Intreruperea executarii pedepsei inchisorii art. 592 C.p.p.

Sentinţă penală 3303 din 04.10.2016


La data de 29.06.2016, a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Craiova, sub nr…………….., cererea de întrerupere a executării pedepsei formulată de condamnatul S.M.M., deţinut în Penitenciarul Craiova.

În motivarea cererii, petentul a arătat, că solicită întreruperea executării pedepsei pe motive medicale si familiale aratand ca sufera de hepatita , boala s-a agravat iar mama sa este foarte grav bolnava si nu are cine sa o ajute.

Prin încheierea din data de 06.07.2016, judecătorul delegat la Biroul Executări Penale a dispus efectuarea unei expertize medico-legale având următoarele obiective: să se precizeze afecţiunile de care suferă condamnatul şi dacă acestea fac imposibilă executarea imediată a pedepsei; să se facă referire asupra  caracterului evolutiv al acestora; să se stabilească dacă aceste afecţiuni pot fi tratate in reţeaua sanitară a A.N.P. sau dacă permit tratarea acestora cu asigurarea pazei permanente în reţeaua sanitară a Ministerului Sănătăţii; să se indice locul sau unitatea sanitară din reţeaua Ministerului Sănătăţii, unde urmează să se efectueze tratamentul, in cazul in care boala de care condamnatul suferă nu poate fi tratată in reţeaua A.N.P  să se aprecieze perioada necesară pentru întreruperea executării pedepsei in vederea instituirii tratamentului.

La data de 14.09.2016, IML Craiova a înaintat raportul de expertiză medico-legală nr…………….. .

Prin încheierea din data de 15.09.2016, s-a dispus sesizarea instanţei în vederea soluţionării cererii de întrerupere a executării pedepsei.

La dosarul cauzei a fost atasta MEPI nr. …………… emis de Judecatoria Sector 4 Bucuresti.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Conform disp. art. 592 rap. la art. 589 lit. a C.p.p, executarea pedepsei poate fi întreruptă dacă se constată pe baza unei expertize medico-legale că persoana condamnată suferă de o boală care nu poate fi tratată în reţeaua sanitară a ANP şi care face imposibilă executarea imediată a pedepsei, dacă specificul bolii nu permite tratarea acesteia cu asigurarea pazei permanente în reţeaua sanitară a Ministerului Sănătăţii şi dacă instanţa apreciază că întreruperea executării pedepsei şi lăsarea în libertate nu prezintă pericol pentru ordinea publică.

Din interpretarea acestor dispozitii legale, instanta retine că, în cazul în care afectiunile de care sufera condamnatul se pot trata în reteaua ANP, cererea de întrerupere a executării pedepsei nu poate fi admisă.

Conform raportului de expertiză medico-legală nr. nr……….. .întocmit de IML Craiova, petentul condamnat S.M.M. este diagnosticat cu "Hepatita cronica virala C Ao Miopie mica. S-a precizat în raportul de expertiză medico legală faptul că afecţiunile de care suferă aceasta pot fi tratate în Reţeaua Sanitară a ANP:

Având în vedere concluziile raportului de expertiza medico-legala instanta constata că nu sunt îndeplinite condiţiile impuse de lege pentru a se putea dispune întreruperea executării pedepsei .

De asemenea in cee ce priveste intreruperea pedepsei pe motive sociale instante retine ca noile dispozitii legale nu mai prevad posibilitatea intreruperii executarii pedpsei pe motive sociale.

Avand in vedere argumentele expuse anterior in baza art. 592 C.p.p. rap. la art. 589 alin. 1 lit. a C.p.p., va respinge cererea de întrerupere a executării pedepselor formulată de condamnatul S.M.M în prezent deţinut în Penitenciarul Craiova.

 Va obliga condamnatul la plata sumei de 263 lei cu titlu de cheltuieli judiciare efectuate de stat, din care 63 lei reprezinta costul expertizei medico-legale si 100 lei contravaloarea examenelor complementare.

Potrivit art. 275 alin. 6 C.p.p.  cheltuielile in cuantum de 130 lei reprezentand  onorariul aparatorului din oficiu vor ramane in sarcina statului

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

În baza art. 592 C.p.p. rap. la art. 589 alin. 1 lit. a C.p.p., respinge cererea de întrerupere a executării pedepselor formulată de condamnatul S.M.M, fiul lui N şi C, născut la data de …………, CNP ……………, în prezent deţinut în Penitenciarul Craiova.

 Obligă condamnatul la plata sumei de 263 lei cu titlu de cheltuieli judiciare efectuate de stat, din care 63 lei reprezinta costul expertizei medico-legale si 100 lei contravaloarea examenelor complementare.

Potrivit art. 275 alin. 6 C.p.p.  cheltuielile in cuantum de 130 lei reprezentand  onorariul aparatorului din oficiu raman in sarcina statului.

Cu drept de contestaţie în 3 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 04.10.2016