Infracțiunea de furt

Sentinţă penală 459 din 01.11.2016


Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria … nr…./P/… din …, înregistrat la Judecătoria ..sub nr…./260/…, a fost trimis în judecată, în stare de libertate, inculpatul U.I.F., pentru săvârșirea infracțiunii de furt, prevăzută de art. 228 alin. 1 C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. 1 C. pen., constând în aceea că în ziua de …, în jurul orelor 10:30, în timp ce se afla în apropierea Autogării din mun. …, a sustras dintr-un buzunar al persoanei vătămate M.I. suma de 1420 lei și un plic ce conținea un card de debit BRD.

În actul de sesizare al instanței s-a reținut că în ziua de … persoana vătămată M.I. s-a deplasat în mun. …, pentru a retrage pensia de la un ATM al Agenției BRD, după care, în jurul orei 10:30 a ajuns la Autogară, având asupra sa suma de 1420 lei retrasă de pe card.

 Inculpatul U.I.F. a abordat-o pe persoana vătămată, propunându-i să achiziționeze un telefon mobil. I-a prezentat 2 telefoane mobile, iar persoana vătămată a fost de acord să achiziționeze un telefon marca Nokia pentru suma de 20 lei. După ce persoana vătămată a introdus telefonul mobil într-unul din buzunarele hainei și se pregătea să scoată suma de 20 lei, inculpatul, anticipând care este locul unde persoana vătămată ținea banii, a introdus mâna în acel buzunar și a luat suma de 1420 lei și un plic ce conținea un card de debit BRD. Profitând de lipsa de reacție a persoanei vătămate, inculpatul a fugit de la locul faptei.

Situația de fapt expusă mai sus a fost reținută din coroborarea următoarelor mijloace de probă:- plângerea și declarația persoanei vătămate, f. 1, 3-4 (dosar u.p.); - proce verbal de recunoaștere din planșa foto, f. 6-8(dosar u.p.);- proces verbal de verificare telefon Nokia, f. 11-13 (dosar u.p.);- proces verbal de vizionare imagini video, f. 14 (dosar u.p.);- proces verbal de recunoaștere persoană din grup, f. 20-23 (dosar u.p.);- adresa nr. … din … a Primăriei mun. … – Direcția Poliția locală, f. 15 și suport optic, f. 37 (dosar u.p.);- adresa nr. … din … a SC BRD Groupe Societe Generale SA, f. 24 (dosar u.p.); - declarațiile martorilor A.A.C., f. 16, C.L., f. 17 și G.C.I., f. 18 (dosar u.p.);- declarațiile inculpatului, f. 29, 36 (dosar u.p.);.

Prin încheierea judecătorului de cameră preliminară din data de … a fost constatată legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi a fost dispusă începerea judecăţii faţă de inculpat pentru infracţiunea reţinută  în rechizitoriu.

Inculpatul, fiind audiat de instanță, nu a recunoscut săvârșirea faptei reținută în rechizitoriu, susținând că în ziua de … s-a aflat în târgul din mun. …, unde, muncind cu ziua, a ajutat la descărcat haine și că nu s-a aflat în zona gării.

Față de poziția inculpatului, instanța a dispus efectuarea cercetării judecătorești în mod nemijlocit și a reaudiat martorii din faza de urmărire penală, precum şi  martorul în apărare- P. I., aflat în detenţie în penitenciarul …,  propus de inculpat.

Din probele administrate în cursul urmării penale și a cercetării judecătorești instanţa reţine că la data de …, în jurul orei 10,oo, persoana vătămată M.I., care locuieşte în comuna …, judeţul … şi în zona Gării din oraşul … a efectuat o tranzacţie la ATM-ul Agenţiei … a BRD Group Societe Generale, respectiv a scos cu cardul suma de 1420 lei, reprezentând pensia. Suma de bani şi cardul au fost introduse apoi în buzunar. La scurt timp după efectuarea tranzacţiei, persoana vătămată a fost abordată de un cetăţean care i-a oferit spre vânzare la un preţ mic (20 lei) un telefon mobil marca Nokia de culoare neagră. Ulterior s-a constatat că această persoană este inculpatul U.I.F. Profitând de neatenţia persoanei vătămate preocupată de examinarea telefonului oferit spre vânzare şi de intenţia persoanei vătămate de a achita preţul solicitat pentru telefon, inculpatul i-a sustras acesteia din buzunar suma de 1420 lei şi cardul bancar, după care a fugit printre blocurile din apropiere, acesta fiind surprins de o cameră de supraveghere aparţinând UAT .... Persoana vătămată a alertat persoanele din zonă după care a sesizat poliţia precum şi banca emitentă a cardului –BRD despre sustragerea acestuia. Semnalmentele inculpatului au fost descrise iniţial de persoana vătămată lucrătorilor de poliţie, iar pe baza acestora, din cercul de suspecţi s-a făcut identificarea inculpatului, fără dubii din grup, la un interval scurt de timp. Conform declaraţiei martorului A.A.C.(fila 16 dosar u.p.) la data de … inculpatul ar fi sărbătorit ziua de naştere a concubinei sale, ocazie cu care s-a remarcat că dispunea de sume de bani.

 În urma examinării telefonului mobil rămas la persoana vătămată s-a constatat că acesta prezenta meniul în limba spaniolă, ora era setată conform fusului orar din Madrid, iar în agendă erau memorate persoane cu nume spaniole. Conform biletelor de transport nominale prezentate de inculpat s-a constatat că acesta fusese în Spania în cursul lunilor septembrie şi decembrie 2014. Conform declaraţiei inculpatului din faza de urmărire penală, acesta din Spania ar fi achiziţionat 9 telefoane mobile la preţuri modice. Aspectul sesizat întăreşte convingerea instanţei că inculpatul este cel care a oferit spre vânzare telefonul mobil spaniol persoanei vătămate, după care i-a sustras acesteia banii şi cardul bancar.

Persoana vătămată s-a constituit parte civilă cu suma de 1420 de lei sustrasă. Conform adresei BRD Group Societe Generale Agenţia … persoana vătămată a anunţat instituţia bancară la data de … despre sustragerea cardului, acesta fiind ulterior blocat.

Fapta inculpatului U.I.F., constând în aceea de a sustrage dintr-un buzunar al persoanei vătămate M.I. suma de 1420 lei şi un plic ce conținea un card de debit BRD, săvârşită în ziua de …, în jurul orelor 10:00, pe raza mun. …, constituie infracţiunea de furt. Elementul material al laturii obiective s-a concretizat în acţiunea inculpatului de sustragere a valorilor urmată de fuga acestuia cu ele de la locul faptei, ceea ce a determinat realizarea celor două acte materiale specifice infracţiunii şi anume: deposedarea şi imposedarea, infracţiunea îmbrăcând forma faptului consumat. Urmarea imediată a fost reprezentată de scoaterea sumei de 1420 lei şi a cardului bancar din sfera de stăpânire a persoanei vătămate M.I. şi trecerea acestora în sfera de stăpânire a inculpatului U.I.F. creându-se un prejudiciul de 1420 lei şi contravaloarea fizică a cardului, iar legătura de cauzalitate dintre elementul material al laturii obiective şi urmarea imediată rezultă din materialitatea faptei. Sub aspectul laturii subiective, vinovăţia inculpatului îmbracă forma intenţiei directe, acesta săvârşind fapta cu scopul de a folosi în interes propriu suma. Fapta  este prevăzută de legea penală ca infracţiune, incriminată de art.228 alin.(1) C.pen., imputabilă inculpatului şi nejustificată.

Instanţa observă din analiza fişei de cazier judiciar că inculpatul U.I.F. este recidivist, condamnat pentru fapte îndreptate împotriva patrimoniului (3 infracţiuni de tâlhărie, o tentativă la infracţiunea de tâlhărie şi 7 infracţiuni de furt calificat).

Faţă de cele reţinute mai sus, instanţa în baza art.228 alin.(1) C.pen. cu aplicarea art.41 alin.(1) C.pen., raportat la art. 396 alin.(1), (2) C.proc.pen. va condamna inculpatul U.I.-F. la pedeapsa de 8 (opt) luni închisoare.

Va aplica inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 alin.(1) lit.a) şi lit.b) C. pen., pe o perioadă de 2 ani, în condiţiile prevăzute de art.68 alin.(1) lit.c) C.pen.

Va aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 alin.(1) lit.a) şi lit.b) C. pen., în condiţiile prevăzute de art.65 alin.(1), (3) C.pen.

În baza art.25 Cod penal, art.397 C.proc.pen., rap. la art.1357 Cod. civ. va admite acţiunea civilă şi va obliga inculpatul către partea civilă M.I., la plata sumei de 1420 lei cu titlu de despăgubiri civile reprezentând daune materiale.

În baza art.274 alin. (1) Cod proc.pen., va obliga inculpatul U.I.-F.  la plata sumei de 450 lei cu titlul de cheltuieli judiciare avansate de stat.

Domenii speta