Individualizarea pedepsei in cazul infractiunii prev. si sanct. de art. 335 alin. 1 c.pen., cu aplic. art. 41 alin.1 c.pen.

Sentinţă civilă 6 din 26.01.2015


Constata urmatoarele :

La data de 06.07.2015 la Judecatoria Corabia a fost inregistrat rechizitoriul nr.(…) al Parchetului de pe langa Judecatoria Corabia  prin care s-a dispus trimiterea in judecata in stare de libertate a  inculpatului BI, pentru savarsirea infractiunii de conducere a unui vehicul fara permis de conducere, fapta prev. si sanct. de art. 335 alin. 1 c.pen., cu aplicarea art. 41 alin.1 C.pen..

In fapt,  s-a retinut ca organele de politie din cadrul Politiei Corabia- Formatiunea Rutiera, aflate in serviciul pentru control si supraveghere a traficului au oprit in vederea controlului regulamentar  un autoturism care se deplasa dinspre localitatea  G spre localitatea O, conducatorul autoturismului fiind identificat in persoana  numitului BI. Fiindu-i solicitate documentele personale si cele ale autoturismului inculpatul a declarat ca nu poseda permis de conducere, fapta fiind constatata in prezenta martorei MM, care se afla in autoturism in calitate de pasagera in momentul efectuarii controlului de echipajul de politie.

Din verificarile efectuate de organele de politie in baza de date a Serviciului Public Comunitar Permise de Conducere si Inmatriculare a vehiculelor s-a constatat ca numitul  BI nu figureaza cu permis de conducere in evidenta, imprejurare confirmata de procesul verbal intocmit de Politia Corabia.

Cu ocazia audierii inculpatul a recunoscut savarsirea faptei pentru care este cercetat, precizand ca a condus pe drumurile publice fara a poseda permis de conducere din localitatea  V si pana in orasul  C unde intentiona a faca cumparaturi .

Situatia de fapt s-a retinut ca este confirmata de urmatoarele mijloace de proba: proces verbal de constatare a infractiunii flagrant, proces verbal de sesizare din oficiu, declarative inculpate, declarative martor MM, proces verbal intocmit de organele de politie.

Prin incheierea din camera de consiliu, instanta in baza art.346 alin.2 C.pr.pen., a constatat legalitatea sesizarii instantei cu rechizitoriul Parchetului de pe lânga Judecatoria Corabia privind pe inculpatul BI , trimis in judecata, in stare de libertate, pentru savârsirea infractiunilor, prev. de art.335 alin.1 C.pen, cu aplicarea art.41 alin.1 C.pen., a legalitatii administrarii probelor si a efectuarii actelor de urmarire penala, dispunând inceperea judecatii cauzei.

La primul termen de judecata, cu procedura legal indeplinita, instanta i-a adus la cunostinta inculpatului ca are dreptul sa solicite ca judecata sa aiba loc numai pe baza probelor administrate in cursul urmaririi penale si a inscrisurilor prezentate de parti, aducându-i la cunostinta dispozitiile art. 396 alin.10 C. proc. pen.

Inculpatul a declarat ca recunoaste in totalitate faptele retinute in rechizitoriul intocmit de catre Parchetul de pe lânga Judecatoria Corabia si a solicitat ca judecata sa se faca potrivit procedurii speciale, respectiv numai pe baza probelor administrate in cursul urmaririi penale.

Instanta, in baza art.375 alin.2 C.pr.pen,  a admis cererea inculpatului dupa punerea in discutie a acesteia, fiind indeplinite conditiile prevazute de art.374 alin.4 si art.375  C.pr.pen, respectiv inculpatul a recunoscut in totalitate faptele retinute prin rechizitoriu, a solicitat sa fie judecat pe baza probelor administrate in cursul urmaririi penale, iar pedeapsa prevazuta de lege, nu este detentiune pe viata, ci inchisoarea de la 1 la 5 ani.

Analizând materialul probator administrat in cursul urmaririi penale si al cercetarii judecatoresti raportat la dispozitiile art.375 C.pr.pen., instanta a retinut  urmatoarea situatie de fapt:

In timp ce se aflau in exercitarea atributiilor de serviciu, lucratorii din cadrul  Politiei Corabia au oprit pentru control  un autoturism procedandu-se la legitimarea conducatorului auto, ocazie cu care s-a constatat ca acesta se numeste BI. Intrucât inculpatul a declarat verbal ca nu poseda permis de conducere, organele de politie au deschis dosar pe numele acestuia petru savarsirea infractiunii de conducere a unui autoturim fara a poseda permis de conducere.

Din procesul verbal intocmit de orgnele de politie in urma verificarii in baza de date a Serviciului Public Comunitar Regim permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor rezulta ca inculpatu BI, nu poseda permis de conducere

In drept, fapta inculpatului astfel cum a fost descrisa mai sus, intrunite elementele constitutive ale infractiunii de conducere a unui vehicul  fara a detine permis de conducere.

Pentru a retine aceasta stare de fapt instanta are in vedere intregul  material probator administrat in cauza atat in cursul urmaririi penale cât si in cursul cercetarii judecatoresti. Fata de probatoriul administrat in cursul urmaririi penale, instanta  va face aplicarea directa a dispozitiilor art. 374 alin. 4 C.p.p. respectiv va retine ca acestea sunt câstigate cauzei ca urmare a necontestarii acestora de catre inculpat.

Analizând latura obiectiva a infractiunii , instanta retine ca elementul material consta in actiunea de conducere de catre inculpat a  unui autoturism, fara sa posede permis de conducere iar fapta savârsita de catre inculpat a avut ca urmare, crearea unei stari de pericol pentru circulatia pe drumurile publice. Totodata, instanta retine ca intre actiunea de conducere de catre inculpat a autoturismului, fara sa posede permis de conducere si urmarea produsa, respectiv starea de pericol creata, exista o legatura de cauzalitate deoarece fapta, astfel cum a fost savârsita, este o infractiune de pericol, iar urmarea socialmente periculoasa rezulta din insasi materialitatea faptei.

Referitor la latura subiectiva a infractiunii, instanta retine ca inculpatul a savârsit fapta cu intentie prevazuta de art. 16 alin. 3 lit. b Cod penal, acesta a prevazut rezultatul faptei sale, respectiv punerea in pericol a sigurantei circulatiei rutiere si a participantilor la trafic si, desi nu l-a urmarit, a acceptat posibilitatea producerii lui.

Din cele expuse, instanta, in concret retine ca dovedit faptul ca inculpatul este autorul faptei pentru care s-a dispus trimiterea in judecata, cu respectarea conditiilor de vinovatie cerute de lege, existând suficiente date cu privire la persoana sa pentru a permite stabilirea unei pedepse.

Fata de considerentele de fapt si de drept mai sus aratate, instanta constata ca fapta sesizata exista, a fost savârsita de inculpat si constituie infractiuni in sensul art. 15 Cod penal, in baza art. 396 alin. 2 Cod procedura penala, urmând sa-l condamne pe inculpat la o pedeapsa in limitele prevazute de lege.

La individualizarea pedepsei ce urmeaza a fi aplicata inculpatului, instanta va avea in vedere criteriile generale de individualizare prevazute de art. 74 C.pen., respectiv limitele de pedeapsa prevazute de textul incriminator pentru fapta savârsita, de gradul de pericol social al faptei, de persoana infractorului si de imprejurarile savârsirii faptei si scopul urmarit.

In acest sens, instanta are in vedere, pe de o parte, limitele de pedeapsa prevazute de textul incriminator (inchisoare de la 1 la  5 ani), circumstantele personale ale inculpatului (are antecedente penale conform fisei de cazier judiciar),  dar si circumstantele reale de comitere a faptei de catre inculpat. Astfel, din probele administrate in cauza rezulta un grad ridicat de pericol social al faptei pentru siguranta circulatiei pe drumurile publice, avand in vedere distanta pe care inculpatul urma sa o parcurga, respectiv aproximativ 30 de km,  ora la care fapta a fost savarsita respectiv dupa amiaza, in jurul orelor 16 00,  cand de obicei atat traficul rutier cat si cel pietonal este unul intens  dar si scopul urmarit prin savarsirea faptei, respectiv deplasarea inculpatului in orasul  C pentru a face cumparaturi, ceea ce denota o lejeritate a inculpatului de a folosi autoturismul chiar fara a avea permis de conducere in zone aglomerate in scopul desfasurarii unor activitati curente, intr-un mod confortabil acestuia.

Astfel, se retine ca fapta inculpatului a produs un pericol social concret ridicat, pe fondul lipsei cunostintelor si abilitatilor necesare exercitarii activitatii de conducere a vehiculului pe drumurile publice, chiar daca in concret nu a rezultat avarierea unor autoturisme sau accidentarea unor persoane, intrucat starea de pericol in cazul acestei infractiuni reuzulta din simpla savarsire a faptei, nefiind asadar necesar si producerea unui rezultat concret.

Având in vedere cele de mai sus, instanta urmeaza ca, in baza art.396 alin.2 C.pr.pen., sa dispuna condamnarea inculpatului pentru savârsirea infractiunii prev. si sanct de art. 335 alin. 1 c.pen., la pedeapsa inchisorii.

In favoarea inculpatului instanta va retine dispozitiile art. 375 C.pr.pen. rap. la art.396 alin.10 C.pr.pen., referitoare la reducerea cu o treime (1/3 in cazul pedepsei inchisorii), a limitelor de pedeapsa prevazute de textul incriminator in momentul stabilirii pedepsei  (inchisoarea de la 1 la 5 ani). Cu respectarea limitelor prevazute de lege, in baza art. 375 C.pr.pen. rap. la art.396 alin.10, instanta va aplica inculpatului pedeapsa de 1 an si 3 luni inchisoare, apreciind ca aceasta pedeapsa este suficienta pentru a asigura  atingerea scopului sanctioator si preventiv, astfel incat incupatul constientizand gravitatea faptei sa nu mai savarseasca pe viitor fapte de aceasta natura.

Analizând in continuare inscrisurile aflate la dosar se constata din fisa de cazier judiciar a inculpatului ca prin sentinta penala nr. (…) data in dosarul nr. (…) Tribunalul Gorj, definitiva prin decizia penala nr. (…) a Curtii de Apel Craiova inculpatul a fost condamnat sa execute o pedeapsa de 9 ani inchisoare rezultata din condamnarea  acestuia la pedeapsa de 7 ani inchisoare aplicata pentru savarsirea infractiunii prev de art. 211 alin.2 lit. b c.pen., art. 211 alin.21 lit. a C. pen., art. 37 lit. a C pen., si revocarea beneficiului suspendarii conditionate a pedespei de 2 ani inchisoare( termen de incercare 4 ani) stabilita prin sentinta civila nr. (…) a Judecatoriei Targu Jiu, dispunandu-se in final executarea in cumul a celor doua pedepse.

Avand in vedere mentiunile din fisa de cazier judiciar a inculpatului, dar si imprejurarea ca fapta pentru care s-a dispus trimiterea in judecata prin rechizitoiul nr. (…) al Parchetului de pe langa Judecatoria Corabia  este savarsita in timpul executarii pedepsei de 9 ani inchisoare, instanta constata ca in cauza sunt inciente dispozitiile art.41 cod penal, respectiv fapta este savarsita in stare de recidiva postcondamnatorie.

Se constata totodata din referatul intocmit de Biroul executari Penale din cadrul Tribunalului Targu Jiu ca  prin sentinta penala nr.(…), inculpatul a fost liberat conditionat de sub puterea mandatului de executare a pedepsei de 9 ani inchisoare,iar  la data liberarii conditionate, a mai ramas un rest de pedeapsa neexecutat de 1093 zile.

Pentru aceste considerente,  avand in vedere ca dupa acordarea liberarii conditionate inculpatul a savarsit infractiunea dedusa judecatii, care a fost descoperita in termenul de supraveghere si pentru care s-a dispus condamnarea acestuia, instanta in temeiul art. 104 c.. civ., va dispune revocarea  beneficiului liberarii conditionate a pedepsei de 9 ani inchisoare , aplicata inculpatului prin sentinta penala nr.(…) data in dosarul nr. (…) de Tribunalul Gorj, definitiva prin decizia penala nr. (…) a Curtii de Apel Craiova si va dispune executarea in intregime a restului de pedeapsa ramas neexecutat, respectiv 1093 de zile.

In baza art. 104 alin. 2 coroborat cu art. 43 alin.1  c. pen.,  avand in vedere ca fapta dedusa judecatii a fost savarsita in stare de recidiva postcondamnataorie, instanta  va adauga pedeapsa de 1 an si 3 luni inchisoare aplicata inculpatului pentru fapta dedusa judecatii la restul de pedeapsa de 1093 zile, ramas neexecutat, urmand ca inculpatul sa execute in final pedeapsa de 1 an, 3 luni si 1093 zile in regim de detentie.

In continuare, instanta in individualizarea pedepsei aplicate inculpatului va stabili in baza disp. art. 66 alin.1 lit. a si b cod penal in sarcina inculpatului si pedeapsa  complementara a interzicerii dreptului de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice si a dreptului de a ocupa o functie ce implica exercitiul autoritatii de stat, apreciind ca aceasta pedeapsa desi este una facultativa , in cauza dedusa judecatii apare ca fiind una este necesara prin raportare la natura faptei savarsite, gravitatea acesteia si imprejurarile in care a fost savarsita, toate aceste elemente impunand concluzia ca inculpatul  cel putin o perioada de timp datorita comportamentul manifestat, nu poate reprezenta in societate  un exemplu demn de a ocupa functii ce implica exercitarea unor functii publice sau orice alte functii ce implica exercitiul autoritatii de stat. Pedeapsa  complementa stabilita se va executa  pe o durata de 2 ani, potrivit art. 68 alin. 1 lit. c cod pen, respectiv dupa executarea pedepsei inchisorii.

Totodata, avand in vedere ca in sarcina inculpatului a fost stabilita si pedeapsa complementara, in temeiul art. 65 alin. 1 raportat la art. 66 alin. 1 lit. a si b cod penal instanta va interzice inculpatului ca pedeapsa accesorie exercitarea dreptului de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice si a dreptului de a ocupa o functie ce implica exercitiul autoritatii de stat, pedeapsa ce se va executa potrivit art. 65 alin. 3 cod penal, respectiv pe durata executarii pedepsei principale.

In baza art. 274 alin. 1 cod penal, instanta va obliga inculpatul la plata sumei de 400 lei cheltuieli judiciiare avansate de stat  din care 200 lei in faza de urmarire penala si 200 lei in faza de judecata.

Judecatoria Corabia 21.12.2016