Furt calificat

Sentinţă penală 927 din 27.12.2016


SENTINŢA PENALĂ Nr. 927

Şedinţa  publică din data de  27.12.2016 

COMPLETUL DE JUDECATĂ FORMAT DIN:

Preşedinte – LILIANA STROE MUNTEANU

Grefier –GABRIEL ENACHE

Ministerul Public reprezentat de procuror – LIDIA PARIS

Astăzi a fost pe rol judecarea acţiunii  penale pusă în mişcare prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Judecătoria Oneşti împotriva …. zis „…”, …,  … zis „ …”,  …, …, …  trimişi în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prevăzută de art. 228-229 alin. 1 lit. b, d, alin. 3 lit. h Cod penal cu aplicarea art. 77 lit. a Cod penal.

Desfăşurarea şedinţei de judecată s-a înregistrat cu mijloace tehnice audio, conform prevederilor art.369 C.p.p.

Prezenţa părţilor şi dezbaterile au fost consemnate în încheierea de şedinţă din data de 12.12.2016, când din lipsă de timp pentru a delibera, instanţa a amânat iniţial pronunţarea la  21.12.2016 şi ulterior la 27.12.2016.

I N S T A N Ţ A

Deliberând,

Asupra cauzei penale de faţă:

Constată  că prin rechizitoriul nr. 312//P/2015_întocmit la data de 13.04.2016  Parchetul de pe lângă Judecătoria Oneşti a dispus trimiterea în judecată a  inculpaţilor:

-) … zis …, pentru comiterea infracţiunii de furt calificat, prev. şi ped. de art.228-229 al.1 lit. b, d, al. 3 lit. h din Cod pen., cu aplic. art.77 lit. a din Cod penal;

- )… zis … pentru comiterea infracţiunii de furt calificat, prev. şi ped. de art.228-229 al.1 lit. b,d, al.3 lit. h din Cod pen., cu aplic. art.77 lit.a din Cod pen.

-)  … zis … pentru comiterea infracţiunii de furt calificat, prev. şi ped. de art.228-229 al.1 lit.b,d, al.3 lit.h din Cod pen., cu aplic. art.77 lit.a din Cod pen. şi art.41 al.1 din Cod penal;

-) … zis …  pentru comiterea infracţiunii de furt calificat, prev. şi ped. de art.228-229 al.1 lit.b,d, al.3 lit.h din Cod pen., cu aplic. art.77 lit.a din Cod pen.

-) … zis …  pentru comiterea infracţiunii de furt calificat, prev. şi ped. de art.228-229 al.1 lit.b,d, al.3 lit.h din Cod pen., cu aplic. art.77 lit. a din Cod pen.

-) … zis …  pentru comiterea infracţiunii de furt calificat, prev. şi ped. de art.228-229 al.1 lit.b,d, al.3 lit.h din Cod pen., cu aplic. art.77 lit. a din Cod penal.

Prin actul de sesizare a instanţei s-a reţinut în esenţă că cei 6 inculpaţi,  în noaptea de 25/26.01.2015, în jurul orelor 02:03, au sustras 60 m cablu de telefonie, aflată în funcţiune, aparţinând  de TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A., de pe raza satului …, jud. Bacău, cauzând un prejudiciu evaluat la 1351,72 lei, recuperat integral.

 Ulterior sesizării instanţei prin rechizitoriu, judecătorul de cameră preliminară a verificat competenţa, legalitatea sesizării precum şi legalitatea administrării probatoriului şi a efectuării actelor de urmărire penală.

Copia certificată a rechizitoriului a fost comunicată inculpatului fără ca acesta să formuleze, în scris, cereri ori excepţii cu privire la legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală în dosarul de urmărire penală nr. 312/P/2015.

La termenul de judecată din data de 26.09.2016, asistaţi  de apărători  din oficiu inculpaţii  …. a recunoscut săvârşirea faptei, solicitând să fie judecaţi  pe baza declaraţiei dată la acest termen şi a probelor administrate la urmărirea penală pe care le cunosc  şi nu le contestă - filele __ dosar.

Întrucât inculpatul …. zis „Gândacul”, nu a putut fi legitimat la termenul menţionat mai sus, cauza a fost amânată la data de 31.10.2016 şi ulterior la 12.12.2016 când şi acest inculpat a solicitat judecata în procedura simplificată –fila 35 dosar.

În cursul urmăririi penale a fost administrate următoarele mijloace de probă: plângerile persoanei vătămate (fl.15,26), procese verbale de cercetare la faţa locului (fl.18,19, 29.30), planşe foto (fl.21-25, 32-43), adrese persoană vătămată (fl.44-45, 48,49), chitanţă achitare prejudiciu (fl.50), declaraţii martori (fl.51-56), declaraţii inculpaţi (fl.58-134).

Văzând că în cauză sunt incidente dispoziţiile art. 374 alin. 4 Cod procedură penală  instanţa a procedat la soluţionarea cauzei fără a administra probe în etapa judecăţii, reţinând următoarea situaţie de fapt: La data de 26.01.2015, numitul Manea florin din com. … a sesizat organele de poliţie despre faptul că, în seara de 25.01.2015, în jurul orei 20:00, persoane necunoscute au încercat să sustragă cablu de telefonie de la reţeaua TELEKOM aflată pe raza satului …., jud. Bacău, solicitând a se efectua cercetări cu privire la fapta comisă.

Astfel, în aceeaşi noapte, organele de poliţie s-au deplasat la faţa locului, constatând că reţeaua de telefonie TELEKOM este situată pe raza satului …, paralel cu DC 122, fiind fixată pe stâlpi din lemn şi compusă din cablu din cupru cu izolaţie.

Pe o distanţă de aproximativ 60 de m, în dreptul proprietăţii lui …, de la reţeaua de telefonie s-a constatat lipsa cablului, capetele fiind găsite pe sol, iar până la sosirea echipei de cercetare locul faptei a suferit modificări constând în aceea că, …, care este paznicul unei ferme agricole aparţinând lui …, ar fi transportat cablul secţionat ce se reclama a fi sustras, depozitându-l într-o baracă metalică tocmai pentru a nu fi sustras de alte persoane (fl.18-19).

Procedând la examinarea cablului telefonic s-a constatat că acesta prezintă două urme de secţionare cu lungimile de 1 şi respectiv 2 cm.

Iniţial, s-a stabilit că, la tăierea cablului autorii au folosit un instrument cu lama tip cuţit sau pânză de bomfaier, aspect ce împiedica valorificarea capetelor tăiate din punct de vedere traseologic.

În aceeaşi noapte de 25/26.01.2015, în jurul orei 03:00, tot paznicul Manea Florin a sesizat organele de poliţie despre faptul că, autori necunoscuţi au sustras şi acel cablu telefonic pe care-l depozitase în baraca de pe proprietatea lui …, din satul …, bănuindu-l de această dată pe unul din autorii furtului, respectiv … zis „…”.

Din nou organele de poliţie s-au deplasat la faţa locului şi au constatat că, proprietatea lui … se află în …. pe partea dreaptă a drumului comunal 122 …, fiind împrejmuită cu gard din lemn pe latura din faţă şi pe cele laterale, accesul făcându-se printr-o poartă metalică în două canate, asigurată cu zăvor, ce a fost găsit în poziţia închisă, fără urme de forţare.

La cca. 5 m de poarta de acces, în partea dreaptă, gardul împrejmuitor prezenta 3 scânduri dislocate, iar în afara proprietăţii, pe stratul de zăpadă se evidenţiau mai multe urme de încălţăminte.

De asemenea, la 7 m de poarta de acces, în partea stângă, este amplasată o baracă metalică compusă din două încăperi, accesul făcându-se printr-o uşă metalică, ce a fost găsită fără sistem de asigurare şi fără a prezenta urme de forţare, …. susţinând că uşa a fost asigurată cu lacăt, însă nu l-a mai găsit la faţa locului (fl.29,30).

Astfel, martorul … a susţinut că din a doua încăpere a barăcii persoane necunoscute au sustras cablul telefonic pe care el îl găsise abandonat pe sol, în dreptul proprietăţii, în aceeaşi noapte. Acesta a mai arătat că, lucrează ca paznic – ziler la ferma agricolă aparţinând  lui … şi în seara de 25.01.2015, în jurul orei 20:00, a auzit mai multe zgomote, observând în acelaşi timp un tânăr ce se afla pe gardul împrejmuitor şi care tăia cablul de la reţeaua de telefonie mobilă, drept pentru care a ieşit în drumul comunal, găsind apoi abandonat cablul de telefonie pe care, de teamă ca să nu fie sustras, l-a depozitat din proprie iniţiativă în baraca metalică amplasată în interiorul fermei.

După ce a anunţat organele de poliţie, sus-numitul, în aceeaşi noapte în jurul orei 03:00, a auzit din nou zgomot în zona barăcii, constatând ulterior furtul cablului telefonic, observând totodată pe numitul … zis „…” care era împreună cu mai mulţi tineri de etnie rromă.

Martorul Manea Vasile a declarat că, în seara de 25.01.2015, în jurul orei 20:00, se afla pe proprietatea numitei …, ce se învecinează cu ferma lui … şi a fost sunat de nepotul său Manea Florin, drept pentru care a ieşit în drumul comunal şi a observat un număr de 6 tineri ce fugeau în direcţia cartierului de rromi din satul …, aceştia abandonând un cablu de telefonie cu o lungime de 60 m (fl.54).

De asemenea, martorul …, care este proprietarul fermei agricole a susţinut că, în acea seară a fost apelat telefonic de paznicul …., care l-a informat că un grup de tineri rromi au încercat să sustragă cablul de telefonie din zonă şi ajungând la faţa locului a văzut acest cablu, ce era secţionat la ambele capete, fiind apoi depozitat în baraca metalică, însă în aceeaşi noapte a fost sustras din nou de către persoane necunoscute.

În urma investigaţiilor efectuate au fost identificaţi ca autori ai furtului inculpaţii …

Cei 6 inculpaţi, fiind audiaţi, au recunoscut în parte acuzaţiile ce li se aduc, susţinând că în seara de 25.01.2015 s-au întâlnit cu toţii în cartierul de rromi din satul … după care au consumat băuturi alcoolice la barul ABICOM din acelaşi sat şi în jurul orei 20:00, trecând pe lângă podul din … au observat, întins pe sol, un cablu de telefonie secţionat la capătul dinspre proprietatea lui …, însă ei şi-au continuat deplasarea fără a-l lua de la faţa locului, iar după cca. 2-3 ore s-au întors în zona podului, fără a mai găsi cablul telefonic la locul respectiv.

Observând urme pe zăpadă care duceau către ferma lui …, cei 6 inculpaţi s-au deplasat până la baraca metalică de unde au luat cablul telefonic şi au fugit în satul .., depozitându-l într-un şanţ.

A doua zi, inculpaţii au ars izolaţia cablului şi au vândut sârma din cupru unei persoane necunoscute pentru suma de 30 lei (fl.57-134).

Practic inculpaţii au recunoscut sustragerea cablului de telefonie mobilă, însă au negat că l-au tăiat de pe stâlpi.

Instanţa va reţine, aşadar, că fapta inculpaţilor …astfel cum a fost probată în etapa urmăririi penale şi recunoscută în ambele faze ale procesului penal a fost săvârşită cu vinovăţie şi  întruneşte  elementele constitutive ale infracţiunii de întruneşte elementele constitutive ale  infracţiunii de furt calificat prevăzută de art. 228-229 alin. 1 lit. b, d, alin. 3 lit. h Cod penal cu aplicarea art. 77 lit. a Cod penal, pentru care se va dispune condamnarea acestora.

În ceea ce îl priveşte pe inculpatul  inculpatul … zis …  fapta acestuia  întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat, prevăzute de  art.228-229 al.1 lit. b, d, al.3 lit. h din Cod pen., cu aplic. art. 77 lit. a din Cod pen. şi art.41 al.1 din Cod penal fiind comisă în stare de recidivă post-executorie raportat la pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală 674/2011 a Judecătoriei Oneşti.

 La individualizarea judiciară a pedepsei, ce va fi aplicată  inculpaţilor … instanţa va avea în vedere criteriile generale prevăzute de art. 74 Cod penal, precum: - La individualizarea judiciară a pedepsei, instanţa va avea în vedere criteriile generale prevăzute de art. 74 Cod penal, precum:  împrejurările, modul de comitere a infracţiunii, mijloacele folosite, natura şi rezultatul produs, motivul săvârşirii infracţiunii, lipsa sau existenţa  antecedentelor penale, conduita sinceră pe tot parcursul procesului penal, nivelul de educaţie şi vârsta inculpaţilor.

Instanţa se va orienta către aplicarea unor  pedepse cu închisoarea a cărei executare va fi suspendată sub supraveghere care ar trebui să fie suficientă pentru a preveni reiterarea comportamentului infracţional.

Pe cale de consecinţă şi în baza art. 91 Cod penal se va dispune suspendarea executării sub supraveghere a pedepsei pe durata termenului de supraveghere de 2 ani prevăzută de art. 92 Cod penal.

Pe durata termenului de supraveghere vor fi obligaţi  inculpaţii  să  respecte  obligaţiile prevăzute de art.  93 alin. 1 Cod penal, art. art. 93 alin. 3  lit. d Cod penal iar în baza art. 93 alin. 3 Cod penal  fiecare inculpat va presta muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o durată de 60 de zile  de zile lucrătoare.

Va fi atenţionat  fiecare inculpat cu privire la cazurile de revocare a suspendării executării pedepsei  sub supraveghere.

În privinţa inculpatului … instanţa va aplica acestuia o pedeapsă cu închisoarea, în regim privativ de libertate întrucât fapta a fost săvârşită în stare de recidivă,  iar art. 91 alin. 1 lit. b  Codul penal instituie o condiţie negativă pentru care nu poate dispune suspendarea executării, respectiv condamnarea anterioară la pedeapsa închisorii mari mare de un an.

Pe cale de consecinţă  în baza art.66 al.1 lit. a, b Cod penal va interzice inculpatului …  ca pedeapsa complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii  de stat pe o durată de 1 ( un) an  în condiţiile art.68 al.1 lit. c  Cod penal. Iar în  baza art.65 al.1,raportat la art.66 al.1lit. a, b Cod penal, va interzice ca pedeapsa accesorie, exercitarea aceloraşi drepturi, în condiţiile art.65 al. 3 Cod penal.

Se va constatat recuperat prejudiciul cauzat persoanei  vătămate TELEKOM România Communications S.A. Bucureşti.

Aflându-se în culpă procesuală, vor fi obligaţi inculpaţii la plata cheltuielilor judiciare către stat, astfel cum prevede art. 274 al. 1 Cod procedură penală.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

HOTĂRĂŞTE:

1.  În baza  art. 228 - art. 229 al. 1 lit. b, d, al. 3 lit. h din Cod penal cu aplicarea art. 77 lit.a, din Cod penal si art 396 al. 10 Cod proc.penala condamnă inculpatul  … zis … fiul lui … şi al …, născut  la …, în…., jud.Bacău, domiciliat  în …., studii - 2 clase, ocupaţie - fără, - cu antecedente penale, CNP … la pedeapsa de 2 (doi) ani si 2(doua) luni  închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat.

În baza art. 91 Cod penal dispune suspendarea executării sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de  2 ani si 6 luni, conform dispoziţiilor art. 92 Cod penal.

În baza art. 93 alin. 1 Cod penal obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoare măsuri de supraveghere;

 a)  să se prezinte la serviciul de probaţiune  la datele fixate de acesta;

b)să primească vizita consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c)să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d)să comunice schimbarea locului de muncă;

e)să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor  sale de existenţă;

În baza art. 93 alin. 2 lit. d Cod penal impune  inculpatului să nu părăsească teritoriul  României fără acordul instanţei.

În baza art. 93 alin. 3 Cod penal pe parcursul termenului de supraveghere inculpatul va presta o muncă neremunerată pe o durată de 70 zile  în folosul comunităţii, în cadrul Primăriei ….

 În baza art. 91 alin. 4 Cod penal atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor  art. 96 alin. 1  Cod penal cu privire la consecinţele nerespectării cu rea-credinţă, a măsurilor de supraveghere sau ale neexecutării obligaţiilor impuse ori stabilite de lege în sensul că se va dispune executarea pedepsei.

Atenţionează inculpatul asupra dispoziţiilor art. 96 alin. 4 Cod penal cu privire la consecinţele săvârşirii unei noi infracţiuni pe durata termenului de supraveghere.

2.  În baza  art. 228 - art. 229 al. 1 lit. b, d, al. 3 lit. h din Cod penal cu aplicarea art. 77 lit.a, din Cod penal si art 396 al. 10 Cod proc.penala condamnă inculpatul  …zis “…, fiul lui …, născut  la …, în …, domiciliat  în …, studii - 4 clase, ocupaţie - fără, - cu antecedente penale, CNP ….la pedeapsa de 2 (doi)ani si 2(doua) luni  închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat.

În baza art. 91 Cod penal dispune suspendarea executării sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de  2 ani si 6 luni, conform dispoziţiilor art. 92 Cod penal.

În baza art. 93 alin. 1 Cod penal obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoare măsuri de supraveghere;

a)  să se prezinte la serviciul de probaţiune  la datele fixate de acesta;

b)să primească vizita consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c)să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d)să comunice schimbarea locului de muncă;

e)să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor  sale de existenţă;

În baza art. 93 alin. 2 lit. d Cod penal impune  inculpatului să nu părăsească teritoriul  României fără acordul instanţei.

În baza art. 93 alin. 3 Cod penal pe parcursul termenului de supraveghere inculpatul va presta o muncă neremunerată pe o durată de 70 zile  în folosul comunităţii, în cadrul Primăriei ….

În baza art. 91 alin. 4 Cod penal atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor  art. 96 alin. 1  Cod penal cu privire la consecinţele nerespectării cu rea-credinţă, a măsurilor de supraveghere sau ale neexecutării obligaţiilor impuse ori stabilite de lege în sensul că se va dispune executarea pedepsei.

Atenţionează inculpatul asupra dispoziţiilor art. 96 alin. 4 Cod penal cu privire la consecinţele săvârşirii unei noi infracţiuni pe durata termenului de supraveghere.

3. In baza art.  228 al.1- art. 229 al. 1 lit. b, d, al. 3 lit. h din Cod penal cu aplicarea art. 77 lit.a din Cod penal,art 41 al.1,art 43 al.5 Cod penal si art 396 al. 10 Cod proc.penala ,pentru săvârşirea infracţiunii de furt, condamnă inculpatul … zis “….”, fiul lui …, născut  la 21.11.1992, în …, domiciliat  în com…., studii - 2 clase, ocupaţie - fără, - recidivist, CNP …la pedeapsa de 3 (trei) ani si 2(doua)luni închisoare.

In baza art.66 al.1 lit. a, b Cod penal interzice condamnatului ca pedeapsa complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii  de stat pe o durată de 1 ( un) an  în condiţiile art.68 al.1 lit. c  Cod penal.In baza art.65 al.1,raportat la art.66 al.1lit. a, b Cod penal, interzice condamnatului ca pedeapsa accesorie, exercitarea aceloraşi drepturi, în condiţiile art.65 al. 3 Cod penal.

4.  În baza  art. 228 - art. 229 al. 1 lit. b, d, al. 3 lit. h din Cod penal cu aplicarea art. 77 lit.a, din Cod penal si art 396 al. 10 Cod proc.penala condamnă inculpatul … zis “…”, fiul lui …, născut  la …, în …., jud.Bacău, domiciliat  în com….., studii - 2 clase, ocupaţie - fără, - fără antecedente penale, CNP … la pedeapsa de 2 (doi)ani si 2(doua)luni  închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat .

În baza art. 91 Cod penal dispune suspendarea executării sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de  2 ani si 6 luni, conform dispoziţiilor art. 92 Cod penal.

În baza art. 93 alin. 1 Cod penal obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoare măsuri de supraveghere;

a)  să se prezinte la serviciul de probaţiune  la datele fixate de acesta;

b)să primească vizita consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c)să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d)să comunice schimbarea locului de muncă;

e)să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor  sale de existenţă;

În baza art. 93 alin. 2 lit. d Cod penal impune  inculpatului să nu părăsească teritoriul  României fără acordul instanţei.

În baza art. 93 alin. 3 Cod penal pe parcursul termenului de supraveghere inculpatul va presta o muncă neremunerată pe o durată de 70 zile  în folosul comunităţii, în cadrul Primăriei _....

În baza art. 91 alin. 4 Cod penal atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor  art. 96 alin. 1  Cod penal cu privire la consecinţele nerespectării cu rea-credinţă, a măsurilor de supraveghere sau ale neexecutării obligaţiilor impuse ori stabilite de lege în sensul că se va dispune executarea pedepsei.

Atenţionează inculpatul asupra dispoziţiilor art. 96 alin. 4 Cod penal cu privire la consecinţele săvârşirii unei noi infracţiuni pe durata termenului de supraveghere.

5.  În baza  art. 228 - art. 229 al. 1 lit. b, d, al. 3 lit. h din Cod penal cu aplicarea art. 77 lit.a, din Cod penal si art 396 al. 10 Cod proc.penala condamnă inculpatul … zis “.. , fiul lui Ionel şi al Maria, născut  la …, în …, jud.Bacău, domiciliat  în …, studii - 2 clase, ocupaţie - fără, - fără antecedente penale, CNP …., la pedeapsa de 2 (doi)ani si 2(doua)luni  închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat .

În baza art. 91 Cod penal dispune suspendarea executării sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de  2 ani si 6 luni, conform dispoziţiilor art. 92 Cod penal.

În baza art. 93 alin. 1 Cod penal obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoare măsuri de supraveghere;

a)  să se prezinte la serviciul de probaţiune  la datele fixate de acesta;

b)să primească vizita consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c)să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d)să comunice schimbarea locului de muncă;

e)să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor  sale de existenţă;

În baza art. 93 alin. 2 lit. d Cod penal impune  inculpatului să nu părăsească teritoriul  României fără acordul instanţei.

În baza art. 93 alin. 3 Cod penal pe parcursul termenului de supraveghere inculpatul va presta o muncă neremunerată pe o durată de 70 zile  în folosul comunităţii, în cadrul Primăriei _....

În baza art. 91 alin. 4 Cod penal atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor  art. 96 alin. 1  Cod penal cu privire la consecinţele nerespectării cu rea-credinţă, a măsurilor de supraveghere sau ale neexecutării obligaţiilor impuse ori stabilite de lege în sensul că se va dispune executarea pedepsei.

Atenţionează inculpatul asupra dispoziţiilor art. 96 alin. 4 Cod penal cu privire la consecinţele săvârşirii unei noi infracţiuni pe durata termenului de supraveghere.

 6.  În baza  art. 228 - art. 229 al. 1 lit. b, d, al. 3 lit. h din Cod penal cu aplicarea art. 77 lit.a, din Cod penal si art 396 al. 10 Cod proc.penala condamnă inculpatul  …. zis “…”, fiul lui Ion şi al Lăcrămioara, născut  la …, în …, domiciliat  în …, studii - 7 clase, ocupaţie - fără, - cu antecedente penale, CNP ….la pedeapsa de 2 (doi)ani si 2(doua)luni  închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat .

În baza art. 91 Cod penal dispune suspendarea executării sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de  2 ani si 6 luni, conform dispoziţiilor art. 92 Cod penal.

În baza art. 93 alin. 1 Cod penal obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoare măsuri de supraveghere;

a)  să se prezinte la serviciul de probaţiune  la datele fixate de acesta;

b)să primească vizita consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c)să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d)să comunice schimbarea locului de muncă;

e)să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor  sale de existenţă;

În baza art. 93 alin. 2 lit. d Cod penal impune  inculpatului să nu părăsească teritoriul  României fără acordul instanţei.

În baza art. 93 alin. 3 Cod penal pe parcursul termenului de supraveghere inculpatul va presta o muncă neremunerată pe o durată de 70 zile  în folosul comunităţii, în cadrul Primăriei  ….

În baza art. 91 alin. 4 Cod penal atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor  art. 96 alin. 1  Cod penal cu privire la consecinţele nerespectării cu rea-credinţă, a măsurilor de supraveghere sau ale neexecutării obligaţiilor impuse ori stabilite de lege în sensul că se va dispune executarea pedepsei.

 Atenţionează inculpatul asupra dispoziţiilor art. 96 alin. 4 Cod penal cu privire la consecinţele săvârşirii unei noi infracţiuni pe durata termenului de supraveghere.

În baza art. 397 C.pr. penală cu referire la art. 19 Cod procedură penală constata ca persoana vătămată TELEKOM România Communications S.A. Bucureşti  nu se mai constituie parte civila fiind recuperat prejudiciul.

În baza art. 274 alin. 1 Cod procedură penală obligă pe fiecare  inculpat la 600 lei, cheltuieli judiciare către stat.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi  27.12.2016.

Domenii speta