Refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice. Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere

Hotărâre 132 din 21.12.2015


Prin rechizitoriul nr. X/P/2015 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Orşova, din  data de 30.09.2015 a fost trimis în judecată inculpatul A.A.,  în stare de libertate, pentru săvârşirea  infracţiunii de „refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice", faptă prevăzută şi pedepsită de dispoziţiile  art. 337 Cod penal.

În fapt, în data de 01.05.2015, în jurul orelor 18.40, lucrătorii din cadrul Postului de Poliţie I., care se aflau în exercitarea atribuţiilor de serviciu pe X, pe raza comunei I., au observat autoturismul marca X, cu nr. de înmatriculare X, care se deplasa pe X, pe raza comunei I., îndreptându-se către DN X, având un mers sinuos.

 Poliţiştii au oprit autoturismul respectiv şi au trecut la identificarea conducătorului auto, constatând că acesta este inculpatul A.A.

Întrucât conducătorul auto emana miros de alcool, a fost condus la sediul Poliţiei mun. O., unde a fost testat cu aparatul Drager alcooltest, care a indicat o valoare de 0,87 mg/l alcool pur în aerul expirat. Drept urmare, inculpatul Alexandru Aurel a fost condus Spitalul Municipal O., unde însă, la orele 19.40, acesta a refuzat să se supună prelevării de mostre biologice necesare în vederea stabilirii alcoolemiei.

Situaţia de fapt mai sus menţionată se susţine cu următoarele mijloace de probă:  proces verbal de constatare a infracţiunii flagrante nr. X/04.05.2015 întocmit de către lucrători din cadrul Poliţiei mun. O. - Postul de Poliţie I., care cuprinde şi declaraţia verbală a inculpatului, declaraţia martorului A.A., declaraţia martorului P.C., testul Drager nr.X din data de 01.05.2015, procesul - verbal de consemnare a refuzului conducătorul auto A.A. de a se supună prelevării de mostre biologice necesare în vederea stabilirii alcoolemiei..

Analizând probatoriul administrat în faza de urmărire penală şi însuşit de inculpat instanţa constată următoarele: 

În data de 01.05.2015, în jurul orelor 18.40, după ce a consumat băuturi alcoolice, inculpatul A.A. a condus autoturismul marca X, cu nr. de înmatriculare X, pe X, pe raza comunei I., îndreptându-se către DN X, ocazie cu care a fost oprit de organele de poliţie pentru control.

 Întrucât conducătorul auto emana miros de alcool, a fost condus la sediul Poliţiei mun. O., unde a fost testat cu aparatul Drager alcooltest, care a indicat o valoare de 0,87 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Drept urmare, inculpatul a fost condus Spitalul Municipal O., unde însă, la orele 19.40, acesta a refuzat să se supună prelevării de mostre biologice necesare în vederea stabilirii alcoolemiei.

Săvârşirea faptei imputate inculpatului rezultă cu certitudine din situaţia de fapt expusă mai sus şi din coroborarea mijloacelor de probă administrate în cauză.

În drept, 

Fapta inculpatului A.A., care în data de 10.03.2015, în jurul orei 06.49,  a condus sub influenţa băuturilor alcoolice, pe DN X, autoturismul marca X cu număr de înmatriculare X, având o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, faptă prevăzută şi sancţionată de dispoziţiile art. 336 alin. 1 Cod penal.

Cu privire la latura subiectivă,

Vinovăţia inculpatului pentru săvârşirea infracţiunii, rezultă din coroborarea probatoriului administrat în cauză respectiv: proces verbal de constatare a infracţiunii flagrante nr. X/04.05.2015 întocmit de către lucrători din cadrul Poliţiei mun. O. - Postul de Poliţie I., care cuprinde şi declaraţia verbală a inculpatului, declaraţia martorului A.A., declaraţia martorului P.C., testul Drager nr.X din data de 01.05.2015, procesul - verbal de consemnare a refuzului conducătorul auto A.A. de a se supună prelevării de mostre biologice necesare în vederea stabilirii alcoolemiei.

Inculpatul a recunoscut săvârşirea infracţiunii reţinute în sarcina sa, arătând că înainte de a conduce autoturismul a consumat 2 beri cu alcool, invocând ca motiv pentru refuzul recoltării probelor biologice de sânge frica de ace.

Analizând latura subiectivă, se constată că forma de vinovăţie cu care s-a săvârşit fapta este intenţia directă, deoarece inculpatul a prevăzut rezultatul faptei sale şi a urmărit producerea lui prin săvârşirea faptei.

Din fişa de cazier a inculpatului reiese că acesta nu are antecedente penale.

Probele mai sus menţionate susţin îndeplinirea cumulativă a condiţiilor prevăzute de art. 396 alin. 2 din Cod de procedură penală – fapta există, constituie infracţiune şi a fost săvârşită de inculpat, urmând ase dispune condamnarea acestuia.

La individualizarea pedepsei instanţa va avea în vedere  persoana inculpatului care nu are antecedente penale, atitudinea sinceră a acestuia pe tot parcursul procesului penal, scrisoarea de recomandare întocmită de şeful atelierului SC. X S.A. care a făcut aprecieri pozitive cu privire la persoana inculpatului, reţinând că deşi inculpatul nu a fost implicat într-un accident rutier, gradul de pericol social al faptei este unul ridicat, dată fiind multitudinea de evenimente rutiere produse pe fondul consumului de alcool

De asemenea instanţa va avea în vedere  limitele de pedeapsă fixate în partea specială a Codului penal, urmând a face aplicare dispoziţiile art. 396 alin. 10 Cod procedură penală faţă de poziţia procesuală a acestuia.

În raport de aceste criterii va dispune condamnare  inculpatului A.A. la pedeapsa de 8 luni închisoare.

Constatând că în cauză sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 91 Cod penal, observând că inculpatul şi-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, având convingerea că în raport de persoana inculpatului, de conduita avută de acesta anterior săvârşirii infracţiunii, de posibilităţile sa de îndreptare, aplicarea pedepsei este suficientă şi, chiar fără executarea acesteia, văzând că în cauză nu sunt incidente dispoziţiile art. 91 alin. 3 Cod penal, instanţa va suspenda executarea pedepsei sub supraveghere stabilind termen de supraveghere 2 ani.

Pe durata termenului de supraveghere va obliga inculpatul să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

- să se prezinte la Serviciul de Probaţiune M., la datele fixate de acesta;

- să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

- să anunţe în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

- să comunice schimbarea locului de muncă;

- să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin. 2 Cod penal va  impune inculpatului:

-să frecventeze unul din programele de reintegrare socială derulate de către Serviciul de Probaţiune M.

În baza art. 93 alin. 3 Cod penal va obligă inculpatul ca, pe durata termenului de supraveghere, să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei mun. D.T.S. sau în cadrul Primăriei mun. O., jud. M.,  pe o perioadă de 60 de zile.

În baza art. 91 alin. 4 Cod penal va atrage atenţia inculpatului asupra conduitei sale viitoare şi a consecinţelor  la care se expune dacă va mai comite infracţiuni sau nu va respecta măsurile de supraveghere ori nu va executa obligaţiile ce îi revin pe durata termenului de supraveghere.

În baza art. 274 alin. 1 Cod  procedură penală, în raport de soluţia dispusă, va obliga inculpatul la plata sumei de  200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

Hotărârea a rămas definitivă prin respingerea apelului formulat de inculpat ca nefondat.