Obligarea proprietarului imobilului la desfiintarea lucrarilor de modificare a imobilului si la readucerea constructiei in starea initiala.

Hotărâre 15567 din 10.09.2015


Analizand actele si lucrarile dosarului de fata, asupra exceptiei lipsei de interes, instanta a retinut urmatoarele:

Actiunea civila reprezinta ansamblul mijloacelor procesuale prin care se poate realiza protectia judiciara a drepturilor subiective. Potrivit art. 32 si 33 din C.p.c „Art. 32. - (1) Orice cerere poate fi formulată şi susţinută numai dacă autorul acesteia: (…) d) justifică un interes.(…)  Art. 33. - Interesul trebuie să fie determinat, legitim, personal, născut şi actual. „. Prin interes se intelege folosul practic urmarit de cel ce a pus in miscare actiunea civila.

In cauza de fata, reclamantii invoca incalcarea de catre parat a dispozitiilor Legii nr. 50/1991 prin efectuarea unor lucrari de amenjare interioara a apartamentului aflat in proprietatea acestuia fara autorizatie de construire.

Potrivit Legii 50/1991 executarea lucrãrilor de construcţii este permisã numai în baza autorizaţiei de construire, autorizaţia de construire reprezintã actul de autoritate al administraţiei publice locale în baza caruia se asigurã respectarea prevederilor legale privind amplasarea, proiectarea, executarea şi  funcţionarea construcţiilor. Dispoziţiile Legii 50/1991 sunt de ordine publicã si instituie limite ale dreptului de proprietate in interes public.

Insa, desfiintarea efectelor unui fapt juridic realizat cu nerespectarea unei norme juridice care ocroteşte un interes general poate fi solicitata  doar de persoanele care justifica, deopotriva, si un interes particular, care umaresc realizarea unui folos propriu. Aşadar, deşi legea a carei incalcare este invocata ocroteste un interes general, un asemenea interes nu exclude existenţa şi a unui interes individual (personal), iar persoana care invocă incalcarea dispozitiile legale  trebuie să urmărească obţinerea unui folos propriu.

Or, reclamantii nu au jusitificat nici un interes pentru introducerea actiunii de fata, in conditiile in care dreptul de proprietate al acestora asupra imobilului din str. A nr. 42 nu este in niciun fel afectat prin faptele paratului. Astfel, lucrarile de constructii invocate de reclamanti au fost realizate exclusiv in apartamentul paratului si nu au fost de natura sa afecteze structural cladirea sau sa puna în pericol integritatea structurală a clădirii sau a altor proprietăţi individuale. Lucrarile de constructii mentionate in cererea precizatoare din 11.07.2014 si identificate de expertul tehnic judiciar in interiorul apartamentului paratului au constat in redeschiderea unor usi de acces, ce figurau in releveul apartamentului, reconfigurarea unor goluri preexistente,  zidirea unor goluri, inlocuirea stalpilor de sustinere a acoperisului din balconul paratului, lucrari ce au condus fie la scaderea greutatii peretului despartitor si diminuarea discontinuitatii pe verticala a zidurilor despartitoare, fie la marirea capacitatii de forfecare a peretilor structurali. Celelalte lucrari la care fac trimitere reclamantii in cadrul concluziilor scrise si in declaratiilor acestora redate in cuprinsul raportului de expertiza, precum montarea unor geamuri termopan si  tencuiala structurata, nu fac obiectul dosarului de fata.

Prin urmare, retinandu-se ca faptele ilicite reclamate nu au fost de natura sa afecteze vreun drept al reclamantilor asupra imobilului  din str. A  nici sub aspectul dreptului de folosinta al imobilului, nici sub aspectul dreptului de dispozitie asupra imobilului