Instituire tutelă. Punere sub interdicţie

Sentinţă civilă 171 din 02.02.2016


Prin cererea înregistrată pe rolul instanţei la data de  30.07.2015, petenta

N. M., domiciliată în  -, a solicitat punerea sub interdicţie a  intimaţilor-bolnavi  N. E., identificat  cu  C.N.P. -, domiciliat în  comuna - şi  N.  A., identificat  cu C.N.P. -, domiciliat în comuna - .

În fapt, petenta a arătat că bolnavii  sunt  fiii săi , iar din cauza afecţiunilor

psihice şi  fizice de care suferă, având stabilit diagnosticul de „retardare mintală severă cu  tulburări  de  comportament”, afecţiune  care  constituie  o debilitate mintală cronică, aceştia  sunt  lipsiţi de discernământ şi  nu se pot  îngriji de propriile interese.

Alăturat cererii petenta a depus copii după  actele medicale  privind starea 

de  sănătate  a  bolnavilor,  acte stare civilă părţi, certificat  de  cazier  judiciar pentru petentă, dispoziţia  de numire curator  pe seama  intimaţilor  dată tatălui  intimaţilor, precum  şi certificatul de  deces  al tatălui acestora.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Mediaş a efectuat cercetările prevăzute de

art. 30 din Decretul nr. 32/1954.

La dosar au fost depuse  rapoartele  de  expertiză  medico-legală psihiatrică,

din care rezultă că  bolnavii suferă  de retardare mintală severă cu  tulburări  de  comportament”,  ce constituie  o alienaţie mintală cronică  faţă de care  aceştia  nu au  capacitatea  psihică necesară  pentru a se  îngriji de interesele  lor, astfel că  se  recomandă  punerea sub interdicţie.

Procurorul a procedat la audierea martorului F. S.

Martora  F. A.  audiată  în instanţă  (  f. 54) a confirmat  că 

intimaţii suferă de  boli psihice  şi fizice  , neputându-se îngriji singuri şi  neavând discernământ  se  impune supravegherea permanentă.

Curatorul  desemnat  pe  seama  bolnavilor  a  fost audiată  de instanţă şi  a 

confirmat faptul că  aceştia  nu se mai pot  îngriji singuri, având nevoie de ajutorul familiei şi a fost de acord ca  numita N. M. să fie numit tutore  al bolnavilor

Din probele administrate rezultă cu certitudine că intimaţii  nu  au

discernământul necesar ocrotirii propriilor interese, astfel că, în temeiul art. 164 şi 168 C. civ., instanţa va dispune punerea sub interdicţie a  bolnavilor N. E., identificat  cu  C.N.P. -, domiciliat în  comuna - şi  N.  A., identificat  cu C.N.P. -, domiciliat în comuna - .

Conform art. 170 C. civ., instanţa va proceda şi la instituirea tutelei.

Constatând îndeplinite condiţiile legale, în temeiul art. 118-119 C. civ.,

existând acordul curatorului desemnat  pe  seama  bolnavilor şi consimţământul petentei instanţa va numi tutore pe N. M. , născută la data  de - , în com. -, C.N.P. -, domiciliată în - , după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri.

Instanţa va comunica în scris hotărârea tutorelui, Serviciului de Stare Civilă al

Primăriei Valea Viilor  pentru a se face menţiune pe actul de naştere al bolnavilor  şi o va afişa la sediul instanţei şi la Primăria Valea Viilor , conform art. 119 al. 4 C. civ.