Conducere auto fără permis

Sentinţă penală 1356/2015 din 09.12.2016


Dosar nr. */199/2015 cond. auto fără permis

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA BUHUŞI

SENTINŢA PENALĂ Nr. *

Şedinţa publică de la * 2016

Completul compus din:

PREŞEDINTE:

Grefier: 

Ministerul Public reprezentat de procuror:

Pe rol judecarea cauzei Penal privind pe inculpat C.V.F., inculpat C.F. , având ca obiect  conducerea unui vehicul fără permis de conducere (art.335 NCP) .

Desfășurarea ședinței de judecată a fost înregistrată cu mijloace tehnice audio, conform dispozițiilor art.369 N.C.pr.Pen.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică  se prezintă inculpatul  C.F. asistat de avocat ales C.S..

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează care evidențiază părțile, obiectul pricinii și modul de îndeplinire a procedurii de citare, după care:

Instanţa aduce la cunoştinţă inculpatului C.F. dispoziţiile art. 83, art. 108 alin. 1 şi 2, art. 374 alin. 4  din Codul de procedură penală.

Inculpatul prin apărător solicită judecarea în procedura simplificată. Nu contestă probele de la urmărirea penală.

Instanţa, având în vedere recunoaşterea faptei de către inculpat constată că nu se mai impune audierea martorilor din lucrări. Pune în discuţie cererea inculpatului de judecare a cauzei în procedură simplificată.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord ca judecarea cauzei să se facă în procedura de recunoaştere, în baza probelor administrate la urmărirea penală.

Instanţa apreciază că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru aplicarea procedurii judecăţii în cazul recunoaşterii vinovăţiei şi în baza art. 375/1 N.C.P.P. şi declară admisibilă cererea de judecarea cauzei pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală.

S-a luat declaraţie inculpatului, răspunsurile fiind consemnate şi ataşate la dosarul cauzei.

Inculpatul prin apărător solicită în circumstanţiere proba cu înscrisuri.

Instanţa pune în discuţie proba cu înscrisuri în circumstanţiere solicitată de inculpat prin apărător.

Reprezentantul Ministerului Public  este de acord.

Instanţa încuviinţează proba cu înscrisuri în circumstanţiere, solicitată de inculpat prin apărător. 

Avocat C.S. depune la dosarul cauzei o serie de înscrisuri: contract de muncă,  contract de închiriere.

Nemaifiind alte cereri de formulat instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul în fond.

Reprezentantul Ministerului Public având cuvântul pe fond, expune pe larg situaţia de fapt descrisă în rechizitoriul Parchetului nr.*/P/2015, apreciind că fapta a fost pe deplin dovedită cu  probele administrate în faza de urmărire penală  şi necontestate, coroborate cu recunoaşterea inculpatei.

Solicită stabilirea unei pedepse cu închisoarea pentru inculpatul C.F. pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere prevăzută de art. 335 al. l Cod penal  şi amânarea aplicării acesteia în condiţiile art. 83 Cod Penal.

Solicită aplicarea dispoziţiilor art. 396 al.10 Cod pr. penală privind judecata în procedura simplificată.

În temeiul art. 274 al. 1 N. C. pr. pen., solicită obligarea inculpatului la plata cheltuielilor  judiciare către stat. 

Avocat C.S., având cuvântul în fond  pentru inculpat este de acord  cu concluziile procurorului şi solicită aplicarea unei pedepse cu amânarea executării acesteia în condiţiile prev. de art. 83 Cod penal. Nu solicită onorariu avocat, întrucât este avocat ales.

Inculpat, având ultimul cuvânt arată că regretă săvârşirea faptei. 

S-au declarat dezbaterile închise trecându-se la deliberare.

INSTANŢA

-deliberând-

Asupra cauzei penale de faţă constată că:

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buhuşi nr. */P/2015/21.09.2016, înregistrat la Judecătoria Buhuşi sub nr. */199/23.09.2015 s-a dispus trimiterea in judecată a inculpatului C.F. ,pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, prevăzută de art. 335 al. 1 C. pen.

 S-a reţinut în sarcina inculptului  că în noaptea de *.2015, în jurul orelor 01,45,  a condus autoturismul marca VW Golf ,cu nr de inmatriculare BC *  pe DN2 ( E 85) din sat/comuna Filipeşti , judeţul Bacău, fără a poseda permis de conducere, ceea ce a generat producerea unui accident rutier soldat cu pagube materiale. 

Prin încheierea de şedinţă din camera de consiliu din data de *.2016, judecătorul de cameră preliminară a constatat, în baza art. 346 alin. 2 NCPP, legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. */P/2015/21.09.2016 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Buhuşi, privind pe inculpat, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi a dispus începerea judecăţii cauzei.

La termenul de judecată din data de *.2016,  inculpatul, legal citat, s-a prezentat în instanţă, a recunoscut săvârşirea faptei aşa cum a fost reţinută în rechizitoriu şi a solicitat judecarea cauzei potrivit probelor administrate la urmărirea penală, conform procedurii recunoaşterii vinovăţiei prevăzute de art. 396 al. 10 C. proc. pen., cerere care a fost încuviinţată de instanţă.

Inculpatul a fost de acord să efectueze muncă neremunerată în folosul comunităţii, nu a contestat probele administrate la urmărirea penală şi a solicitat proba cu înscrisuri.

Din actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

La data de *.2015, în jurul orelor 01:45, organele de poliţie din cadrul Postului de Poliţie Filipeşti au fost sesizate prin S.N. U.A.U 112 de către  numitul C.S. cu privire la faptul că, în timp ce se deplasa la volanul  autoutilitarei marca Mercedes –Sprinter, cu nr. de înmatriculare BT *, pe  D.N. 2 (E 85), pe raza comunei Filipeşti, judeţul Bacău, a fost implicat într-un accident auto soldat cu pagube materiale, cu autoturismul marca VW Golf 3, cu nr. de înmatriculare BC *, al cărui conducător auto a plecat de la locul accidentului.

La data de *.2015, organele de poliţie din cadrul Postului de Poliţie  Filipeşti s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârşirea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere faptă prevăzută de art. 335 al. 1 Cod penal, întrucât din verificările efectuate a  rezultat că autoturismul marca VW Golf 3, cu nr. de înmatriculare BC *, ce a fost implicat în evenimentul rutier din data de *.2015 a fost condus de către numitul C.F., care nu deţine permis de conducere pentru nici o categorie de autovehicule.

În urma cercetărilor efectuate s-au stabilit următoarele:

La începutul lunii mai 2015, inculpatul C.F. a cumpărat autoturismul marca VW Golf 3, cu nr. de înmatriculare BC* şi, deşi nu poseda permis de conducere, în noaptea de *.2015, în jurul orelor 01:30, s-a urcat la volanul autoturismului cu intenţia de a se deplasa din satul Corneşti, comuna Filipeşti în comuna Bereşti-Bistriţa, la popasul „Prima”. În autoturism cu inculpatul se mai afla şi numitul N.A.. În timp ce se deplasau cu autoturismul pe DN 2, la ieşirea din satul Filipeşti, comuna Filipeşti, judeţ Bacău, a acroşat autoutilitara marca Mercedes-Sprinter, cu nr. de înmatriculare BT*, ceea ce a generat avarierea ambelor autovehicule, ieşirea în afara părţii carosabile a autoturismului condus de către inculpat şi degradarea gardului numitului M.C..

Imediat după producerea evenimentului rutier, soldat doar cu pagube materiale, inculpatul C.F. şi martorul N.A. au părăsit locul faptei, abandonând autoturismul.

În urma cercetărilor şi verificărilor efectuate de către organele de poliţie care s-au deplasat imediat la faţa locului şi au făcut constatările necesare ce se impuneau în condiţiile unui eveniment rutier soldat doar cu pagube materiale, s-a constatat că la data de *.2015 autoturismul cu nr. de înmatriculare BC* a fost condus de către inculpatul C.F..

Potrivit adresei nr. */02.06.2015, emisă de către serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculări a Vehiculelor-Bacău, inculpatul C.F. nu figurează în evidenţe cu permis de conducere.

Inculpatul C.F. nu a fost audiat în cauză şi nu i s-a adus la cunoştinţă învinuirea, întrucât s-a sustras cercetărilor, plecând din ţară a doua zi după săvârşirea faptei cercetate, respectiv la data de 12.05.2015.

  În drept, fapta inculpatului întruneşte elementele constitutive  ale infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, prevăzută de art. 335 al. 1 C. pen., urmând a fi condamnat la pedeapsa închisorii.

Urmează a se da eficienţă prevederilor art. 396 al. 10 C. pr. pen., în sensul de a se reduce cu o treime limitele de pedeapsă prevăzute de lege pentru această infracţiune.

La individualizarea pedepsei, instanţa va avea în vedere gravitatea infracţiunii săvârşite şi periculozitatea infractorului, în raport de criteriile prevăzute de art. 74 C. pen., respectiv starea de pericol pentru ceilalţi participanţi la trafic creată de inculpat prin fapta sa, dar şi împrejurarea că acesta s-a sustras cercetărilor penale, nu posedă antecedente penale, iar la instanţă s-a prezentat după mai multe termene şi a avut o atitudine sinceră şi de regret a faptei.

Constatând îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 91 C. pen., în sensul că pedeapsa stabilită este închisoarea mai mică de 3 ani, inculpatul nu are antecedente penale, a recunoscut fapta şi şi-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, instanţa apreciază că aplicarea unei pedepse este suficientă, chiar fără executarea acesteia, dar se impune supravegherea conduitei sale pentru o perioadă determinată.

Pentru aceste considerente, instanţa va dispune suspendarea pedepsei sub supraveghere, urmând ca în temeiul art. 92 C. pen. să stabilească termenul de încercare de 3 ani, pe durata căruia inculpatul va respecta măsurile de supraveghere stabilite de dispoziţiile art. 93 al. 1 N.C. pen., respectiv să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Bacău, la datele fixate de acesta, să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa, să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea, să comunice schimbarea locului de muncă, să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

De asemenea, în temeiul art. 93 al. 2 lit. a şi al. 3 C. pen., instanţa constată necesar a impune inculpatului, obligaţiile de a frecventa unul sau mai multe programe de reintegrare socială şi de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii.

Se va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 N. C. pen., în sensul că dacă pe parcursul termenului de supraveghere, cu rea-credinţă, nu va respecta măsurile de supraveghere sau nu va executa obligaţiile impuse, instanţa va revoca suspendarea şi va dispune executarea pedepsei. De asemenea, dacă după suspendarea pedepsei inculpatul va săvârşi o nouă infracţiune cu intenţie, instanţa  va revoca suspendarea şi va dispune executarea pedepsei.

Va constata că inculpatul a avut apărător ales la instanţă.

Văzând şi dispoziţiile art. 274 al. 1 C. pr. pen..

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Condamnă inculpatul C.F., fiul lui V. şi M. născut la data de * în Bacău, judeţul Bacău, domiciliat în judeţul Bacău, cetăţean român, căsătorit, studii generale, fără antecedente penale, CNP *, salariat –Italia, pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, prevăzută de art. 335 al.1C.pen.,. cu aplicarea art.396 al.10 C.pr.pen.,  la pedeapsa de 8 luni închisoare.

În baza art. 91 C. pen. dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 3 ani, conform dispoziţiilor art. 92 C. pen.

În baza art. 93 al. 1 N. C. pen., obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Bacău, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 al. 2 lit. b C. pen., impune inculpatului să execute următoarea obligaţie: să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate.

În baza art. 93 al. 3 N. C. pen., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei Filipeşti, judeţul Bacău, pe o perioadă de 60 de zile.

În baza art. 91 al. 4 N. C. pen. atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 N. C. pen.

Constată că inculpatul a avut apărător ales la instanţă .

În temeiul art. 274 al. 1 C. pr. pen., obligă inculpatul la plata cheltuielilor judiciare către stat în sumă de 500 lei din care: 250 lei către Ministerul Administraţiei şi internelor, 100 lei către Ministerul Public şi 150 lei  către Ministerul Justiţiei.

Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi,.

PREŞEDINTE,