încuviințeze ca el, reclamantul, să poarte numele de familie al tatălui său, acela de ”M.”, iar în certificatul de naștere seria WJ nr. 738500 să se facă această mențiune, la date privind copilul, rubrica ”nume de familie” și să se dispună în tabelul privind părinții la rubrica ”nume de familie”și să se dispună în tabelul privind părinții la rubrica ”tată” să fie menționat pârâtul.

Instanţa constată : conform art. 424 NCC, dacă tatăl din afara căsătoriei nu îl recunoaște pe copil, paternitatea acestuia se poate stabili prin hotărâre judecătorească.

Acțiunea în stabilirea paternității poate fi introdusă și de copilul major, întrucât dreptul la acțiune în stabilirea paternității nu se prescrie în timpul vieții copilului (art. 427 NCC).

Din probatoriul administrat în cauză a rezultat că pârâtul este tatăl reclamantului, născut în 1960 părinţii nefiind căsătoriţi, instanța având în vedere atât declarația autentificată dată de către pârât în 1966, prin care a confirmat că este tatăl reclamantului, precum și declarațiile martorilor care au confirmat situația de fapt invocată de către pârât, confirmându-se legătura de sânge dintre copil (reclamantul) și tatăl său (pârâtul), situație cunoscută în comunitate și necontestată.

Așa fiind,  în temeiul prevederilor legale mai sus arătate, precum și față de probele administrate, instanța a constatat că acțiunea reclamantului este întemeiată, urmând a o admite, constatând că pârâtul M.P. este tatăl reclamantului S.G..

În temeiul art. 84 alin. 1 din Codul civil, față de actele și lucrările dosarului, poziția părților, instanța urmează să încuviințeze ca reclamantul să poarte numele de familie al pârâtului, acela de ”M.”, să dispună efectuarea cuvenitelor mențiuni în actul de naștere al reclamantului la rubricile privind ”numele și prenumele tatălui” și numele de familie al reclamantului.