Furtul art. 228 cp

Sentinţă penală 252 din 01.04.2016


Document finalizat

Cod ECLI ECLI:RO:JDONE:2016:001.000252

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA ONEŞTI

JUDEȚUL BACĂU

Dosar nr. 3442/270/2015

Înreg.15.03.2015 furt

SENTINȚA PENALĂ NR.252

Şedinţa  publică din  data de  1.04.2016

PREȘEDINTE – LILIANA MIRELA PUŞCAŞU

GREFIER – ELIZA NICOLETTA FEKETE

Ministerul Public a fost reprezentat de Procuror – Vicențiu Crăciunel Antohi

Pe rol fiind pronunțarea  cauzei penale pusă în mișcare prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Onești privind pe inculpatul …., trimis în judecată, în stare de arest, pentru săvârşirea infracţiunilor de furt calificat, prev. şi ped. de art. 228 al. 1- art. 229 al. 2 lit. b din Cod penal cu aplicarea art. 35 al. 1 din Cod penal, tulburarea ordinii şi liniştii publice, prev. şi ped. de art. 371 din Cod penal, portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase, prev. şi ped. de art. 372 al. 1 lit. c, al. 3 din Cod penal şi ultraj, prev. şi ped. de art. 257 al. 1,2,4 din Cod penal cu aplicarea art. 38 al. 1 din Cod penal (2 persoane vătămate), toate cu aplicarea art. 38 al. 1 şi art. 41 al. 1 din Cod penal.

Dezbaterile au avut loc la data de 28.03.2016, fiind consemnate prin încheierea de amânare a pronunțării de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta.

 I N S T AN Ț A

Deliberând , asupra cauzei penale de față, constată că ;

Prin rechizitoriul nr. 1580/P/2015 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Oneşti a fost trimis în judecată inculpatul …., în stare de arest preventive ,pentru  săvârşirea infracţiunilor  de furt calificat, prev. şi ped. de art. 228 al. 1- art. 229 al. 2 lit. b din Cod penal cu aplicarea art. 35 al. 1 din Cod penal de  tulburarea ordinii şi liniştii publice, prev. şi ped. de art. 371 din Cod penal; portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase, prev. şi ped. de art. 372 al. 1 lit. c, al. 3 din Cod penal şi  ultraj, prevăzută  de art. 257 al. 1,2,4 din Cod penal cu aplicarea art. 38 al. 1 din Cod penal (2 persoane vătămate), toate cu aplicarea art. 38 al. 1 şi art. 41 al. 1 din Cod penal.

În actul de sesizare s-a reţinut, în fapt că în zilele de 09.04.2015 şi 11.04.2015 a sustras ţigării din magazinul aparţinând … iar în ziua de 28.05.2015 a proferat cuvinte şi expresii insultătoare,  s-a manifestat violent şi a ameninţat cu moartea agentul de poliţie Ioniţă Costică având asupra sa un spray paralizant.

Situaţia de fapt mai sus menţionată a fost reţinută pe baza următoarelor mijloace de probă: plângerii şi declaraţiile persoanelor vătămate ( filele 8-10, 54, 55, 57, 58 dosar u.p.), proces-verbal de sesizare din oficiu  ( fila 36 dosar parchet); inventar ( fila 11); proces-verbal de redare a imaginilor captate de camerele de supraveghere a C.D.-uri  ( filele 12, 13, 59, 60); declaraţiile martorilor  ( filele 14-24, 27-32, 61-76); proces-verbal de confruntare ( filele 25-26); proces-verbal de cercetare la faţa locului ( filele 38-40); proces – verbal întocmit cu ocazia efectuării controlului corporal ( fila 46); rapoarte întocmite de lucrătorii de poliţie ( filele 47-51); declaraţiile date în calitate de suspect şi respectiv, de inculpat de … – filele 78, 83, 85-88.

Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Oneşti  la data de 22.06.2015 sub nr. 3442/270/2015.

Prin încheierea de şedinţă din camera de consiliu din data de 21.07.2015  judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi a dispus începerea judecăţii pentru inculpatul ….

Aspecte privind pretenţiile civile

În cursul judecăţii ,în termen legal ,s-a constituit parte civilă împotriva inculpatului persoana vătămată …, prin administrator … ,solicitând obligarea acestuia la suma de 1559,2 lei reprezentând contravaloarea bunurilor sustrase.

 Persoanele vătămate ( la infracţiunea de ultraj)  … şi … nu s-au constituit părţi civile în cauză.

Apărările inculpatului

La primul termen de judecată, cu procedura legal îndeplinită ( 07.09.2015) , după citirea în extras al actului de sesizare al instanţei  şi punerea în vedere inculpatului  a dispoziţiilor privind procedura simplificată a judecăţii prin recunoaşterea vinovăţiei .

 Inculpatul ,asistat de avocat desemnat din oficiu ,a  solicitat ca judecata să se facă pe baza dreptului comun, cu readministrarea tuturor probelor din faza de urmărire penală.

Fiind audiat în faţa instanţei, inculpatul  a declarat personal,asistat de avocat desemnat din oficiu , că recunoaşte doar infracţiunea de furt calificat în dauna persoanei vătămate … . Referitor la celelalte infracţiuni reţinute prin rechizitoriu în sarcina acestuia ,inculpatul a arătat ca nu le recunoaşte în forma cum au fost ele reţinute ,fiind provocat să comită infracţiunile de ultraj, iar spray-ul lacrimogen l-ar fi avut asupra sa ,dar nu l-a luat de acasă cu intenţia de a-l folosi.

Situaţia de fapt reţinută de instanţă

Inculpatul locuieşte în …., în acelaşi cartier cu unitatea comercială aparţinând …, administrată de …, frecventată de către inculpat.

Societatea îşi desfăşoară activitatea pe str. …., în 2 spaţii cu destinaţii diferite, respectiv de magazin alimentar şi bar, spaţii care comunică între ele printr-o uşă, dar în care accesul se poate face şi prin uşi separate din exterior.

Deservirea acestora se realizează de către un singur vânzător, de a cărui neatenţie pot profita persoane cu predispoziţie infracţională, motiv pentru care administratorul societăţii a amplasat în cele 2 spaţii sisteme de supraveghere.

În zilele de 09.04.2015 şi 11.04.2015, inculpatul s-a deplasat la bar şi având reprezentarea că sistemele de supraveghere nu funcţionează, a profitat de lipsa vânzătoarei, care deservea clienţii în magazinul alimentar şi a sustras mai multe pachete de ţigări diferite mărci, respectiv Moore, Parlament, Kent, Winchester, Marlboro, LM şi Pall Mall.

Inculpatul a negat comiterea faptelor, deşi activitatea infracţională a acestuia a fost captată de camerele de supraveghere, probă care se coroborează cu declaraţiile martorilor audiaţi în cauză.

Astfel, în ziua de 09.04.2015, la ora 08:15:59, inculpatul este surprins de camere de supraveghere îmbrăcat în geacă, cu şapcă şi ochelari, în timp ce se îndrepta de la masa cu nr. 3, aflată în partea stângă a uşii de acces în bar, spre tejgheaua barului.

În intervalul orar 08:15:02 – 08:16:09, inculpatul este surprins când acţionează în spatele tejghelei, asigurându-se continuu, în sensul că se uită spre uşa de acces în bar şi spre magazinul în care se află vânzătoarea.

Cu mâna stângă ia continuu din spatele tejghelei, ceva, ce în minutul  08:15:48 – 18:15:49 se identifică ca fiind un pachet de ţigări, pe care îl introduce sub geacă.

Anterior momentului în care inculpatul a acţionat, a fost identificat martorul …, care a intrat din bar în magazin şi …, care a ieşit afară din bar, ambii plecând din aceeaşi zonă în care se afla inculpatul.

 După comiterea faptei, inculpatul se îndreaptă la masa cu nr. 3.

 În ziua de 11.04.2015, în intervalul orar 08:15:42- 08:19:25, camera de supraveghere nr. 1, îl surprinde în trei rânduri pe inculpat, îmbrăcat cu o vestă neagră, fără mâneci, peste o bluză deschisă la culoare, cu şapcă neagră şi ochelari, în timp ce acţionează în spatele tejghelei, în zona în care sunt expuse ţigările, asigurându-se continuu.

 Inculpatul a fost întrerupt de vânzătoarea … şi de un client, care a intrat din magazin în bar şi într-unul din momentele în care se retrage din spatele tejghelei, din profil, se observă vesta cu care era îmbrăcat inculpatul, ca fiind umflată în partea din spate.

 În momentul în care acţiona, a fost identificat martorul …, care iniţial era poziţionat lângă uşa de acces în bar, cu spatele la inculpat, apoi cu faţa spre locul în care se afla inculpatul (în spatele tejghelei).

 De asemenea, a fost identificat minorul … care, în aceleiaşi momente, s-a deplasat, în mai multe rânduri, de la masa nr. 3 la care a stat cu inculpatul, în magazin, după vânzătoare şi numitul ….

În bar, se află, de asemenea, martorul ...

A fost identificat şi martorul … care, în momentul în care acţiona inculpatul, se afla în magazin.

De precizat că, din locul în care sunt amplasate camerele de supraveghere, au fost captate imagini doar cu partea superioară a corpului inculpatului, când acţiona în spatele tejghelei, unde erau expuse pachetele cu ţigări.

Imaginile captate de camerele de supraveghere nr. 1 din 09 şi 11.04.2015, cu activitatea infracţională a inculpatului … sunt imortalizate pe CD-ul existent la fila 13 dosar şi modul în care s-a succedat acţiunea inculpatului se regăseşte în procesul verbal din 28.05.2015 (fl. 12 dosar).

Fapta inculpatului este confirmată de martorii …, … şi de minorul …

Astfel, martorul … declară: „L-am văzut pe … în spatele acesteia (n.n. tejghelei), în timp ce umbla la rafturile pe care se aflau ţigările.” (fl. 27,28).

Martorul … precizează: „când am intrat în bar, l-am văzut pe … în spatele tejghelei, fura ţigări de pe raft, iar la o masă era … cu minorul …. … mi-a aruncat pe masa de biliard un pachet de ţigări LM, probabil pentru a nu-l spune, însă eu l-am pus pe masa la care se aflau cei doi, după care am plecat imediat. După circa o oră, m-am reîntors în bar şi i-am spus vânzătoarei să-şi anunţe patronul, întrucât a fost furată de către ..……cred că era îmbrăcat cu o geacă sau o vestă şi băga ţigările în zona pieptului, pe dedesubt ” (fl. 18,19).

Minorul …, în vârstă de 13 ani, audiat în prezenţa tatălui …, declară că a avut o înţelegere prealabilă cu inculpatul pentru a-i facilita comiterea faptei în bar, în sensul de a-i distrage atenţia vânzătoarei în timp ce se afla în magazinul alimentar, declaraţie care se coroborează cu imaginile video care îl surprind pe minorul .. intrând de mai multe ori din bar în magazin, în timp ce inculpatul se află în spatele tejghelei şi sustrage ţigări.

Minorul precizează: „….. a pătruns în spatele tejghelei, de unde a luat mai multe pachete de ţigări, pe care le-a pus într-un buzunar de la o vestă neagră, fără mâneci, cu buzunar pe interior de la un capăt la altul”. „…….. s-a dus din nou după tejghea şi a furat din acelaşi loc, respectiv de pe etajerele fixate de perete, pachete cu ţigări, pe care din nou le-a băgat în buzunarul din interiorul vestei” (fl. 20,21).

2. La data de 28.05.2015, …. - agent şef principal la Biroul de Investigaţii criminale din cadrul Poliţiei mun. Oneşti, având spre soluţionare dosarul cu nr. 1133/P/2015, privind furtul comis de inculpatul … în dauna persoanei vătămate …, administrată de …, prin intermediul agentului …., l-a citat telefonic pe inculpat, pentru a se prezenta la biroul 32, în vederea audierii (fl. 54,55,67,68).

În jurul orelor 10:00, inculpatul s-a prezentat la sediul poliţiei şi a fost preluat de agentul şef principal ...

Înainte de a-i aduce la cunoştinţă motivul pentru care a fost invitat la sediu, agentul i-a solicitat comisarului şef … – şeful BIC, să desemneze un lucrător de poliţie care să asiste la audierea inculpatului, întrucât acesta este cunoscut ca o persoană violentă, cu manifestări imprevizibile (fl. 54,55,65,66).

În acest scop, a fost desemnat inspectorul …, în prezenţa căruia agentul şef principal … i-a adus la cunoştinţă fapta pentru care este cercetat şi i-a pus la dispoziţie dosarul, pentru studiu, dosar în care inculpatul a văzut declaraţia martorului …, care confirma comiterea faptei.

Din acest motiv, inculpatul s-a enervat, a devenit foarte violent şi l-a contactat telefonic pe martor, din biroul agentului, ameninţându-l cu moartea.

În momentul în care agentul i-a pus în vedere interdicţia de a folosi telefonul în unitate, acesta şi-a vărsat nervii pe lucrătorul de poliţie, afirmând că-l acuză pe nedrept, proferând la adresa acestuia cuvinte şi expresii vulgare, pornografice, imposibil de reprodus, injurii şi ameninţări cu moartea.

În concret, inculpatul a afirmat că dacă poliţistul era pe stradă, ar fi băgat cuţitul în el, că-l omoară, îi lasă copiii fără tată şi nevasta fără soţ.

Inspectorul … a ieşit din biroul 32 şi a intrat în biroul 31, de unde l-a chemat pe comisarul … care l-a surprins pe inculpat în timp ce se manifesta violent. Astfel, inculpatul s-a îndreptat brusc spre agentul şef principal …, cu mâinile ridicate, concomitent cu proferarea de cuvinte obscene, ameninţătoare, dând impresia atât comisarului de poliţie, cât şi agentului că intenţionează să-l lovească (inculpatul avea în mâna stângă telefonul mobil).

Întrucât manifestările inculpatului păreau susceptibile de a fi concretizate în acte de violenţă, agentul de poliţie a reuşit să-i ia telefonul, pe care l-a aşezat jos, lângă birou, moment din care stare de irascibilitate a inculpatului s-a accentuat, devenind mai violent şi continuând cu injuriile şi expresiile vulgare la adresa agentului de poliţie Ioniţă şi a comisarului ...

În această stare, inculpatul s-a îndreptat spre oglinda aflată lângă uşa de acces în birou, a luat-o brusc de pe perete, a ridicat-o deasupra capului şi s-a îndreptat spre agentul …, însă a izbit-o de biroul acestuia.

A luat 2 cioburi din oglinda spartă, cu care a ieşit pe hol, manifestându-se în continuare violent, ameninţând că se aruncă de la etaj şi îşi taie gâtul, deşi nu exista nici un factor declanşator, provocator, din partea organelor de poliţie.

Astfel, atât din probele testimoniale administrate în cauză, cât şi din declaraţia inculpatului dată în prezenţa apărătorului din oficiu, rezultă că acesta nu a fost ameninţat, insultat sau lovit de către lucrătorii de poliţie (fl. 85,86,61-76).

Manifestările la care s-a dedat inculpatul au fost de natură să împiedice buna desfăşurare a activităţii în sediul Poliţiei mun. Oneşti, mai mulţi lucrători de poliţie fiind martorii comportamentului inculpatului, printre care comisarul …, inspectorul .., agenţii şefi principali …, …, …, …, agentul şef adjunct …,  agent …, criminalistul …, subcomisarul ….

De precizat că acesta a solicitat insistent prezenţa comandantului poliţiei, însă, în lipsa acestuia, s-a prezentat adjunctul unităţii, comisarul şef …, care a încercat să aibă o discuţie normală cu inculpatul, însă nu a reuşit, acesta continuând cu acelaşi comportament.

Aceeaşi încercare a avut şi agentul şef principal …, însă fără rezultat.

Pentru a imortaliza momentele în care inculpatul provoca scandal, comisarul … l-a filmat cu aparatul din dotarea unităţii, moment în care inculpatul s-a enervat şi mai mult, proferând la adresa acestuia cuvinte vulgare şi a aruncat brusc spre el cu un ciob de oglindă, care s-a izbit de catarama de la cureaua pantalonilor, căzând pe pardoseală.

Agentul şef principal … a profitat de un moment de neatenţie din partea inculpatului, l-a prins pe la spate, l-a imobilizat şi l-a încătuşat împreună cu alţi colegi, şi l-au condus într-un birou, unde i s-a efectuat controlul corporal.

Cu acest prilej, asupra inculpatului, printre altele, s-a găsit şi un tub spray lacrimogen marca KO de 50 ml, care a fost ridicat împreună cu telefonul mobil marca Nokia 112, fiind întocmit procesul verbal de la fila 46 dosar.

Acesta din urmă a fost predat pe bază de dovadă părinţilor inculpatului (fl. 102), iar spray-ul iritant constituie corp delict şi va fi trimis instanţei împreună cu dosarul cauzei.

În imaginile înregistrate pe CD cu nr. 00164-MTS, apare inculpatul …, cu şapcă şi ochelari, îmbrăcat cu o vestă neagră fără mâneci, peste un tricou albastru, cu pantalon închis la culoare şi adidaşi albi, care în prezenţa comisarului … şi agentului şef principal … vorbeşte la telefon cu avocatul Rachieru, solicitându-i prezenţa în sediul poliţiei.

După convorbire, deşi lucrătorii de poliţie vorbesc calm şi civilizat cu inculpatul, încercând să-l tempereze, acesta foloseşte cuvinte şi expresii vulgare, imposibil de reprodus şi insulte, mai ales la adresa agentului …, ameninţând cu distrugerea geamurilor unităţii, în timp ce se îndreaptă brusc, de mai multe ori, către geamul de la capătul holului unităţii.

În imagini apare avocatul Băncilă Marius, trimis de avocatul Rachieru Lucian, care încearcă să aibă o discuţie cu inculpatul …, însă nu reuşeşte, acesta continuând să profereze cuvinte şi expresii vulgare la adresa poliţistului.

După plecarea avocatului, agentul Ioniţă îl atenţionează pe inculpat să vorbească frumos, să nu-l insulte şi să-l ameninţe, la care inculpatul răspunde: „băi, boschetarule, îţi arăt eu ce-ţi fac”, „cine eşti tu, măi nebunule”, „te fac eu, mă duc la puşcărie, şi-ţi mor copiii de foame”, „dacă dai tu ochii cu mine pe stradă…..îţi arăt eu cine sunt eu”. Concomitent, inculpatul foloseşte cuvinte pornografice.

Inculpatul îi cere, pe un ton imperativ, comisarului … să nu-l filmeze, după care brusc, cu mâna stângă, aruncă cu un ciob de oglindă spre acesta, apoi se aud zgomotele produse de cioburile căzute pe pardoseală.

În mai multe rânduri, inculpatul ameninţă că-şi taie gâtul, că sparge geamurile şi este surprins chiar în momentul în care se taie cu un ciob de oglindă pe antebraţul mâinii stângi, în timp ce agentul … încearcă să-l tempereze.

În imagini apare şi comisarul şef …, adjunctul Poliţiei mun. Oneşti, care are o discuţie cu inculpatul, încercând, de asemenea, să-l tempereze.

Mai mulţi lucrători de poliţie, printre care agenţii …, …, …, … încearcă verbal să-l liniştească pe inculpat, care, de asemenea, nu reuşesc.

În imaginile înregistrate cu nr. 00165-MTS, apar mai multe cioburi de oglindă, pe jos, în biroul agentului …, iar rama oglinzii se află pe birou.

Probe

Având în vedere incidenţa dispoziţiilor art. 374 al. 7 Cod Procedură Penală , “ probele administrate în cursul urmării penale şi necontestate de către  părţi nu se readministrează în cursul cercetării judecătoreşti …” şi văzând că nici inculpatul şi nici avocatul desemnat din oficiu nu au contestat probele în faza camerei preliminare , instanţa a dispus readministrarea probelor din faza de urmărire penală, faţă de poziţia inculpatului de nerecunoaştere a tuturor infracţiunilor reţinute în sarcina sa prin rechizitoriu.

Au fost readministrate  în faţa  instanţei  următoarele mijloace de probă: declaraţiile persoanelor vătămate ( filele 8-10, 54, 55, 57, 58 dosar u.p.), proces-verbal de redare a imaginilor captate de camerele de supraveghere a C.D.-uri  ( filele 12, 13, 59, 60); declaraţiile martorilor  ( filele 14-24, 27-32, 61-76); proces-verbal de confruntare ( filele 25-26); proces-verbal de cercetare la faţa locului ( filele 38-40); proces – verbal întocmit cu ocazia efectuării controlului corporal ( fila 46); rapoarte întocmite de lucrătorii de poliţie ( filele 47-51); declaraţiile date în calitate de suspect şi respectiv, de inculpat de … – filele 78, 83, 85-88.

Inculpatul prezent a solicitat administrarea de probe noi în apărare , respectiv audierea martorului … ( probă admisă ca fiind utilă soluţionării cauzei) , iar partea  civilă , prin reprezentant, nu a solicitat administrarea de probe noi pentru dovedirea laturii civile a cauzei.

Schimbare încadrare juridică

La data de 28.03.2016 a fost pusă în discuţia părţilor şi a reprezentantului Ministerului Public cererea de schimbare a încadrarii juridice formulate de către inculpat ,prin apărător ,din infracţiunile prev .de art. 257 al.1,2,4, Cod Penal cu aplicarea art. 38 al.1 Cod Penal în infracţiunile prev .de art. 257 al.1,2 Cod Penal cu aplicarea art. 38 al.1 Cod Penal.

Verificând infracţiunile de ultraj reţinute în sarcina inculpatului şi dispoziţiile art. 257 alin.4 Cod Penal, respectiv “ Faptele prevăzute în alin.1-3 ,comise asupra unui poliţist sau jandarm,aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu sau în legătură cu exercitarea acestor atribuţii ,se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracţiune ,ale carei limite se majorează cu jumătate”instanţa va respinge cererea de schimbare încadrare juridică formulată de către inculpat ,prin apărător, din situaţia de fapt reţinută în cauză rezultând că subiectul pasiv al infracţiunii de ultraj este un poliţist aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu ( la ambele infracţiuni reţinute).

La aceeaşi dată a  fost pusă în discuţia părţilor şi a reprezentantului Ministerului Public  ,din oficiu, schimbarea încadrării juridice dată prin rechizitoriu faptelor  pentru care inculpatul …  a fost trimis în judecată  referitor la infracţiunile de „ultraj „  din infracţiunile de „ultraj „” , fapte  prev. de art. 257 al.1,2,4 Cod Penal , cu aplicarea art.38 al.1 Codul penal  în infracţiunile  de „ultraj „ fapte  prev. de art. 257 al.1,2,4 Cod Penal raportat la art.206 al. 1  Cod Penal , totul cu aplicarea art.38 al.1  Codul penal .

Instanţa va dispune schimbarea încadrării juridice dată prin rechizitoriu faptelor  pentru care inculpatul …  a fost trimis în judecată  referitor la infracţiunile de „ultraj „  din infracţiunile de „ultraj „” , fapte  prev. de art. 257 al.1,2,4 Cod Penal , cu aplicarea art.38 al.1 Codul penal  în infracţiunile  de „ultraj „ fapte  prev. de art. 257 al.1,2,4 Cod Penal raportat la art.206 al. 1  Cod Penal , totul cu aplicarea art.38 al.1  Codul penal ,motivat de următoarele argumente.

Inculpatul … a fost trimis în judecată  pentru infracţiunile de „ultraj „ ,fapte  prev. de art. 257 al.1,2,4 Cod Penal , cu aplicarea art.38 al.1  Codul penal ( în dauna persoanei vătămate –agent de poliţie Ioniţă Costică şi în dauna persoanei vătămate –comisar şef … ) , in fapt reţinându-se că ,în ziua de 28.05.2015 a proferat ameninţări cu moartea la adresa agentului de poliţie … şi a aruncat un ciob de sticlă spre comisarul  şef ….

Din încadrarea juridică dată faptelor de ultraj  prin rechizitoriu nu rezultă cu certitudine dacă procurorul a avut în vedere doar infracţiunea de ameninţare  prev de art. 206 al.1 Cod Penal sau şi infracţiunea de lovire sau alte violenţe prev de art.193 al.1 Cod Penal.

Din materialul probator administrat în cauză rezultă că inculpatul doar a ameninţat persoanele vătămate , persoana vătămată –comisar şef … neavând suferinţe fizice ,ciobul de sticlă atingându-i doar catarama de la pantaloni, aşa cum a afirmat în faţa instanţei ( declaraţie –fila  42 dosar ,vol.II ) .

 Prin urmare,se impune schimbarea încadrării juridice dată prin rechizitoriu faptelor  pentru care inculpatul …  a fost trimis în judecată  referitor la infracţiunile de „ultraj „ în sensul arătat mai sus.

În drept

În drept, faptele inculpatului …  constând în aceea că în zilele de 09.04.2015 şi 11.04.2015 a sustras ţigări din magazinul aparţinând …. , întrunesc elementele constitutive ale  infracţiunii  de “furt calificat în formă continuată ”, prev. şi ped. de art.  228  al. 1-art. 229 al.2 lit. b Cod Penal  ,  cu aplicarea art. 35 al.1 Cod Penal.

Latura obiectivă a infracţiunii  de furt presupune luarea unui bun mobil din posesia sau detenţia altuia , fără consimţământul acestuia ,în scopul de a şi-l însuşi pe nedrept, în cauză fiind reţinute şi formele calificate ale infracţiunii de furt, respectiv furtul  prin violare de sediu .

Latura subiectivă a infracţiunii de furt calificat, presupune existenţa vinovaţiei sub forma intentiei.

Inculpatul a  săvârsit fapta  cu vinovatie în modalitatea intenţiei directe, conform dispozitiilor art. 16 alin. (3) lit. a) cod penal, întrucât acesta a prevăzut rezultatul faptei sale şi a  urmărit producerea lui prin savârsirea faptei.

În drept, faptele inculpatului …  constând în aceea că ziua de 28.05.2015 proferat ameninţări cu moartea la adresa agentului de poliţie … şi a aruncat un ciob de sticlă spre comisarul  şef … întrunesc elementele constitutive ale  infracţiunii  de “ultraj “prev. şi ped. de art. 257  al. 1,2,4  Cod Penal  raportat la art.206 al. 1  Cod Penal , prin schimbarea încadrării juridice , cu aplicarea art. 41 al.1 Cod Penal  şi art. 43 al.5 Cod Penal.

 În drept, fapta inculpatului …  constând în aceea că în ziua de 28.05.2015 a proferat cuvinte şi expresii insultătoare şi obscene ,a distrus o oglindă şi prin comportamentul său a tulburat ordinea şi liniştea în sediul Poliţiei mun. Oneşti întruneşte elementele constitutive ale  infracţiunii  de

 “tulburarea ordinii şi liniştii publice” prev.şi ped. de art.371 Cod Penal.

 În  drept, fapta inculpatului …  constând în aceea că în ziua de 28.05.2015 a purtat fără drept un spray lacrimogen cu piper marca  KO, obiect interzis a fi purtat în sediul instituţiilor publice întruneşte elementele constitutive ale  infracţiunii  de “port sau folosirea fără drept de obiecte periculoase  ” prev.şi ped. de art.372 al.1 lit.c ,al.3 Cod Penal.

Individualizarea pedepselor

Fiind administrate probe concludente şi pertinente în cauză (plângerii şi declaraţiile persoanelor vătămate ( filele 8-10, 54, 55, 57, 58 dosar u.p.), proces-verbal de sesizare din oficiu  ( fila 36 dosar parchet); inventar ( fila 11); proces-verbal de redare a imaginilor captate de camerele de supraveghere a C.D.-uri  ( filele 12, 13, 59, 60); declaraţiile martorilor  ( filele 14-24, 27-32, 61-76); proces-verbal de confruntare ( filele 25-26); proces-verbal de cercetare la faţa locului ( filele 38-40); proces – verbal întocmit cu ocazia efectuării controlului corporal ( fila 46); rapoarte întocmite de lucrătorii de poliţie ( filele 47-51); declaraţiile date în calitate de suspect şi respectiv, de inculpat de … – filele 78, 83, 85-88 , din care rezultă cu certitudine că inculpatul a comis faptele reţinute în sarcina sa , instanţa va dispune antrenarea răspunderii penale a acestuia pentru  fiecare infracţiune reţinută.

La alegerea pedepselor precum şi la individualizarea cuantumului acestora  , instanţa, conform art. 74 din C.pen., va avea în vedere pericolul social concret al faptelor săvârşite, determinat atât de modul de producere, cât şi de importanţa valorilor sociale afectate, limitele de pedeapsă prevăzute de lege pentru aceste infracţiuni, datele ce caracterizează persoana inculpatului, dar şi împrejurările care atenuează sau agravează răspunderea penală.

În concret instanţa constată că faptele inculpatului prezintă pericol social ridicat pentru valorile ocrotite  anume posesia bunurilor mobile a persoanelor ( în ceea ce priveşte infracţiunea de furt calificat) şi relaţiile referitoare la respectul datorat autorităţii de stat ( la infracţiunea de ultraj). De asemenea, instanţa constată că motivul săvârşirii infracţiunilor şi scopul urmărit, fiind reprezentate de însuşirea pe nedrept de către inculpat a bunurilor altor persoane;  natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului,  perseverenţa infracţională a acestuia ,faptele de furt fiind comise cu o frecvenţă foarte ridicată, inculpatul suferind foarte multe  condamnări pentru fapte de acelaşi gen, fiind recidivist post executoriu faţă de pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 975/14.11.2007  ,( definitivă prin decizia penalănr.159/2008 a Tribunalului Bacău  )  pedeapsă din care a fost liberat condiţionat la data de 02.07.2014 , cu un rest rămas neexecutat de 100 zile ( aşa cum rezultă din fişa de cazier judiciar a acestuia ); conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal, inculpatul nu a recunoscut toate  infracţiunile, precum şi nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială a inculpatului .

Se va reţine  că despăgubirile civile solicitate de …. nu au fost achitate  de inculpat pe parcursul procesului penal.

Totodată instanţa va avea în vedere limitele de pedeapsă prevăzute pentru infracţiunea reţinută fără reţinerea de circumstanţe atenuante, nefiind vreuna incidentă în cauză.

Având în vedere toate aspectele arătate mai sus instanţa se va orienta spre o pedeapsă cu închisoarea orientată peste minimul special prevăzut de lege pentru infracţiunea de “furt calificat  în formă continuată “prev. şi ped. de art.  228  al. 1-art. 229 al.2 lit. b Cod Penal  ,  cu aplicarea art. 35 al.1 Cod Penal, având în vedere situaţia juridică a inculpatului şi starea de recidivă postexecutorie , făcând şi aplicarea dispoziţiilor art.  41 al.1 Cod Penal  şi art. 43 al.5 Cod Penal , în sensul majorării limitelor pedepsei cu jumătate , apreciind că  pedeapsa aplicată inculpatului va avea aptitudinea concretă de a asigura realizarea scopurilor prevăzute de art.52 din C.pen.-reeducarea şi reinserţia socială a acestuia.

În ceea ce priveşte infracţiunile de “ultraj”  prev. şi ped. de art. 257  al. 1,2,4  Cod Penal  raportat la art.206 al. 1  Cod Penal , prin schimbarea încadrării juridice “  ,  tulburarea ordinii şi liniştii publice” prev.şi ped. de art.371 Cod Penal şi de “port sau folosirea fără drept de obiecte periculoase  ” prev.şi ped. de art.372 al.1 lit.c ,al.3 Cod Penal , văzând că pentru aceste infracţiuni sunt prevăzute şi pedepse cu amenda penală alternativ cu pedeapsa închisorii, având în vedere împrejurările concrete ale comiterii acestor infracţiuni ( starea de ebrietate a inculpatului) ,instanţa se va orienta spre pedeapsa amenzii penale orientată  peste minimul special prevăzut de lege ,pentru fiecare din aceste infracţiuni, făcând şi aplicarea dispoziţiilor art.  41 al.1 Cod Penal  şi art. 43 al.5 Cod Penal , în sensul majorării limitelor pedepsei cu jumătate , apreciind că  pedepsele aplicate inculpatului vor avea aptitudinea concretă de a asigura realizarea scopurilor prevăzute de art.52 din C.pen.-reeducarea şi reinserţia socială a acestuia.

Având în vedere faptul că inculpatul a comis aceste infracţiuni în stare de concurs real ,se va face aplicarea  concursului de infracţiuni şi în baza art. 38 alin. 1 Cod Penal, art. 39 alin. c Cod Penal va contopi pedepsele cu amenda aplicate la pct. 2,3 ,4 şi 5 în pedeapsa cea mai grea de 2700  lei  pe care o va spori cu o  1/3 din totalul celorlalte pedepse cu amenda aplicate ( 2400 lei ) pedeapsa rezultantă  fiind de 5100 ( cinci mii o sută) lei amendă penală ,reprezentând 510 de zile- amendă.

În baza art. 38 alin. 1 Cod Penal, art. 39 alin. e  Cod Penal va aplica inculpatului … pedeapsa închisorii de 3( trei ) ani  închisoare,la care adaugă pedeapsa rezultantă de 5100 ( cinci mii o sută) lei amendă penală ,reprezentând 510 de zile- amendă.

 Măsuri preventive

Instanţa reţine că împotriva inculpatului … s-a luat măsura arestării preventive prin încheierea nr. 9/29.05.2015 de către judecătorul de drepturi şi libertăţi ,când s-a dispus arestarea preventivă a inculpatului … cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. infracţiunilor de furt calificat, prev. şi ped. de art. 228 al. 1- art. 229 al. 2 lit. b din Cod penal cu aplicarea art. 35 al. 1 din Cod penal, tulburarea ordinii şi liniştii publice, prev. şi ped. de art. 371 din Cod penal, portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase, prev. şi ped. de art. 372 al. 1 lit. c, al. 3 din Cod penal şi ultraj, prev. şi ped. de art. 257 al. 1,2,4 din Cod penal cu aplicarea art. 38 al. 1 din Cod penal (2 persoane vătămate), toate cu aplicarea art. 38 al. 1 şi art. 41 al. 1 din Cod penal, fiind emis mandatul de arestare preventivă nr.  5 din data de 29.05.2015.

De asemenea , s-a menţinut starea de arest a inculpatului pe toată durata procedurii în camera preliminară şi după începerea judecăţii în cauză ,  , instanţa a constatat legalitatea şi temeinicia măsurii arestării preventive  luată împotriva inculpatului şi a menţinut starea de arest a acestuia.

În cursul judecăţii , prin încheierea de şedinţă pronunţată la data de 02.03.2016  ,  în temeiul art. 242 al. 2 C. proc. pen  rap. la art. 218 C. proc. pen  a fost  înlocuită  măsura preventivă a arestării preventive  a inculpatului  … cu măsura preventivă a arestului la domiciliu prevăzută  de art. 202 alin.4 lit.d, cu art.218 şi urm . C. proc. Pen .

Pe aceleaşi considerente, dezvoltate în încheierea  mai sus arătate, în baza art. 399 alin. 1 Cod Procedură penală se va  menţine măsura măsura preventivă a arestului  la domiciliu faţă de inculpatul ….

Astfel,  privarea de libertate a inculpatului, în acest moment procesual, apare a fi necesară, pentru înlăturarea unei stări reale de pericol real ce s-ar crea pentru ordinea publică în situaţia lăsării acestuia în stare de libertate.

Sunt respectate în continuare şi exigenţele art.4  c.pr.pen. şi art.6 par.2 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, cu luarea în considerare şi a Jurisprudenţei CEDO, fiecare inculpat este beneficiarul prezumţiei de nevinovăţie şi a regulii judecării persoanei în stare de libertate,până la pronunţarea unei hotărâri penale definitive, dar anumite împrejurări particulare, speciale, au prioritate în protejarea ordinii publice faţă de interesul strict individual.

În baza art. 72 Cod Penal se va  deduce din pedeapsa aplicată inculpatului durata reţinerii şi arestării preventive  de la data de 28.05.2015  la data de 09.03.2016 ,inclusiv şi a arestului la domiciliu începând cu data de 09.03.2016  ,  la zi .

Soluţionarea laturii civile

În cursul judecăţii ,în termen legal , s-a constituit parte civilă împotriva inculpatului persoana vătămată S…, prin administrator … ,solicitând obligarea acestuia la suma de 1559,2 lei reprezentând contravaloarea bunurilor sustrase.

Având în vedere soluţia ce va fi pronunţată în latura penală a cauzei , condamnarea inculpatului  , instanţa apreciază că sunt că în cauză sunt întrunite condiţiile răspunderii civile delictuale: fapta ilicită - infracţiunea săvârşită, prejudiciul cert (cuantumul a fost stabilit cu respectarea principiului disponibilităţii care guvernează acţiunea civilă chiar şi atunci când este alăturată acţiunii penale) şi nereparat încă, legătura de cauzalitate directă dintre faptele ilicite şi prejudiciul produs, vinovăţia inculpatului sub forma intenţiei.

Instanţa reţine că prin prejudiciu se înţelege efectul negativ suferit de o persoană, ca urmare a săvârşirii unei fapte ilicite de către o altă persoană. Totodată, pentru ca prejudiciul să fie susceptibil de reparare se cer a fi întrunite următoarele condiţii: să fie cert şi să nu fi fost reparat încă. Caracterul cert al prejudiciului presupune că acesta este sigur, atât în privinţa existenţei, cât şi în privinţa posibilităţii de evaluare. Prejudiciul actual, cel care a fost deja produs la data când se pretinde repararea lui, este întotdeauna cert. De asemenea, este cert prejudiciul viitor, care, deşi nu s-a produs încă, este sigur că se va produce în viitor, el fiind, astfel, susceptibil de evaluare, spre deosebire de prejudiciul eventual, care este lipsit de certitudine şi deci nu poate justifica acordarea de despăgubiri.

În privinţa reparării prejudiciului, instanţa reţine că principiul general este acela al reparării integrale a prejudiciului cauzat de fapta ilicită, însemnând că autorul prejudiciului este obligat să acopere nu numai prejudiciul efectiv (damnum emergens), dar şi beneficiul nerealizat (lucrum cessans), atât pentru prejudiciile previzibile, cât şi pentru cele neprevizibile.

Prin urmare ,  instanţa va admite acţiunea civilă şi va  obliga inculpatul să achite suma de 1559,2 lei către partea civilă …,prin administrator …, reprezentând contravaloarea ţigărilor sustrase  .

În temeiul art. 397 alin. 1 raportat la art. 19 Cod procedură penală va constata că persoanele vătămate … şi … nu s-au constituit părţi civile în cauză.

În baza art. 112 lit. f  Cod Penal va dispune confiscarea de la inculpat în favoarea statului  a unui spray iritant lacrimogen marca KO de 50 ml ,aflat la Camera de corpuri delicte a Judecătoriei Oneşti.

Constată că inculpatul a fost asistat de către avocaţi desemnaţi din oficiu.

În condiţiile art. 272 alin. 1 NCPP onorariile apărătorilor desemnaţi din oficiu  vor fi achitate din fondurile Ministerului Justiţiei.

 Ca urmare a condamnării ,în temeiul art. 274 alin. 1 NCPP va obliga inculpatul  la plata cheltuielilor  judiciare avansate de stat în cauză .

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T Ă R Ă Ș T E :

În baza art. 386  Cod Procedură Penală respinge cererea de schimbare încadrare juridică formulată de către inculpatul ….  ,prin apărător ,din infracţiunile prev .de art. 257 al.1,2,4, Cod Penal cu aplicarea art. 38 al.1 Cod Penal în infracţiunile prev .de art. 257 al.1,2 Cod Penal cu aplicarea art. 38 al.1 Cod Penal.

 În baza art. 386  Cod Procedură Penală schimbă  încadrarea juridică dată prin rechizitoriu faptelor  pentru care inculpatul ….  a fost trimis în judecată  referitor la infracţiunile de „ultraj „  din infracţiunile de „ultraj „” , fapte  prev. de art. 257 al.1,2,4 Cod Penal , cu aplicarea art.38 al.1 Codul penal  în infracţiunile  de „ultraj „ fapte  prev. de art. 257 al.1,2,4 Cod Penal raportat la art.206 al. 1  Cod Penal , totul cu aplicarea art.38 al.1  Codul penal .

I.  În baza art. 228  al. 1-art. 229 al.2 lit. b Cod Penal  ,  cu aplicarea art. 35 al.1 Cod Penal  , cu aplicarea art. 41 al.1 Cod Penal  şi art. 43 al.5 Cod Penal  condamnă pe inculpatul …  ,fiul lui … şi …., născut la data de …, în …, jud. …, domiciliat în …, studii şcoala profesională,  fără ocupaţie ,recidivist, CNP …, arestat la domiciliu ( măsura arestului la domiciliu fiind dispusă prin încheierea  de şedinţă din data de 02.03.2016  a Judecătoriei Oneşti ,definitivă prin decizia penală nr. 43/C/09.03.2016 a  Tribunalului Bacău)  la  o pedeapsă de :

 -- 3( trei ) ani  închisoare , pentru comiterea infracţiunii de „ furt calificat în formă continuată”  ; 

II.  În baza art. 257  al. 1,2,4 Cod Penal raportat la art.206 al. 1  Cod Penal , prin schimbarea încadrării juridice , cu aplicarea art. 41 al.1 Cod Penal  şi art. 43 al.5 Cod Penal  condamnă pe inculpatul …  , cu datele de stare civilă arătate  , la  o pedeapsă de :

2700  lei amendă penală, reprezentând 270 de zile- amendă, suma corespunzătoare unei zile amendă fiind de 10 lei  pentru comiterea infracţiunii de „ultraj” în dauna persoanei vătămate …. ;

III.  În baza art. 257  al. 1,2,4 Cod Penal raportat la art.206 al. 1  Cod Penal , prin schimbarea încadrării juridice , cu aplicarea art. 41 al.1 Cod Penal  şi art. 43 al.5 Cod Penal  condamnă pe inculpatul …  , cu datele de stare civilă arătate  , la  o pedeapsă de :

2700 lei amendă penală, reprezentând 270 de zile- amendă, suma corespunzătoare unei zile amendă fiind de 10 lei  pentru comiterea infracţiunii de „ultraj” în dauna persoanei vătămate … ;

IV.  În baza art. 371  Cod Penal , cu aplicarea art. 41 al.1 Cod Penal  şi art. 43 al.5 Cod Penal  condamnă pe inculpatul …  , cu datele de stare civilă arătate  , la  o pedeapsă de :

1800  lei amendă penală, reprezentând 180 de zile- amendă, suma corespunzătoare unei zile amendă fiind de 10 lei  pentru comiterea infracţiunii de „tulburarea ordinii şi liniştii publice ”  ;

V.  În baza art. 372 al.1 lit. c,  al.3  Cod Penal , cu aplicarea art. 41 al.1 Cod Penal  şi art. 43 al.5 Cod Penal  condamnă pe inculpatul ….  , cu datele de stare civilă arătate  ,  la  o pedeapsă de :

2700  lei amendă penală, reprezentând 270 de zile- amendă, suma corespunzătoare unei zile amendă fiind de 10 lei  pentru comiterea infracţiunii de „tulburarea ordinii şi liniştii publice ”

Constată că  infracţiunile de la pct. I-V  sunt concurente sub forma concursului real, potrivit art. 38 alin. 1 Cod Penal.

În baza art. 38 alin. 1 Cod Penal, art. 39 alin. c Cod Penal contopeşte pedepsele cu amenda aplicate la pct.II,III ,IV şi V  în pedeapsa cea mai grea de 2700  lei  pe care o sporeşte cu o  1/3 din totalul celorlalte pedepse cu amenda aplicate ( 2400 lei ) pedeapsa rezultantă  fiind de 5100  ( cinci mii o sută) lei amendă penală ,reprezentând 510  zile amendă.

În baza art. 38 alin. 1 Cod Penal, art. 39 alin. e  Cod Penal aplică inculpatului … pedeapsa închisorii de 3( trei ) ani  închisoare,la care adaugă pedeapsa rezultantă de 5100 ( cinci mii o sută) lei amendă penală ,reprezentând 510  zile amendă.

Inculpatul … execută pedeapsa rezultantă de 3( trei)  ani închisoare și  5100 ( cinci mii o sută) lei amendă penală ,reprezentând 510 zile amendă.

În baza art. 399 alin. 1 Cod Procedură penală menţine măsura preventivă a arestului  la domiciliu faţă de inculpatul ….

În baza art. 72 Cod Penal deduce din pedeapsa aplicată inculpatului durata reţinerii şi arestării preventive  de la data de 28.05.2015  la data de 09.03.2016 ,inclusiv şi a arestului la domiciliu începând cu data de 09.03.2016  ,  la zi .

În temeiul art. 397 alin. 1 raportat la art. 19 Cod procedură penală , cu aplicarea art. 1357 Cod Civil admite acţiunea civilă şi  obligă inculpatul  să achite suma de 1559,2 lei către partea civilă …,prin administrator …, cu sediul în … reprezentând contravaloarea ţigărilor sustrase  .

În temeiul art. 397 alin. 1 raportat la art. 19 Cod procedură penală constată că persoanele vătămate … şi … nu s-au constituit părţi civile în cauză.

În baza art. 112 lit. f  Cod Penal dispune confiscarea de la inculpat în favoarea statului  a unui spray iritant lacrimogen marca KO de 50 ml ,aflat la Camera de corpuri delicte a Judecătoriei Oneşti.

Constată că inculpatul a fost asistat de către avocaţi desemnaţi din oficiu.

În condiţiile art. 272 alin. 1 NCPP onorariile apărătorilor desemnaţi din oficiu  vor fi achitate din fondurile Ministerului Justiţiei.

În temeiul art. 274 alin. 1 NCPP obligă inculpatul  la plata sumei de 900  lei cheltuieli  judiciare avansate de stat în cauză.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică , azi 01.04.2016.

PREŞEDINTE,  GREFIER,

Red.LM.P- 19.04.2016

Tehnored.E.F.20.04.2016

Ex.- 7